ZEILEN ZONDER DE SCHIPPER

krachtvoorherstel
BerichtenCOLON 21
GeregistreerdCOLON Vr Jan 08, 2016 9:10 pm

ZEILEN ZONDER DE SCHIPPER

Berichtdoor krachtvoorherstel » Do Sep 01, 2016 3:37 pm

Jezus gaande over het meer Mattheüs 14:22-31 NBG

En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

Na het lezen van dit Schriftgedeelte, het feit dat Jezus de discipelen dwong om in het schip te gaan en Hem vooruit te varen, bevreemde mij deze middag enigszins. Ik moest denken aan hetgeen ons geleerd is om te wachten op de Here en dat Hij ons voor zal gaan.

Uit persoonlijke ervaringen, telkens als ik er voor koos om Hem vooruit te gaan en niet te wachten op de Here, eindigde ik door te zeilen te midden van een storm of in rondjes te cirkelen. Wanneer ik denk aan Jezus als de kapitein van het schip, waarom zou Hij dan zijn personeel te laten varen zonder zelf (als Kapitein) aan boord te zijn? Ik ben er niet zeker van, maar Jezus wist wel (zoals we in de Bijbel kunnen lezen), dat Hij op een dag niet meer lijfelijk aanwezig zou zijn op deze aarde met hen en ons.

Vanuit deze situatie, uit deze context van het Woord van God, deed Jezus een waardevolle les aan de discipelen, waar wij vandaag de dag van mogen leren.

1) Na deze ervaring konden de discipelen een vergelijking maken van het varen met en zonder Jezus aan boord van de boot.

*Les: Zeilen met Jezus aan boord gaat beter als zonder Hem als Kapitein.

2. Met de afwezigheid van Jezus in de boot, tijdens de storm, was het moeilijk Hem te herkennen in de storm toen Hij hen naderde.

* Les: Als Jezus niet bij jou in de boot is op het moment van de storm, zal het lastiger worden om Hem te herkennen als Hij jou nadert in de storm.

3. Toen Petrus uitstapte op het water, wandelde Hij in geloof totdat hij afgeleid werd door de realiteit.

* Les: Onze ogen afwenden van Jezus, al is het maar een seconde, kan ons het geloof verliezen.

4. In deze passage uit het Woord, word drie maal het woordje ‘terstond’ gebruikt:
A: En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan…
B: Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!
C: Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem…
* Les: God aarzelt niet om ons een richting in te sturen, tegen ons te spreken of ons te redden!

Zeilen zonder de Schipper.


Als God ons opdracht geeft om hem vooruit te gaan, kunnen we dat maar beter doen. Hij geeft richting, Hij spreekt en Hij red. Hij is ALTIJD in controle!


Steun ons om het Evangelie bekend te maken onder de watersport: PayPal.Me/levendwateralmanak

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten