" BEGRIJP JE HET NU NOG NIET ? " (em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" BEGRIJP JE HET NU NOG NIET ? " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Nov 07, 2019 11:25 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 07-11-2019“...maar nu, nu ge God hebt leren kennen,
of beter: nu ge gekend zijt door God,
hoe kunt ge nu weer omkeren
naar die zwakke en armzalige elementen
aan wie ge u opnieuw
dienstbaar wil maken?
Bijzondere dagen onderhoudt ge,
en maanden, tijdsgewrichten en jaargetijden.
Ik vrees dat ik misschien tevergeefs
aan u gezwoegd heb”

(Galaten 4:9-11 uit de Naardense Bijbel)." BEGRIJP JE HET NU NOG NIET ? "Hier uit de apostel Paulus zijn verdriet.
Is dit de uitwerking van mijn bediening onder jullie?

Jezus was verdrietig.
Paulus was verdrietig.
Vele verkondigers van hét evangelie zijn verdrietig.
Ik ken dat verdriet.

Zovele gelovigen in Jezus Christus begrijpen nog steeds niet wát er nou zó goed is aan de goede boodschap, wát er nu zó blij is aan de blijde boodschap.
Vele gelovigen wonen op een goudmijn en leven als armen en bedelaars.

Paulus zegt, in mijn eigen woorden, jullie hebben God leren kennen, eigenlijk kan ik beter zeggen: God heeft jullie opgezocht en jullie gevonden, jullie zijn geen slaven meer van de Wet, maar Gods eigen zonen-en-dochters....
En jullie kiezen er nu tóch voor om jullie te onderwerpen aan die Wet met al zijn regels en voorschriften.
Hoe is dit mogelijk?

Jullie maken jezelf weer slaven van voorschriften en regels voor de sabbat, de gedenkdagen en de feesten!

Ik ben bang dat jullie er niets van hebben begrepen.
Mijn arbeid onder jullie is tevergeefs geweest.

De Joodse Bijbelgeleerde die Jezus belijdt als zijn Verlosser en Heer Amir Tsarfati hamert erop dat de gemeente van Christus het Joodse volk tot jaloersheid had moeten verwekken.
Maar het tegenovergestelde gebeurt: christenen zijn jaloers op het Joodse volk geworden en willen hún rustdag, de sabbat, vieren, hún feesten, hún spijswetten volgen.
Christenen die Joden willen worden....dán deugt er iets niet aan het onderwijs dat zij krijgen.

De orthodoxe rabbijn Lody van der Kamp heeft me wel eens gezegd: Wáárom willen christenen zich zó aanpassen aan ons, Joden? Wáárom komen ze er niet voor uit dat ze volgelingen zijn Jezus Messias?
Jullie zijn christenen, ik ben Jood.

Ik verbaas me dat de meeste christenen niets, maar dan ook helemaal niets begrijpen van Gods genade, van leven in de christelijke vrijheid.
Niets!

En daarom zo weinig volle vreugde, zo weinig écht vertrouwen, nog altijd gebukt gaande onder zorgen, zonden, schuld.
We leven met schuldgevoelens.
Van teveel kansels en podia komen zondag aan zondag preken voorbij die een mix zijn van wet en evangelie.

En die twee verdragen elkaar niet.
Er zijn theologen die dat een uitstekende mix vinden.
Het is niet wet én evangelie, maar wet óf evangelie.

Paulus is stomverbaasd.
Jullie zijn door Jezus Christus van slaven en slavinnen van de wet tot vrije zonen-en-dochters van God geworden.
En nu geven jullie dat voorrecht op en kiezen jullie weer voor het slavenjuk??

Maar, wordt er dan gezegd: in onze samenleving kunnen we niet zonder omgangsregels of verkeersregels. Stel je voor dat die opgeheven worden, dan wordt het een chaos.
Eéns, onbekeerde, ongelovige mensen kunnen niet zonder.
Maar, in het leven van de gelovige, wedergeboren mens is de heilige Geest gekomen.
Met de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we: “Ik geloof in de heilige Geest”.
In de praktijk geloven we en vertrouwen we die heilige Geest niet. Die heilige Geest grift Gods wil in onze harten, zodat wij van harte Gods wil gehoorzamen.

Helaas wordt ons te weinig onderwezen wie die Geest is, hoe Hij ons leidt, hoe wij Hem kunnen verstaan.

Hoe kunnen wij bij de schaduwen leven, terwijl het Licht in de wereld is gekomen?
In onvrijheid leven, terwijl we vrijgemaakt zijn?
Nog altijd babymelk drinken, terwijl er vast voedsel is?
Een baby blijven en nooit geestelijk volwassen worden?

En trek niet de verkeerde conclusies.

Ik kwam als jong predikant erachter, dat wij én in de vrije gemeenten én in de traditionele kerken geen, weinig aandacht besteden aan de geestelijke groei van de gemeenteleden.
We proberen nieuwe kerkleden te werven, maar vergeten kader op te leiden. En daar ben ik jaren en jaren mee bezig geweest.
In al die tijd zijn mijn ogen opengegaan voor de dingen waarover ik schrijf. Dit is een kritische noot voor ieder gemeentelid van wat voor kerk ook, voor iedere voorganger en ambtsdrager.
De schrijver van de Hebreeënbrief merkt op: “Drinken jullie nu nog altijd melk? Intussen hadden jullie al vast voedsel moeten kunnen eten en leraren moeten zijn”.
Dat laatste betekent: jullie hadden inmiddels zelf jonge christenen kunnen onderwijzen”.

Ter overdenking in gebed.Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 5 en 0 gasten