Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jan 10, 2019 1:41 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gebukt gaan


Luisteren naar Gods stem


Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
(Matteüs 11:28)


Gebukt gaan

Je voelt je vermoeid: moe van alles wat er speelt in je leven, moe van alles wat er gezegd wordt, moe van oordelen die klinken, moe van de verwarring die je van binnen ervaart en die je verscheurt. Je gaat gebukt onder lasten: de dingen die anderen van je verwachten, de noden van andere mensen en van jezelf, de boosheid die je tegenkomt om je heen en in jezelf. Sta er even bij stil. Laat het tot je doordringen. En kom dan naar Mij en geef het aan Mij. Ik wil je rust geven. Open je hart. En als je alles loslaat, zal Mijn vrede bij je binnenstromen.


Open je hart voor Mij. Ik zal je rust geven.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jan 11, 2019 11:55 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verbonden


Luisteren naar Gods stem


Nu u door ​Christus​ zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in ​liefde, één in streven, één van geest.
(Filippenzen 2:1-2)


Verbonden

Ik verlang er diep naar dat jullie als Mijn kinderen met elkaar verbonden zijn in de Geest van Christus. Die verbondenheid geeft zoveel bemoediging en liefdevolle troost! Die eenheid in Christus brengt zoveel ontferming, medelijden en bewogenheid met zich mee! Dit is de weg van de liefde die Ik jullie wijs. Wees eensgezind. Wees één in liefde. Wees één in streven. Wees één van Geest. Daar verlang Ik diep naar én Ik wil het jullie geven. Ik ben de bron van alle liefde en eenheid, de bron van alle ontferming en medelijden, de bron van volmaakt geluk. Wees met elkaar verbonden in de Geest!


Wees eensgezind en vol liefde.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 14, 2019 4:52 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gods kudde

Luisteren naar Gods stem


Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.
(Psalm 95:7)


Gods kudde

Ik ben de HEER, een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Ik houd in Mijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Mij toe. Ja, Ik ben jullie God en Ik ben jouw God. Als de machtige Schepper ben Ik tegelijk jullie goede Herder. Ik hoed en Ik bescherm jullie. Ik leid jullie door Mijn hand. Ja, Ik ben een God van mensen. Jouw God. Mijn hart gaat naar je uit. Ik zorg voor jou en voor allen die hun vertrouwen op Mij stellen. En dit is nu Mijn uitnodiging aan jou: laat je leiden door Mijn hand. Ik ben je Herder.


Ik ben je God. Ik leid je door Mijn hand.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 14, 2019 4:53 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Oprechte liefde

Luisteren naar Gods stem


Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
(Romeinen 12:9)


Oprechte liefde

Ik ben je God. Ik ben liefde. Ik verlang er intens naar dat jij Mijn liefde op aarde weerspiegelt. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet maar een gevoel, iets wat alleen maar van binnen zit - liefde is Mijn kracht voor jou en in jou! En zo is liefde ook een levenshouding, een daad. Oprechte liefde wil Ik in wekken. Geen liefde die iets terugverlangt, maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Verafschuw daarom het tegendeel van de liefde. Het kwaad van de bange liefdeloosheid mag je leven niet langer kleuren. Kies het goede deel: ga onvoorwaardelijk liefhebbend met mensen om. Zoals Jezus.


Laat je liefde oprecht zijn.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 14, 2019 4:55 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De richting van de Geest

Luisteren naar Gods stem


Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
(Galaten 5:17)


De richting van de Geest

Ik heb je Mijn Geest gegeven. Hij woont in jou. Wees je daarvan bewust! Geef de leiding over je leven uit handen. Laat de Geest je leven leiden. Hij wijst je de richting. En die richting is altijd: Mijn Zoon Jezus Christus. Laat je ogen op Hem gericht zijn. Dan kan de Geest in je werken om je van binnenuit te veranderen. Dan groeit er liefde, vreugde en ​vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in je leven. Dan groei je toe naar Christus en word je steeds meer zoals Hij. Dat gun Ik jou. Daarom geef Ik jou Mijn Geest. Laat je leiden door Mijn Geest.


Volg de richting die Mijn Geest je wijst.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jan 15, 2019 3:05 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Liefde meer dan leven


Luisteren naar Gods stem


Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.
(Psalm 63:4)


Liefde meer dan leven

Ik weet hoe kostbaar jouw leven is. Ik heb je gemaakt en Ik zorg voor je. En toch is er iets wat nog kostbaarder is dan jouw leven: Mijn liefde. Want een leven zonder Mijn liefde is leeg, is zinloos, is doods. Als je Mijn liefde niet kent, mis je de kern. Mijn liefde is meer dan het leven. Daarom vraag Ik je om lof te zingen op Mijn liefde. Om elke morgen opnieuw Mijn liefde te horen en te ontvangen en Mij er om te prijzen. Als blijft in Mijn liefde, ontvang je het leven telkens opnieuw uit Mijn hand.


Mijn liefde is meer dan het leven.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jan 16, 2019 1:27 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Geknakt, kwijnend


Luisteren naar Gods stem


Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.
(Jesaja 42:3)


Geknakt, kwijnend

Ik ken je. En Ik weet dat je je wel eens afvraagt of je wel een echte gelovige bent als je je zo verdrietig en neerslachtig voel, als je de vreugde van het geloof niet ervaart wanneer je door een donker dal gaat. Ik zie dat deze vragen leven in je hart: 'Moet ik niet sterker leren zijn in mijn geloof? Vertrouw ik wel genoeg op de heilige Geest?' Je voelt je als een rietstengel die is geknakt, als een vlammetje dat bijna dooft. Maar weet dan dit: Ik breek het geknakte riet niet af! Ik zal de kwijnende vlam niet doven! Ik ben er voor je. Vol ontferming.


Ik ben vol ontferming voor jou aanwezig.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jan 17, 2019 2:20 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vriendelijk, barmhartig, vergevend


Luisteren naar Gods stem


Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
(Efeziërs 4:32)


Vriendelijk, barmhartig, vergevend

Ik heb jouw zonden vergeven. In Christus ben je helemaal vrij. Wat hoop Ik dat je de ruimte ervaart die dat geeft. Het is een ruimte van Jezus waarin je leeft, een ruimte van waaruit je om kunt gaan met de mensen die je op je levensweg ontmoet. Wees daarom vriendelijk voor de ander en ontvang de vriendelijkheid van de ander als een geschenk van Mij. Wees ook barmhartig: voel bewogenheid voor de mensen die je tegenkomt. Ook Ik ben barmhartig. En wees vergevingsgezind als anderen fouten maken en je kwetsen. Ik heb jou immers je fouten ook vergeven! Zo ga Ik met je mee.


Wees vriendelijk, barmhartig en vergevingsgezind.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jan 18, 2019 1:36 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Diepe wonden


Luisteren naar Gods stem


Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
(Psalm 147:3)


Diepe wonden

Ik ben de God die geneest. Dat is Mijn Naam. Ik ken de gebrokenheid die er in jouw leven is en in het leven van zoveel van Mijn kinderen. Ik weet van de pijn en het verdriet die je gebrokenheid met zich mee brengt. Ik nodig je uit om op dit moment je gebrokenheid en gewondheid te zien en eerlijk te benoemen. Dan kan Ik er ook bij komen en genezing brengen. Want zo wil Ik in jouw leven aanwezig zijn: als de God die geneest wie gebroken zijn en die jouw diepe wonden verzorgt. Vertrouw je aan Mij toe. Ik ben de God die geneest.


Ik genees je en Ik verzorg je diepe wonden.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 21, 2019 5:01 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zonden gedenken


Luisteren naar Gods stem


Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand?
(Psalm 130:3)


Zonden gedenken

Je bent onderweg. En terwijl je onderweg bent, loop je voortdurend aan tegen je tekortkomingen en fouten. Je slaat doodlopende wegen in, neemt verkeerde afslagen of valt van de weg af een ravijn in. Op die momenten mis je je doel en zondig je. Ik weet dat je daar soms lange tijd aan blijft denken, want je kunt jezelf maar moeilijk vergeven. Maar zo doe Ik het niet. Als Ik dat zou doen, zou je geen stand kunnen houden. Luister: dankzij het bloed van Jezus denk Ik niet langer aan je zonden! Ik ben ze vergeten! Verheug je erin dat Ik je vergeven heb.


Ik denk niet meer aan je zonden.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 0 en 0 gasten