Daarna zal het geschieden…

krachtvoorherstel
BerichtenCOLON 21
GeregistreerdCOLON Vr Jan 08, 2016 9:10 pm

Daarna zal het geschieden…

Berichtdoor krachtvoorherstel » Di Nov 01, 2016 10:01 pm

‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft…’ ~Joël 2:28-29

Ik kon mij een beeld vormen, terwijl ik keek naar een foto van de Niagara watervallen (Canada), en kon (bijna) verstaan, wat Joël eeuwen gelden al schreef in de Bijbel: ‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft…’

Toen de Heilige Geest zich manifesteerde op de eerste Pinksterdag te Jeruzalem, wist Petrus dat dit de vervulling was van de profeet Joël:

‘Maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.’ ~Handelingen 2:16-17

Duidelijk word hier tevens dat de Heilige Geest ons bekrachtigd met allerlei krachten en gaven om het getuigenis van Christus Jezus in de wereld uit te dragen. Daartoe zal Hij echter het hart en het leven van de gelovige heiligheid en godsvruchtig willen cultiveren (bereid maken), want zonder deze geestelijke kwaliteit van het leven is er geen gemeenschap met God mogelijk.

Daarom zegt Johannes 15:5 ook, ‘zonder Mij kunt gij niets doen’.

Beperk het werk van de Heilige Geest niet!

Meestal denken we de problemen van de mensen om ons heen op te kunnen lossen met eigen kennen en kunnen, maar we hebben echt de Heilige Geest nodig. Daarom mogen we de Here ook bidden dat Hij ons tegemoet komt, door zijn Geest, in ons ongeloof en onkunde. Hoewel we psychologie en pastoraat opleidingen hebben, en daar soms ons leiderschapsgezag hebben op grond van onze ervaring en kennis. Toch moeten we de gemeenschap der heiligen (kerk/gemeente) in de handen bevelen van Hem die het rechtmatig toekomt en Hij zal ons ondersteunen daar waar kennis en kunde ontbreekt. We zullen onze geest moeten afstemmen op de Stem van God en tijd moeten doorbrengen in (luisterend) gebed, alvorens we ook maar in gesprek kunnen gaan met mensen om ons heen. De Christenen, ieder individueel discipel, zal de heerschappij terug moeten geven aan Hem, die krachtens het Woord van God het toekomt, zodat Hij de Heilige Geest zal kunnen uitzenden als Helper en (ver-)Trooster. Een ‘opwekking’ begint daar waar mensen afhankelijk worden van Hem en erkennen dat ze niet(s) zonder God kunnen. Laat God zijn werk doen door de Heilige Geest en beperk Hem daar niet in, ook niet door ongeloof!

Reiniging en verfrissing (van het Woord) zijn nodig:

‘Want Hij komt als een onstuimige rivier door de adem (Ruach) voortgezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het Woord van de Heer.’ ~Jesaja 59:19b-20

Jesaja 59 is een krachtige profetie, die op een geweldige manier reinigend wil werken. Gods Geest komt met de kracht van (het verkondigen van) het Woord van God en het bloed van Christus Jezus om te zuiveren, te reinigen en te verlossen. Het resultaat zal zijn dat over de gehele aarde zijn naam zuiver zal klinken en Zijn heerlijkheid aanschouwd.

Nederland heeft zo’n werking van Gods Geest nodig!

Ons volk is een vloekend volk geworden, immoreel, onverstandig, bandeloos en goddeloos volk dat de naam van onze Heer en God vertrapt en belachelijk maakt. God wil komen en zuiveren. Wil jij dit met mij bidden:

‘Heer, kom met uw Geest, schenk een herleving (opwekking) en begin bij …. MIJ.’

God wil de mensheid bereiken met redding, eenvoudig omdat Hij van de mens houdt. Van jou en mij, maar ook van Nederland en alle omliggende. Hij heeft altijd al van ons gehouden. Nog altijd staat daar die geweldige uitnodiging van Zijn heil voor jou en mij. Hoor wat de profeet Jesaja hierover schrijft in het Woord van God:

‘Zo zegt de Heer: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want Mijn heil staat gereed om te komen en Mijn gerechtigheid om zich te openbaren.’ ~Jesaja 56:1

Als de Heilige Geest (opnieuw) valt en reinigt met kracht…

Velen beseffen niet de enorme kracht van de Heilige Geest. Paulus streefde ernaar dat wat hij sprak niet slechts bestond uit het (gesproken) Woord, maar daadwerkelijk met kracht en betoon.; zie bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 2:4 en 5; 4:20. Hij wees in zijn brief aan de Korinthiërs naar de gaven, op de kracht van de Geest; zie 1 Korinthiërs 12:9. Laat ons dan niet gelijk afwijzend en kritisch zijn over het werk en de gaven van de Heilige Geest, wanneer deze zich voordoen in de kerk/gemeente. Als Gods Geest mensen krachtig aanraakt, kunnen er ‘heftige’ reacties mee gepaard gaan, doch altijd van zonde besef en een omkeren tot God, van diepe berouw en overgave. Als men bereid is Gods Geest Zijn werk te laten doen, zal dit altijd gepaard gaan met heiliging, bevrijding, vernieuwing, soms genezing en altijd vrucht voortbrengend zoals we lezen in Galaten 5:22 en verder:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Laat ons niet te klein en bekrompen denken over het Werk van Gods Geest, want daardoor beperken we Hem in ons denken en hinderen Zijn doelstellingen met en door ons heen. God wil dat we gaan denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Dat we gaan wandelen in de Kracht die Gods beschikbaar stelt door zijn Geest en getuigen zijn van Hem die de mensheid zo lief heeft.

Gods rijke zegen,
Peter

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten