Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jun 14, 2018 3:58 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrede ervarenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:1-9

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:7)


Vrede ervaren

Als we alles overgeven aan God, onze zorgen en onze gedachten en onze gevoelens, dan wordt dat beloond met het ervaren van de vrede van God. Dat gaat ons verstand te boven, maar het is wel waar: waar we leeg worden van alles wat ons soms zo mateloos bezig houdt, komt ruimte voor Gods vrede. Dat zal ook effect hebben op ons hart en onze gedachten: ons ervaren en ons denken worden dan gericht op Christus. Hij draagt er zorg voor dat ons denken en ervaren van Gods vrede worden doordrenkt. Ken je die vrede? Ken je die rust die dat met zich mee brengt? Vaak kennen we het niet, maar er is de belofte dat wie vrede zoekt, Christus vindt.


Gebed: Heer onze God, daal met uw vrede af in mijn hart en mijn gedachten, zodat alles in mij wordt bewaard in Jezus Christus. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 15, 2018 10:07 pm

Dagelijks bijbelmoment - Wonen in een oase van vredeVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Jesaja 32:15-20

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. (Jesaja 32:18)


Wonen in een oase van vrede

Als je verlangt naar het ervaren van de vrede als vrucht van de Geest, concentreer je dan op Gods beloften over de vrede. Jesaja profeteert over veiligheid, over rust en over een oase van vrede. En dat is precies wat we nodig hebben te midden van de onveiligheid, de onrust en de chaos van de woestijn. Als je daarbij stil staat, hoeveel onvrede er eigenlijk in je leven is, in de vorm van rusteloosheid en bezorgdheid, is het heerlijk om je te richten op de belofte van vrede. In het overdenken van de woorden van deze belofte kun je al een oase-moment ervaren: 'Ik mag bij Jezus ervaren dat ik in een oase van vrede ben, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust.' Proef je er iets van? Voel je de zachte bries van de Geest?


Gebed: Heer Jezus, wilt u zelf mijn vrede zijn? Laat me wonen bij u. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 18, 2018 12:28 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: geduldVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Galaten 5:13-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld... (Galaten 5:22)


Vrucht van de Geest: geduld

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is lankmoedigheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot de situatie verbetert, tot de ander een stap in jouw richting zet, tot er een zichtbare verandering in je eigen leven tot stand komt. Als je de moed hebt om lang te wachten en om erop te rekenen dat God toch aan het werk is, dwars door alles heen en vaak onzichtbaar voor jou - dan ben je geduldig. En we voelen aan: dat krijg je niet zelf voor elkaar. Dat gebeurt alleen als de Geest in je werkt en je vrucht laat dragen.


Gebed: Vader, geef dat er in mijn hart geduld groeit om vol te houden en het uit te houden, in Jezus' naam. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Jun 19, 2018 10:51 am

Dagelijks bijbelmoment - Kleed u zich in geduldVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:12-17

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12)


Kleed u zich in geduld

Geduldig leren zijn is vrucht van de Geest maar vraagt tegelijk ook van onze kant om activiteit. Paulus legt daar wel eerst een basis onder: omdat God jou heeft uitgekozen, moet je je in geduld kleden. Dus eerst is er een levend besef nodig dat God het is die je kiest om voor hem te leven. En we wórden geen heiligen door geduldig te zijn, maar we zíjn al heiligen! Meer nog: we zijn Gods geliefden, hij houdt van ons. Als we die basis kennen, als we leren om hierin de bron te vinden van elke oproep om nieuw te leven - dan heeft ook die oproep om je te kleden in geduld de goede achtergrond gekregen. Probeer niet zelf geduldig te zijn, maar kleed je met het geduld van Jezus, de zoon van Gods liefde, het geduld dus dat Jezus je aanreikt.


Gebed: Heer Jezus, kleed mij met uw geduld! Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 20, 2018 1:13 pm

Dagelijks bijbelmoment - God is geduldigVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Psalm 145:1-9

Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (Psalm 145:8)


God is geduldig

Het is Gods diepe verlangen dat we zijn beeld weer gaan vertonen. Dat betekent dat zijn karaktereigenschappen zichtbaar worden in ons leven. Als zijn schoonheid dankzij het werk van de Geest ons leven gaat beheersen, worden we steeds meer mooie mensen. Daarom is het van belang dat we ons verheugen in het karakter van God, en zijn karakter steeds beter leren kennen. Dit vers uit Psalm 145 toont een paar prachtige eigenschappen van God. Naast zijn schitterende genade, liefde en trouw zien we hier ook zijn geduld. 'Hij blijft geduldig.' Lat dat eens op je inwerken. Hij geeft het niet op met ons. Hij heeft de tijd en hij gunt ons de tijd.


Gebed: Dank u, Heer, dat u zo ongelooflijk geduldig bent. Laat uw geduld inspiratiebron mogen zijn voor mijn omgang met andere mensen en met mezelf. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Jun 21, 2018 1:16 pm

Dagelijks bijbelmoment - Geduld en inzichtVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Spreuken 14:26-35

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. (Spreuken 14:29)


Geduld en inzicht

De Spreuken bevatten talloze uitspraken die levenswijsheid bieden. Vaak worden er in de uitspraken zaken tegen over elkaar gezet. Zo wordt hier geduld tegenover onbesuisdheid geplaatst. Onbesuisdheid betekent dat je kortaangebonden bent, dat je te haastig bent in je reacties en je oordelen. Herken je dat? De Spreukendichter waarschuwt je dan dat dit ertoe zal leiden dat je dwaasheid op dwaasheid stapelt. Daartegenover staan inzicht en verstand. Geduld hebben is een bron van verstandig inzicht en van passende reacties op de dingen die gebeuren. Daar kan iedereen voordeel mee doen. Bid dus om deze vrucht van de Geest: geduld dat blijk geeft van inzicht.


Gebed: Heer, laat er geduld in mij mogen zijn. Geef dat ik mag groeien in inzicht en verstand. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Jun 22, 2018 11:37 am

Dagelijks bijbelmoment - De liefde is geduldigVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: 1 Korintiers 13:1-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (1 Korintiers 13:4)


De liefde is geduldig

Bij elk volgende onderdeel van de vrucht van de Geest is het goed om weer te zien dat de liefde aan het begin staat. De liefde die God aan ons geeft en die hij in ons wakker roept is zo ook de bron van ons geduld. Wachten met oordelen, een ander de tijd gunnen, jezelf oefenen in wachten - het is allemaal het gevolg van een liefdevolle houding die vooral belangrijk is in moeilijke situaties. Iemand heeft het zo onder woorden gebracht: 'Geduld is liefde, die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt.' Dat moet er inderdaad wel eerlijk bij gezegd worden: je hebt moeilijke situaties nodig om je te oefenen in geduld. Maar die situaties dienen zich vanzelf aan. Herken ze en gebruik ze. Laat het geduld van Jezus je dan leiden.


Gebed: God van liefde, dank u dat u me wilt leren om op een liefdevolle manier geduld te oefenen. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 25, 2018 4:13 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: vriendelijkheidVrucht van de Geest


Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid... (Galaten 5:22)


Vrucht van de Geest: vriendelijkheid

De apostel Paulus roept ons in een van zijn brieven op om vriendelijk te zijn: 'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.' Vreugde en vriendelijkheid liggen hier dicht bij elkaar: beide horen bij de vrucht van de Geest die het mooist tot uitdrukking komt in het leven van de Heer die nabij is. Vriendelijkheid heeft alles te maken met een milde en vriendschappelijke omgang met de mensen om ons heen. Juist wanneer er sprake is van vijandigheid, van verzet en conflict, is het belangrijk om in de stijl van het koninkrijk te reageren: met de vriendelijkheid van Christus en gedreven door zijn Geest.


Gebed: Heer Jezus, schep in mij een geest van vriendelijkheid zodat ik mild ben in de omgang met mijn naaste. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 27, 2018 11:47 am

Dagelijks bijbelmoment - Een vriendelijk antwoordVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Spreuken 15:1-11

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan. (Spreuken 15:1)


Een vriendelijk antwoord

Er zijn heel vaak situaties waarin een ruzie of een botsing op de loer ligt. Niet iedereen drukt zich altijd even wijs uit. En soms sta je zomaar tegenover iemand die heel boos is, op jou bijvoorbeeld. Onze natuurlijke reactie is dan om boosheid met boosheid te beantwoorden. Herken je het? Maar daarmee wordt de zaak vaak alleen maar erger: de krenkende woorden waarmee je reageert op de boosheid van de ander leiden alleen maar tot meer boosheid. De wijsheid van de Bijbel zegt dan: reageer met vriendelijkheid en je zult merken dat de boosheid tot bedaren komt. Boosheid breekt als er vriendelijkheid tegenover staat. Helemaal als het de vriendelijkheid is die je niet uit jezelf haalt, maar die je ontvangt van Jezus.


Gebed: Heer Jezus, help me om tegenover boosheid uw vriendelijkheid te plaatsen. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Jun 27, 2018 11:52 am

Dagelijks bijbelmoment - Vriendelijke mensenVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-7

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. (Filippenzen 4:5)


Vriendelijke mensen

De vrucht van de Geest is vol van het evangelie over ons gewone alledaagse leven. Er worden geen onbereikbare doelen gesteld die ver van de werkelijkheid vandaan staan. Heel eenvoudig gaat het erom dat je vriendelijk bent. Kennen mensen jou zo? Ben jij een vriendelijk mens? Vriendelijkheid uit zich in aandachtige en betrokken omgang met de mensen om je heen. Vriendelijkheid is het tegenovergestelde van een kort lontje hebben, van kortaangebonden zijn en norsheid. De bron van deze vriendelijkheid is voor christenen: de nabijheid van de Heer! Hij is dichtbij je: daar word je een zachter mens van. Als je steeds dichtbij de allervriendelijkste mens die ooit geleefd heeft blijft, zullen mensen jou ook gaan herkennen aan je vriendelijkheid.


Gebed: Heer, leer me vriendelijk te zijn door dichtbij u te blijven. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten