" LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN IN WOORDEN EN DADEN " (em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN IN WOORDEN EN DADEN " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 07, 2020 11:33 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 07-01-2020" LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN IN WOORDEN EN DADEN " (1).
Hartelijk dank fb-vrienden en fb-vriendinnen voor jullie antwoorden op mijn vraag van gisteren 06-01-2020.

Wat een schat aan informatie werd er in de antwoorden meegegeven.
Zeer terecht: er kan van alles tegen ons gezegd worden, maar wat houdt de praktijk in? En daar hebben we zeer slechte ervaringen mee.
Ik heb je lief kan betekenen: ik heb mezelf lief.
Ik hou van jou betekent dan: ik hou van mezelf.
Deze laatste twee zinnen richten grote schade aan.
En ik leef intens mee met hen die dat is overkomen.
Hendrik Kramer merkte terecht op dat in het Oude Testament woord + daad één zijn.
Zeggen is tegelijkertijd doen!

Merkwaardig is onze ervaring met liefhebben en houden van.
De één ervaart een verschil, voor een ander is het hetzelfde.

Persoonlijk is mijn ervaring dat liefhebben dieper gaat dan houden van.
Ik ervaar houden van als oppervlakkiger.
Ik heb een enkele medestander.

Maar anderen ervaren het precies omgekeerd. En dat is ook een realiteit.

Persoonlijk kom ik uit een generatie waar dit nooit gezegd werd. Tussen de geliefden wel, maar eigenlijk nooit tegen de kinderen of tegen familieleden, vrienden en vriendinnen.
Ik ben van 1949.
Ik heb het nooit uit de mond van mijn ouders gehoord: Papa/Mama houdt van jou óf heeft jou lief. En ik heb het ook niet gemerkt.
Want dat deed je ook niet: knuffelen of een kus geven.
Ik heb ook niets gemerkt van liefde tussen mijn ouders. Ik heb hen nooit elkaar een kus zien geven.
Wat wel geuit werd: ongenoegen, boosheid, dat je als kind het niet goed gedaan had.
Geslagen werd er wel en gescholden of je moest een uur of langer in de donkere toilet staan met de deur gesloten.

Wat werkt dat nu uit in een kind?

In mij?

Een enorme hunkering naar lichamelijke aanraking: het voelen van geliefd te zijn, dat er van je gehouden werd. Of woorden horen als je iets goeds had gedaan.
Maar het vreemde in onze Nederlandse samenleving van toen (vijftiger, zestiger jaren en nog altijd?): kritiek als je het niet goed deed, maar nooit een compliment als je het goed deed, want dát was immers normaal?

Over het algemeen vind ik nog steeds dat we kinderen verkeerd opvoeden, jongeren thuis, op school en in de kerk en in de maatschappij.
Inspanning, goed werk, goede inzet, prestatie, productie wordt beloond.
Maar als je niet mee kunt komen door wat voor oorzaak ook, word je aan de kant gezet.
In de geloofsopvoeding evenzo: God is blij met ons nakomen van Zijn geboden.

Er is geen ruimte voor liefde, barmhartigheid, vergeving, vertroosting en genade in onze samenleving.

Geen tijd, geen aandacht, geen aanmoediging, geen zorg, geen personeel, geen geld.

Terug naar ons onderwerp.
Over liefhebben en houden van.

De leerlingen van Jezus zijn gaan vissen.
Maar gedurende de nacht hebben zij niets gevangen. Van de oever van het Meer van Tiberias roept een vreemdeling: ‘Hebben jullie broodbeleg gevangen?’ ‘Nee’, roepen ze terug.‘Hebben jullie het aan de andere kant van het schip geprobeerd?’ Ze proberen het en hun net stroomt vol.
Ze zetten koers naar de vreemdeling. Johannes en Petrus ontdekken dat het Jezus is. Het kost enorme moeite om het net op het strand te trekken. Jezus is al vis aan het bakken op het strand.
Tijdens het eten ontstaat een gesprek tussen Jezus en Petrus.
Bij het ‘kolenvuur’. Dat wordt specifiek gemeld, omdat op de plek waar Petrus Jezus verloochende ook een ‘kolenvuur’ brandde.
Plotseling vraagt Jezus: ‘Petrus, heb jij mij lief, meer dan de anderen hier?’ Jezus gebruikt ‘liefhebben’, in de grondtaal ‘agapao’, dat is de hoogste vorm van liefde, d.w.z. Heb jij mij lief met dezelfde liefde als waarmee Ik jou heb liefgehad tot in de dood?

Wat moet Petrus hierop antwoorden?
Hij zegt: ‘Ik hou van u’. In de grondtaal ‘phileo’: houden van, niet kunnen missen.
Petrus kan niet zeggen: ‘agapao’.
Maar een stap lager: ‘phileo’.

Jezus vraagt Petrus voor de tweede keer: ‘Heb jij mij lief?’ Weer ‘agapao’!
Petrus antwoordt: ‘Ik hou van u, ik kan u niet missen’, weer ‘phileo’.

En dan vraagt Jezus de derde keer: ‘Petrus, hou jij van mij’, in de grondtekst: ‘phileo’.
Met andere woorden: Jezus komt Petrus een stap tegemoet. In veel bijbelvertalingen wordt dat niet duidelijk. In de grondtekst is dat wel duidelijk en Petrus antwoordt: ‘Heer, u weet alles, u weet dat ik van u hou, dat ik u niet missen kan’. In de grondtekst: ‘phileo’.

Wat gebeurt er? Formeel geeft Petrus niet het gevraagde antwoord. Jezus komt hem daarom tegemoet, omdat hij eerlijk is.
En Jezus vertrouwt hem toch de kudde, de gemeente toe.

Hieruit leer ik dat “liefhebben” in de bijbel van hoger plan is, dan “houden van”.
Maar dat “houden van” misschien eerlijker is om te zeggen, dan ik heb je lief.

Maar dat wat we ook zeggen de praktijk dient te bewijzen.

Laten we beseffen dat velen in hun jeugd emotioneel verwaarloosd zijn.
Laten we in het hier en nu, in woorden en daden, de ander laten weten en ervaren dat we van hen houden.
En alsjeblieft begin iemand niet te waarderen als je op zijn of haar graf staat.
Dan ben je echt te laat!

Mijn vader, die vandaag jarig had zullen zijn (07-01-1925), maar al op 23-06-1994 overleden is, zei vaak: “Als ik sterf, wil ik geen bloemen, want op het graf liggen meestal de bloemen die je bij leven nooit gekregen hebt”.

In het hier en nu kus je, omhels je, omarm je, geef je complimenten, waardeer je iemand.
Want ware liefde en vriendschap is de gezonde bodem waarop de geliefde mens tot ontplooiing komt.


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN IN WOORDEN EN DADEN " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Jan 10, 2020 10:32 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 10-01-2020OVER DE LIEFDE (2).Dank jullie wel voor jullie reacties op de door mij gestelde vragen.
Ik heb gemerkt dat ik niet de enige ben, die in onze jeugd nooit van onze ouders hebben gehoord of hebben gemerkt dat er van ons gehouden werd. Sommigen merkten het wel aan wat ze voor je deden, of door wat ze zeiden.
Maar de knuffel is door velen gemist.

Ik vroeg jullie wat hét kenmerk is van de liefde, de échte liefde.
Wat het meest werd genoemd: onvoorwaardelijk, zowel naar jezelf toe als naar de ander. Maar ook: er voor de ander zijn, wie die ander ook is.
Ons hart met de ander delen. En trouw zijn.
Merkwaardig verschijnsel: de zelfliefde wordt genoemd.

En de laatste vraag was: Is onvoorwaardelijke zelfliefde een voorwaarde voor onvoorwaardelijke liefde voor de ander?
Sommigen zijn daar heel duidelijk over: je kunt de ander niet liefhebben als je jezelf niet liefhebt.

Mijn eigen ervaring is dat ik méér van de ander kon verdragen dan van mijzelf.
Dat ik vergevingsgezinder was tegenover anderen, dan ten opzichte van mijzelf. Ik had veel meer begrip, geduld, inlevingsvermogen voor de ander dan voor mijzelf.

Zelfliefde? Ik ben opgegroeid in orthodox-reformatische kringen.
Daar ben je zondaar, zondares, als je niet uitverkoren wordt tot behoud, dan blijft Gods toorn op jou. Bestemd voor de eeuwige verlorenheid. En zeker ik met mijn homoseksuele gevoelens en verlangens. Ik heb mijzelf pas kunnen aanvaarden op mijn 59e jaar.
Terwijl ik op mijn 19e mijn leven aan Christus heb gegeven. Ik op mijn 24e predikant werd en ik in alle nederigheid mag zeggen dat God mij gedurende al deze jaren mij en ‘mijn’ bediening heeft gezegend. En tóch jezelf pas kunnen aanvaarden op 59-jarige leeftijd.

En jaren geleden kwam ineens de zelfliefde ter sprake vooral in de evangelische wereld naar aanleiding van de tekst: “je zult je naaste liefhebben zoals jezelf” (Matteüs 22:39).
Toen kwamen er allerlei evangelische boeken op de markt, waarin de stelling verdedigd werd: “O, maar als ik mezelf niet liefheb, kan ik mijn naaste niet liefhebben”.
Ik heb me hier fel tegen verzet.
Het gaat in die tekst om een antwoord op de vraag: “Wat is in de Thora het grootste gebod?”
Het antwoord van Jezus is dan: er zijn er twee, die even belangrijk zijn:
1. De HEER, jouw God, liefhebben met heel jouw hart, ziel en verstand.
2. Jouw naaste liefhebben als jezelf.

En zegt Jezus: De hele Thora en wat alle profeten hebben verkondigd komt op deze liefde neer.

Eérst liefde tot God.
En van daaruit liefde tot de naaste.

Het eerste staat niet los van het tweede.
Het tweede staat niet los van het eerste.

Zijn wij überhaupt in staat om lief te hebben?

En...er wordt erg onzorgvuldig bijbel gelezen. Vergeet niet dat Jezus geboren is in de tijd dat de Wetten door Mozes doorgegeven aan Gods verbondsvolk nog geldig waren (Galaten 4:4).

Jezus spreekt zelf in Johannes 13:34 over een nieuw gebod: “een nieuw gebod geef ik u: dat gij elkaar liefhebt! - zoals ik u heb liefgehad, dat gij ook elkaar liefhebt”. Het staat in het kader van zijn aanstaand vertrek, en de komst van de heilige Geest.

Jouw naaste liefhebben met dezelfde maat als waarmee jij jezelf liefhebt, dát is het oude gebod.
Toen was eigenliefde de maatstaf.
Straks geldt een nieuwe maatstaf: de liefde waarmee ik jou heb liefgehad!

En dat deze nieuwe maatstaf nú geldt, beseffen we veel te weinig.
Straks, als ik (Jezus) niet meer lichamelijk hier op aarde ben, komt er een Plaatsvervanger, de Parakleet = letterlijk “Degene die je erbij kunt roepen”. Daarmee wordt de heilige Geest bedoelt, die komt wonen in het leven van ieder mens die gelooft in Jezus, die voor hem of haar het offer van zijn leven heeft gebracht, waardoor God onze zonden kan vergeven.
Romeinen 5:5 zegt: “de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de heilige Geest die ons gegeven is”.
Met Gods heilige Geest is Gods liefde meegekomen in onze harten.
En nú kunnen we pas liefhebben God en onze naaste.

Want terecht merkte Izaak van den Berg op: eigenlijk zijn wij niet in staat lief te hebben, laat staan onvoorwaardelijk lief te hebben.
Wij zijn, ik zeg het in eigen woorden, te egoïstisch, te zelfzuchtig.

De woorden die jullie noemden: onvoorwaardelijk, er voor een ander zijn, je hart met de ander delen, trouw zijn, dán moet er éérst iets diep van binnen in ons hart gebeuren.
We hebben Jezus nodig om verlost te worden van onze zonden en schuld ten opzichte van God én de heilige Geest = de liefde Gods, moet in ons hart komen wonen.
Om onze naaste, dat zijn niet alleen gelovigen van onze eigen club, maar ook anderen en die niet in een kerk komen, wie hij of zij ook is, lief te hebben mét dezelfde liefde als waarmee Jezus mij liefheeft.

Want niet zélfliefde is de maatstaf.
Zijn liefde is de maatstaf.

(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN IN WOORDEN EN DADEN " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 14, 2020 10:57 am

Peter Gerrets :

DINSDAG 14-01-2020OVER DE LIEFDE (3).Hartelijk dank aan iedereen die de vrijmoedigheid en de openheid en het vertrouwen in mij had mijn vraag te beantwoorden op facebook en via persoonlijke berichten.

Wat mij opviel? Er zijn méér vrouwen dan mannen die antwoorden.
Het zal toch niet waar zijn, dat mannen anno 2020 alleen reageren op artikelen die theoretisch of thematisch en niet persoonlijk zijn?
En vrouwen méér op pastorale en persoonlijke artikelen?
Dat zou zó ‘rolbevestigend’ zijn.

Het raakt me bijzonder dat zó velen na de geboorte, als baby, peuter, kleuter en basisschoolkind en ook later nooit uit de mond van hun moeder en vader iets liefs hebben gehoord en niets van hun liefde hebben gemerkt, geen lieve woordjes, geen kus, geen knuffel.
Zij begrepen uit de zorg van hun ouders hun liefde.

Dit is wel eens mijn zorg voor de tegenwoordige relaties.
Bijna alle ouders, zowel vaders als moeders, werken. Kinderen worden soms vanaf heel jong ‘verzorgd en opgevoed’ door opvangmoeders, créchemedewerkers. We leven dan ook in een samenleving waar beide ouders carrière moeten maken, financieel onafhankelijk van elkaar moeten zijn.
En hoeveel tijd krijgen de kinderen van hun ouders?
Ouders zorgen ‘materieel’ dat het hun kinderen aan niets ontbreekt en verder voeden vreemden hen op + de games + kindertelevisienetten.
En verder heb ik de sterke indruk dat we bij verjaardagen, bij Sinterklaas of Kerst we onze kinderen overladen met cadeaus en proberen daarmee ons gebrek aan aandacht af te kopen?

Hartverscheurend vond ik wat één van jullie schreef. Zij heeft steeds moeten knokken om de aandacht van haar ouders. Als 10-jarig meisje leegde ze haar spaarpot op het nachtkastje van haar ouders en schreef een briefje: ‘Jullie zijn goede ouders’.
De andere dag kreeg ze een knuffel met de mededeling dat ze het geld goed konden gebruiken.
Dat was ‘gekochte liefde’. Een betaalde knuffel. Diezelfde moeder is nu 91 en zegt nog steeds kwetsende dingen tegen haar dochter.

Een ander werd door haar, meestal dronken, vader seksueel misbruikt.
Leerde op haar 21e de Heer kennen en toen haar moeder geen contact met haar wilde, ontdekte ze in de Psalmen: “Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, de HERE zamelt mij bij de zijnen” (27:10 Naardense Bijbel).
Dan neemt de HERE zijn vader- en moedertaak voor mij op!
Wat een prachtige tekst en daarvan de kracht te hebben ervaren in het leven.

Ik volg met grote belangstelling een vrouw, die ik als kind al kende. Helaas heeft zij erg geleden in de jaren die zij getrouwd is geweest. Zij heeft twee prachtige zonen. Na haar scheiding is zij op zoek gegaan naar zichzelf. Haar lieve vader, die ik ook gekend heb, is uiteindelijk haar ‘inspiratiebron’.
Een liefhebbende vader, een overtuigd en belijdend christen in woord en daad, iemand die voor iedereen klaar stond en die ik bijzonder respecteerde. Nu heeft zij zichzelf leren liefhebben en leert dat je beste levenspartner in de eerste plaats jij zelf moet zijn.

Wat ik bij velen tegenkom is het volgende:
Als jouw ouders in jouw ervaring jou niet werkelijk hebben liefgehad, in woord, gebaar en daad, is het buitengewoon moeilijk om te geloven dat er een God is die van jou houdt.
Want helaas zijn die ouders er, die jou als opgroeiend kind, negeerden, verwierpen of zelfs zeiden, dat ze je niet gewild hadden, dat je ongewenst was.

Er zijn kinderen, die zelfs zó ver gaan, dat ze zeggen: ik ben misbruikt, ik ben beperkt, ik ben autist, of ik merkte al jong dat ik andersgeaard ben, is er eigenlijk wel een God die mij liefheeft?

Ik had een strenge, perfectionistische vader, die geen imperfectie verdroeg, die bovenmate strafte en ik heb jaren moeite gehad om God ‘Vader’ te noemen.

Het is tragisch dat je dit jaren met je mee kunt dragen.
En extra erg is het als je opgroeit onder een uiterst strenge Reformatorische prediking.
Ik ben fysiek en psychisch daaronder bezweken.

Persoonlijk heb ik het zeer moeilijk gevonden, om te geloven, te vertrouwen dat onze God ons voor de schepping al liefhad. Dat Hij mens werd, onder mensen leefde, hen liefhad en dat dagelijks bewees en dat Hij tóch uitgekotst werd, een gruwelijk proces en een gruwelijk lijden onderging aan het kruis en Zich offerde aan God met het oog op allen die geleefd hadden, die leefden en die nog zouden komen en ónze schuld inloste, ons oordeel droeg, en er zó voor zorgde dat God zonden kon vergeven, schulden kon kwijtschelden en ons tot Zijn kinderen kon maken.

Dus er was God die mij liefhad nog voordat ik bestond?
Die Zich opofferde voor zonde en schuld nog voordat ik er was?

Het werd een levende, ervaarbare realiteit door het onderricht, door de preken van en de vele ontmoetingen met wijlen ds. Gerrit Toornvliet uit Bloemendaal.
Tijdens zijn colleges, tijdens zijn preken werkte de heilige Geest zó krachtig dat hij mij in de diepste diepten wist te raken en ik kon huilen.
Huilen vanwege diepe ontroering over zoveel liefde.
Elke keer kwam ik uit zijn les of uit de kerk met deze overtuiging: ‘Je moet wel een schoft zijn als je deze liefde van God afwijst’.
Het meest bijzondere was, dat hij mij adopteerde als zijn eigen zoon.
Ik bedoel niet letterlijk, maar geestelijk.
We hebben gecorrespondeerd en hij schreef: “Aan mijn geliefde zoon Peter” en eindige met: “Van jouw liefhebbende vader”.
In Bloemendaal was ik kind aan huis.
En hoe ánders ben ik de Bijbel gaan lezen en begrijpen.
Nee, ik ben geen theoretisch theoloog geworden, maar een pastoraal theoloog.
Ik studeerde graag, maar ik luister in de stilte naar God en naar de lammetjes en de schapen.
Ik heb altijd gezegd: “Een predikant heeft geen recht om op de preekstoel te staan, als hij door de week niet onder de schapen heeft geleefd”.

Ja, er is een weergaloze, onweerstaanbare liefde die allen die op aarde niet gewenst zijn, genegeerd, verworpen en afgewezen, een warm welkom toeroept die Jezus’ offer aan het kruis aannemen!

Een ieder die beschadingen heeft opgelopen door zo’n jeugd, raad ik aan hulp te zoeken bij een psycholoog of pastor die een Bijbelse basis heeft en gemotiveerd is door deze liefde.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5137
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " LIEFHEBBEN EN HOUDEN VAN IN WOORDEN EN DADEN " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Jan 16, 2020 10:21 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 16-01-2019OVER DE LIEFDE (4).Na de artikelen die ik geschreven heb, de vragen die ik heb gesteld en jullie antwoorden, zou ik bijna concluderen dat dé liefde die wij niet gekregen hebben, die we hebben gemist, waarnaar we hunkeren, niet bestaat.

Merkwaardig dat er ontelbare boeken, gedichten, liederen geschreven en gecomponeerd zijn over de liefde over het rond van de aarde.
Maar, over welke liefde gaat het dan?
Het overgrote deel gaat over het hunkeren naar, verlangen naar, dromen over het vinden van de liefde van jouw leven. Die man, die vrouw die de diep gevoelde innerlijke leegte vervult.
Bestaat die man of die vrouw wel?
We verlangen naar een ideaal.
We denken hem of haar gevonden te hebben.
Seksuele gemeenschap met hem of haar het toppunt van éénwording.
En voor een deel wordt die gevonden.
En is er geluk.
Maar o zo vaak, te vaak gaan geweldig lijkende relaties kapot, vallen in scherven uiteen.
Of levenspartners maken elkaar het leven tot een hel.
En als er kinderen uit zo’n relatie geboren zijn, dan beschadigt het die kinderen naarmate ze ouder zijn en meer begrijpen.

Er is mijns inziens maar één boek, eigenlijk een verzameling van boeken, die over dé liefde gaat.
Dé liefde van God en de liefde van mensen.
De Bijbel. Gods omgang met mensen tot op de dag van vandaag.
Geen verhalenboek. Maar de geschiedenis van Gods omgang met mensen door alle eeuwen heen.
En de omgang van mensen met God.

De apostel Paulus heeft geïnspireerd door de heilige Geest samengevat welke eigenschappen dié LIEFDE heeft.
I Korintiërs 13:4-7 uit de Naardense Bijbel:

:4
De liefde heeft lange adem (geeft het niet snel op, is geduldig);
De liefde is goedertieren (dat betekent meer dan alleen maar ‘goed’; het betekent: trouw in vriendschap);
De liefde is niet afgunstig (dat betekent: niet jaloers);
De liefde praalt niet (dat betekent: pronkt niet met andermans veren, is niet hoogmoedig ten koste van anderen);
De liefde blaast zich niet op (doet zich niet anders voor dan zij is);

:5
De liefde gedraagt zich niet grof (dat betekent: is beleefd, respecteert de ander, beheerst zich);
De liefde zoekt zichzelf niet (is niet egoïstisch, egocentrisch, is niet uit op eigen gewin);
De liefde raakt niet beledigd (voelt zich niet snel geraakt);
De liefde is geen boekhoudster van het kwaad (dat wil zeggen dat zij niet in de boeken bijhoudt hoe vaak de ander gezondigd heeft, zij maakt geen lijst van de hoeveelheid kwaad die wij doen);

:6
De liefde is niet verheugd over het onrecht (dat betekent: zij is niet blij met toenemend onrecht om te zeggen: zie je wel dat de mens niet deugt);
De liefde verheugt zich over waarachtigheid (dat betekent dat zij juist blij is met elk blijk van eerlijkheid en waarheid);

:7
De liefde bedekt alles (de liefde houdt er niet van om dat wat niet deugt openbaar te maken);
De liefde gelooft tegen alles in (dat betekent: de liefde gelooft, tegen alle feiten in, dat het goed komt);
De liefde houdt hoop in alle omstandigheden.
De liefde volhardt in alle omstandigheden en geeft dus niet snel op.

Mag ik iets vragen? Man of vrouw, is dit de houding die jij inneemt tegenover jouw levenspartner.
Mens, is dit de houding tegenover jouw medemens?
Christen, is dit jouw houding tegenover jouw broeder of zuster?

I Korintiërs 13 zegt, dat wij, gelovigen, ons beter voordoen dan wij zijn.
Wij willen uitblinken in de gaven van de heilige Geest, maar als wij daarbij de liefde voor onze medemensen uit het oog verliezen, kán God niets met die gaven.
We bouwen niemand op, zijn waardeloos in Gods ogen (:1-3).

En: die manifestaties van de Geest zullen ooit ophouden te bestaan, terwijl de liefde altijd blijft (:8-13).

Wat geven wij toch veel om het uiterlijk, de buitenkant, die verdwijnt.
Mens, wat mis je toch veel als je Zijn liefde niet kent.
Ken je een god die niet eist dat je opklimt naar hem toe?
Ken je een god, die afgedaald is naar de aarde en mens werd onder mensen?
Zijn goddelijkheid heeft afgelegd?
Die zélf de schuld en het oordeel over de mensheid op Zich heeft genomen en Zichzelf heeft geofferd in plaats van de schuldige mens, opdat die vergeving zou ontvangen en toegang zou krijgen tot Gods tegenwoordigheid?

(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten