" GOD IS GISTEREN VANDAAG EN HEDEN DEZELFDE GOD " (door Sylvia Bakker)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4584
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" GOD IS GISTEREN VANDAAG EN HEDEN DEZELFDE GOD " (door Sylvia Bakker)

Berichtdoor Ton » Wo Mrt 25, 2020 11:49 am

Sylvia Bakker :" GOD IS GISTEREN VANDAAG EN HEDEN DEZELFDE GOD "God die hoort , God die geneest en hersteld maar ook een God die boos kan zijn

Word of faith leer leert ons dat God altijd liefde is , altijd genadig is door het offer van Jezus

Gods woord leert ons dat dat niet altijd zo is en dat we ons niet moeten verbinden met babelse gewoonten omdat anders het oordeel over ons zou komen

Jeremia 18 :7 In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen;
8 Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te doen.
9 Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal bouwen en planten;
10 Maar indien het doet, dat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn stem niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, met hetwelk Ik gezegd had hetzelve te zullen weldoen.

openbaringen 18 :2
En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;
3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.
4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.
5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.
6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.
7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

OUDE testament en NIEUWE testament

God is gisteren vandaag en heden dezelfde God

wie ore heeft die horeSylvia Bakker

www.facebook.com/profetischnetwerk
profetischnetwerk@hotmail.com
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 0 en 0 gasten