" WAAR IS GOD ? " (door em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3573
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" WAAR IS GOD ? " (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Jun 13, 2018 2:14 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 13-06-2018


WAAR IS GOD ?In de hemel.
Waar is de hemel?
Boven.
Waar is boven?
Ik wijs naar de wolken.
Yoeri Gagarin, de eerste ruimtevaarder, een Rus, in zijn Spoetnik, zei toen hij op aarde terugkwam:
"Er is geen God, want ik ben Hem niet tegengekomen!"

Waar is God?
Jezus heeft altijd gezegd: 'Ik kom bij Hem vandaan. Ik kom van boven; jullie komen van beneden.
Ik ben hemels, jullie zijn aards'.
De hemel is waar God is, waar Jezus nú is.
Jezus' wil is, dat spreekt Hij uit in het Hogepriesterlijk gebed, dat wij dáár zullen komen, dáár zullen zijn waar Hij is.

God.
Heeft op talloze manieren gesproken tot de mens.
Tijdens zijn wandelingen in het paradijs, maar ook daarbuiten met Henoch, met Noach.
Hij sprak met de aartsvaders, in dromen en visioenen met Jozef.
Vanuit het brandende braambos, op de Sinaï.
En later tot het volk Israël door Mozes, Aäron, Jozua, de richters, profeten, koningen.

En toen, op het allerlaatst, is God zélf mens geworden.
God mens. God openbaarde, baarde open in Jezus.
Jezus, schrijft Johannes in zijn evangelie, "die lag aan de borst van zijn Vader, die heeft God de Vader aan ons uitgelegd".
Jezus, de exegese van de Vader.
In zijn brief schrijft Johannes, die zelf aan de borst van Jezus gelegen heeft, ik heb Jezus gezien, met mijn ogen ingedronken, ik heb hem gehoord en ik heb hem aangeraakt.
Dat wat ik van Hem en met Hem ervaren heb, daarvan vertel ik.

En zegt Jezus tegen zijn leerlingen:
"Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook jullie".

En: als jij degene ontvangt die Ik naar jou toestuur, dan ontvang je Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

Wat bedoelt Jezus?
God kán rechtstreeks tot jou en mij spreken door zijn heilige Geest, in ons hart.
God kán rechtstreeks tot jou en mij spreken door de Bijbel. Zijn heilige Geest doet een tekst oplichten uit de Bijbel en je ervaart: nú spreekt Hij rechtstreeks tot mij.
Maar God die onze nood kent, onze gebeden, brengt iemand op onze weg.
Jezus zegt: als je die mens ontvangt, toelaat, dan kom Ik, Jezus, in die mens als antwoord op jouw gebed tot jou, bij jou. En als je in die mens Jezus ontvangt, dan ontvang je ook Mijn Zender, de hemelse Vader.

In de Hebreeënbrief schrijft de apostel: "Vergeet niet gastvrij te zijn, want zonder dát te beseffen hebben mensen boodschappers van Mij geherbergd".
Engelen, boodschappers die jou van Godswege iets te zeggen hadden.

God beantwoordt onze gebeden niet op één manier.
De hele kerkgeschiedenis bewijst dat.
En als je maar gefocust bent op één manier, kun je het antwoord mislopen.

Soms kunnen wij voor noden van anderen bidden en zijn we misschien zélf het antwoord op die nood.

Wedergeboren christenen vormen samen in deze wereld het lichaam van Jezus.
Beseffen we wel dat het Hoofd dáár is waar God is.
En dat wij vanuit het Hoofd, Christus, instructies krijgen om in actie te komen?
Soms zijn wij Christus' ogen, oren, mond, lippen, schouders, armen, handen, hart, ingewanden = zetel van de emoties, benen, voeten.
Zien wij als Christus?
Horen we als Christus?
Spreken we als Christus?
Geven we de heilige kus?
Kan iemand op ons leunen?
Omhelzen we als Christus?
Helpen we praktisch als Christus?
Zegenen wij als Christus?
Voelen wij aan, mee, als Christus?
Gaan we dáár waar Christus ons wil hebben?

Waar is God?
Én in de hemel.
Én in de gemeente.
Én in elke wedergeboren gelovige.
Én in degene die als helper op onze weg gebracht wordt.

Soms ervaar je God in jouw persoonlijk gebed,
soms heel sterk in het samen bidden,
soms in de stilte,
luisterend naar muziek,
tijdens aanbidding, de lofprijzing,
in het orgelspel,
in de Woordverkondiging,
in het Avondmaal,
in de ziekenzalving.

God.
Lijkt vaak ver weg.
Is soms dichterbij dan je denkt.

Heer, open mijn ogen, mijn oren, mijn hart, mijn handen.
Heer, ik wil U zien, horen, met de ogen indrinken, voelen.

Amen.


-- www.youtube.com/watch?v=83SFLi3uljk&feature=youtu.be --


Peter Gerrets

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten