TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Nov 06, 2019 10:57 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem -


Luisteren naar Gods stem


Er is geen grotere ​liefde​ dan je leven te geven voor je vrienden.
(Johannes 15:13)

Geen grotere liefde


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik heb mijn leven gegeven. Want de liefde is Mij alles waard. Ik heb mijn leven gegeven voor mijn vrienden én voor mijn vijanden. Ik gaf mijn leven ook voor jou, omdat Ik je liefheb. Leer die liefde kennen en leer die liefde leven. Geef je leven. Geef je liefde. Volg Mij."


[BID:]
"Heer Jezus, dank U voor de liefde waarmee U uw leven gaf."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Nov 07, 2019 11:12 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vrienden


Luisteren naar Gods stem


Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
(Johannes 15:14)

Vrienden


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik wil in een relatie van vriendschap met je leven. Ik bied je mijn vriendschap aan. Leef met Mij samen. Dat gebeurt als je doet wat Ik zeg. Dit zeg Ik: heb lief, wees vol vertrouwen, luister naar de stem van je Vader, ga de weg die Ik je wijs, laat je leiden door mijn Geest. Leef zo in mijn vriendschap."


[BID:]
"Heer Jezus, leer me om te doen wat U zegt."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Nov 08, 2019 10:53 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Wat ik van de Vader heb gehoord


Luisteren naar Gods stem


Ik noem jullie geen ​slaven​ meer, want een ​slaaf​ weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
(Johannes 15:15)

Wat ik van de Vader heb gehoord


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Jij bent geen slaaf. Jij bent een vriend. Zo noem Ik jou. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar als vriend weet je wel wat mijn Vader zegt, Dit heb Ik van Hem gehoord, en Ik maak het jou bekend: de Vader heeft jou lief met een eeuwige liefde. Hij nodigt je uit om in vriendschap met Hem te leven."


[BID:]
"Heer Jezus, leer me om te leven, niet als slaaf, maar als vriend."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Nov 09, 2019 11:04 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Blijvende vrucht


Luisteren naar Gods stem


Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
(Johannes 15:16)

Blijvende vrucht


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik heb je uitgekozen om Gods kind te zijn. Ik heb je uitgekozen om op weg te gaan. Ik heb je uitgekozen om veel vrucht te dragen. Leef daarom als uitgekozene. Kom in beweging. En laat Ik zorg mogen dragen voor de vrucht in je leven als je op weg gaat. Ga in vol vertrouwen op je Vader."


[BID:]
"Heer Jezus, geef me de moed om op weg te gaan om vrucht te dragen."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Nov 11, 2019 10:54 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Dit draag ik jullie op


Luisteren naar Gods stem


Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
(Johannes 15:17)

Dit draag ik jullie op


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik zeg dit steeds opnieuw tegen je. Want dit vind Ik zo belangrijk. Hier klopt het hart van mijn Vader: in de liefde. God is liefde! Mijn Vader is jouw Vader en Hij is één en al liefde. Daarom draag Ik jou op: heb de mensen om je heen lief, één voor één. Niemand uitgezonderd."


[BID:]
"Heer Jezus, vul mij met uw liefde!"


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Nov 11, 2019 10:57 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Pleitbezorger


Luisteren naar Gods stem


Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de ​Geest​ van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
(Johannes 15:26)

Pleitbezorger


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je hebt mijn Geest ontvangen. De heilige Geest die in je leven is om je te leiden en je het leven te leren. Hij is de Geest van de waarheid. Daarom getuigt Hij van Mij, want Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Leef door de Geest. Leef in de Geest. Laat de Geest je leiden in een heilig leven."


[BID:]
"Heer Jezus, vul me steeds opnieuw met uw Geest van waarheid."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Nov 12, 2019 10:28 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Kom tot inkeer


Luisteren naar Gods stem


De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.
(Marcus 1:15)

Kom tot inkeer


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Dit is het moment om je te openen voor het koninkrijk van mijn Vader. Dat koninkrijk is dichtbij. Ik nodig je uit om anders te gaan denken, vanuit God, van zijn onuitputtelijke liefde. Ik nodig je uit om erop te vertrouwen dat wat Ik zeg waar is, echt waar. Ik nodig je uit om vandaag het koninkrijk van God binnen te gaan.


[BID:]
Heer Jezus, dank u voor uw uitnodiging aan mij. Laat me uw koninkrijk zien en ervaren!


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Nov 13, 2019 11:29 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Volg Mij


Luisteren naar Gods stem


Kom, volg mij! Ik zal van jullie ​vissers​ van mensen maken.
(Marcus 1:17)

Volg Mij


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Zoals Ik eens in Israël mijn leerlingen riep om Mij te volgen, zo zeg Ik vandaag tegen jou: Volg Mij. Als je Mij volgt, zal dat effect hebben op je omgang met andere mensen. Je zult een visser worden die andere mensen vangt in het net van mijn liefde. Volg Mij. Wees liefdevol en oprecht. En laat zien wie Ik ben.


[BID:]
Heer Jezus, help me om U vandaag te volgen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Nov 14, 2019 9:49 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw zonden worden vergeven


Luisteren naar Gods stem


Bij het zien van hun geloof zei ​Jezus​ tegen de verlamde: ‘Vriend, uw ​zonden​ worden u ​vergeven.’
(Marcus 2:5)

Uw zonden worden vergeven


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben op aarde gekomen om genezing te brengen. Lammen zullen lopen. Blinden zullen zien. Doven zullen horen. Maar de grootste genezing die Ik breng, is die van de vergeving van je zonden. Mijn Vader denkt niet langer aan je tekortkomingen en fouten. Hij vergeeft ze. Allemaal. Ik hoop dat je al ontdekt hebt hoe genezend dat is!


[BID:]
Heer Jezus, dank U voor de vergeving van mijn zonden.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5367
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Nov 15, 2019 11:00 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zieken hebben een dokter nodig


Luisteren naar Gods stem

Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
(Marcus 2:17)

Zieken hebben een dokter nodig


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben je Dokter. Ik wil je genezen. Daarvoor is wel nodig dat je weet dat je ziek bent. Anders valt er voor Mij niks te genezen. Want Ik ben gekomen om zondaars te redden, mensen die weten dat ze kwetsbaar zijn en fouten maken. Durf je je kwetsbaarheid en onvolmaaktheid toe te geven? Dan roep Ik jou tot het licht van mijn genezing!


[BID:]
Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten