TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 19, 2019 10:46 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Nader tot God


Luisteren naar Gods stem


Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
(Jakobus 4:8)


Nader tot God

Luister vandaag naar mijn stem als Ik zeg: 'Nader tot Mij, dan zal Ik tot jou naderen'. Dat je Mij vaak niet ervaart, heeft er ook mee te maken dat je Mij niet zoekt. Je handen en je hart zijn zo vaak met andere zaken bezig, dat er geen tijd en ruimte is voor Mij en mijn aanwezigheid in jouw leven. Reinig daarom je handen: maak ze schoon en leeg, en open ze voor Mij. Zuiver je hart: laat daar geen plaats zijn voor twijfel en onreinheid. Als je dan tot Mij nadert, zul je ervaren dat Ik tot jou nader. Ik wil niets liever dan dichtbij je komen.


Nader tot Mij, dan zal Ik tot jou naderen.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jul 20, 2019 11:28 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vernederen en verheffen


Luisteren naar Gods stem


Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
(Jakobus 4:10)


Vernederen en verheffen

Mijn Zoon Jezus heeft eens gezegd: ‘Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’ Het omgekeerde is ook mogelijk: ‘Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden.’ Hoogmoed zit jou als mens als het ware ingebakken. Maar in je omgang met Mij als je heilige God mag je leren om je kleinheid en zwakheid en kwetsbaarheid te zien. En je zult merken dat wanneer je dat voor Mij als je Heer erkent, er een ruimte voor je open gaat waarin je ervaart dat Ik je verhef: boven jezelf uit, dicht bij hem. Dit is mijn belofte: als jij je voor Mij vernedert, zal Ik je verheffen.


Verneder je voor Mij, dan verhef Ik jou.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 22, 2019 10:04 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Als de Heer het wil


Luisteren naar Gods stem


U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’
(Jakobus 4:15)


Als de Heer het wil

Hoe spreek jij over je plannen en voornemens en je ideeën over de toekomst? Deze heldere handreiking geef Ik je vandaag. Zeg steeds: ‘Als de Heer het wil.’ Want Ik wil de Heer zijn van al je plannen en verlangens. En Ik wil ook dat je er werkelijk rekening mee houdt dat je leven zomaar afgelopen kan zijn. Ik geef je het leven. Ik tel je dagen. Geef je daaraan vrijmoedig en vertrouwend over. Ontvang elke nieuw dag als een gave uit mijn hand. Ik gun je het leven. Dat leven wordt extra mooi en betekenisvol als je elke dag echt uit mijn hand ontvangt. Alle dagen, één voor één.


Laat Mij de Heer van elke nieuw dag van je leven zijn.


(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 22, 2019 10:06 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Bidden en zingen


Luisteren naar Gods stem


Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
(Jakobus 5:13)


Bidden en zingen

Mooie en moeilijke dingen wisselen elkaar af in jouw leven. Zo gaat dat bij ieder mens. Als je het moeilijk hebt door tegenslagen, tegenstand en teleurstellingen, zit dan niet bij de pakken neer, maar ga dan bidden. Breng het allemaal bij Mij. Dat is de weg om met moeilijkheden in je leven om te gaan. En als er mooie dingen zijn die je vrolijk en dankbaar maken: breng het bij Mij door een loflied te zingen. Zo eenvoudig is het leven met Mij. Alles wat mooi en alles wat moeilijk is mag je in gebed en lied met Mij delen. Ik nodig je uit om zo vandaag je weg te gaan.


Bid als je het moeilijk hebt. Zing een lied als je vrolijk bent.(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jul 23, 2019 10:50 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Belijden en bidden


Luisteren naar Gods stem


Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
(Jakobus 5:16)


Belijden en bidden

Dit zeg Ik als Vader tegen al mijn kinderen: waar jullie elkaar jullie zonden belijden en waar jullie voor elkaar bidden, daar zal steeds meer genezing te vinden zijn. Het is zo belangrijk dat jullie in mijn gezin op aarde, in de familie van mijn Zoon Jezus, kwetsbaar durven zijn. Wees openhartig over je zonden en gebreken wees en eerlijk over je gewondheid. Want al mijn kinderen zijn gewond. Niets is meer genezend dan dat eerlijk uitspreken en met elkaar delen en erover bidden. Want Ik luister. In je bidden zal barmhartigheid en vrede gaan stromen, je zult een nieuwe heelheid ervaren, door Mij gegeven.


Belijd je zonden. Bid voor elkaar. Ik genees je.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 24, 2019 10:30 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Een mens zoals wij


Luisteren naar Gods stem


Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalfjaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.
(Jakobus 5:17-18)


Een mens zoals wij

Misschien kijk je wel hoog op tegen mannen van naam uit de Bijbel. Een van hen is Elia, een van mijn profeten. Toen hij vurig bad, verhoorde Ik zijn gebed. De ene keer door het lang niet te laten regenen, de andere keer door het juist wel te laten regenen. Maar deze Elia was een mens zoals jij! Zeker, hij was ook profeet, met een bijzondere roeping, in een bijzondere tijd. Maar dat maakt uiteindelijk geen verschil. Ik luister als gewone mensen vurig tot Mij bidden. Echt waar, vertrouw erop. Ik luister als gewone mensen vurig tot Mij bidden. De hemel is open voor jou.


Bid vurig. Ik luister.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 25, 2019 10:36 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Onbevangen op ​weg


Luisteren naar Gods stem


Want God, de HEER, is een zon en een ​schild. Genade​ en ​glorie​ schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op ​weg​ gaan.
(Psalm 84:12)


Onbevangen op ​weg

Mijn kind, Ik ben jouw zon en jouw schild. Ik schenk jou genade en glorie. Ik weiger jou mijn weldaden niet als je onbevangen op weg gaat. Daarom: ga onbevangen op weg, als een kind dat zich toevertrouwt aan zijn of haar vader. Wees niet bang voor wat er allemaal kan gebeuren. Stippel niet zelf je weg uit. Maar wees vol verwachting en vestig je hoop op Mij. Ga onbevangen op weg, zonder oordeel, zonder controle te willen hebben, zonder vooropgezet plan. Ik ga met je mee, Ik ga voor je uit. En Ik zal je zegenen met mijn weldaden.


Ga onbevangen op weg. Ik ga voor je uit.
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 26, 2019 1:54 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Toevlucht


Luisteren naar Gods stem

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun ​hart​ de wegen naar u.
(Psalm 84:6)


Toevlucht

Zoek bij Mij je toevlucht. Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je je zorgen over maakt, ben Ik er om je kracht te geven. Als er weinig aards geluk is nu, weet dan dat je hemelse geluk daarvan niet afhankelijk is. Zoek het echte geluk bij Mij, je Beschermer. Koester het verlangen naar Mij dat Ik in je hart heb gelegd. Dat geeft je leven richting. In je hart zijn er wegen naar Mij, wegen die Mijn Geest je laat zien en leert gaan. Ga onbevangen op weg, ook deze dag. Zoek Mij, en je zult kracht vinden.


Gelukkig ben je als je bij Mij je toevlucht zoekt.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Jul 27, 2019 10:42 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Licht


Luisteren naar Gods stem


De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
(Psalm 27:1)


Licht

Als er in je leven donkere momenten zijn, momenten waarop je bang bent of bezorgd, weet dan dat Ik je licht ben. Ik ben je licht en je behoud. Daarom hoef je voor niets en niemand bang te zijn. Als je leven door een donker dal gaat, zoek dan naar momenten van troost en steun, momenten die iets van mijn licht laten zien: een liefdevol woord, een tedere aanraking, een kaartje van iemand van wie je het niet had verwacht. Laat het donker je niet afschrikken, maar een uitnodiging voor je zijn om je naar mijn licht te richten. Bij Mij is je leven veilig.


Ik ben je licht. Voor wie zou je bang zijn?
(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5932
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 29, 2019 11:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Nabijheid zoeken


Luisteren naar Gods stem


Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken.
(Psalm 27:8)


Nabijheid zoeken

Ik nodig je op dit moment uit om mijn nabijheid te zoeken. Zoek mijn nabijheid! Ik ben al dichtbij je. Vaak besef je dat niet, ben je het vergeten, denk je er niet aan, sta je er niet bij stil. Maar op elk moment van je leven ben Ik dichtbij je. Er gaat geen ogenblik voorbij waarin ik niet tegen je zeg: Zoek mijn nabijheid. Ik wil je graag ontmoeten, je laten ervaren dit Ik erbij ben. Bij alles wat er speelt in je leven. Bij Mij ben je veilig. Zoek Mij daarom met heel je hart. Ik heb jou al gevonden.


Zoek Mijn nabijheid met heel je hart.

(Uit : tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten