Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Dec 31, 2018 1:17 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - VoltooienLuisteren naar Gods stem


Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de ​dag van ​Christus​ ​Jezus.
(Filippenzen 1:6)


Voltooien

Ik ben in jouw leven bezig met een goed werk. Ik laat jou groeien in gelijkvormigheid aan Mijn Zoon Christus. Dat is geen gemakkelijke weg. Dat ervaar je zelf ook. Het is ook een weg die tijd kost: in deze gebroken wereld veranderen zondige mensen niet van de ene op de andere dag in volmaakte mensen. Maar Ik ben wel degelijk bezig in jouw leven! Het werk dat Ik hier door Mijn Geest begin, wordt voltooid als Christus terugkomt. Maar intussen ben Ik wel echt al begonnen. Ik ben bezig om je te vormen naar het beeld van Mijn geliefde Zoon. Laat je meenemen in dit goede werk!


Ik ben een goed werk in jou begonnen.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jan 01, 2019 12:39 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Een nieuw gebodLuisteren naar Gods stem


Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben.
(Johannes 13:34)


Een nieuw gebod

Heb elkaar lief! Dat is het beste nieuwe begin dat er bestaat. Heb elkaar lief! Ik heb jou al van eeuwigheid tot eeuwigheid lief. Ik heb Mijn Zoon gegeven omdat ik van jou houd en van heel de wereld. Mijn Zoon Jezus heeft Mijn liefde laten zien in Zijn leven en sterven. En ook in de woorden die Hij sprak die overstroomden van goedheid en waarheid en liefde. Hij geeft dit nieuwe gebod: Heb elkaar lief! Hij heeft jullie liefgehad en zal daar altijd mee doorgaan. Ja, Ik heb je lief. Daarom: heb je naaste lief, houd van de mensen om je heen. Omdat Ik jou liefheb.


Heb elkaar lief, zoals Ik jullie liefheb.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jan 02, 2019 8:15 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Nieuwe scheppingLuisteren naar Gods stem


Daarom ook is iemand die één met ​Christus​ is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
(2 Korintiërs 5:17)


Nieuwe schepping

Mijn lieve kind, zo zie Ik jou: jij bent een nieuwe schepping! Je gelooft in Christus en daarom ben je één met Hem. Hij is in jou en jij bent in Hem. Je bent een nieuwe mens geworden in Mijn ogen. Het oude leven is voorbij gegaan. Het nieuwe leven is gekomen. De dood en de zonde hebben hun greep op jou verloren. Je bevindt je nu in de omhelzing van het eeuwige leven en de onvoorwaardelijke liefde. Ik zeg het nog een keer, want Ik wil dat je het weet en dat je eruit leeft: jij bent een nieuwe schepping! Want je bent één met Christus!


Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jan 03, 2019 2:54 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De vrede van ChristusLuisteren naar Gods stem


Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
(Kolossenzen 3:15)


De vrede van Christus

Er speelt van alles in je hart. Je maakt je zorgen, je hebt verdriet, je ervaart eenzaamheid. Dat is er allemaal. En toch zeg Ik tegen jou: laat je hart vullen met de vrede van Mijn Zoon Christus. Daartoe roep Ik jou. En Ik zeg het tegen al Mijn kinderen die samen de gemeente van Jezus vormen: jullie zijn de leden van één lichaam! Keer daarom naar binnen, ga naar je hart. Daar is de ruimte die Ik door Mijn Geest vul met de vrede van Christus. En je zult gaan ervaren: die vrede stemt tot diepe dankbaarheid! Het is de vrede van de eenheid met Christus.


Laat in je hart de vrede van Christus heersen.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jan 04, 2019 8:57 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Leven door Mijn Zoon


Luisteren naar Gods stem


En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
(1 Johannes 4:9)


Leven door Mijn Zoon

Ik heb Mijn liefde aan jou geopenbaard. Mijn diepe liefde voor jou en alle mensen heb Ik laten zien door Mijn enige Zoon in de wereld te zenden. Hij werd als mens geboren. Hij werd één van jullie en één met jou in je menselijkheid. Hij heeft geleefd op aarde tussen de mensen om bevrijding en genezing en vergeving te brengen. En jij gelooft in Mijn enige Zoon. Dat is een geschenk van Mijn Heilige Geest. Door dat geloof lééf je nu. Het echte, het eeuwige leven is nu al jouw deel! Leef vandaag dat eeuwige leven dat Ik je geef door Mijn Zoon.


Ik heb Mijn enige Zoon gezonden, opdat jij door Hem zou leven.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jan 05, 2019 10:34 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Bemoedigd en gesterkt


Luisteren naar Gods stem


Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.
(Psalm 138:3)


Bemoedigd en gesterkt

Roep Mij aan. Want als je Mij aanroept, kan Ik je antwoorden, en bemoedigen en sterken. Ik weet dat je vragen hebt, dat je soms worstelt met zaken die je niet begrijpt. Roep Mij aan, dan kan Ik je antwoorden en je de weg wijzen. Ik weet dat de moed je soms ontbreekt en dat je je vermoeid voelt. Roep Mij aan, dan kan Ik je bemoedigen en en nieuwe hoop geven. Ik weet dat je je krachteloos voelt en dat je zwakheid je soms naar de keel grijpt. Roep Mij aan, dan kan Ik je sterker maken met de kracht van Mijn Geest. Roep Mij aan.


Als je Mij aanroept, antwoord en bemoedig en sterk ik je.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 07, 2019 7:39 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gods liefde


Luisteren naar Gods stem


Wij hebben Gods ​liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is ​liefde. Wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
(1 Johannes 4:16)


Gods liefde

Ik ben veel dichterbij je dan je denkt. Mijn liefde is in jou! Jij hebt die liefde leren kennen omdat je Jezus hebt leren kennen, die zich voor jou heeft overgegeven. Jij vertrouwt op die liefde die Ik je in Jezus heb getoond. Blijf in die liefde! Laat die liefde je elke dag opnieuw raken en vullen. Zo ben Ik in jou. Ik ben in jouw leven. Ik ben in jouw hart. Ik ben in jouw ziel. Ik ben in jouw geest. Ik blijf in jou. Blijf ook in Mij. Ik ben liefde. Ik ben liefde. Ik ben jouw Geliefde en jij de Mijne.


Wie in de liefde blijft, blijft in Mij, en Ik in hem.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jan 07, 2019 7:40 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Te hulp komen


Luisteren naar Gods stem


Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.
(Psalm 10:14)


Te hulp komen

Ik ben je God. Ik zie je pijn en je verdriet. Het ontgaat Mij niet. Ik merk het op en Ik weeg het in Mijn hand. Wat is het vaak zwaar. De verliezen die je hebt geleden, de wanhoop die je overvalt, de moedeloosheid die je pijn met zich mee brengt. Ik zie het allemaak, Ik merk het op, Ik weeg het in Mijn hand. En Ik zeg, in de hoop dat Ik je hart ermee bereik: vertrouw op Mij in je weerloosheid en in je verlatenheid! Ik ben er. Ik kom je te hulp. Ik zie je. En Ik heb je lief. Heb vertrouwen.


Ik kom je te hulp.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 2:50 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem -


Luisteren naar Gods stem


Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.
(Psalm 25:7)


Met liefde

Soms word je overweldigd door de gebrokenheid van je leven. Er zijn zonden die steeds terugkeren en zondige patronen waar je niet van los lijkt te kunnen komen. Er zijn soms ook de herinneringen aan zonden uit je verleden. Dan denk je er weer aan, ook al heb je je Mijn vergeving allang ontvangen. En het kost je moeite om met liefde aan jezelf te denken. Weet dan, Mijn kind, dat Ik altijd met liefde aan je denk. Mijn gedachten over jou zijn liefdevol en goed. Laat Mijn gedachten ook de jouw worden! Ontdek opnieuw Mijn liefde en Mijn goedheid. Voor jou.


Ik denk met liefde aan jou.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3628
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jan 09, 2019 1:52 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Omringd door de Heer


Luisteren naar Gods stem


Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid.
(Psalm 125:2)


Omringd door de Heer

Als je bezorgd bent of moedeloos, als je niet weet wat je moet kiezen of welke weg je moet gaan, weet dan dat Ik, je Heer, om je heen ben. Zoals de bergen om Jeruzalem heen zijn, zo omring Ik jou. Ik ben je rots. Ik wil je een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid geven, een gevoel van thuiskomen en bescherming. Stel je die bergen maar voor: indrukwekkend, groots, majestueus. Als je ernaar kijkt, zie dan ook je eigen kleinheid. Leer om je zorgen te relativeren. Ik ben je God. Ik omring jou en alle mensen. Van nu tot in eeuwigheid. Altijd.


Zoals de bergen Jerzualem omringen, omring Ik jou.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten