" HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 04, 2019 1:14 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG 02-03-2019


"Maar voor het feest van het Pesach, als Jezus weet dat zijn uur gekomen is om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, betoont hij, die de zijnen in de wereld heeft liefgehad, hun ook zijn liefde tot aan de voleinding"

(Johannes 13:1 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (1).


In de komende lijdensweken wil ik graag met Jezus en zijn leerlingen aan tafel liggen vóórdat Hij vertrekt naar Gethsémané (Johannes 13-17).
Wat gebeurt er én wat wordt er gezegd?

Jezus wéét. Jezus wéét dat zijn uur gekomen is. Jezus wéét dat Hij overgaat van deze wereld naar de Vader.
De heilige Geest is in staat ons een vaste overtuiging te geven van wat er gebeuren gaat.
Uit de evangeliën weten wij dat Jezus altijd rekening houdt met Gods tijd, Zijn uur.
Bekend is Zijn uitspraak: "Mijn uur is nog niet gekomen" tegen Maria tijdens de bruiloft in Kana.
Nú is het tijd voor de slotfase van de opdracht die Hij van de Vader ontvangen heeft.
Om die opdracht te voltooien.

God hééft de wereld lief. Heel bijzonder hen die Zijn Zoon volgen.
Nú breekt de tijd aan dat God dóór en in Jezus Zijn uiterste liefde gaat tonen aan die Zijnen.
Vérder kan Gods liefde niet gaan.
Liefde tot de voleinding.
Volmaakte liefde.

Aan déze tafel.
Tijdens deze Pésachmaaltijd.
In Woord en Gebaar.
In werkelijkheid straks in Gethsémané, op Golgotha, in de hof van Arimathea.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 04, 2019 1:15 pm

Peter Gerrets :

ZONDAG 03-03-2019
Eerste Lijdenszondag


"Het geschiedt tijdens een maaltijd: als de uiteenwerper reeds in het hart van Judas Simonszoon Iskariot heeft geworpen dat hij Hem moet prijsgeven, en Hij wéét dat de Vader Hem alles in de handen heeft gegeven en dat Hij van bij de Vader gekomen is en tot God heen gaat..."

(Johannes 13:2-3 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (2).


Aan tafel.
Hier wordt de mentaliteit van twee mensen openbaar.
De één die wéét dat Vaders uur gekomen is. Die er klaar voor is. Om Gods liefde te tonen aan de Zijnen. Tot over alle menselijke grenzen. Tot het uiterste. Tot de voleinding.
Jezus de Gezalfde.

En één van zijn leerlingen.
Judas Iskariot, zoon van een zekere Simon.
Leerling van.
Eén van de Twaalf.
Die wéét van de uit-één-werper, dia-bolos, duivel, dat hij Jezus moet prijsgeven.
De overeenkomst met de geestelijke leiders van het volk is getekend.
Het tijdstip bepaald. Het loon uitgekeerd.
Een duivels plan. Geworpen in het hart van Judas Iskariot.

Jezus wéét dat Hem alles in handen is gegeven. Hij heeft de regie.
Hij kwam naar deze wereld van bij de Vader, dat betekent: uit de omarming van de Vader en dáár keert Hij terug.

Vader's plan, Jezus' plan, taak en opdracht.
En het plan van de Uitéénwerper, Judas' plan en opdracht.
En tóch Vader's plan in Jezus zal voleindigd worden. Dat wéét Jezus.

Die twee aan één tafel.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 04, 2019 1:18 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 04-03-2019


"...dat Hij zich opricht van de maaltijd, zijn kleren aflegt, een linnen doek neemt en zich daarmee omgordt. Vervolgens werpt hij water in het wasbekken en begint de voeten van de leerlingen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee Hij omgord is geweest"

(Johannes 13:4-5 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (3).


Er klopt iets niet.
Leerlingen zijn de stad ingestuurd om een zaal te vinden waar Jezus met zijn leerlingen de pésachmaaltijd kan vieren.
De bovenzaal wordt gevonden. De eigenaar richt hem in, de leerlingen bereiden de maaltijd voor.
Pésach, dat is het in herinnering roepen van de laatste maaltijd die de Israëlieten staande, met een opgeschorte mantel aten in Egypte, in huis, met aan de deurposten het bloed van het geslachte lam dat hen beschermde tégen de doodsengel die alle eerstgeboren zonen en mannelijke dieren zou doden.
Er was haast bij. Dus ongezuurd brood, salade met bittere groenten, gekookt lamsvlees, bekers wijn.
En daarna de uittocht.
Alles is bereid.
Eén ding ontbreekt.

De maaltijd is begonnen, maar had nooit mogen beginnen.
De slaaf ontbrak die de voeten had moeten wassen van de deelnemers aan deze pésachmaaltijd.

Het wassen van de voeten van de gasten is zulk minderwaardig werk, dat het meestal gedaan werd door de minste slaaf.
Johannes de Doper heeft gezegd: ik ben minder dan de minste slaaf, ik ben zélfs niet gerechtigd om de sandalen van Jezus uit te trekken (en Zijn voeten te wassen).
In sommige evangeliën ontstaan hevige gesprekken over wie van de leerlingen Hem zou verraden én een discussie over wie van hen de belangrijkste is.
Er valt heel wat te zeggen over de houding van de Avondmaalsgangers.

De voetwassing is achterwege gebleven.
Niemand onder de Avondmaalsgangers heeft zich geroepen gevoeld om slavenwerk te doen.

En dan staat Jezus op. Zonder iets te zeggen. Jezus trekt zijn kleren uit.
Heeft een linnen doek om Zijn lendenen.
Een naakt bovenlichaam. Die linnen doek om Zijn heupen. Jezus in slavenkledij.
Hij werpt water in het wasbekken.
Hij wast één voor één de leerlingen de voeten en droogt ze.

Merk je dat er niets gezegd wordt, niet door Jezus, niet door de leerlingen.
Ervaar je die ongemakkelijke stilte?

Ze zitten niet aan tafel. Ze liggen aan tafel.
Met open sandalen lopen over stoffige wegen en dan met vuile voeten aanliggen, waarbij je gemakkelijk te ruiken bent voor de ander, maakt het noodzakelijk de voeten te wassen vóórdat je aan tafel gaat.
Uit de tekst blijkt dat notabene de maaltijd al begonnen is.

En ineens is de 'slaaf van dienst' Jezus.
Als je niet weet wie je bent...in een identiteitscrisis zit....onzeker bent...dan wil je iemand zijn.
En weten we uit wat ik eerder zei: zij waren onzeker wie van hen een verrader zou kunnen zijn....en wie van hen de belangrijkste is.

Niemand kan en wil 'de minste slaaf' zijn.
Jezus wéét wie Hij is, vanwaar Hij komt en waarnaar Hij terugkeert.
Hij heeft geen enkele moeite met Zich bloot te geven, kwetsbaar zijn, van de hemel vernedert tot de aarde, vernedert van God tot mens, vernedert van Meester tot slaaf.
Dát is nou liefde tot het einde, liefde tot de voleinding, liefde tot het uiterste.

Dit was vergeten.
Ik geloof ernstig dat wij, in ónze tijd, dit sacrament ook totaal vergeten.
Zou het niet heilzaam zijn als wij, vóórafgaande aan de Avondmaalsviering, elkaar de voeten wassen?

Praktisch is het moeilijk uitvoerbaar.
Maar ik heb wel gehoord van een gemeente waarbij de Avondmaalsgangers elkaar de handen wasten.

Enkele keren heb ik zo'n voetwassing meegemaakt en ervaren hoe diep ingrijpend dit geestelijk werkt.
Alsjeblieft doe eens normaal. Durf ook eens afstand te nemen van jouw medailles, jouw strepen, jouw titels, jouw ambt, functie.
Jezus stak niet eerst een felle preek af tot zijn falende leerlingen. Hij zei niets en deed het werk dat anderen hadden moeten doen.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Mrt 05, 2019 1:43 pm

Peter Gerrets :

DINSDAG 05-03-2019


"Dan komt Hij bij Simon Petrus; die zegt tot Hem: heer, wast Ú mij de voeten?
Jezus antwoordt en zegt tot hem: wat Ik doe, daar heb jij nu geen weet van, maar na deze dingen zul je het herkennen.
Petrus zegt tot Hem: Ú zult mij de voeten niet wassen tot in de eeuwigheid niet"

(Johannes 13:6-8a NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (4).


Opvallend, dat het zolang duurt voordat iemand iets zegt.
De leerlingen moeten zich toch beschaamd gevoeld hebben?
Dat hun heer en meester nu bezig is hen de voeten te wassen, dat is toch de omgekeerde wereld?
Petrus uit zijn ongemakkelijkheid met de situatie. Heer, gaat Ú mij nu werkelijk de voeten wassen?
En ik zeg dan: De voeten van die anderen wel en jij niet? Die van hen zijn vuil, die van jou niet?

Jezus zegt: Petrus, jij begrijpt nú absoluut niet waarmee Ik bezig ben. Later zul je er meer inzicht in krijgen.

Voor Petrus kán dit niet doorgaan. Hij is vastberaden!
Heer, Ú zult nu niet en nooit niet mijn voeten wassen!!

Ik denk aan het moment dat Jezus bij Johannes de Doper kwam en dat Johannes tot Jezus zei: Dit kan niet doorgaan. Moet ik Ú dopen, wilt U mij dopen?
Het verbaast me dat Petrus niet reageert als Johannes de Doper: Dit kan niet, als U nu op mijn plaats gaat zitten, dan was ik Uw voeten. En dan maak ik dit werk bij de andere leerlingen wel af.

Het zou typisch een Petrus' daad kunnen zijn, maar het gebeurt niet.
Omdat ook hij niet de minste wil zijn.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Mrt 07, 2019 3:46 am

Peter Gerrets :

WOENSDAG 06-03-2019


"Jezus antwoordt hem (Petrus): als ik je niet mag schoonwassen heb jij geen deel aan Mij! Simon Petrus zegt tot hem: heer, niet alleen mijn voeten nee, ook de handen en het hoofd"

(Johannes 13:8b-9 NB)


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (5).


Nu niet en nooit niet!
Zó, dat is het antwoord van Petrus.
Jezus zál hem de voeten niet wassen.
Het klinkt keihard: "ik ben van U niet gediend".

Hier worden ook wij geráákt.
Hét drama van alle chronisch zieken, hoogbejaarden, alle op hulp aangewezenen: wij willen niet afhankelijk van anderen zijn!!
Geholpen worden? Liever anderen helpen.
Onze 3-jarigen zeggen ons heel graag: 'zelf doen'.

Jezus stelt: Als je Mij niet toelaat jouw voeten te wassen, dan is er niets meer tussen jou en Mij. Géén verbinding, dan delen we niets meer samen, dan breekt onze band.

Petrus sprak vastbesloten.
Jezus eveneens.

Wáárom zó'n antwoord?

Voor Petrus is het: niets óf alles!
Als de vlag er zó bij hangt, was Mij dan helemaal. Dan een bad!

Want Petrus wil absoluut niet dat de band tussen Jezus en hem verbroken wordt, hij kan en wil niet zonder Jezus.

Als jullie, als jij niet door Jezus bediend wilt worden, als jij niet door Jezus gediend wilt worden, dan breekt de band.

Ik heb heel veel toespraken en preken gehoord over: 'het dienen van Jezus', 'het dienen van God'.
En dan werd en wordt bedoeld: een leerling dient de Meester, een christen dient Jezus, een gelovige dient God.

Maar nú is de les: 'Hoe wil jij God dienen, als jij niet leert je éérst door Hem te laten dienen?'

Hoe vaak ben ik of ben jij aan het woord ten opzichte van de Heer? Weleens gewacht op antwoord?
Hoe vaak gaan wij niet aan de slag voor de Heer of de kerk? En dat zonder Zijn aanwijzingen?

Maar jij en ik zouden nergens zijn zonder Gods dienst, Gods hulp, dat Hij Jezus gaf, dat Jezus zijn leven als offer gaf, de losprijs betaalde.
Dat Jezus de dood overwon.
Dat Hij Gods Geest aan gelovigen geeft op hetzelfde moment dat zij tot bekering komen.

Alsjeblieft, laat Jezus toe.
Laat Jezus onze voeten wassen Avondmaalgangers!

Hij reikt ons in brood en in de vrucht van de wijnstok Zijn leven aan.
Afwijzen?
Aannemen, tóch....

(wordt vervolgd)Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Mrt 07, 2019 2:30 pm

Peter Gerrets :

DONDERDAG 07-03-2019


"Jezus zegt tot hem (Petrus): wie een bad heeft genomen hoeft zich, behalve de voeten, niet meer te laten wassen, nee, die is geheel rein; en jullie zijn rein, echter niet allen! Want Hij heeft geweten wie Hem zou prijsgeven; daarom zegt Hij 'jullie zijn niet allen rein'"

(Johannes 13:10-11 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (6).


Het is mogelijk aan de hand van deze tekst wonderlijke uitleggingen te bedenken.
Ik wil deze tekst niet proberen in te passen in een bepaald theologisch denkkader.

Jezus antwoordt Petrus heel eenvoudig.
Hij maakt het onderscheid tussen een bad nemen en het wassen van de voeten.

Gewoon alledaags praktisch.
Wat is de gewoonte anno 2019?
Na het opstaan wassen we ons helemaal.
Gewoon aan de kraan of onder de douche.
Een bad nemen gebeurt vaak op bijzondere momenten.
Jezus bedoelt: als wij ons aan het begin van de dag helemaal gewassen hebben, zijn we schoon, rein.
Tijdens de dag krijgen we vuile handen en zeker in die tijd vuile voeten. Na het naar de toilet gaan, na klusjes, door ons werk.
In die tijd in sandalen lopen op zandwegen.
Dan hoef je niet telkens je hele lichaam te wassen, dan is handen en voeten wassen voldoende.
Hier in Johannes 13: het is nodig vóórdat je aan de tafel gaat liggen éérst jouw voeten te laten wassen. De rest van jouw lichaam is rein.
In onze tijd in onze cultuur is de regel: handen wassen vóór het eten!

Dus Petrus: het gaat Mij om jouw voeten alleen. Want je hebt jouw hele lichaam al gewassen.
Het gaat mij om de reiniging van jouw dagelijkse handel en wandel.

Ik ken jullie. Jullie hebben allemaal jullie lichamen gewassen, jullie zijn rein, maar niet allemaal.
En dat zei Jezus, omdat Hij wist dat bij één leerling de uiteenwerper in zijn hart het plan had ontwikkeld Hem uit te leveren (kijk nog eens naar Johannes 13:2).

Die éne was onrein: Judas Simonszoon Iskariot.

Ik heb over deze tekst de merkwaardigste uitleggingen gehoord.
Een bad nemen is geloven in het Woord of gedoopt zijn, een wedergeboren christen zijn.
En een christen hoeft in zijn dagelijks leven slechts zijn dagelijkse tekortkomingen te belijden.

Want door het vergoten bloed van Jezus zijn wij ééns en voor altijd geheiligd.

Mijns inziens kan daar hier nog geen sprake van zijn.
De heilige Geest woont nog niet in elke gelovige of in elke discipel of leerling van Jezus. Dat gebeurt pas in Handelingen 2 en daarna.
De leerlingen zijn volgelingen van Jezus.
Rein heeft hier te maken met hartsgesteldheid, Jezus volledig leren vertrouwen. Judas Iskariot, zo blijkt uit de Bijbel, is niet volledig toegewijd. Hij beheerde de gezamenlijke kas en stal daar regelmatig uit. En uit teleurstelling is hij al langer bezig om Jezus tegen geld te verraden aan de geestelijke leiders.
Daarom wordt hij onrein genoemd (kijk in Johannes 12:4-6).

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Mrt 08, 2019 1:12 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 08-03-2019


"Wanneer Hij hun dan de voeten heeft gewassen neemt Hij zijn kleren terug en gaat Hij weer aanliggen; Hij zegt tot hen: herkent ge wat Ik aan u heb gedaan?- gij die Mij 'leermeester' en 'heer' noemt, gij zegt dat, want ik bén dat; als dan ik, de heer en leermeester, ú de voeten was, zijt ook gij verschuldigd elkaar de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat, zoals Ik aan u gedaan heb ook gij zult doen!"

(Johannes 13:12-14 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (7).


Wát is er nu eigenlijk gebeurd? Jezus vraagt het Zijn leerlingen ná de voetwassing. Beseffen jullie wat Ik aan jullie gedaan heb?
Jullie die mij terecht 'heer' en 'leermeester' noemen. En dat bén Ik!

De IK BEN (Jahwe) die mens geworden is in Jezus, die Heer en Meester is, die deed Zijn bovenkleding uit, omgordde Zijn heupen met een linnen doek, werd de slaaf die het meest vernederende werk deed: jullie voeten wassen.
Hij werd de slaaf die ontbrak in de zaal waar het Pésachmaal gegeten zou worden. En waste de voeten van de altijd beter wetende Petrus, de altijd twijfelende Thomas en van Judas Simonszoon Iskariot in wiens hart de uiteenwerper al bezig was.

God Zélf knielde neer en waste de voeten van deze twaalf mannen die het volledig hadden laten afweten. Die onderweg en zelfs aan déze tafel bezig waren met hun positie in de ogen van Jezus.
Elk van die twaalf wilde niet de voetwasser zijn en niemand vóórkwam dat Jezus het deed.

Dit is de hartsgesteldheid van deze Avondmaalsgangers.
Komende zondag wordt in vele kerken weer Avondmaal gevierd.
Deze week is de Voorbereidingsweek.
We zeggen zo makkelijk, dat we allemaal zondaren zijn tot onze dood.
Het is een holle kreet geworden: ik ben zondaar!
Een zondaar, wij dus, zijn mannen en vrouwen die dingen doen die in Gods ogen verkeerd zijn.
We vergeten dat zondaren en zondaressen ook mannen en vrouwen zijn die dat wat God wil nalaten.
Die we verzuimen.

Hoé is het mogelijk dat er nog Avondmaal bediend wordt?
De Eucharistie gevierd wordt?
Door predikanten en pastors en gemeenteleden dié door-en-door verdorven zijn. Niemand deugt. Allen zijn nalatig. Zelfs wij, die in God geloven, die Jezus 'heer' en 'meester' noemen.
Stel je voor dat God jouw leven vanaf het begin tot op heden op een filmdoek in de kerk zou afspelen?
Ook jouw gedachten en fantasieën?
Ik zou niemand meer onder ogen durven komen.

Jezus vraagt elke Avondmaalsganger, heb je begrepen wat Ik zojuist gedaan heb?
Als Ik, jullie HEER en MEESTER, jullie voeten gewassen heb,
Als Ik er geen moeite mee had mijn positie los te laten,
Als Ik jullie slaaf wilde zijn en jullie voeten heb gewassen,
wáárom kunnen en willen jullie dan elkaars voeten niet wassen?

Jezus stelt zelfs scherp:
"Jullie zijn jullie broeders-en-zusters verschuldigd elkaar de voeten te wassen"
(:14).

Want wat Ik zojuist heb gedaan aan jullie is een voorbeeld, opdat jullie Mij hierin navolgen.

Duidelijk?

In de kerkgeschiedenis is dit voorbeeld niet nagevolgd. Het verbaast mij, dat we deze praktische voorbeelden dolgraag vergeestelijken.
Terwijl bijvoorbeeld het letterlijk elkaar de voeten wassen of elkaar de handen wassen zó diep ons bewust maakt van de onderlinge gemeenschap, het samen onwaardig zijn, het samen afhankelijk zijn van Gods genade, het nodig hebben van elkaars hulp.

Als God niet door de knieën was gegaan in Jezus en in Zijn lichaam en Zijn bloed dat Hij gaf voor het betalen van onze schuld en onze nalatigheid, onze verzoening met God, wáár zouden wij blijven?

Als wij niet van God in Jezus gediend zijn, gaan wij verloren.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 11, 2019 3:35 pm

Peter Gerrets :

ZONDAG 10-03-2019
Tweede Lijdenszondag
Eerste zondag in de Veertigdagentijd


"Amen, amen, Ik zeg u: geen dienaar is groter dan zijn heer en geen afgezant groter dan wie hem stuurt; als ge deze dingen wéét, zalig zijt ge als gij ze doet!"

(Johannes 13:16-17 Naardense Bijbel 2014).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (8).


Dít Pésachmaal dat veranderde in het éérste Avondmaal léért ons een belangrijke les.
Als je aan Tafel gaat, kan dat in een totaal verkeerde houding.
In óns hart kán leven: wie onder ons is de belangrijkste aan deze Tafel?
Hier in Johannes 13 leren we een beschamende les.
Dat we totaal vergeten zijn elkaar de voeten te wassen, de minste te zijn.
Het gaat Jezus er totaal niet om wie van alle Avondmaalsgangers de belangrijkste is. Maar wie van óns de minste wil zijn.
Geen van hen die deelnam aan de Maaltijd!
Jezus, die Gastheer is, heeft als slaaf aller voeten gewassen. Dienaar en Bedienaar.

Vergeet nooit dat niet de Ambtsdrager iemand aan Tafel is, die de lakens én het ongezuurde brood én het sap van de vrucht van de Wijnstok onder ons deelt.
Maar de Slaaf van de Heer, ons áller dienaar. Een dienaar is niet belangrijker dan een Heer, een afgezant niet méér dan zijn Zender.
Het is fijn dit te wéten, handel ernaar. Dan ben je zalig!

Jezus dient óns. Hij levert Zich uit aan jou en mij. Dat besef je pas als je het ongezuurde brood in handen neemt, Christus de Schuldeloze, en de beker met het ongegiste sap van druiven, Christus de Schuldeloze.
[Waarom gebruiken wij in vele kerken het gewone dagelijkse gezuurd brood en waarom gebruiken wij gewone alcoholhoudende wijn?? En niet ongezuurde matzes en druivensap?]

Hij, die óns dient is in ons midden de mééste.
Die onze voeten waste.
Die ons Zijn schuldloos leven in handen gaf.
Zijn schuldloos bloed.
Die de prijs betaalde, één prijs voor een ieder van ons.
Om ons met de Vader te verzoenen.
Om onze zonden te vergeven.
Om ons heen te zenden in vrijheid.

O, als we dát wat we weten, eens deden.
Hóór, de Meester is dáár en Hij roept jullie!

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 11, 2019 4:19 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 11-03-2019


"Niet over u allen zeg ik dit: Ik weet welke (mensen) Ik heb uitgelezen; nee, het is opdat het Schriftwoord wordt vervuld 'die mijn brood verslond heeft tegen mij zijn hiel geheven' [Psalm 41:10]; Ik zeg het u nú, vóórdat het geschiedt, opdat ge moogt geloven, wanneer het geschiedt, dat Ik het ben; amen, amen, Ik zeg u: wie opneemt die Ik uitstuur neemt Mij op, en wie Mij opneemt neemt Hem op die Mij uitstuurt! Als Jezus dat zegt bevangt verwarring zijn geest en betuigt hij en zegt hij: amen, amen, Ik zeg u dat één uit u Mij zal prijsgeven"

(Johannes 13:18-21 Naardense Bijbel 2014).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (9).


Eerder zei Jezus tegen Zijn leerlingen: 'en jullie zijn rein,- echter niet allen' (:10).
En Hij zei dit in verband met het aanstaande verraad door Judas Simonszoon Iskariot (:11).

En nú: 'niet over u allen zeg ik dit' ("Zalig zijt gij als ge ze doet" :17b).
Eenvoudiger: Als jullie begrijpen wat de voetwassing betekent en hierin Mijn voorbeeld volgt, zijn jullie zalig.
Dus: één onder jullie is onrein.
Eén onder jullie is niet zalig.
Eén onder jullie eet Mijn brood, maar is Mijn tegenstander (:18). Letterlijk: heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven - zal Mij trappen of schoppen.
Eén onder jullie 'verkoopt Mij/levert Mij uit'
(:21).

Jezus is in zijn geest verwart, geschokt.
Verschrikkelijk te weten dat één van jouw volgelingen, leerlingen, door de uiteenwerper langzamerhand in bezit genomen een plan aan het uitwerken is waarbij hij jou zal uitleveren aan de geestelijke leiders.
En tóch met hem aan tafel gaan.
En tóch zijn voeten wassen.

Dit laat Jezus niet onberoerd.

Hij weet wie Zijn uitgelezenen, Zijn uitgekozenen zijn.
Jezus vindt het na de voetwassing nodig hierover te spreken, nog vóórdat Judas daadwerkelijk zijn plan ten uitvoer brengt.
Als waarschuwing.

Want: als je een afgezant van Mij in jouw huis ontvangt en opneemt, dan herberg je Jezus. En als je Jezus herbergt, verleen je de hemelse Vader onderdak (:20).
Als we weigeren een gezant van Jezus te ontvangen, weigeren we Jezus en als we Jezus weigeren, weigeren we God.

Judas Iskariot was één van de Twaalf.
Waarom bevond hij zich in die kring?
Hij was door Jezus geroepen.
Heeft hij ooit Jezus in zijn hart gesloten?
Nee, drie jaar is hij door Jezus begenadigd. Hij mocht het geld beheren, terwijl hij een dief was. Die taak heeft Jezus hem nooit ontnomen. Judas werd gefrustreerd omdat de Messias heel anders te werk ging als hij zich had voorgesteld.
En werd een tegenstander, een verrader.

Ik proef in dit Bijbelgedeelte van vandaag, dat Jezus onderdak zoekt in ons hart en huis en als we Hem weigeren, hoe rampzalig ons leven dan verloopt.

En eerder besprak ik met jullie dat Jezus tot ons komt in de minste van onze broeders en zusters.

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Mrt 12, 2019 11:38 am

Peter Gerrets :


Toelichting:
Ik was niet tevreden met het voor gisteren geplaatste artikel (deel 9). Ik heb het bewerkt, begrijpelijker gemaakt en hoop dat het nu toegankelijker is.DINSDAG 12-03-2019


"Niet over u allen zeg ik dit: Ik weet welke (mensen) Ik heb uitgelezen; nee, het is opdat het Schriftwoord wordt vervuld 'die mijn brood verslond heeft tegen mij zijn hiel geheven' [Psalm 41:10]; Ik zeg het u nú, vóórdat het geschiedt, opdat ge moogt geloven, wanneer het geschiedt, dat Ik het ben; amen, amen, Ik zeg u: wie opneemt die Ik uitstuur neemt Mij op, en wie Mij opneemt neemt Hem op die Mij uitstuurt! Als Jezus dat zegt bevangt verwarring zijn geest en betuigt hij en zegt hij: amen, amen, Ik zeg u dat één uit u Mij zal prijsgeven"

(Johannes 13:18-21 Naardense Bijbel 2014).


DE VERRADER, ÉÉN UIT JULLIE (1).


Al eerder zei Jezus tegen Zijn leerlingen: "en jullie zijn rein,- echter niet allen" (:10).
Ik vraag me af, of zij deze opmerking wel gehoord hebben.

Zojuist heeft Jezus gezegd: "Zalig zijt gij als ge ze doet" (:17b) en aansluitend: "Niet over u allen zeg Ik dit".

Eenvoudiger: Als jullie begrijpen wat de voetwassing ten diepste betekent
: dat jullie pas Mij kunnen dienen, als Ik jullie éérst dien en hierin Mijn voorbeeld volgt, zijn jullie zalig, maar niet iedereen onder jullie.

Met andere woorden: één onder jullie is onrein én één onder jullie is niet zalig.

En het wordt spannender:
Eén onder jullie eet Mijn brood, maar is Mijn tegenstander (:18). Letterlijk staat er: "heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven" en zal Mij trappen of schoppen.
Eén onder jullie 'verkoopt Mij/levert Mij uit'
(:21).

Jezus is in zijn geest verward en geschokt.
Kan dat? Het grijpt Hem aan. Het is immers
verschrikkelijk te weten dat één van jouw volgelingen, leerlingen, door de uiteenwerper langzamerhand in bezit genomen een plan aan het uitwerken is waarbij hij jou zal uitleveren aan de geestelijke leiders.

En dan tóch met hem aan tafel gaan.
En tóch zijn voeten wassen.
Dit laat Jezus niet onberoerd.

Maar Zijn leerlingen geven ons de indruk de woorden van Jezus niet te horen of te begrijpen.

Kijk Jezus weet wie Zijn werkelijke, Zijn uitgekozen leerlingen zijn. Dat betekent niet dat zij alles begrijpen, helaas niet.
Maar Jezus vindt het na de voetwassing blijkbaar nodig hierover te spreken, nog vóórdat de verrader zijn plan ten uitvoer brengt. Als waarschuwing vóóraf.

Deze volgende tekst lijkt verdwaald en hoort ogenschijnlijk hier niet thuis.
'Als je een afgezant van Mij in jouw huis ontvangt en opneemt, dan herberg je Jezus. En als je Jezus herbergt, verleen je de hemelse Vader onderdak' (:20).

Dát heeft ook een keerzijde:
'Als we weigeren een gezant van Jezus te ontvangen, weigeren we Jezus en als we Jezus weigeren, weigeren we God'.

Judas Iskariot is één van de Twaalf.
Waarom bevindt hij zich in die kring?
Hij is door Jezus geroepen.
Maar heeft hij ooit Jezus in zijn hart geherbergd?

Hij was een kritische volger én beheerde de kas van de groep. Hij was een fraudeur en tóch drie jaar door Jezus begenadigd. Die taak heeft Jezus hem nooit ontnomen. Judas werd gefrustreerd omdat de Messias heel anders te werk ging als hij zich had voorgesteld.
En werd een tegenstander, een verrader.

Het wrange is, dat we een volgeling van Jezus kunnen zijn, een kerkganger en tóch geen christen. Een christen worden we niet door in een christelijk gezin geboren te worden of door de kinderdoop.
Wij moeten wederom geboren worden, geloven in Jezus en verzegeld worden met de heilige Geest.
Jezus ontvangen in ons hart en huis.
Weigeren we Hem de toegang, dan kan ons leven rampzalig aflopen.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets.


[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten