Woordenlijst van de Bijbel

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Woordenlijst van de Bijbel

Berichtdoor Ton » Za Jan 09, 2016 10:36 pm

letter ==> A

aaron ==> exodus 6:19,exodus 7:13,hebreeeen 4:14,hebreeen 5:10
abel ==> genesis 4:1-16
abjatar ==> 1 samuel 12:20, 1 samuel 23:6, 1 samuel 30:7
abner ==> 1 samuel 14:51,2 samuel 2:8,2 samuel 3:27
abraham(abram) ==> genesis 12, genesis 25:11,romeinen 4,galaten 3
absalom ==> 2 samuel 3:3, 2 samuel 13,2 samuel 18
achab ==> 1 koningen 16:29, 1 koningen 22:40
achaz ==> 2 koningen 16,jesaja 7
achitofel ==> 2 samuel 15:12,2 samuel 16:21,2 samuel 17:1
adam ==> genesis 1,genesis 3,romeinen 5:14,1 korinthiers 15:22
adonia ==> 1 koningen 1 en 1 koningen 2
agrippa ==> handelingen 25:13, handelingen 26:32
ahasveros ==> ester 1 tot en met ester 10
ai ==> jozua 7:2-5
amalek(ieten) ==> 1 samuel 15,exodus 17:8-16
ammon(ieten) ==> richteren 11,psalm 83:8
amorieten ==> numeri 21:13-26
ananias ==> handelingen 5:1-11
adreas ==> matteus 4:18-20,johannes 1:35-43
antiochie(in syrie) ==> handelingen 11:19-30
aquila ==> handelingen 18:2,romeinen 16:3,1 korintiers 16:19
aram ==> 2 koningen 5,matteus 4:24
artachsasta ==> nehemia 2:1-10
asaf ==> 1 kronieken 16:5
asia ==> handelingen 2:9,openbaring 1:4
assur(assyrie) ==> 2 koningen 15:20,2 koningen 29
atalja ==> 2 koningen 11
athene ==> handelingen 7:15
augustus ==> lucas 2:1

letter ==> B

baal ==> numeri 22:41,richteren 2:11
babel ==> genesis 11:9,2 koningen 17:24
barabbas ==> matteus 27:11-26
barak ==> richteren 4:6,richteren 5,hebreeen 11:32
barnabas ==> handelingen 4:36,handelingen 9:27,handelingen 11:22
bartolomeus ==> matteus 10:3,handelingen 1:13
bartimeus ==> marcus 10:46-52
baruch ==> jeremia 36
basan ==> numeri 21:33,psalm 68:16
batseba ==> 2 samuel 11,2 samuel 12
belsassar ==> daniel 5
benhadad ==> 1 koningen 20
benjamin ==> genesis 35:16-20,genesis 43 en genesis 45
barseba ==> genesis 21:31
betanie ==> matteus 21:17
betel ==> genesis 12:8
betlehem ==> genesis 35:19,lucas 2:4
bileam ==> numeri 22 en numeri 24
boaz ==> ruth 2 en ruth 4

letter ==> C


caesarea ==> handelingen 8:40
cham ==> genesis 9:18-29
chaldeeen ==> 2 koningen 24:2,daniel 2:2
chofni ==> 1 samuel 1:3
cornelius ==> handelingen 10
cyrus ==> zie kores

letter ==> D

damascus ==> 1 koningen 11:24,handelingen 9:2
darius ==> nehemia 12:22,daniel 6:1
david ==> ruth 4:17,1 samuel 16,1 samuel 31,2 samuel
debora ==> richteren 4 en 5
delila ==> richteren 16:4-22
demetrius ==> handelingen 19:24,johannes 12
dorkas ==> handelingen 9:36-43

letter ==> E

edom ==> genesis 25:30,exodus 15:15
efeze ==> handelingen 18:19
egypte ==> genesis 12:11,matteus 2:13
eli ==> 1 samuel 1-4
elia ==> 1 koningen 17,2 koningen 2
eliezer ==> genesis 15:1-6,genesis 24
elisa ==> 2 koningen 2-8,2 koningen 13:14-21
elisabet ==> lucas 1
esau ==> genesis 25:19-34
eva ==> genesis 2:18,genesis 3:24

letter ==> F


farao(van de uittocht) ==> exodus 1-15
felix ==> handelingen 24
festus ==> handelingen 25:1-2
filipi ==> handelingen 16:12
filippus,de apostel ==> johannes 1:44-52,johannes 6:1-15
filippus,de evangelist(diaken) ==> handelingen 6:1-6,handelingen 8:4-40,handelingen 21:7-14
filistijnen ==> 1 samuel 4

letter ==> G

gabriel ==> daniel 8:16,lucas 1:19
galatie ==> handelingen 18:23
galilea ==> matteus 2:22
gallio ==> handelingen 18:1-17
gamaliel ==> handelingen 5:21-42,handelingen 22:3
getsemane ==> matteus 26:36
gideon ==> richteren 6 en 7 en 8
golgota ==> matteus 27:33
goliat ==> 1 samuel 17
gomorra ==> genesis 13:20,matteus 10:15

letter ==> H

hagar ==> genesis 16,genesis 21:8-21
haman ==> ester 3-9
hanna ==> 1 samuel 1 en 2,lucas 2:36-38
hebreeer ==> genesis 14:13
hebron ==> genesis 37:14
henoch ==> genesis 5:18-24
herodes agrippa ==> handelingen 12
herodes antipas ==> matteus 14:1-12,lucas 9:7-9,lucas 23:6-12
herodes de grote ==> matteus 2:1-18
herodias ==> matteus 14:1-12
hizkia ==> 2 koningen 18-20,jesaja 36-39
horeb ==> exodus 3:1

letter ==> I

immanuel ==> jesaja 7:14,matteus 1:23
isaak ==> genesis 21:1-7,genesis 22:1-19,romeinen 9:10
isai ==> 1 samuel 16:1-13,jesaja 11:1
ismael ==> genesis 16,genesis 21:8-21,genesis 25:12-18
israel ==> genesis 32:22-32 zie jakob(oude testament)
izebel ==> 1 koningen 16:29-34

letter ==> J

jairus ==> marcus 5:22,lucas 8:41
jafet ==> genesis 9:18-29
jakob ==> genesis 25:19-50,genesis 14,hebreeen 11:21
jakobus ==> matteus 4:21,handelingen 12:2
jefta ==> richteren 10:6-12,richteren 7
jehu ==> 2 koningen 9:1-10,2 koningen 36
jericho ==> numeri 22:1,jozua 2:1
jerobeam ==> 1 koningen 12:25, 1koningen 14:20
jeruzalem ==> 2 samuel 5:5,matteus 3:5
jetro(reul) ==> exodus 2:11-22,exodus 18:1-27
jezus ==> matteus 1:16,lucas 2:21
joab ==> 1 kronieken 2:16,2 samuel 8:16,2 samuel 20:23,1 koningen 1:7 1 koningen 2:28
joas ==> 2 koningen 11 en 12
johannes(de doper) ==> matteus 3:17,matteus 11:2-15,matteus 14:1-12
johannes(de discipel) matteus 4:21,handelingen 3:1-10
jonatan ==> 1 samuel 13,1 samuel 14:18-20
jordaan ==> jozua 1:2,matteus 3:6
joppe ==> handelingen 9:36
josafat ==> 1 koningen 15:24,2 kronieken 20:31
josia ==> 2 koningen 22 en 23:30
jozef(van arimatea) ==> matteus 27:57-60
jozef(zoon van jakob) ==> genesis 49:8-12
jozef(man van maria) ==> matteus 1:16-25,lucas 1:26
juda ==> genesis 49:8-12
judea ==> matteus 2:1
judas(iskarot) ==> matteus 10:4,matteus 27:1-10

letter ==> K

kafarnaum ==> matteus 4:13
kain ==> genesis 4
kajafas ==> matteus 26,johannes 11:45-53
kaleb ==> numeri 13:6,numeri 14:24
kana ==> johannes 2:1-11
kanaan ==> genesis 11:31,handelingen 7:11
karmel ==> 1 koningen 18:19
kefas ==> zie: petrus.
korach ==> numeri 16
kores(cyrus) ==> 2 kronieken 36:22-23,ezra 1
korinte ==> handelingen 18:1-17

letter ==> L

laban ==> genesis 24:31
lamech ==> genesis 4:17-24
lazarus(de arme) ==> lucas 16:19-31
lazarus(de broer van maria en marta) ==> johannes 11:1-44
lea ==> genesis 29: en genesis 30
levi(de zoon van jakob) ==> genesis 29:34
levi(discipel) ==> matteus 9:9,marcus 2:14
libanon ==> 1 koningen 5:6,hooglied 3:9
lot ==> genesis 11:26-32,genesis 13,genesis 14:1-17,genesis 19
lucas ==> kolossenzen 4:14,2 timotheus 4:11,filemon 1:24
lydia ==> handelingen 16:14

letter ==> M

macedonie ==> handelingen 16:9
marcus,johannes ==> handelingen 12:12,kolossenzen 4:10
maria de moeder van jezus ==> matteus 1:18,lucas 1:26-56,lucas 2
maria de moeder van johannes ==> matteus 1:18,lucas 1:26-56,lucas 2
marcus ==> handelingen 12:12
maria,zuster van lazarus ==> lucas 10:38-42,johannes 11 en 12:1-11
marta ==> lucas 10:38-42,johannes 11 en 12:1-11
matteus(levi) ==> matteus 9:9-13,lucas 5:27-32
mattias ==> handelingen 1:15-26
melchisedek ==> genesis 14:18,hebreeen 4:14,hebreeen 5:10,hebreeen 7
metuselach ==> genesis 5:21-27
michael ==> daniel 10:13,openbaringen 12:7
midjanieten ==> genesis 37:36,richteren 6:6
mirjam ==> exodus 2:1-10,exodus 15:20 en 21,numeri 12:1-16,numeri 20:1
moab(ieten) ==> numeri 21:26,ruth 4:3
mordekai ==> ester 2:5-7
mozes ==> exodus,deuteronium,handelingen 7:22,hebreeen 11:23

letter ==> N

naaman ==> 2 koningen 5
nabal ==> 1 samuel 25
nabot ==> 1 koningen 21
natan ==> 2 samuel 12:1-25
natanael ==> johannes 1:44-52
nazaret ==> matteus 2:23,lucas 1:26
nebukadnessar ==> 2 koningen 24 en 25,daniel 1-5
nikodemus ==> johannes 3:1-21,johannes 7:45-52,johannes 19:39
nineveve ==> jona 1:2,matteus 12:41
noach ==> genesis 5-10,matteus 24:36-42,hebreeen 11:7
noomi ==> ruth 1:2

letter ==> O

olijfberg ==> matteus 21:1,handelingen 1:12
orpa ==> ruth 1:4

letter ==> P

paulus(saulus) ==> handelingen 7:58,handelingen 9:1-31
perzie ==> 2 kronieken 36:20,ester 1:3
petrus(simon,kefas) ==> matteus 4:18,johannes 21:15,handelingen 2:14
pilatus ==> matteus 27,johannes 18:28,johannes 19:42
pinechas ==> 1 samuel 1:3,1 samuel 4:5
potifar ==> genesis 39
priscilla ==> handelingen 18:2

letter ==> R

rachab ==> jozua 2 en 6
rachel ==> genesis 29-31,matteus 2:18
rebekka ==> genesis 24 en 27
rechabeam ==> 1 koningen 11:41,1 koningen 12:24,1 koningen 14:21-31
reuel ==> zie jetro
rome ==> handelingen 18:2,handelingen 19:21
ruben ==> genesis 29:32,genesis 37:21

letter ==> S

saffira ==> handelingen 5:1-11
salomo ==> 2 samuel 12:24,1 koningen 1:1-37
samaria ==> 1 koningen 13:32,lucas 17:11
sara(sarai) ==> genesis 11:29-32,genesis 12,genesis 16,genesis 17:15-18,genesis 21:1-12,genesis 23
saul ==> 1 samuel 9-11,1 samuel 13-24,1 samuel 26,1 samuel 28,genesis 31
saulus ==> zie paulus
schelfzee ==> exodus 10:19,numeri 14:25
seba,koniging van ==> 1 koningen 10:1-10,matteus 12:42
sedekia ==> 2 koningen 24:18,25:7
sem ==> genesis 5:32,genesis 9:18-29,genesis 11:10-32
sichem ==> genesis 12:6,handelingen 7:16
sidon ==> genesis 10:19,matteus 11:21
silas ==> handelingen 15-17
silo ==> jozua 18:1,1 samuel 1:3
simeon zoon van jakob ==> genesis 29:33,genesis 34:25
simeon (die de messias verwacht) ==> lucas 2:25-35
simon de apostel ==> zie petrus
simon van cyrene ==> matteus 27:32
simon de tovenaar ==> handelingen 8:4-25
simson ==> richteren 13-16
sinai ==> exodus 16:1,deuteronium 33:2
sion ==> 2 samuel 5:7,matteus 21:5
sodom ==> genesis 10:19,matteus 10:15
sisera ==> richteren 4 en 5
stefanus ==> handelingen 6 en 7
syrie ==> zie aram

letter ==> T

terach ==> genesis 11:24-32
tessalonica ==> handelingen 17:1,filipenzen 4:16
timoteus ==> handelingen 16:1,romeinen 16:21
titus ==> 2 korinthiers 7:6,2 korinthiers 13,2 korinthiers 8:16,galaten 2:1
tomas ==> johannes 20:24-29
tyrus ==> jozua 19:29,matteus 11:21

letter ==> U

uria ==> 2 samuel 11,2 samuel 12:1-25

letter ==> Z

zacharias ==> lucas 1:5-25,lucas 1:57-80
zacheus ==> lucas 19:1-10
zerubbabel ==> ezra 2:2,ezra 4:8
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten