" NEEM GODS SPREKEN IN CHRISTUS SERIEUS " [em.pastor Peter Gerrets]

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3683
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" NEEM GODS SPREKEN IN CHRISTUS SERIEUS " [em.pastor Peter Gerrets]

Berichtdoor Ton » Vr Sep 07, 2018 11:12 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 07-09-2018


"Daarom moeten wij ons des te overvloediger houden bij wat wij hebben gehoord, opdat we niet afdrijven. Want als het door engelen gesproken woord al vast-en-zeker is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige vergelding heeft moeten aannemen, hoe zullen wij dan ontkomen wanneer we ons niet bekommeren om een zo groot heil?- dat aanvankelijk is uitgesproken door de Heer, en door wie het hebben gehoord aan ons bevestigd is, terwijl God het mede betuigt in tekenen en wonderen en velerlei krachten en uitdelingen van heilige geestesadem, overeenkomstig zijn wil"

(Hebreeën 2:1-4 Naardense Bijbel 2014).


" NEEM GODS SPREKEN IN CHRISTUS SERIEUS "


God, de Eeuwige, de ENE, spreekt.
In de laatste dagen, in de eindtijd die ingegaan is in de nacht dat God mens werd en die nu nog voortduurt.
Gods laatste woord is in Jezus Christus.
Er is geen ándere boodschap.
Geen ándere boodschapper.

Er zullen geen apostelen, profeten opstaan die data zullen bekend maken of een eindscenario in details.
Ze zijn wel opgestaan, maar het zijn valse apostelen en valse profeten. En hele volksstammen laten zich misleiden en verleiden. God heeft hen niet gezonden.
Wie afdoet of toevoegt aan het laatste Bijbelboek Openbaring zal door Gods oordeel getroffen worden (Openbaring 22:18-19).

Het is voor mij onbegrijpelijk dat zovele christenen achter zogenaamde apostelen, profeten en leraren aanlopen.
We zijn zó onder de indruk van hun woorden, hun onderwijs, hun aankondigingen, het spektakel wat tijdens hun samenkomsten gebeurt.

Nog altijd wordt er gerekend en berekend wanneer het einde van de wereld aanbreekt, wanneer Jezus terugkomt.
Het einde kwam niet. Jezus kwam niet.

Ik verwerp die leugenprofeten. De zichzelf benoemde apostelen. De genezingspredikers die goud verdienen over de ruggen van de gelovigen.

God spreekt alleen in en door Jezus Christus, juist nú.
De schrijver van de Hebreeënbrief waarschuwt zijn lezers zeer ernstig.
In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament heeft God engelen gebruikt om boodschappen aan mensen over te brengen. Die boodschappen bleken betrouwbaar en zij die er niet naar luisterden kwamen om.
Jezus Christus blijkt bóven de engelen te staan.
Dat heeft de schrijver aangetoond in het eerste hoofdstuk.
Laten wij dan nog overvloediger luisteren en gehoorzamen aan Gods spreken in Jezus Christus, opdat wij niet afdrijven.

Afdrijven.
Het gebeurt zo makkelijk.
Hoe principieel waren de oprichters van de NCRV.
Hoe ernstig waren de oprichters van de EO.
Het goud verduistert.

In traditionele en evangelische kerken zien we hetzelfde.
In de christelijke politiek.

Zullen wij ontkomen aan het oordeel?
Als wij het door God uitgesproken heil in Jezus Christus naast ons neerleggen, negeren, ongehoorzaam zijn?
Hét Evangelie door de Heer verkondigt en door zijn leerlingen, dat van Godswege bevestigd werd door tekenen en wonderen en uitstortingen van de heilige Geest naar Gods wil?

Hebben we als christenen, ambtsdragers, predikanten en voorgangers door hoever we al afgedreven zijn van de boodschap van Christus?
Hoezeer zijn we verwaterd?
De wijn aangelengd met water?

Ik merk dat deze brief een grote indruk op mij maakt.
Wat is er geworden van het optreden van Jezus Messias in het door God aan Israël beloofde land?
Zijn evangelie gericht op de wedergeboorte van het menselijk hart, de redding, de verzoening met God, en de vernieuwende invloed op de samenleving.
Wat heeft Zijn lijden, Zijn kruisiging, Zijn opstanding en hemelvaart uitgewerkt?

In de geschiedenis van de kerk?
In levens van mensen?

Wat is het Evangelie vandaag de dag?
Ik heb het al vaak gezegd: totaal verwaterd, een humanistische en moralistische boodschap.
Of verstikt door kerkelijke dogma's en regels.
Of wettisch.
Of het evangelie van kruis en opstanding, de levensvernieuwende boodschap.

Vandaag waarschuwt de schrijver van de Hebreeënbrief: luister en gehoorzaam Christus die boven de engelen is gesteld. Gods laatste woord aan deze wereld in het laatste der dagen is in Christus, heil - redding - verzoening- levensveranderend - maatschappijvernieuwend - aan het oordeel ontkomend.


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten