10 geboden

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5105
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

10 geboden

Berichtdoor Ton » Za Jan 09, 2016 10:37 pm

10 geboden

Shavout - 10 Commandments


Ten Commandments
Exodus 20:2-14

Anochi Adonaj Elohejcha asjer hotsetejcha mie'eretz Mitzrajiem mibajt avadim.
A
Ik de HEER, ben jouw GOD die je uit het land Egypte heeft geleid,uit het huis van slavernij


Lo iehjeh lecha elohiem acheriem al-panaj. Lo ta'aseh-lecha pesel vechol-temoenah asher basjamajiem mieme'al va'asjer ba'aretz mitachat va'asjer bamajiem mitachat la'aretz.Lo-tisjtachaveh lachem velo ta'ovdam ki anochi Adonaj Elohejcha El kana poked avon avot al-baniem al-sjilesjiem ve'al-ribe'iem leson'aj. Ve'oseh chesed la'alafiem le'ohavaj oelesjomrej mitzvotaj.

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.


Lo tisa et-sjem-Adonaj Elohejcha lasjav ki lo jenakeh Adonay et asjer-jisa et-sjmo lasjav.

Gij zult den naam des HEEREN uws God niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.Zachor et-jom haSjabat lekadsjo. Sjesjet jamiem ta'avod ve'asita chol-melachtecha.Vejom hasjvi'i Sjabat l'Adonay Elohejcha lo ta'aseh chol-melachah atah oevincha-oevitecha avdecha va'amatcha oevehemtecha vegercha asjer bisj'arejcha. Ki sjesjet-jamiem asah Adonaj et-hasjamajiem ve'et-ha'aretz et-hajam ve'et-kol-asjer-bam vajanach bajom hasjvi'i al-ken berach Adonaj et-jom haSjabat vayekadesjehoe

Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws God. dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.


Kaved et-avicha ve'et-imecha lema'an ja'arichoen jamejcha al ha'adamah asjer-Adonaj Elohejcha noten lecha


Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft


Lo tirtzach.
Gij zult niet doodslaan


Lo Tien'af.
Gij zult niet echtbreken.

Lo Tignov.
Gij zult niet stelen.
Lo-ta'aneh vere'acha ed sjaker.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.


Lo tachmod bejt re'echa. Lo tachmod esjet re'echa ve'avdo va'amato vesjoro vachamoro vechol asher le re'echa.

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 0 en 0 gasten