De Talmoed en de bijbel gelovigen

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

De Talmoed en de bijbel gelovigen

Berichtdoor Ton » Zo Jan 10, 2016 9:36 pm

De Talmoed en de bijbel gelovigen deel 1De grootste haat van het Talmoedische joden is gereserveerd voor en gericht tegen de gehate gelovigen in de tekst uit de bijbelse geschriften, die er van beschuldigd worden de woorden van de Farizeeers Wijzen, af te wijzen zoals die als heilig verklaart zijn vastgelegd in de Babylonische Talmoed.
Deze vasthouders aan de Bijbelse teksten,worden geclassificeerd als de belangrijkste vijanden van het jodendom.
Het zijn allemaal heidense afgoden dienaars, Gojiem.
Ze zijn niet alleen beesten net zo als de rest van het niet joodse menselijk ras,
maar ze vallen onder de laagste en meest verachte vorm van leven.
De Talmoed verwijst vaak vernietigend naar Bible aanhangers als Samaritanen en Sjomroniem
Een termologie eveneens gebruikt om christenen aan te vallen.
De Sadduceeën waren de eerste van deze vijanden.
Zij waren de voortdurende tegenstanders van de Farizeeers en hun geïmporteerde Babylonische heidendom, vals weergegeven door de Farizeeërs als de Traditie van de Ouderen,de Mondeling Wet .
zogenaamd prive door gegeven aan Mozes, en door Mozes weer doorgegeven aan de 70 oudsten en vandaar naar de Farizeeers, vervangende alles wat in de bijbel geschreven is.

In de zes jaren van burgeroorlog tussen de Farizeeërs en Alexander Jannaeus, Koning en Hogepriester van Jeruzalem, Werden er 50.000 aan beide zijden gedood voordat deze Sadduceese heerser bezweek, en zijn weduwe Salome alle regerings zaken overdroeg aan de Farizeeërs in 79 v.Chr .
Haar broer, Simon ben Shetah, had op deze kans zitten wachten.
Het resultaat van deze voortdurende burgeroorlog was dat de zonen van Alexander Jannaeus, Hyrcanus en Aristobulus, in 63 voor Christus, met de hoed in de hand naar Pompeius, Caesar Romeinse generaal in Syrië gingen, en hem vroegen om Palestina binnen te vallen en hun respectieve tegenstanders af te slachten.
Dit is hoe Rome aan de macht is gekomen toen Christus geboren werd. Pas na Hemelvaart van Christus triomfeerden de Farizeeërs .

Andere vijanden waren de Samaritanen, die Onze Heer gunstig leek te zijn.. Ze waren binnen gebracht vanuit Cutha en andere verre plaatsen in de Assyrische wereld Rijk, om de plaats van de tien Israelische stammen in te nemen,die gedeporteerd waren in 721 v.Chr.
Ze hadden het bijbels joodse geloof aangenomen,
en het verzetten zich tegen de terugkeer uit Babylon in 536 voor Christus van de door de Farizeeers bestuurde bevolking.
Elk jaar viert een handvol Samaritanen Pascha op de plaats van hun oude tempel op de berg Gerizim, een evenement waar minachtend naar verwezen word door Amerikaans joodse schrijvers .

De Karaïten ontstondden in de 8e eeuw in Babylonië onder Anan, om de Farizeese top elementen te pesten door het minachten van de Talmoed en door de Bijbel als hoogste gezag aan te stellen.
Een gesmolten stroom van haat werd daarom op hun gericht, Met echte Talmoedse Broederschap en tolerantie werd Anan verbannen uit Babylonië,
en stichtte hij de Karaïtische sekte in Jeruzalem.
Later toen de weinige resterende duizenden Karaïten werden begunstigd door de tsaar van Rusland,
hoewel geclassificeerd als uit gestotenen door de Talmoedisten, wilden de talmoedisten zich aan sluiten bij de Karaïten om op zo'n manier immuniteit te verkrijgen tegen het Tsaristische ongenoegen ,
maar de Karaïten wezen hun af als huichelaars.

De grootste vervloekingen die de Karaïten hebben gedeeld met de christenen, zijn te wijten aan het naleven van het bijbelse onderwijs door de Karaïten, in plaats van het volgen van de leer van de wijzen of de joodse Talmoed. Ze worden vergeleken met de Sadduceeërs en de Samaritanen vanwege dit.
voorbeelden:
16
http://www.come-and-hear.com/dilling/16.html

24
http://www.come-and-hear.com/dilling/24.html

25
http://www.come-and-hear.com/dilling/25.html

26
http://www.come-and-hear.com/dilling/26.html
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De Talmoed en de bijbel gelovigen

Berichtdoor Ton » Zo Jan 10, 2016 9:37 pm

De Talmoeds Anti Christelijke geschriften.

Het uiteindelijke opject van haat van de Talmoed geleerden is de Christus,
en de doelen van de Talmoedse haat zijn niet alleen de heidense niet-joden,de mensen die gelijk zijn aan ezels en slaven, die worden beschouwd als eigendom van de meester" (Talmoed, Kethuboth 111 bis 0
http://www.come-and-hear.com/kethuboth/ ... ml#111a_78

Van deze niet-joden,worden de christenen het meest waanzinnigst gehaat en verafschuwd,
omdat hun leerstellingen precies het tegenovergestelde zijn van elke Talmoed leer.
Ze worden niet alleen gerangschikt als dieren, net zo als de rest van de niet Talmoedse mensheid,
maar bijna als ongedierte,dat moet worden uitgeroeid.
De taal in de Talmoed heeft zich vrijwel uitgeput in het vinden van vuile en hatelijke benamingen voor christenen.

Min (meervoud Minim) wordt gebruikt in de Talmoed als een term om christenen mee aan te wijzen.
In de Shemoneh Esreh of 18 zegeningen,word dat woord van tijd tot tijd veranderd, omdat onderzoekende niet Joden zich bewust werden van de betekenis van dat woord. merk op dat in de linker kolom van Exhibit 284 dat Zaddukim werd vervangen, en Apikoresim.
http://www.come-and-hear.com/dilling/284.html

In de rechterkolom van voorbeeld 284
http://www.come-and-hear.com/dilling/284.html
zien we dat epicuristen vervangen word door Maimonides (een van de Talmoeds steun pilaren ).
Er wordt verwezen naar ongecensureerde Talmoed edities van Berechoth 28b
http://www.come-and-hear.com/berakoth/b ... .html#T135
(linker kolom, zelfde Bewijsstuk),
Sanhedrin 27a,
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/ ... .html#T136

Horayoth 11a,
http://www.come-and-hear.com/horayoth/h ... .html#T137

en Gittin 45a.
http://www.come-and-hear.com/gittin/gittin_45.html#T138


De Berechoth verklaring luidt: De zegen voor de minim werd ingesteld in Javneh [Palestina]

Daarna gaat de tirade door om wraak te nemen op iedereen die de zegen tegen de miniem weg laten,
omdat deze persoon verdacht word zelf een min te zijn

De gecensureerde [dwz. Edities]
hebben mumuar,zegt dit voorbeeld van de Joodse Encyclopedie, in plaats van minim.
En in het Sanhedrin 27a
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/ ... .html#T139
wordt mumar gebruikt als verklaring dat iemand absoluut gediskwalificeerd is,omdat die gene vlees eet dat niet geslacht is op kosjere wijze,
En die daarmee zijn minachting voor de wet (van de Talmoed).laat blijken.

De Talmoed Gittin 45b
http://www.come-and-hear.com/gittin/gittin_45.html#T140
verwijzing bepaalt dat "een boekrol van de wet die is geschreven door een min moet worden verbrand.
Gedestilleerde haat is het thema. [Zie sabbat 116a]
http://www.come-and-hear.com/shabbath/s ... .html#T142

De Horayoth 11a citaat uit de Talmoed (pagina 79 van de Soncino-uitgave, hier niet weergegeven),
is een tirade tegen diegenen die niet behoren tot het gewone volk,de minim.
Het verwijst naar diegenen die wijn drinken gewijd aan een afgod, verwijzend naar de Heilige Communie(avondmaal ). Christus is altijd de afgod afgewezen door de Talmoed,
terwijl werkelijke afgoderij met betrekking tot de geesten, planeten, kind verbranding aan Moloch,
en Baäl vuiligheid,
zijn toegestaan in het Judaisme.

[pagina 13] De hedendaagse joden houden een voortdurende propaganda dat het verbranden van antichristelijke, immorele of subversieve boeken het diepste punt van onverdraagzaamheid is, vooroordelend en intolerantie.

Maar het onderwijs in sabbat 116a van de Talmoed
http://www.come-and-hear.com/shabbath/s ... .html#T142
word zelfs aangehaald in de Joodse Encyclopedie (onder heidenen),
en die stelt dat christelijke boeken moeten worden verbrand , zonder verwijzing naar de naam van God die daarin is opgenomen.
(Zie Exhibit 273, rechterkolom.)
http://www.come-and-hear.com/dilling/273.html

Kenmerkend is dat wat word gerekend als misdaad begaan door anderen,Doen de Talmoedisten zelf
een Sanhedrin passage verklaard Christus tot een tovenaar (Talmud, Bijlage 76).
http://www.come-and-hear.com/dilling/76.html
Het was om dezeTalmoed leer van haat tegen Christus te weerleggen, dat Martin Luther zijn Shemhamphoras(naam van een occult book geschreven door koning Salomon ) schreef.
Op de beschuldiging dat Christus Zijn wonderen deed door middel van toverij, met behulp van het Tetragrammaton, die hij zoals gezegt word in sommige passages van de Talmoed,heeft gestolen en had verbogen in zijn lichaam.

Christus was verbazend correct in zijn benaming van de Talmoed Farizeeërs als kinderen van de vader der leugens. (Johannes 8:44)

Het Christendom is een roep vanuit de hel.

Het Christendom word vergeleken in de Talmoed ,met een van de twee dochters van een paarden bloedzuiger die roept uit de hel, Breng ,breng!
Een daarvan is de regering die voortdurend nieuwe belastingen en plichten oplegt ,
En de andere is de Minoeth(christendom) die voortdurend onoplettende mensen binnen lokt in haar valse leer.
Een Bijbelse vers wordt dan misbruikt als een vloek toegepast op die genen die zich bekeerd hebben tot afgoderij "(christendom).
En een andere zegt dat de stem van de hel roept om deze twee dochters die huilen en roepen in deze wereld terug te brengen naar de hel. (Zie Bijlage 179)
http://www.come-and-hear.com/dilling/179.html


Incest word verkozen boven het Christendom.

De Talmoed spreekt over een vrouw die bekende dat haar jongste zoon de nakomeling was van haar oudere zoon.
En dat incest haar lichtste zonde was, en zij in vrede wilde sterven ,maar dit niet kon,
Want als incest haar lichtste zonde was ,dan mag worden aangenomen dat Ze minuth[christendom] had aangenomen En dat is waarom ze niet kon sterven
Omdat ze zei dat haar schuld een van de lichtste was, mag worden aangenomen dat zij zich ook schuldig gemaakt had aan afgoderij [christendom].

Dan volgt er een verhaal over een rabbi, die elke hoer bezocht in de wereld, die zeven rivieren over moest steken om bij de laatste hoer te komen.
Hij word toegestaan om in vrede sterven, omdat hij niet de onvergeeflijke minuth ( bekering tot het christendom)had gepleegd.
(Talmud, Avodah Zarah l7a, Exhibit 180)
http://www.come-and-hear.com/dilling/180.htmlDood door een slangebeet heeft de voorkeur.

De Talmoed zegt dat Rabbi Ismaël (sage) een neef had die was gebeten door een slang en die wilde dat Jakob een discipel van Jezus hem zou genezen, maar hij sterft in het midden van de zin.
De rabbi roept Daarop uit: Gelukkig zijt gij Ben Dama want Gij waart zuiver in lichaam en uw ziel verliet u ook in zuiverheid.
Zijn vreugde was, omdat het natuurlijk beter is om te sterven van een slangenbeet dan om genezen te worden door een christen.
(Talmud, Abodah Zarah 27b, zie Bijlage 187)
http://www.come-and-hear.com/dilling/187.html


Jezus en de wc(outhouse) van de priester

In een Talmoed verhaal wordt verteld, dat vanwege een gesprek met een christelijke discipel van Jezus, een rabbi er van word verdacht dat hij pro-christenen is, en dat maakt hem diep beschaamd.
Hij vertelt de leugen dat Jezus leerde dat het in huren van een hoer(haar inkomsten ) mag worden gebruikt om een wc te bouwen voor de hogepriester.
(Abodah Zarah 16b-17a)
http://www.come-and-hear.com/dilling/178.html
Dit laatste beviel de rabbijn heel erg, zegt hij. (Bijlage 178)

Dit smerige en valse verhaal gebruikt om de naam van Christus te besmeuren, word gebruikt in een typische Farizeeëse leugen door Rabbi Louis Finklestein in zijn publicatie van:
De Farizeeers (Zie blz. XV-XVI van het voorwoord.
Bijlage 1,
http://www.come-and-hear.com/dilling/1.html
Bijlage 2,
http://www.come-and-hear.com/dilling/2.html
en Bijlage 3
http://www.come-and-hear.com/dilling/3.html
deze documenten zijn van dezelfde publicatie .)

Elke epitheta (beschuldiging )gericht tegen het farizeïsme door christenen uit de vroegere eeuwen,
schrijft Finklestein toe aan conflicten tussen christenen en hun voormalige kameraden, die trouw bleven aan het ongewijzigde farizeïsme. Niettemin bleven de farizeeërs en de christenen voldoende dicht bij elkaar.om elkaar met respect te behandelen.
Dan word de bovenstaande leugen van Rabbi Eliëzer gebruikt als een compliment!: Rabbi Eliëzer ben Hyrcanus, een van de meest orthodoxen onder de wijzen, sprak lovend over een interpretatie van de Schrift gegeven door een van de eerste christenen (Avoda Zara l7a).
http://www.come-and-hear.com/zarah/zarah_17.html#T153
Dit is de dezelfde laster over Christus!
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: De Talmoed en de bijbel gelovigen

Berichtdoor Ton » Zo Jan 10, 2016 9:38 pm

De talmoed en bijbel gelovers deel 2Meer leugens om ons voor de gek te houden.

Op het moment dat de Joodse Encyclopedie werd gepubliceerd in 1905 was er geen Engels vertaling van de Talmoed met identificerende folio nummers. De eerste, door Rodkinson in 1903, was niet alleen een verkorte versie, maar was ook zonder folio nummers.
Alleen met de relatief recente Soncino Engelse vertaling van de Talmoed hebben we folio nummers en uitgesproken, onmiskenbare verwijzingen die geen argument of interpretatie voor niet-joden nodig heeft.
In 1905 echter waren leugens aangaande de Talmoed vrij veilig tegen nieuwsgierige niet-joodse ogen.

De Joodse Encyclopedie 1905 luidt:
Tijdens de eerste eeuw van het christendom leefden de rabbijnen op vriendschappelijke voet met de minim" (christenen).

Iedereen die bekend is met het vloeibare vuur gericht tegen de farizeeers gebruikt door Christus in het Nieuwe Testament word hier door niet misleid.

Maar om deze leugen te ondersteunen, word het bovenstaande valse verhaal aangaande de wc toegeschreven aan Jezus voorgesteld als vriendelijkheid - Abodah Zarah 16b-17a.
http://www.come-and-hear.com/zarah/zarah_16.html#E178

Wat betreft het bovenstaande anti-christelijke slangenbeet verhaal uit de Talmoed,,
http://www.come-and-hear.com/zarah/zarah_27.html#E187

Zegt de Encyclopedie
(Bewijsstuk 267):
http://www.come-and-hear.com/dilling/267.html

Ben Dama, een neef van Rabbi Ismaël, die gebeten was door een slang, wou zich laten genezen door middel van een exorcisme uitgesproken door de min Jacob, een joods-christen.

illustreert deze reeks van omstandigheden niet nogmaals hoe verbazingwekkend correct Christus was in zijn uitspraak dat de Farizeeën kinderen zijn van de vader der leugens ?
(Johannes 8:44)


JEZUS KENDE DE TALMOED.


Rodkinson (M. Levi Frumkin), die de eerste Engels vertaling van de Babylonische Talmoed volbracht, vraagt in het hoofdstuk over de geschiedenis van de Talmoed: [pagina 14]

Bestaat de literatuur waar Jezus bekend mee was in zijn jongere jaren nog in de wereld van vandaag?
Is het mogelijk voor ons om die te verkrijgen ?
Op dergelijke vragen antwoord de geleerde klasse van joodse rabbijnen, door de Talmoed omhoog te houden.
De talmoed is de schriftelijke vorm van wat in de tijd van Jezus de tradities van de Ouderen werd genoemd waar hij veelvuldig toespelingen over maakte
(Zie Bijlage 27)
http://www.come-and-hear.com/dilling/27.html


DE TALMOED EN MARIA DE MOEDER VAN JEZUS.

Ze heet Mirjam, een kapster van het haar van vrouwen.
Zij pleegde overspel.
(Bijlage 75)
http://www.come-and-hear.com/dilling/75.html

Ze speelde de hoer met timmerlieden.
(Bijlage 114)
http://www.come-and-hear.com/dilling/114.html

Alle rabbijnse bronnen schrijven aan Jezus toe,
Een onwettige geboorte,de verleider was een soldaat Panthera genoemd [ook wel Pandira of. Stada genoemd]
Pappoes [de man van Maria] heeft niets te maken met het verhaal van Jezus,
en werd alleen met haar in verband gebracht ,omdat zijn vrouw ook Miriam [Mary) heete en bekend stond als een overspelige vrouw.

het hele leven van Jezus
(Toledot Yeshu) edities bevatten een soortgelijk verhaal over een geschil tussen Jezus en de schriftgeleerden, die op grond van dat geschil verklaarde dat hij een bastaard was.
(Jewish Encyclopedia, "Jezus, 'Bijlage 277)
http://www.come-and-hear.com/dilling/277.html


CHRISTUS ALS BILEAM.

Onder de naam Bileam,
verschijnen de meest obscene Talmud passages over Jezus.
Het bewijs dat Jezus Baalam heet is te vinden in de Joodse Encyclopedie (onder "Bileam")
Die na het opsommen van Zijn vermeende walgelijke kwaliteiten,
verklaard;
Vandaar het pseudoniem Bileam werd aan Jezus gegeven .
Sanhedrin 106b
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/ ... .html#E111
en Gittin 57a.
http://www.come-and-hear.com/gittin/gittin_57.html#T163
Zie Bewijsstuk 111,
http://www.come-and-hear.com/dilling/111.html

Bewijsstuk 112,
http://www.come-and-hear.com/dilling/112.html

Bewijsstuk 113,
http://www.come-and-hear.com/dilling/113.html

Bewijsstuk 114,
http://www.come-and-hear.com/dilling/114.html

Bewijsstuk 115,
http://www.come-and-hear.com/dilling/115.html

Bewijsstuk 274,
http://www.come-and-hear.com/dilling/274.html

Bewijsstuk 275,
http://www.come-and-hear.com/dilling/275.html

Bewijsstuk 278,
http://www.come-and-hear.com/dilling/278.html

en Bijlage 279)
http://www.come-and-hear.com/dilling/279.html

In hetzelfde artikel, wordt ons verteld dat de Talmoed de Christenen, het Evangelie en Christus vergelijkt met
Baal sex-aanbidders,
Door wiens toedoen
24.000 Israëlieten stierven
aan de pest in de tijd van Bileam. (Numeri 25:1-9)

Omdat Bileam was gevraagd de Israëlieten te vervloeken maar dit niet deed en inplaats daarvan de komst voorspelde van de komende Messias (Numeri 24:17),
het zwakke excuus wordt gemaakt dat Jezus een vloek was net als als Bileam.
Hij word afgebeeld als blind in een oog en met een lame voet. En zijn leerlingen onderscheiden zich door drie moreel corrupte kwaliteiten.
Hij word genoemd iemand die een volk heeft geruïneerd,
En zijn kerken worden vergeleken met de verering van Baal nudistme.

En deze vijandigheid tegen zijn herinnering vindt zijn hoogtepunt in de uitspraak, dat wanneer iemand een kenmerk ontdekt van goddeloosheid of schande in zijn leven dan moet men daarover prediken.
(Sanhedrin 106b)
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/ ... .html#E115

Terug kerend naarExhibit 114,
http://www.come-and-hear.com/dilling/114.html
dat is Sanhedrin 106a-l06b van de Talmoed, hierboven genoemd,
Zien we dat de vergelijking van Jezus aan de vermeende daad van Bileam ,het veroorzaken van 24.000 Israëlieten aan te zetten tot hoereren en die daar door sterven aan de pest (ongeveer 1450 jaar voor dat Christus werd geboren)
Hij is zelf schuldig voor zijn beloning voor deze schande. Zijn moeder Maria is,
Zij die de hoer speelde met timmerlieden.
veroordelen ze hem tot 4 x de dood,
door middel van
1 steniging,
2 verbranding,
3 onthoofding
4 wurging.
Hij was drieëndertig of vierendertig jaar oud.
Een ander zegt: Ik heb Bileam's Chronicle gezien, waarin word gezegd,Bileam de lamme was dertig jaar oud toen de rover Pinehas hem doodde.

De voetnoot verklaart dit als:

Bileam wordt vaak gebruikt in de Talmoed als een type voor Jezus.
De moeder van Jezus word geïdentificeerd als,
de vier doods oorzaken opgesomd.

En alle Bileam passages zijn anti-christelijk van aard,
Bileam worden gebruikt als een alias voor Jezus,
Pinehas de rover moet dus Pontius Pilatus vertegenwoordigen en de Kroniek van Bileam waarschijnlijk ter aanduiding van een evangelie.
Als we de inhoud van de Jewish Encyclopedia hier boven,over dat Jezus Bileam is vergelijken met de Talmoed, zien we:
In het geval van de goddeloze Bileam:
wat u ook geschreven vind over hem,
Gebruik dit in een lezing altijd tot zijn nadeel. (Bijlage 115)
http://www.come-and-hear.com/dilling/115.html

Christelijke kerken worden vergeleken met tenten voor Baal prostitutie, met oude vrouwen buiten en jonge vrouwen binnen om klanten dronken te voeren en te ontkleden en tot aanbidding van de afgod Jezus te brengen, net als in Baal afgoderij, door middel van prostitutie.
(Bijlage 112)
http://www.come-and-hear.com/dilling/112.html


Opknoping, een verdraaing van de korte vermelding in de Bijbel dat Bileam was gedood. (Numeri 32:8),
De boven staande passage in Sanhedrin wordt geciteerd door de Jewish Encyclopedia als volgt:
In het proces van het doden van Bileam [Num. Xxxi.8],
alle vier legale methoden van executie,steniging,verbranding, onthoofden en wurging ,Zijn toegepast
(Sanh. 1.c].
(Zie Bijlage 274)
http://www.come-and-hear.com/dilling/274.html

Hij ontmoette zijn dood op de leeftijd van drieëndertig (Ibid)
en het is verklaard dat hij geen deel heeft in de wereld die komen gaat.
(Sanh. x. 2; 90a).

Sanhedrin 90a van de Talmoed,het ontkennen van een plaats aan Bileam in de wereld die komen gaat, begint met:
(Bewijsstuk 96).
http://www.come-and-hear.com/dilling/96.html


Hier wordt in gesteld dat de opstanding wordt geweigerd door de Sadduceeën en de Samaritanen,
Het was om dezen te bestrijden, dat de leer nadrukkelijk werd gesteld in de tweede van de achttien zegeningen .
De zonde van het uitspreken van de Tetragrammaton wordt aangebracht tegen Christus en christenen. (Bijlage 97)
http://www.come-and-hear.com/dilling/97.html

De vloek van de christenen, als degenen die de naam uitspreken zoals die gespelt is(Tetragrammaton) en onhelige
boeken ,begint met een Misjna (beginnend met Bijlage 97). http://www.come-and-hear.com/dilling/97.html

Vage bedenkselen om een mogelijke christelijke lezer een rad voor de ogen te draaien verschijnen in de voetnoten (Bijlage 97) met een hint dat de oncanonicale boeken dit of dat kan betekenen,Maar er zijn echter aanwijzingen dat er iets meer mee bedoeld word."
Maar de voetnoot bij de oncanonicale boeken word 68 pagina's later nog steeds besproken (zie Bijlage 102)
http://www.come-and-hear.com/dilling/102.html

Laat duidelijk zien dat de verwijzing naar het Nieuwe Testament is, en dat het woord Sadduceeën" wordt gebruikt om de heidenen mee aan te duiden.

DE 18 ZEGENINGEN.

De religieuze orthodoxe joden citeren de "Achttien zegeningen of Shemoneh Esreh,
drie keer per dag op door de weekse dagen,
vier keer per dag op feestdagen en op de Shabbat,
De 7de en 12de daar van die vervloeken de christenen en niet-joden naar de hel en verdoemenis.
Dus zo geeft de goede orthodoxe jood ons christenen 6 vervloekingen op gewone dagen,
En 8 op speciale dagen.
noteer alle varianten van dubbele praten die zijn gebruikt door de eeuwen heen om de waarheid onderdrukt te houden over de Shemoneh Esreh voor de niet-joden die misschien niet vriendelijk zullen zijn tegen over die gene die dit broederschap gebed religieus 6 tot 8 keer per dag opzeggen!
Opmerking:
Om vijandige misconstructies te onlopen werd de text gewijzigd ,
en de ene verandering na de andere werd toegepast [page 15] om de niet-Jood voor de gek te houden.(Zie Bijlage 284)
http://www.come-and-hear.com/dilling/284.html

De 12de zegening, de Birkat ha-Minim ( ieen vloek tegen christenen, enz.) bereiden de lasteraars van het jodendom en de joden een klaar aanvalswapen .(Zie Bijlage 284)
http://www.come-and-hear.com/dilling/284.html
Deze Petitie tegen vijanden" (niet-Joden) heet een beroep doen aan een vervloekende macht.
Vervloekend betekent natuurlijk het kwade oproepen.
Verder wordt aangegeven door de voorzichtige Jewish Encyclopedia (zelfde Bewijsstuk)
http://www.come-and-hear.com/dilling/284.html
De zevende zegen ziet eruit als een duplicaat en is overbodig.

De Joodse Encyclopedie citeert ook een aanbeveling van de wijzen" voor de dagelijkse recitatie van de "zegen, Gezegend zijt gij, die mij niet geschapen heeft als een Goy(heiden ) (Zie Bijlage 273)
http://www.come-and-hear.com/dilling/273.html

In de Talmoed wordt de christen ook voor eeuwig in de hel geplant,en voor eeuwig onder een stortvloed van kokende uitwerpselen als we ons tegen het Jodendom verzetten:

Wie spot met de woorden van de wijzen wordt gestraft met kokend hete uitwerpselen.(Talmud, Gittin 57a; Exhibit 202)
http://www.come-and-hear.com/dilling/202.html

Op dezelfde pagina waar de gewone christen dit eeuwige lot krijgt toegewezen,
word Christus eveneens eeuwig gestraft in de hel met kokend sperma.


DE TALMOED EN DE VIJF VOUDIGE DOOD VAN JEZUS.

Jezus, zoals aangegeven word in zowel de Talmoed als in de Joodse Encyclopedie, krijgt vier legale methoden van uitvoering van executie en is ook Gekruisigd,
als een godslasteraar van het Farizeeëse jodendom.

Jezus gestenigd,
dan opgehangen of gekruisigd, Sanhedrin 43a-45b (Bijlage 46)
http://www.come-and-hear.com/dilling/46.html
(en Bijlage 48)
http://www.come-and-hear.com/dilling/48.html
Sanhedrin 67a (Bijlage 75)
http://www.come-and-hear.com/dilling/75.html

weer onder een andere nep naam(Ben Stada)
wordt Jezus aangeduid als Jezus van Nazareth.
Zie Jewish Encyclopedia, Bewijsstuk 277
http://www.come-and-hear.com/dilling/277.html
en Exhibit 8.
http://www.come-and-hear.com/dilling/8.html

Over Judas wordt ons verteld (Bewijsstuk 279)
http://www.come-and-hear.com/dilling/279.html

dat toen Judas begreep dat hij Jezus niet kon raken op geen enkele wijze,versloeg hij hem in de geestelijke gewesten en maakte hij hem onrein" (weer het wc concept) die loopt door de hele Talmoed heen.

Jezus apostelen allen gedood, Sanhedrin 43a, b (Bijlage 47).
http://www.come-and-hear.com/dilling/47.html

Hun namen worden gedecodeerd door de Joodse Encyclopedie
(zie Bewijsstuk 278, rechterkolom.)
http://www.come-and-hear.com/dilling/278.html

Jezus gekruisigd als een godslasteraar, Sanhedrin 46a (Bijlage 51)
http://www.come-and-hear.com/dilling/51.html

Jewish Encyclopedia (Bijlage 276).
http://www.come-and-hear.com/dilling/276.html

Jezus verbrand, Sanhedrin 52a (Bijlage 52);
http://www.come-and-hear.com/dilling/52.html
manier van branden, Yebamoth 6b (Bijlage 151),
http://www.come-and-hear.com/dilling/151.html
door de Jewish Encyclopedia gecontroleerd onder Bileam" (Bijlage 274)
http://www.come-and-hear.com/dilling/274.html

Hij is in mest neergelaten tot aan zijn sels.
Toen werd een harde doek geplaatst binnen in een zachte doek,en die werd om zijn nek gebonden en de twee losse uiteinden werden in tegengestelde richting getrokken,om hem zo te dwingen zijn mond te openen. Een lont werd aangestoken, en in zijn mond geworpen zodat het afgedaalde in zijn lichaam en verbrande zijn darmen.
Zijn mond werd geopend met een nijptang tegen zijn wensen in(Bijlage 52)
http://www.come-and-hear.com/dilling/52.html
En de doodstraf door
verbranding werd uitgevoerd door gesmolten lood te gieten via de mond van de veroordeelde man in zijn lichaam,zijn interne organen werden daar door verbrand. (Bijlage 152)
http://www.come-and-hear.com/dilling/152.html

Jezus gewurgd: Hij was neergelaten in mest tot aan zijn sels,een harde doek werd geplaatst binnen in een zachte, en om zijn hals gebonden, en de twee uiteinden werden in tegengestelde richtingen getrokken totdat hij dood was. (Talmud, Sanhedrin 52a, Bijlage 53)
http://www.come-and-hear.com/dilling/53.html


Dit wordt herhaald in (Sanhedrin 106b; Bijlage 114)
http://www.come-and-hear.com/dilling/114.html

en geverifieerd door de Jewish Encyclopedia (Bijlage 274).
http://www.come-and-hear.com/dilling/274.html

Jezus in de hel waar Zijn straf is, koken in hete sperma. (Talmud, Gittin 57a; Bewijsstuk 202)
http://www.come-and-hear.com/dilling/202.html

Het onderwerp is geïdentificeerd als Jezus in een voetnoot, ook in de Joodse Encyclopedie onder Bileam." (Bijlage 275)
http://www.come-and-hear.com/dilling/275.html

Christenen in hel (in de bovenstaande passage) worden gestraft met kokend ontlasting ,dat is de straf voor iedereen die spotten met de woorden van de wijzen (dwz de Talmoed).

Jezus pleegde beestialiteit, bedierf het volk en werd naar de hel gestuurd(.
Talmud Sanhedrin 105a, 106 en Bijlage
http://www.come-and-hear.com/dilling/106.html

En bijlage 107
http://www.come-and-hear.com/dilling/107.html

Jezus hinkte op een been en was blind aan een oog ,
Hij beoefende bezweringen door middel van zijn membrum(is een retorische figuur, bestaande uit een clausule die grammaticaal is, maar niet logisch, compleetKabbalah rotzooi..)

hij beging bestialiteit met zijn ezel,hij was een dwaas die niet eens de geest van zijn beest kende. (Talmud, Sanhedrin l05a-105b; Exposeren 108
http://www.come-and-hear.com/dilling/108.html
en 109
http://www.come-and-hear.com/dilling/109.html

Het belachelijke en smerige misbruik van richteren 5:27
over Siseras convulsies terwijl hij stervende was betekenend
geslachtsgemeenschap,
wordt hier toegepast op Jezus, met een voetnoot uitleg van richteren 5:27: "Dit wordt verstaan als geslachtsgemeenschap.

Jezus poogd om vrouwen te verleiden, wordt geëxcommuniceerd door een rabbijn en vervolgens aanbidt hij een baksteen,
Was een verleider van Israël, en beoefend magie.(Talmud, Sanhedrin l07b; Exhibit 117)
http://www.come-and-hear.com/dilling/117.html

Zie ook de Joodse Encyclopedie (zie Bijlage 277).
http://www.come-and-hear.com/dilling/277.html

Jezus is aangehaald in de index van het Sanhedrin gedeelte van de Talmoed,hoofd bewaarplaats van het strafrecht van de Talmoed (zie Bijlage 43),
http://www.come-and-hear.com/dilling/43.html

die de pagina nummers laat zien waar hij wordt verstoten(afgewezen ) (Bijlage 118)
http://www.come-and-hear.com/dilling/118.html

Jezus opstanding is vervloekt,
Wee hem die zichzelf levend verklaard in de naam van God." (Talmud, Sanhedrin 106a; Exhibit 111)
http://www.come-and-hear.com/dilling/111.html

Het proces van Jezus:
Het was door de actie van de priesters dat Jezus naar Pontius Pilatus. werd gezonden,
De Sanhedrin priesters hadden de meeste reden om beledigd te zijn door de acties van Jezus om de tempel te reinigen,De vermoedelijke plaats van zijn proces, volgens de Talmoed.
Zijn kreet: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Was in al zijn implicaties zelf een weerlegging van de overdreven claims die over hem waren gemaakt .
De vorm van zijn straf zou deze claims weer leggen in joodse ogen.
Geen Messias die de Joden zouden erkennen zou zo'n lijdende dood kunnen sterven.want hij die opgehangen is,is vervloekt door GOD.
(Deuteronomium xxi. 23).
Dit verwijst naar een kwaadaardige zoon ,
en Talmudist Rashi voegt een belediging toe voor God.
Het voorgaande is van de Joodse Encyclopedie onder Jezus.(Zie Bijlage 276)
http://www.come-and-hear.com/dilling/276.html

Andere vuile beschuldigingen tegen Jezus en Zijn moeder, is dat Hij een bastaard is en dergelijke, volg (Bewijsstuk 277 van dezelfde Encyclopedie)
http://www.come-and-hear.com/dilling/277.html
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 0 en 0 gasten