" DE HOGE POSITIE VAN JEZUS CHRISTUS " (Peter Gerrets , em.pastor)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3683
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" DE HOGE POSITIE VAN JEZUS CHRISTUS " (Peter Gerrets , em.pastor)

Berichtdoor Ton » Wo Sep 05, 2018 1:45 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 05-09-2018


"En: 'gij hebt in het begin, Heer, de aarde gegrondvest, en werken van uw handen zijn de hemelen; zij gaan teloor, maar gij blijft bestaan; alle zullen zij verouderen, als een mantel zult gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook worden verwisseld; maar gij zijt dezelfde, en uw jaren nemen geen einde!'
En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: 'zit neer aan mijn rechterhand tot ik je vijanden heb gezet als bankje onder je voeten?'
Zijn zij niet allen geesten die in de heilige dienst staan en die uitgezonden worden ten dienste van hen die heil gaan beërven?"

(Hebreeën 1:10-14 Naardense Bijbel 2014).


DE HOGE POSITIE VAN JEZUS CHRISTUS.


Het is nodig om vandaag de dag te beseffen wie Jezus is.
Vóórdat Hij als baby uit de baarmoeder van Maria kwam, was Hij er al en nadat Hij opgevaren is naar de hemel is Hij daar nog altijd. In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende accenten gelegd. Of men benadrukte Zijn gelijk aan God zijn of men benadrukte Zijn mens zijn.
Op het ogenblik vooral Jezus als mens.
De auteur van de Hebreeënbrief vertelt ons in dit eerste hoofdstuk dat God in Jezus Christus spreekt tot ons, die leven in het einde van de tijden.
En dat Hij een voortreffelijker naam heeft dan de engelen en hij somt op waaruit dat blijkt.
God heeft o.a. nog nooit tegen een engel gezegd: 'Jij bent Mijn Zoon en Ik ben jouw Vader'. God heeft nog nooit een engel met 'God' aangesproken.
Dit heb ik in de eerste twee studies over deze brief laten zien.

En de schrijver vervolgt: nooit heeft God tegen een engel gezegd 'Heer', dat is Kurios, de titel die de Romeinse keizers zich toeëigenden. Titel van Jezus, 'Hoogste Heer'.
En: jij hebt in den beginne de hemelen en de aarde gegrondvest. Jij bent de Schepper!
Immers: God spreekt en het Woord roept tevoorschijn.

Al wat Ik geschapen heb, is vergankelijk.
Jij, Jezus, niet.
Het geschapene veroudert, is aan slijtage onderhevig.
Maar jij, Jezus, niet.
Een kleed slijt, je rolt hem op en wisselt hem om.
Een versleten mantel rol je op.
Maar jij, Jezus, blijft wie je bent en aan jouw dagen en jaren komt geen einde.

Er is geen engel tegen wie God gezegd heeft: 'Kom aan mijn rechterhand zitten en Ik zal al jouw vijanden maken tot een voetbankje voor jouw voeten'.
Zitten aan Gods rechterhand, delen in Zijn macht?

Je begrijpt wat de schrijver zeggen wil.
Jezus is dé Zoon van God, méér nog God, Heer, Schepper van de hemelen en de aarde, zit aan Gods rechterhand.

En engelen zijn 'geesten', die zo zegt de grondtekst, ons die in Gods tegenwoordigheid verkeren, engelen en ontslapenen, vóórgaan in de hemelse liturgie, eredienst.
Zij gaan ons voor in de lofprijzing en aanbidding van God en het Lam, Jezus.
Maar zij worden door God ook uitgezonden om Zijn kinderen te dienen, te helpen, te beschermen, uit te redden.

Jezus' positie is hóger dan de engelen.
Besef toch eens wat Jezus opgegeven heeft om in gehoorzaamheid aan de Vader mens te worden op de aarde.Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten