Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Mei 31, 2018 12:01 pm

Dagelijks bijbelmoment - Bewezen liefdeVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Romeinen 5:1-11

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)


Bewezen liefde

De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bewezen! Want toen wij nog zondaars waren had hij ons al lief. Er was niets moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God lief. Want God is liefde: het is zijn wezen om lief te hebben, helemaal van binnenuit. Het bewijs daarvoor is Christus: zijn dood laat zien hoeveel God van ons houdt! Laat deze liefde diep binnenkomen in je leven.


Gebed: Dank u, Heer, dat uw liefde zo volkomen echt en betrouwbaar is! Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 01, 2018 10:33 am

Dagelijks bijbelmoment - Oprechte liefdeVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Romeinen 12:9-21

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)


Oprechte liefde

De God die liefde is verlangt er intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel, iets wat binnen zit - liefde is vooral ook een levenshouding, een daad. Oprechte liefde wil de Geest in ons wekken. Geen liefde dus die iets terugverlangt, maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent ook: het tegendeel van liefde verafschuwen. Het kwaad van de bange liefdeloosheid mag ons leven niet langer kleuren. We mogen het goede deel kiezen: onvoorwaardelijk liefhebbend met mensen omgaan. Zoals Jezus.


Gebed: Heer, dat kan ik niet zelf, zo liefhebben. Wilt u het door mij heen doen: dat ik de ander oprecht liefheb. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 04, 2018 12:00 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: vreugdeVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 5:19-26

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde... (Galaten 5:22)


Vrucht van de Geest: vreugde

De vrucht van de Geest is het meest zichtbaar in het leven van Jezus. Want in Jezus leeft de vreugde van de eeuwigheid. Jezus verheugt zich er telkens opnieuw over dat zijn Vader in hem, zijn eniggeboren Zoon, zijn vreugde vindt. En een heel aantal verhalen die Jezus vertelt loopt uit op een feest vol vreugde. Daarom verklaart Jezus ook wanneer hij zijn leerlingen oproept om dichtbij hem te blijven: 'Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.' Het is de vreugde die kenmerkend is voor de vrucht van de Geest. Het gaat daarin om de liefdevolle vreugde en de vreugdevolle liefde die zo horen bij het komende koninkrijk van God.


Gebed: Heer van de vreugde, leer me om mijn blijdschap te allen tijde in u te vinden. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jun 05, 2018 12:11 pm

Dagelijks bijbelmoment - Zijn vreugdeVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Johannes 15:9-17

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)


Zijn vreugde

De woorden die Jezus spreekt en de liefdevolle geboden die hij ons voorhoudt hebben als doel: dat de vreugde van Jezus in ons zal zijn. Er is blijkbaar vreugde in Christus! Dat is zo omdat hij zo intens verbonden is met zijn Vader en zijn Geest: deze drie verheugen zich mateloos in elkaar. Jezus weet zich eindeloos geliefd door zijn Vader en eindeloos verheerlijkt door zijn Geest. Dat maakt hem blij. En die blijdschap wil hij door ons aan te spreken in ons uitstorten. Voor volkomen vreugde heeft God ons geschapen. Niet de vreugde in onze levensomstandigheden, maar de vreugde in Christus Jezus. Daar word je een mooi mens van.


Gebed: Jezus Christus, laat de vreugde die in u is ook in mij stromen. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 06, 2018 9:12 pm

Dagelijks bijbelmoment - Altijd verheugdVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-9

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. (Filippenzen 4:4)


Altijd verheugd

Het is een uitspraak die schuurt: altijd verheugd? Is dat niet het onmogelijke vragen? Want er zijn in onze levens zoveel omstandigheden die verdriet geven, zoveel gebeurtenissen die pijnlijke herinneringen hebben achtergelaten, zoveel mensen die ons geen vreugde geven maar moeite. Maar Paulus bedoelt ook niet dat we onze vreugde moeten vinden in onze levensomstandigheden of in mensen, maar in de Heer. Laat de Héér uw vreugde blijven. Dat is misschien wel de belangrijkste geestelijke oefening die we kunnen doen: dat we de Heer zien, dat we zijn ogen zien stralen en dat zijn vreugde bij ons naar binnen stroomt.


Gebed: Heer, maak een mooi mens van me door mijn ogen te richten op mijn Heer en zijn vreugdevolle uitstraling. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jun 07, 2018 12:01 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vol vreugdeVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Filippenzen 1:1-11

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde. (Filippenzen 1:3-4)


Vol vreugde

Het is geweldig om te zien hoe Paulus begint als hij aan de gemeente in Filippi gaat schrijven (neem nu even je eigen gemeente in gedachten): hij begint spontaan te danken en dat doet hij altijd. Vaak kijken we naar wat er allemaal mis is in de gemeente en hebben we onze gefrustreerde gedachten over onze broers en zussen. We draaien er soms helemaal in vast en verliezen de vreugde van ons geloof. Maar als we vanuit de genade, die we zelf ook ontvangen hebben, leren kijken naar de gemeente van Jezus, zullen we nieuwe ontdekkingen doen en gaan we eerst danken, en we gaan bidden, en we gaan dat doen vol vreugde. Vreugde, omdat we zijn aangeraakt door Jezus’ genade.


Gebed: Heer, ik wil danken, ik wil het leren. Ik dank u voor mijn gemeente, voor mijn broers en zussen en draag hen allemaal aan u op. Vul me zo met uw vreugde. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 08, 2018 3:21 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vreugde en zegenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Psalm 5:1-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)


Vreugde en zegen

Gods zegen ervaren heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je schuilt bij de HEER, als je door hem wordt beschermd, als je zijn naam bemint, als zijn genade je beschutting geeft. Gezegend zijn brengt ons bij het hart van God die er helemaal voor ons is, en het brengt je bij je eigen hart dat heeft geleerd om de vreugde niet in de levensomstandigheden maar in de altijd genadige aanwezigheid van de HEER te vinden. Ervaar zo dus de zegen van de vreugde en de vreugde van de zegen.


Gebed: HEER, wat is het heerlijk om te schuilen bij u, om uw naam te beminnen, en zo een gezegend en vreugdevol mens te zijn. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 11, 2018 11:26 am

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: vredeVrucht van de GeestBijbelgedeelte: Galaten 5:22-25

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede... (Galaten 5:22)


Vrucht van de Geest: vrede

Als Jezus is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen die bij elkaar zijn. Hij wenst hun zijn vrede toe en blaast de heilige Geest over hen. Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: 'De HEER wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u vrede.' Deze vrede is de heelheid van het bestaan, als alles gaaf en volkomen is. Het is ook de vrede die ons van binnen heel maakt, want daar begint het: als de vrede van Christus in onze harten woont. Leven in het koninkrijk is daarom ook altijd: vredestichters zijn en op zoek gaan naar de vrijheid die vrede met zich meebrengt. De vrede van God en de vrede van Jezus en de vrede van de Geest is met jou!


Gebed: Vader, Zoon en Geest, God van vrede, laat uw vrede in mij wonen en tot bloei komen. Amen.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jun 12, 2018 10:03 pm

Dagelijks bijbelmoment - Mijn vrede geef ik jullieVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Johannes 14:25-31

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27)


Mijn vrede geef ik jullie

Wat een ongelooflijk mooie en krachtige woorden spreekt Jezus hier. In het evangelie van Johannes is dit het eerste wat hij na zijn opstanding zegt in de kring van zijn leerlingen. Vrede: dat is het nieuwe begin. Vrede: dat is het nieuwe leven na de opstanding. Vrede: dat is de sjalom van God die op ons neerdaalt door de heilige Geest. En ik moet direct denken aan die krachtige woorden uit het Oude Testament, de woorden van de priesterzegen, woorden die opgestuwd worden naar een hoogtepunt: 'de HEER zegent u en beschermt u, de HEER doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig, de HEER wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede.' Sjalom is dat God ons het goede gunt: het goede leven, het leven uit genade, het onbezorgde leven omdat hij er altijd helend bij is.


Gebed: Jezus, u zegt: mijn vrede geef ik jullie. En, Heer, het is ook alleen die vrede die ik wil ontvangen. Niet de vrede die deze wereld lijkt te geven, maar de hemelse vrede die gepaard gaat met vrijspraak, vreugde en vrijheid Amen.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 13, 2018 2:31 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vreugde, vrede, verlossingVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Jesaja 52:7-10

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ (Jesaja 52:7)


Vreugde, vrede, verlossing

Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog en conflict. Bijbelse vrede heeft alles te maken met de vreugde van de boodschap van redding door God. Vrede ervaren betekent dat je tot je door laat dringen dat god een verlossende God is en dat hij koning is. Vrede is dat je te midden van alle gebrokenheid in het bestaan hier op aarde tot de ontdekking komt dat er heelheid is als de Heer in het centrum van je leven staat. Ons zo vaak gefragmenteerde leven krijgt een nieuwe heelheid als we ons laten aanspreken door deze vreugdeboodschap: 'God heeft je verlost. Christus is je koning!'


Gebed: God van verlossing en vreugde, breng uw vrede in mijn leven. Amen.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten