Je bent kostbaar... Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb. (Jesaja 43:4) Verrassing... Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. (1 Cor. 2:9) Jij bent een parel... Ons verlangen Het is ons verlangen dat je door het lezen van alles wat hier op de website geplaatst is en zal worden op een heel bijzondere wijze door God aangeraakt, onderwezen, vrijgezet en bemoedigd zult worden, om in een veel diepere relatie met Hem te komen. Wat Hij voor ons allemaal - ook voor jou (!!!) - heeft weggelegd is veel mooier dan alles wat we kunnen bedenken. Wat niemand heeft gezien, wat niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, zegt Gods Woord (Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.(1 Corinthiers 2:9) ). Daarom beloven wij je dat wij onze uiterste best zullen doen om altijd te luisteren naar het hart van Vader. Wat Hij op zijn hart heeft voor jou en voor ons allemaal, is niets dan goeds. Gods Woord zegt ons dat Hij enkel gedachten van liefde en vrede over ons koestert en dat Hij ons een hoopvolle toekomst wil geven (Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog, en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. (Jeremia 29:11-13) ). Dat is zijn belofte. En het komt voort uit zijn wezen van liefde. Liefde die wil geven. Het is een romance. De mooiste, diepste en meest kostbare romance die er bestaat. Geen menselijke liefdesrelatie kan ermee vergeleken worden. Niets van wat we kennen op aarde is zo mooi, zo rijk en zo heerlijk als die bijzondere liefdesrelatie die de almachtige God met ons wil aangaan. In Zijn Woord zegt Hij het ons keer op keer, in vele verschillende bewoordingen, doorheen tientallen verschillende monden: Kostbare mensen: Ik hou van je! Zoveel dat Ik hemel en aarde wil opgeven voor jou. Zoveel dat Ik de heerlijkheid van de hemel heb verlaten om je te redden en bij je te zijn. Zoveel dat Ik alles wat Ik had, heb achtergelaten om jou te zoeken. Je betekent alles voor Mij. Veel meer dan je ooit zult kunnen begrijpen. Je waarde is veel groter dan je beseft (Want u bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van u hoog; Ik houd van u. (Jesaja 43:4) Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) Heer, uw liefde reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Het heil dat u brengt, is onmetelijk als de hoogste bergen; de uitspraken die u doet, zijn onpeilbaar als de diepe oceaan. U bevrijdt mens en dier; uw liefde, God, is een kostbaar goed, onder uw vleugels zijn wij veilig, wij, zwakke mensen. (Psalm 36:6-7)). Dat zijn de woorden die God ons steeds weer zegt. Hij wil bij ons zijn. Daarom geeft Hij ons Zijn Woord. Daarom geeft Hij ons Zijn Zoon. Daarom geeft Hij ons Zijn Geest. En nog zoveel meer. God geeft ons zijn hele toekomst. Alles wat van Vader is, is van ons, zijn kinderen (Maar jongen, zei de vader, jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou! (Lukas 15:31) En wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft (Colossenzen 1:12)). We betekenen alles voor Hem. Dat kunnen we niet beseffen met ons menselijk begrip. Maar het is wel de boodschap van het evangelie: God is liefde, Hij geeft Zichzelf aan ons, Hij wil bij ons wonen en Hij wil door ons heen zijn liefde aan anderen bekendmaken. Hij maakt van ons een nieuwe schepping. Vrij van het kwaad dat ons gevangen hield, en bevrijd om te leven in zijn koninkrijk van licht. > God is zo goed... > Daar gaat het om op deze website... > Gods liefde voor jou... Ons verlangen is dat de overweldigende stroom liefde uit het hart van God in jou en ons (en in iedereen die dit leest) tot gevolg zal hebben, dat wij op zijn uitnodiging ingaan. En dat we inderdaad Gods hartsverlangen zullen vervullen: Je zult merken dat wij mensen zijn die schrijven vanuit ons hart. Wij zijn geen verstandsmensen, die jou allerlei theologische doctrines willen opleggen. Wij verlangen naar echtheid. Naar simpele, kinderlijke eenvoud (Het is zelfs zo dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen. (Lukas 18:17)). Omdat wij weten dat de enige manier waarop jouw hart aangeraakt kan worden, is, als wij ons hart laten spreken. Alleen de Geest kan iemands hart veranderen. De Geest die woorden van leven spreekt. Woorden die uit ons hart komen (Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen: Vanuit ons hart, door Zijn Geest en niet door het angstvallig houden van allerlei opgelegde wetten. (Romeinen 7:6) Zo wil God ook door jou heen werken. Via je hart. En daar wil Hij Zichzelf aan je openbaren. Mag God je heel diep in je hart, je relaties, je bezigheden en je dromen zegenen met zijn grote genade. En mag je hart en dat van de mensen om je heen meer en meer getransformeerd worden door Gods heerlijke liefde. Zodat zijn vreugde als een stralende zon vanuit je leven gaat schijnen. Vertrouw Hem maar. Wij moedigen je aan om deze woorden voor jezelf regelmatig te herlezen, ze hardop uit te spreken, er op je gemak (bij een lekker drankje of zo) over na te denken, het op te schrijven en hier en daar in je huis op te hangen. Op die manier vul je je hart en je leven met het licht van Gods Woord. Dan zul meer en meer ervaren wat Jezus zei: ** Je zult de waarheid begrijpen en de waarheid zal je VRIJ maken ** Mary & Ton. In Gods Veilige Handen