Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Apr 19, 2019 12:13 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - VerlatenLuisteren naar Gods stem


In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
(Matteüs 27:46)


Verlaten

Ik heb Jezus verlaten zodat Ik jou nooit meer zou verlaten. Ik ben altijd bij je. Wat was het donker. Wat was het alleen. Wat was het eenzaam. Doods en duister. Wat ging de schreeuw van Jezus als een zwaard door Mijn hart. 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Ja, Ik liet Hem alleen, zodat Ik jou nooit meer alleen zou hoeven laten. Verbijsterend was het. Maar het was nodig voor een vernieuwde verbondenheid. Weet het, na de dood van Jezus aan het kruis eens en voor altijd zeker: Ik laat je nooit alleen. Ik zal je nooit verlaten.


Mijn kind, Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Apr 20, 2019 3:02 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - RustLuisteren naar Gods stem


Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.
(Psalm 62:6)


Rust

Kies vandaag voor de rust en de stilte. Er is zoveel drukte, onrust en chaos in de wereld waarin je leeft. Weet je nog wel dat je een ziel hebt? Ik heb als je Schepper een ruimte gemaakt ergens in je binnenste, waar je weer contact kunt maken met Mij en met jezelf, waar je stil kunt zijn. Dat is de plek waar je naartoe moet gaan om rust te vinden. Daar kun je opnieuw ademhalen. Daar werkt Mijn Geest. Spreek je ziel maar toe: 'Toe dan, ziel, zoek rust, kom tot rust, kom tot God, van hem mag je alles verwachten!' Ja, verwacht van binnenuit alles van Mij!


Zoek rust. Wees stil. Verwacht alles van Mij.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 22, 2019 11:36 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Opgestaan
Luisteren naar Gods stem


Hij is niet hier, hij is immers ​opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
(Matteüs 28:6)


Opgestaan

Laat vandaag tot je doordringen: er is hoop en er is licht want Mijn Zoon Jezus leeft! De plaats waar Hij begraven was, is leeg. Hij is opgestaan! Die opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in jou is, zodat jij in staat bent tot dingen die je voor onmogelijk hield: liefde, aanvaarding, vreugde. En omdat Hij, Mijn Zoon Jezus, is opgestaan, zeg Ik tegen jou: sta ook op in een nieuw leven. Leef in de kracht van Jezus. Laat je leiden door het licht van Mijn Geest. Dit is de eerste dag van de rest van je leven met Mijn Zoon!


Jezus is opgestaan! Sta ook op!

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Apr 22, 2019 11:39 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Alle dagen
Luisteren naar Gods stem


En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
(Matteüs 28:20)


Alle dagen

Ik ben met je. Ook op deze dag. Maar niet alleen vandaag: alle dagen. Geen enkele dag uitgezonderd. Ik woon bij je. Ik ga met je om. Ik deel het leven met je. Jij mag leven in Mijn tegenwoordigheid. Ik weet dat je je daar lang niet altijd van bewust bent. Maar laat het dan in elk geval nu, op dit moment tot je doordringen en werkelijk voor je mogen worden. Ik ben met je, alle dagen! Vergeet dat niet. Tot het einde toe zal ik je nooit loslaten. Vertrouw op Mijn aanwezigheid en laat je meenemen op de weg die Ik je wijs. Ik ben met je.


Alle dagen ben Ik met jou.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Apr 23, 2019 9:14 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Alle macht


Luisteren naar Gods stem


Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
(Matteüs 28:18)


Alle macht

Nooit kun je te groot denken over wat Mijn Zoon Jezus kan. Het is belangrijk om dat steeds opnieuw tot je door te laten dringen. Het is heerlijk om Jezus te kennen als mens onder de mensen. Zo was Hij echt heel nabij, heel herkenbaar. Maar als je daarbij blijft staan, dan maak je van Hem een kleine Christus, een Jezus die alleen maar dichtbij is. Maar er is om zo te zeggen nog zoveel meer Jezus! Mijn Zoon is ook de Almachtige! Alle macht in de hemel en op de aarde heb Ik aan Hem gegeven. Vertrouw je daarom toe aan Hem. Hij heeft alle macht en alle kracht.


Alle macht in hemel en op aarde is van Jezus!

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Mei 13, 2019 11:28 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Genadig en geduldig


Luisteren naar Gods stem


Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
(Psalm 103)


Genadig en geduldig

Ik ben de Heer, je God. Ik wil graag dat je Mij kent zoals Ik ben. Zo ben Ik: liefdevol en genadig. Vol liefde kijk Ik naar je. Ik hou van je. Ik hou echt van je. Ik weet dat je het soms moeilijk vindt om dat te geloven. Maar het is echt waar. Ik ben genadig en gun je al het goede dat Ik je wil geven. Ik vergeef je en genees je. Ik ben ook geduldig: Ik heb geen haast maar gun jou de tijd om je weg te vinden, met vallen en opstaan. Wees niet bang dat Ik je loslaat. Want Ik ben trouw. Altijd.


Ik ben liefdevol en genadig, geduldig en trouw.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Mei 14, 2019 11:19 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vergeving


Luisteren naar Gods stem


Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
(Psalm 103:10)


Vergeving

Ik vergeld je niet naar jouw schuld. Dat wil Ik elke dag tegen je zeggen en jij hebt het elke dag nodig om het te horen. Want elke keer weer merk je dat je verre van volmaakt bent. Je struikelt en je valt. Je valt jezelf tegen en je maakt verkeerde keuzes. Maar Ik word niet moe om het tegen je te zeggen: Ik straf je zonden niet, Ik vergeld je niet naar je schuld. Laat je daarom niet terneer drukken door je zonden. Blijf jezelf er niet mee belasten. Kies ervoor om te leven in de ruimte van mijn vergeving. Kies voor de ruimte van Jezus.


Ik vergeld je niet naar jouw schuld.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 15, 2019 11:45 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zo liefdevol


Luisteren naar Gods stem


Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
(Psalm 103:13)


Zo liefdevol

Mijn geliefde kind, laat dit vandaag tot je hart doordringen: Ik ben zoals een vader is voor zijn kinderen. Ik ben liefdevol en zorgzaam, sterk en beschermend. Ik wil het beste voor je. Ik wijs je de weg die je moet gaan. Ik vang je op als je valt. Ik help je om weer op te staan en verder te gaan. Ik omhels je en houd je vast op momenten waarop je daar behoefte aan hebt. En Ik laat je los als dat nodig is. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol ben Ik voor jou als je Mij erkent en liefhebt als je Vader!


Ik ben je Vader. Ik heb je lief.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Mei 16, 2019 11:01 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Mijn geboden


Luisteren naar Gods stem


Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
(Johannes 14:15)


Mijn geboden

Als mijn Zoon Jezus deze woorden spreekt, hoor je mijn stem. Want dit is wat Ik van je vraag: dat je mijn geboden houdt. Maar Ik hoop dat je daarmee niet wordt gezet op het spoor van wetten en regels, van moeten en niet-kunnen. Want Ik wil je juist in de ruimte van mijn liefde zetten en laten leven. Mijn geboden komen alleen tot hun recht in een relatie van liefde. Daarom zeg Ik eerst: heb Mij lief! Eer en bemin Mij met alles wat in je is. Ken Mij als de bron van liefde en leven. En dan zul je je ook aan mijn geboden houden. Dat beloof Ik.


Heb Mij lief en bemin mijn geboden.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 17, 2019 11:14 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Liefde ontvangen


Luisteren naar Gods stem


Wie mij liefheeft zal de ​liefde​ van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
(Johannes 14:21)


Liefde ontvangen

Liefde. Daar draait uiteindelijk alles om. Steeds weer. Ik ben een God van liefde. Daarom nodig Ik je ook vandaag uit om mijn Zoon Jezus lief te hebben. Want wie Hem liefheeft, zal mijn liefde ontvangen én die van Jezus. Samen hebben we jou lief met alles wat in Ons is. Langs de weg van deze liefde zal Jezus zich aan jou bekendmaken. Hij zal je laten merken en ervaren hoe Hij is. Hij zal je laten ondervinden hoe goed Hij is. En hoe goed Ik ben. Ja, liefde is alleen de weg waarlangs je je Mij kunt leren kennen. En Mijn Zoon die Ik gezonden heb.


Ontvang mijn liefde. Leer zo Jezus kennen.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten