" BIJBEL LEZEN EN INZICHT ONTVANGEN " (em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4829
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" BIJBEL LEZEN EN INZICHT ONTVANGEN " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Jan 10, 2019 12:50 pm

Peter Gerrets :

DONDERDAG 10-01-2019.


BIJBEL LEZEN EN INZICHT ONTVANGEN.


Het was de afgelopen dagen moeilijk, zwaar voor mij en voor teveel mensen.
Mijn schrijven was voor mij een 'must'.
Vele, vele reacties. Opbouwende, kritische, reacties die mij pijn deden, schockeerden.
Ik heb gezien wat de Verklaring voor enorme schade toebracht aan mijn lhbt-vrienden/vriendinnen. De betreffende predikanten die de Verklaring samenstelden en ondertekenden hebben onnadenkend gehandeld. Pastoraal funest.

Er wordt mij verweten de Bijbel naar mijn aard uit te leggen.
Die Bijbel.
Voor mij Gods Woord. Het nog altijd sprekende actuele Woord van God.
God die Zijn boodschap door vele verschillende mensen liet opschrijven.
Ik heb theologie gestudeerd in België waar men eerbied voor dat Woord op ons overbracht. Veel Bijbel gelezen, veel theologie gelezen.
In de eerste paar jaar van mijn predikantschap bij de voorbereidingen van preken en bijbelstudies veel commentaren gelezen, de uitleg van theologen op de Bijbelverzen.
Mijn preek was een samengeharkte visie van die vele commentaarschrijvers.
Totdat ik van mijn 'geestelijke moeder', een oude predikantsweduwe, leerde om naar Gods stem te luisteren.
Lezen, bidden, en in stilte luisteren naar wat God zélf te zeggen heeft.
Ik kijk naar de grondtekst, soms pak ik een commentaar, zelden.
Het heeft me vrijgemaakt van mijn afhankelijkheid van kijken door andermans bril.

Ik zeg hier niet, dat elke predikant dit zó moet doen. Dit is op mijn weg gekomen.

En het heeft mijn ogen geopend voor wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel niet zegt.
Mijn leven met God is een avontuur geworden. Gods aanwijzingen zijn steeds bevestigd.
Onder leiding van de heilige Geest veranderde mijn hele leven, het invullen van mijn predikantschap.
God vertelde me waar ik huisbezoeken moest afleggen en zeer zelden maakte ik afspraken en ging onaangekondigd langs.
Ik zou een boek kunnen schrijven over wat ik niet had willen missen. God had soms iets speciaals te zeggen tegen degene die ik bezocht. Het preken, bijbelstudies schrijven in eigen gemeenten, in het land en in het buitenland een grote vreugde.

En daarom zie ik geen kerkmuren.
Ik heb weinig met belijdenisgeschriften, geloofsbelijdenissen. Weinig met dogmatiek. De Bijbel leent zich daar niet voor. Wij willen vastleggen wat niet vast te leggen is.
Ik geloof dat de Bijbel door Gods Geest geïnspireerde mensen is tot stand gekomen. Ik geloof in onze drie-enige God. De Bijbel laat mij zien van het begin tot het einde dat God niet zonder Zijn mensen wil en kan. De Bijbel laat ons de uitwerking van Gods reddings-, verlossings- en verzoeningsplan zien dat Hij al klaar had vóórdat Hij de hemelen en de aarde en de mens schiep.
God vraagt één ding dat Hij ons geeft: een absoluut vertrouwen in het volkomen volbrachte werk van Jezus dat toereikend is voor Israël én de wereld. Maar ten deel valt aan állen die geloven.
God liet aan Israël in symbolen, rituelen, offers, heiligdommen en de Thora. zien wie Hij is, heilig, barmhartig, genadig, liefdevol, vergevend. De schaduwen vervaagden toen Jezus kwam, het volle licht. Hij is de Thora, Hij is onze Sabbat, Hij is Hogepriester, Hij het Offerlam, Hij is de Verzoening, Hij is de Vrede, Hij is onze Weg tot de Vader, Zijn Geest onderwijst elke christen wat Gods volmaakte wil voor ons leven is.

En wat doen wij? Vasthouden aan een Wet die ons niet geldt, vasthouden aan schaduwbeelden, maar we keren de schaduwen niet de rug toe en wandelen in het volle licht. We dúrven totaal niet met de heilige Geest op weg te gaan.
Jezus' idee is Johannes 3:8 'Zó onvoorspelbaar als de wind, zó is elk uit Mij geboren kind'.
Dát zei Jezus tegen een theoloog Nicodemus.

En de meesten onder ons zijn letterknechten. Wij willen regels, zwart-op-wit, in stenen gebeiteld.
Velen onderkennen niet dat gelovigen-in-Christus niet meer vallen onder het oude verbond, maar onder het nieuwe.
En we zijn onvoldoende onderwezen wie die Geest is en hoe door Hem geleid te leven. Paulus heeft zó aangedrongen op onze geestelijke groei, maar we blijven melk drinken. Vast voedsel eten we niet of leren we niet eten. Zijn we al geestelijke vaders en moeders en kunnen wij jonge christenen onderwijzen?

Mijn schapen horen Mijn stem, is dat zó?

En zó lees ik de Bijbel. Niet als een Wetboek van Strafrecht. Ik ben op avontuur. Ik probeer mij te laten leiden door de Geest.

En omdat dit mijn levenservaring is met God doet de Verklaring mij diep verdriet.
We laten ons leiden door wat ons overgeleverd is, we denken te weten wat de Bijbel leert, maar lezen onnauwkeurig.
Wij doen alsof wij Israël zijn, wij moeten toetreden tot het verbond door een symbool dat jongetjes kregen op de 8e dag en we bedenken de zuigelingendoop.
We luisteren naar de Tien Geboden en veranderen de zondag in een sabbat.
Er is één kudde het in Christus gelovende Israël én de in Christus gelovende heidenen. Twee kudden die ooit één zullen worden onder leiding van één Herder, Jezus Messias.

En waarom blijven we koppig vasthouden aan de traditie en passen we niet toe dát wat Jezus ons geleerd heeft.
Moet God ook óns zeggen: 'gij verzet u altijd tegen de heilige Geest' (Handelingen 7:51).

Dit is mijn hartzeer. Zolang ik predikant ben, dat zoveel gemeenteleden nauwelijks een persoonlijke omgang met de Heer hebben, zelf Bijbel lezen.
Voor de meesten is het: Wij gaan van zondag tot zondag steeds voort.

Ik ben bewogen over ons allen,

Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 7 en 0 gasten