MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 1:23 pm

[ Dit is eigenlijk geen directe overdenking , maar een gedachtengang/geloofsgevoel van onze dierbare vriend ; wij menen toch dit hier te moeten plaatsen ]

Peter Gerrets :

DINSDAG 08-01-2019


MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING.


Deze verklaring uit 2017 uit de Verenigde Staten van Amerika uit Evangelicale hoek is nu vertaald in het Nederlands en voorzien van een korte inleiding en een pastorale handreiking. Predikanten uit de Gereformeerde Bond, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) vonden het belangrijk dit publiek te maken.

Ik hoorde zeggen vanwege de pressie, de lobby van het COC, de homolobby dus.
Nog eens duidelijk maken waarvoor elke christen hoort te staan.
En niet in de gaten hebben dat je demonstreert hoe een orthodoxe christen en christin met zijn of haar seksualiteit moet omgaan over de ruggen van andersgeaarden die in het leven een zware strijd te leveren hebben juist omdat die o zo Bijbelse christenen deze overtuiging hebben.

Persoonlijk ben ik moe, verdrietig, gekwetst door dat gezwaai met de Bijbel in de hand van kerken en kerkmensen.
Met de Bijbel in de hand hebben wij Gods eerste liefde: het nageslacht van Abraham de eeuwen door vervolgd en bijna uitgeroeid, hen godsmoordenaars genoemd. Wij, de kerk van Christus, waren nu in de plaats van Israël gekomen. Wij waren het nieuwe Israël. Wij vervingen de besnijdenis door de zuigelingendoop. Wij hebben met die wapperende Bijbel de onderdrukking van de vrouw, rassendiscriminatie, apartheid, slavernij goedgepraat.

Petrus staat in Handelingen 10 met een Thora op het dak van Simon de leerlooier in Joppe te zwaaien. De heilige Geest toont hem een laken vol onreine dieren en zegt: "Sta op, slacht en eet". Petrus zegt met de hand op de Thora: Ik heb nooit iets onreins gegeten en ben dat ook nu niet van plan.
Totdat er gezegd wordt: "Jij zult iets wat God rein verklaard heeft, niet onrein noemen".

Want in de Bijbel zien wij méér veranderingen, ontwikkelingen.
De mens eet in de Hof van Eden vruchten en noten.
De spijswetten wijzen de mens op rein vlees en onrein vlees, vanaf Handelingen 15 een verbod voor het eten van vlees van een dier dat door verstikking om het leven is gekomen en Paulus eet zelfs vlees dat aan de afgoden gewijd is.

In de Hebreeënbrief verandert God zélf de Wet. Hij kiest Zijn Hogepriester niet uit de stam Levi, niet uit de familie van Aäron. Hij kiest Zijn Melchisedek. En Hij wordt mens uit de koninklijke stam Juda. Zijn Hogepriester en Zijn offerlam.

Hij spreekt over het Oude Verbond, de Wetgeving door Mozes. Maar ook over het Nieuwe Verbond dat ingaat zodra de mensen die in Christus geloven de heilige Geest ontvangen die Gods wil schrijft in de harten: het LIEFDESGEBOD. Liefde tot God en de liefde die Jezus betoonde aan Zijn leerlingen wordt de maatstaf voor de liefde tot onze medemens.
Voor het nageslacht van Abraham dat niet in Jezus gelooft geldt de Thora nog altijd, maar niet voor de gelovigen uit alle volken in Jezus Messias.

Maar de Nieuw-Testamentische gemeente blijft die Tien Geboden maar lezen en de sabbat die daarin genoemd wordt houden ze niet. Evangelische- en Reformatorische christenen blijven zich aan dat Oude Verbond vastklampen, maar zeer inconsequent. Er wordt schandalig selectief gewinkeld in die Wet. Er wordt gewezen op uitspraken van Jezus over de Wet en gemakshalve wordt vergeten dat Jezus geboren is 'onder de Wet' (Galaten 4:4). Jezus leefde hier op aarde onder het Oude Verbond.

Ik kan het niet verdragen dat de Traditionele- en Evangelische Kerken zó aan dat Oude Verbond vasthouden, naar het hen uitkomt.

Deze Nashville-verklaring is niet bedoeld als een anti-lhbt pamflet.
Maar ik vind het schokkend, beledigend en kwetsend.

Wij mogen voortaan niet meer zeggen dat we homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn.
Dat is niet onze identiteit.
Maakt onze seksualiteit geen onderdeel van onze identiteit uit? Er wordt toch vermeld of we man of vrouw zijn?

Er wordt gedaan of wij het voor het kiezen hebben.
Wij kunnen kiezen of we homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn.
Mag ik die 250 godgeleerden en politici met klem zeggen, dat we niet kunnen kiezen, maar dat we zó geboren zijn?
Die 250 denken ook dat wij genezen kunnen worden.
Er waren organisaties die hoog in het vaandel hadden dat ze andersgeaarden konden genezen en er niet in slaagden en zelfs opgeheven zijn.

Mensen die deelnamen aan die therapieën zijn zwaar teleurgesteld en beschadigd hieruit gekomen.
Van mijn 19e tot mijn 55e volgde ik een christelijk-charismatisch hulpcircuit. Pastorale gesprekken, gebeden onder handoplegging, uitdrijven van demonen, genezingsdiensten, ziekenzalving, begeleiding door een christen-psycholoog en tenslotte een christen-psychiater zonder resultaat. Op mijn 46e beleefde ik een gedwongen coming out en pas op mijn 59e kon ik mijzelf voor God en medemensen accepteren. 10 jaar geleden.

Zolang schuld dragen, schuld belijden, vergeving vragen, bidden om verandering. Zoveel jaren tegen mijzelf strijden.
Alle begeleiders zeiden: er rust op jou een bijzondere zalving van de heilige Geest die ik in mijn predikantschap ervoer.

Ik ben boos, verdrietig op de Reformatorische- en Evangelische Kerken die me een leven lang hebben laten tobben. Er is nooit door één hulpverlener gezegd: jij bent zó geboren. Ondertussen was ik predikant die met een geheim liep, waaronder ik kapot ging.

En dan waarop baseert men dat 'anders' zijn dan heteroseksueel zijn zonde is?
Met graagte haalt men anti-homoteksten aan.
Ik heb ooit een uitgebreide studie geschreven over al deze teksten. Te verkrijgen bij Arjo Vogel. Schrijf aan ArjoVogel@live.nl. Hij zendt je ze digitaal toe.

Uitgebreid heb ik deze teksten bestudeerd.
De Bijbel veroordeelt excessen en perversies.
Het schenden van het gastrecht door een voorgenomen groepsverkrachting.
Tempelprostitutie.
Heterovrouwen die hun relatie met hun man opgeven voor een lesbische relatie met vrouwen.
Heteromannen, die hun relatie met hun vrouwen opgeven voor een homoseksuele relatie met mannen.
Dát is tegennatuurlijk.
Ongelijkwaardige seks tussen volwassenen en kinderen, tussen meesters en slaven.
Seks tegen betaling en in uitbuitingssituaties.
Dáár gaan die zogenaamde anti-homoteksten over.

Nergens spreekt God een banvloek uit over een liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.
Want die komt in de Bijbel niet voor.

De Nashville-verklaring zegt notabene dat jij en ik volwaardige leden van hun gemeenten kunnen worden.
Volwaardige leden die ambten kunnen bekleden, deel kunnen nemen aan het Avondmaal?

Jij en ik kunnen andersgeaard zijn, maar moeten dan levenslang celibatair leven.
Paulus zegt in 1 Korintiërs 7:7-9 'het is goed alleen te zijn als ik, maar ieder heeft zijn of haar gave. De één kan alleen blijven, de ander niet. Tot de ongetrouwden en de weduwen zegt hij: het is goed alleen te zijn, maar als je je niet kunt beheersen moeten zij trouwen. Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden'.

Maar de 250 predikanten weten het beter. Verplicht celibaat. Sta je leven lang maar in brand!

Orthodoxe christenen moeten ook eens ophouden met te denken dat andersgeaarde mensen de hele dag en nacht niet van elkaar af kunnen blijven en almaar seks hebben.
Velen komen niet in gay bars of gay sauna's. Andersgeaarden randen geen kinderen aan. Het is niet besmettelijk. Niet iedere homo of lesbienne neemt deel aan de Gay Pride in Amsterdam.

Sommige kerken maken het homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zó moeilijk dat ze in jullie kerken niet kunnen blijven.
Als jij je man voelt in een vrouwenlichaam, dan bouwen ze je heus niet 1, 2, 3 om.
Daar gaan grondige psychologische en medische onderzoeken aan vooraf.
We leven in een gebroken wereld. Waarom is dat 'ombouwen' fout?

Na Genesis 3 is niets meer naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Niets! En daarmee moeten we leren omgaan.
Zo'n Nashville-verklaring maakt meer kapot dan ons lief is.
Velen zijn geschokt na de publicatie.

Wéér is de plank volkomen misgeslagen.
Ook ik voel me gekwetst. Ook ik ben verontwaardigd.
De ondertekenaars hebben heel wat uit te leggen.

Ik blijf verkondigen dat ieder van jullie welkom is bij God.Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 8:50 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 07-01-2019.

Er is veel beroering over deze Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, die door 250 orthodox-protestantse predikanten is ondertekend.
Over die ophef lezen we in de kranten en horen we op het journaal.
Maar het is goed de tekst van die verklaring te lezen.

Lees, besef wat hier zwart-op-wit staat.
Jullie kennen mij. Ik neem de Bijbel uiterst serieus. Maar ik heb grote, steeds grotere moeite met dat wat in de loop der eeuwen in de kerk van Rome en in de kerk van de Reformatie is vastgelegd aan documenten over wat de Schrift leert over allerlei thema's. Er is veel moois. Er is dwaalleer.
Er is veel wat door mensen, theologen is bedacht. Mensen bedachten dat God Zijn éérste liefde Israël heeft verstoten.
Mensen bedachten dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Mensen bedachten dat onderdrukking van de vrouw Bijbels was. Mensen vochten voor de zogenaamde Bijbelse argumenten voor slavernij, apartheid, discriminatie.
Mensen bepaalden dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Mensen bedachten de kinderdoop. En mensen bepalen nu dat lhbt'ers door Jezus gered kunnen worden, zelfs genezen, maar nooit een seksuele relatie mogen aangaan. Want dé Bijbel veroordeelt het. Wéér bepalen mensen wat de Bijbel zegt. En hier word ik misselijk van. De Bijbel mag van al deze mannen niet voor zichzelf spreken.
Ik ben blij dat God mijn herder is. En dat selectief shoppen in de Bijbel moét stoppen.
Ik ben verdrietig en ik laat mij door geen enkele theoloog een slavenjuk opleggen.
Niet uit Evangelische-, Pinkster-, Rooms-Katholieke-, of Protestantse- of Reformatorische Kerk.
Ik ben gebonden aan mijn Herder, ik luister naar Zijn stem en niet naar een huurling.

Jullie vinden de verklaring op:
nashvilleverklaring.nl

Neem de moeite om deze te lezen.

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 9:08 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 09-01-2019

Kanttekeningen bij mijn Bijbelstudie over Homoseksualiteit door Klaas Bakker.

ONTUCHT EN HOMOSEKSUALITEIT IN DE BIJBEL:

Oude Testament

In het Oude Testamant zijn verschillende teksten die gaan over praktiserende homoseksualiteit: ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ (Gen 19: 5). Waarbij het woord יָדַע yādaʿ "weten" in de zin van "seksueel contact" wordt gebruikt (Genesis 4:25). Weliswaar is strikt genomen hier geen sprake van homofilie maar van bestialiteit (seks tussen verschillende wezens, in dit geval engelen en mensen). Ook alle andere teksten blijken het praktiseren af te wijzen. Zo wordt in Lev 18: 22 aangegeven dat het "een gruwel is", terwijl in Lev 13: 20 zelfs wordt gesteld dat ze gedood moeten worden. In beide gevallen wordt het genoemd in een reeks van andere verboden vormen van seks (zoals incest, bestialiteit).
Zo lezen we dat geen enkel Israëlitisch meisje als hoer bij een tempel mag zitten en geen enkele Israëlitische jongen als קָדֵשׁ qādēš schandknaap (Deut 23: 17 & 18). De informele Hebreeuwse term voor een "seculiere" mannelijke prostituee (dat wil zeggen, een Sodomiet) is de kleinerende bijnaam כֶּלֶב H3611 keleb "hond" welke in het volgende vers wordt vermeld: "schandegeld" (nvb) "hondengeld" (hsv) (Deut 23: 18). Of om het explicieter uit te drukken: Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk (Lev 18: 22) en iets waar volgens de Mozaïsche wet de doodstraf op stond (Lev 20: 13).

Nieuwe Testament

Tegen de Corinthiërs, toen een verlichte stad, werd gezegd “Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders” (1 Cor 6: 9&10), waarbij in de grondtekst met ἀρσενοκοίτης arsenokoiti̱s̱ “knapenschender, homofiel” (letterlijk "coïtus [met een] man") een man wordt bedoeld die met andere mannen en jongens slaapt (toen een veelvoorkomend gebeuren). Ditzelfde woord wordt ook in 1 Tim 1: 10 gebruikt, en gezien de opsomming in beide gedeelten heeft het niets met tempel prostitutie te maken (daar rovers, lasteraars, leugenaars ook niets met de tempeldienst te maken hebben).
Belangrijk is dat we in het volgende vers lezen dat "Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God" (1Cor 6: 11) Met andere woorden, God wijst hier het praktiseren af, maar heeft wel de personen die dit zelfs hebben gedaan “gereinigd” of meer populair gezegd “vergeven”. Betekent dit dat deze personen nu op de oude voet door mogen gaan? Als we de rest van dit hoofdstuk lezen wordt duidelijk van niet met de conclusie “U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” (vers 20).
In een ander gedeelte wordt duidelijk gemaakt als men wel op de oude voet doorgaat: “Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald” (Rom1: 26-27).

Het Huwelijk in het Oude Testament

Genesis 2: 24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Het Huwelijk in het Nieuwe Testament uitgewerkt:

De heiligheid van het huwelijk

Matheus 19
1 En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging.
2 En een grote menigte volgde Hem, en Hij genas hen daar.
3 En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten?
4En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,
5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn,
6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?
8 Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest.
9 Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.
10 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen.
11 Maar Hij zei tegen hen: Niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is.
12 Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.

Het huwelijksleven

1 Kor. 7
1 Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken.
2 Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
3 Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man.
4 De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
5 Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaaldetijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.
6 Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel.
7 Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze.
8 Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.
9 Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 9:09 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 09-01-2019.

BEANTWOORDING VAN KLAAS BAKKER (1).

Dank voor de moeite die je hebt genomen om mijn studie door te lezen. Dank voor de kritische kanttekeningen.
De opzet van de studie was om al de anti-homoteksten aan bod te laten komen.
Gewoon te beginnen met het Oude Testament.

Ik ben het volledig met jou eens, dat God man en vrouw bestemd heeft voor een huwelijk. Doel van het huwelijk, heel plat gezegd: kinderen voortbrengen, nageslacht voortbrengen om de aarde te vervullen.
Maar door wat er gebeurt in Genesis 3 wordt alles anders.
Dit is in de geschiedenis een dieptepunt.
Een zwarte bladzijde.
De mens verliest de persoonlijke omgang met God, het paradijs. Er komt angst en vrees voor God en elkaar.
Zelfs jaloezie en haat tussen broers, waarbij Kaïn zijn broer Abel vermoordt.
En mannen nemen van nu aan soms meerdere vrouwen.

Wat gebeurt er in Genesis 19?
Wát is de zonde van Sodom?
In Ezechiël 16:49-50 wordt gezegd:
"Zie, dit was de ongerechtigheid van je zuster Sodom: trots, omdat er brood zat was en tevredenheid over het kalme leven was het bij haar en haar dochters, de hand van een gebogene of arme pakte ze nooit vast; ze bleven op veilige hoogte en deden daarmee iets gruwelijks voor mijn aanschijn; dus deed ik hen weg zodra ik dat had gezien".

Trots, luiheid, geen zorg voor de degenen die zorg nodig hadden, hoogmoed.

In 2 Petrus 2:7-8 lezen we: "en als hij de rechtvaardige Lot, toen hij doodmoe werd van de wandel in teugelloosheid van die onverlaten daaraan heeft ontrukt, want in zien en horen heeft deze rechtvaardige zolang hij bij hen woonde dag aan dag zijn rechtvaardige ziel met hun wetteloze werken gepijnigd".

Judas 1:7 "Zoals Sodom en Gomorra en de steden om hen heen, die op gelijke wijze als zij hebben gehoereerd en achter ander vlees zijn aangegaan, er nu bij liggen als een teken en het vonnis ondergaan van eeuwig vuur".

Wát gebeurt er in Sodom en de omliggende steden?
Waarom heeft God besloten deze steden te vernietigen?
Omdat alle mannen homoseksueel waren?
Ezechiël heeft het over hun zelfgenoegzaamheid, hun rijkdom, hun trots, hun hoogmoed. Men denkt zich alles te kunnen permitteren. Er is geen bewogenheid met mensen die op hulp en zorg aangewezen zijn. Dat vindt God gruwelijk. Seksuele onreinheid, hoererij, homoseksuele handelingen komen voor. Lot heeft eronder geleden.
Zijn twee dochters waren verloofd met twee mannen uit Sodom.
In Genesis 19 wordt op een gruwelijke manier het gastrecht geschonden. Lot ontvangt twee gasten (engelen). De mannen van Sodom zien Lot nog steeds als vreemdeling. Zijn gasten ook. Ze zijn erop uit én Lot én zijn gasten tot op het bot te vernederen en zijn uit op groepsverkrachting.
Als álle mannen homoseksuelen waren in de hedendaagse zin van het woord, was geen van hen getrouwd met een vrouw. Petrus beschrijft hen als losbandig, teugelloos.
Inderdaad willen zij zijn gasten nemen.
Ezechiël beschrijft waarmee het begint: trots.
Het gaat hier om een grove schending van het gastrecht op de meest gruwelijke manier: door seks met de vreemdelingen te hebben, groepsseks met bruut geweld.

Gaat het hier om liefde tussen t