" De tijd van oorddel over Zijn huis is gekomen" (Sylvia Bakker)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" De tijd van oorddel over Zijn huis is gekomen" (Sylvia Bakker)

Berichtdoor Ton » Ma Jun 22, 2020 11:41 am

Sylvia Bakker :



Al een paar dagen ligt een zwaar woord op mijn hart om te delen .

God bepaalde mij erbij dat de tijd van oordeel over Zijn huis gekomen is .

God kan NIET langer Zijn ogen toesluiten voor de dingen die gebeuren in Zijn huis .

God woont temidden van Zijn volk en nogthans zondigen mensen door tegen zijn wetten en principes en verordeningen in te gaan .

Er wordt hoererij gepleegt , God woont temidden van een overspelig geslacht . Gods hart huilt al jaren maar er was GEEN omkeer , meer nog gingen mensen hun eigen gang en deden alsof er niet aan de hand was en zondigden verder .

God is op zoek geweest om slechts een klein deel te zoeken dat zich WEL wilde reinigen en heiligen om Zijn naams wil .

Dat overblijfsel zal Hij sparen ondanks dat ook zij dwars door het vuur zullen gaan de komende tijd .

Het ligt mij zwaar op het hart om dit te delen maar ik wil gehoorzaam zijn .

Misschien sluiten de meesten hun oren toe en hun harten maar dat maakt mij niet uit . God maakt het wel uit .

God is een God die telkens weer te overreden is die bereid is om Zijn aankondiging tot oordeel terug te nemen indien het volk zich bekeerd van haar zondige praktijken en aflaat om te wandelen in onreinheid .

Gods hart huilt bij het zien van de vele echtscheidingen die plaatsvinden onder de leiders en oudsten van Zijn volk .

Heb Ik de Here niet EEN VERBOND gesloten met u?
WAAROM verbreekt mijn volk dan massaaal dit verbond?
En waarom wordt dit massaal getolereerd ?

Mijn volk is afvallig geworden en luisterd niet meer naar Mijn geboden .

Keer terug naar MIJN VERBOND en reinig u en was u schoon van de smet die op u is gekomen

Wandel niet langer op dwaalwegen , volg NIET langer leiders die u misleiden door te zeggen genade genade want het is niet allemaal genade .

Weet u niet dat Mijn verbond met u een eeuwigdurend verbond is ?
dat Mijn beloften ja en amen zijn ?

Maar Ik ben God en zal Mijn belofte intrekken indien u niet wandeld op Mijn wegen want u wandeld onder mijn belofte uit door te doen wat onrein is in Mijn ogen .

Ik kan het niet langer meer aanzien dat Mijn kerk bezoedeld wordt door ontucht , onreinheid en door het dienen van andere goden temidden van Mijn gemeente .

Kom tot inkeer gij schaamteloos volk want alleen dan zal ik doen afwenden de smaad die op u is gekomen , en dan zal u als vanouds de beloften die Ik u gegeven heeft doen smaken .

indien gij wandeld op MIJN wegen , en u houd aan MIJN geboden en wetten en veroordeningen zegt de Here uw God

Jeremia 7:

3Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 4Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” 5Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 6vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, 7dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. 8Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 9Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. 10En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! 11Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.
12Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. 13Nu dan – spreekt de HEER –, omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik geroepen heb maar jullie niet hebben geantwoord, 14zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. 15Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb.
16En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij me aan, want ik zal niet naar je luisteren. 17Zie je niet wat er in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem gebeurt? 18De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en de vrouwen kneden deeg om koeken voor de koningin van de hemel te bakken. Ook krenken ze mij door wijnoffers aan andere goden te brengen. 19Maar treffen ze mij daarmee? – spreekt de HEER. Treffen ze niet eerder zichzelf, tot hun eigen schande? 20Daarom, dit zegt God, de HEER: Ik stort over dit land, over de mensen, de dieren, de bomen en gewassen op het veld mijn grote woede uit. Alles zal branden, en niets zal worden geblust.

21Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Maak van je brandoffers maar vredeoffers: eet zelf het vlees maar op! 22Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. 23Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.” 24Maar ze luisterden niet naar mij, ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van mij te volgen, keerden ze zich van mij af. 25Vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte wegtrokken tot op de dag van vandaag heb ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. 26Maar niemand die naar mij luisterde, niemand die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie voorouders.
27Als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren; als je hen roept, zullen ze niet antwoorden. 28Zeg dan tegen hen: Hier is nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de HEER, zijn God, en dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte woorden komen niet meer over hun lippen.




Sylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " De tijd van oorddel over Zijn huis is gekomen" (Sylvia Bakker)

Berichtdoor Ton » Di Jun 23, 2020 11:31 am

exodus 20 vers 4: ′′ Je mag niet voor jezelf een beeld maken in de vorm van iets in de hemel boven of op de aarde onder of in de wateren hieronder.

Tijd om ze uit ons midden te halen

Even veel christenen hebben nog beelden van Jezus of op wie ze denken dat hij eruit ziet, maar ze hebben nog steeds niet geluisterd naar de bevelen van de goden

Moderne dag christenen hebben de wet van de god uit hun midden verwijderd in plaats van woorden van God te gehoorzamen

En denk niet dat je niet onder deze wet leeft, want God heeft ons de wet gegeven zodat we een goed leven kunnen leiden

Als je de volledige zegen in je leven wilt, moet je aandacht schenken aan Gods orders en wetten.

Ze zijn niet gegeven voor ons om ons neer te leggen maar om ons te zegenen
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten