Van occultist tot christen.

Aranja
BerichtenCOLON 7
GeregistreerdCOLON Di Jan 12, 2016 11:27 pm

Van occultist tot christen.

Berichtdoor Aranja » Do Jan 14, 2016 2:14 pm

Getuigenis van een Bijbelgelovige.

Vanaf mijn vijftiende jaar tot mijn zesendertigste heb ik mij vooral gewijd aan het occulte, de parapsychologie, de zwarte magie, de heksenreligie, het bovennatuurlijke.

Alles begint heel onschuldig; geesten oproepen door ‘potje draaien’, daarna diepgaande meditatie-toestanden uitproberen, gevolgd door astrale reizen maken naar vorige levens, een studie astrologie en kaartleggen volgen, orakels oproepen, gebruik maken van demonen om degene die mij, mijn vrouw of mijn kind iets misdoen, te straffen, met als resultaat zware gevolgen voor die mensen.
Het kwam uiteindelijk zo ver dat ik niet meer kon gaan slapen, opstaan of buitenkomen zonder een hele reeks van bezweringen uit te spreken of beschermingsrituelen uit te voeren. Ik besefte niet dat ik zondigde, maar ik besefte wel dat ik in een zwart gat aan het vallen was, zonder hoop op redding in het vooruitzicht. Het ergste was, dat ik mijn gezin hierin meesleurde, want geen beslissing werd nog genomen zonder te pendelen, zonder de orakels of de kaarten te raadplegen.

Het was onmogelijk om met eigen kracht uit de klauwen van het kwade te geraken. Waar ik ook zocht en hoeveel boeken ik ook bestudeerde of raadpleegde, ik was overtuigd dat we op een snelweg naar de hel zaten, en ik vond geen enkele afrit. Tot die zaterdagmorgen waarop ik tot Christus riep, “Jezus, als je werkelijk bestaat redt mij dan, samen met mijn gezin.”. Ik viel op mijn knieën, smeekte en bad huilend, ten einde raad.
Diezelfde dag was ik van plan om in de namiddag, samen met mijn vrouw, naar een beurs voor paragnosten te gaan, wat we ook deden. Daar aangekomen was ik weeral bezeten door de geweldige verscheidenheid van duistere ornamenten die aangeboden werden. Mijn geld ging, voor de zoveelste keer, naar allerlei boeken en producten, waarvan ik dacht, “Dat wil ik ook kennen en uitproberen, want dat zal mij misschien dichter bij het Licht brengen”.

Op een bepaald moment hield ik halt bij een plaats die mij als een magneet aantrok. Bovenaan deze stand ging een bord waarop te lezen stond; “Jezus is de weg en de waarheid en het leven”. Ik zag allerlei boeken liggen die vooral naar de Bijbel verwezen. Ik begon erin te snuisteren.
Kort daarop kwam iemand bij mij staan en vroeg, “ Kent u Jezus Christus? ”. Ik was enigszins verbaast, want wie kent Hem niet, en zeker in de occulte wereld. Jezus als profeet, of als dé grote magiër, de kosmische genezer, de paranormale goeroe.
Toen sprak hij verder, “ Ik bedoel, weet u wie Hij werkelijk is, weet u dat Hij voor al uw zonden én kwade daden gestorven is. Dat Hij is opgestaan uit het dodenrijk, dat Hij dus leeft en zal terugkomen. Dat Hij wacht tot je Hem aanroept, tot je belijdt dat je een zondaar bent en uzelf niet kan redden. Tot je berouw hebt over uw verkeerde daden en om vergeving vraagt.

Ik stond als aan de grond genageld, op die manier had ik het nog nooit gehoord. Ik was wel héél voorzichtig in de omgang met mensen, omdat er mij veel sekten bekend waren, en ook mijn vrouw deed al teken van “Pas op, of ze hebben u liggen! ”. Ik begon toch een uitgebreid gesprek met die persoon tot op een zeker moment dat een ander iemand achter de standtafel met een boek in de lucht zwaaide en riep, “Het Woord van God spreekt de waarheid, en niets anders dan de waarheid.”

Ik werd nog voorzichtiger, maar de woorden die deze mensen tegen mij spraken, woorden die zij citeerden uit de Bijbel, waren woorden van gezag, en beïnvloedden mijn totale wezen. Ik kreeg als het ware een geestelijke douche. Ik had mensen ontmoet die in dienst van de Heer Jezus stonden, het was een wonder, mijn smeekbede van die morgen was verhoord. We kregen een uitnodiging om s’avonds een bezoek te brengen aan hun gemeente. Daarna zijn we hals over kop die beurshal uitgerend, ik kon daar geen moment langer meer blijven. Het jaar daarop was ik terug op die beurs.. maar dan om het evangelie te verkondigen.

Die avond heb ik mij bekeert. Vanaf dat moment veranderde ons leven, alles bloeide terug open, duisternis, angsten en negatieve gedachten verdwenen als sneeuw voor de zon, een ongekende vreugde overviel ons gezin. Jezus verloste ons van alle bindingen met de duistere machten; wij hadden de éne ware en levende God ontdekt, Hij die àlle macht in de hemel en op aarde heeft. Het was een totale bevrijding, alsof onzichtbare kettingen verbroken werden.

Er was terug éénheid, met God en met elkaar, we ontdekten een ongekende liefde, en dat alles door het verlossingswerk van Jezus Christus. Alle boeken, alle attributen en symbolen gingen onverwijld in een grote doos en die doos werd rechtstreeks in een verbrandingsoven geworpen met de woorden; ‘back to hell’. Ik wou niet dat iemand anders door die dingen bezeten zou worden.

Mijn vrouw was in een vurig katholiek gezin opgegroeid en stond nogal kritisch tegenover deze religie. Maar door mijn verandering en aanhoudend spreken over wat er in de Bijbel stond is ze na enkele weken ook tot geloof gekomen. Maar God heeft nog een grote verandering gedaan in mijn leven op dat moment. Ik was een echte racist. Ik kon geen kleurling horen of zien. De radio of tv werd op een andere post gezet in zo’n geval. Op straat of winkel vermeide ik elk mogelijk contact met vreemdelingen. Maar sedert mijn bekering zijn bijna al mijn vrienden kleurlingen. Tien maanden na onze bekering zijn we samen gedoopt met acht vrienden uit Sri Lank, India en Afrika. Als dat geen wonder van God is, dan weet ik het niet meer.

Doordat ik tot geloof kwam in Jezus Christus veranderde God mijn leven totaal. Maar ook de duivel veranderde mijn leven. Ik kreeg regelmatig zware aanvallen, mijn keel werd soms als het ware toegeknepen. Tegenslagen en ziekte kwamen non-stop op ons af. Eerst in dienst van de duivel en dan een vijand, je kunt je voorstellen dat hij daar niet blij mee was.

Maar door al dat lijden en tegenslagen werd ons geloof versterkt en werden we afhankelijker van God. Onze gebeden werden eveneens intenser en de Bijbel leert ons hopen: Rom 8:18 ‘Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden’.

Dit alles is nu al vele jaren geleden, toch zouden wij zonder Jezus niet meer kunnen of willen leven, want Hij geneest, bevrijdt en verlost zonder ophouden voor wie in Hem gelooft.

Vroeger streefde ik ook steeds naar perfectie en was een felle tegenstander van dwaalleer en ontdekte heel veel tegenstrijdigheden in de occulte boeken, dus door dieper te graven ontdekte ik veel leugens en bedrog. Die gave is gebleven en gebruik ik nu om de Bijbel te bestuderen, daardoor heb ik een felle afkeer van dwaalleer, valse evangelies, valse profeten en gemeenten die er alleen op uit zijn om zich te verrijken. Dat is echt Bijbels, er zijn veel waarschuwingen en aanmaningen daarover te vinden, bijvoorbeeld in II Petrus 2.

Een volgende keer meer hierover: maar er bestaat een sleutel voor elk Christen en die luidt:
Heel de Bijbel is er voor ons maar heel de Bijbel gaat niet over ons.
Luc.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3792
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Van occultist tot christen.

Berichtdoor Ton » Do Jan 14, 2016 8:32 pm

Dank voor het delen Aranja.
De Heer zegen en behoede je.
Ton.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten