Nog voor de haan kraait...

krachtvoorherstel
BerichtenCOLON 21
GeregistreerdCOLON Vr Jan 08, 2016 9:10 pm

Nog voor de haan kraait...

Berichtdoor krachtvoorherstel » Ma Aug 29, 2016 12:10 pm

Soms kom je op een punt in jou leven, dat het niet gaat zoals je graag had gewild. Omstandigheden die verkeerd uitpakken, niet zoals je gehoopt had. Beloften die gebroken worden, ondanks je had gezegd dat je het niet zou gebruiken, door vertellen. Situaties waarin je later denkt: ‘had ik maar’… En ga zo maar even door.

Iedereen komt wel eens in zijn leven (en waarschijnlijker vaker dan eens), in zo’n soort situatie terecht. Had ik maar…

In Johannes 13:36-38 staat:

Simon Petrus vroeg: “Here, waar gaat U dan heen?” “Daarheen kun je Mij nu niet volgen”, antwoordde Jezus, “maar later wel.” “Maar waarom kan ik nu niet met U meegaan? Ik heb alles voor U over!” zei Petrus. “Alles voor Mij over?” vroeg Jezus. “Luister goed, nog voor de haan kraait, zul je drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent!”

De Here God kent ons zitten en ons opstaan (Psalm 139:2), Hij kent ze als geen ander. En ook Zijn zoon (Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat Ik van mijn Vader hoor ~Johannes 5:30), oordeelt over hetgeen Hij de Vader ziet doen. Het was de Openbaring van God zelf, dat Hij tegen Petrus zei:

Petrus protesteerde: “Al laat iedereen U in de steek, ik niet!” “Petrus”, antwoordde Jezus. “De waarheid is dat jij voordat vannacht een haan kraait, drie keer zult beweren dat je Mij niet kent.” Mattheüs 26:33-34

Herken je iets van wat hier gebeurd? Een gedane belofte die later gebroken zal worden, Jezus voorzegt het zelfs al. Nog voor de haan kraait…

En wij, volgelingen van Christus, zijn net als Petrus: ‘een slip of the tong’ is zo gemaakt! Wat dat betreft zijn wij mensen net zo’n ‘domme idioot’ als dat we van Petrus vinden in dit verhaal. Het is geen excuus, absoluut niet, want hoe vaak gebeurd het u, dat u een belofte maakt en hem vlak daarna verbreekt? Het is mij ook overkomen! En het is ook andersom gebeurt.

Maar dan ga ik even verder in de ‘geschiedenis van de Bijbel’ en wel naar Johannes 21:15-19:

Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, houd je echt van Mij? Meer dan de anderen?” “Ja, Here. U weet dat ik van U houd”, zei Petrus. “Zorg dan voor mijn lammeren”, was Jezus’ antwoord. Jezus vroeg hem voor de tweede keer: “Simon, zoon van Johannes, houd je echt van Mij?” “Ja, Here. U weet toch dat ik van U houd”, zei Petrus. Jezus zei: “Pas dan op mijn schapen.” Voor de derde keer vroeg Jezus: “Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?” Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, werd Petrus verdrietig. “Here”, zei hij, “U weet alles. U weet toch dat ik van U houd!” “Zorg dan voor mijn schapen”, zei Jezus. “Luister, toen je jong was, maakte je je eigen plannen en ging waarheen je wilde. Maar als je ouder wordt, zul je niet meer zo vrij zijn. Anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wilt.” Daarmee gaf Hij aan hoe Petrus tot eer van God zou sterven. Jezus zei nog eens nadrukkelijk tegen Petrus dat hij Hem moest volgen.

Ondanks het feit dat Petrus tot 3 maal toe Jezus had verraden, was het Jezus zelf die Petrus opnieuw in dienst nam. Het is de grootste opgave die wij mensen kunnen doen, kunnen nemen, om iemand die ons vertrouwen heeft beschaamd, later weer ten volle te gaan vertrouwen. En niet alleen dat: Weid mijn lammeren!
Het meest dierbare wat Jezus ‘bezat’, vertrouwd Hij nu toe aan iemand die Hem verraden heeft. Iemand die een belofte doet, om hem die zelfde dag te verbreken. En niet één keer, maar tot drie keer toe!

Ik ga nog even met u naar Mattheüs 26. Nadat Jezus verraden was door Judas, overgeleverd aan de Romeinen, komen we het stukje tegen vanaf vers 69 tot 75, waarin we zien dat Petrus Jezus tot drie maal toe heeft verraden en de haan kraait:

Ondertussen zat Petrus nog steeds op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: “U was ook bij die Jezus uit Galilea.” Maar Petrus ontkende heftig: “Welnee, hoe komt u daarbij?” Later bij de poort zag een ander meisje hem. Zij zei tegen de mensen die daar stonden: “Die man was ook bij Jezus van Nazareth.” Petrus zwoer dat het niet waar was. “Ik ken die man niet!” riep hij uit. Kort daarna kwam een van de mannen naar hem toe en zei: “Ik weet zeker dat u een discipel van Hem bent. Ik hoor het aan uw Galilees accent.” Petrus begon te vloeken en te tieren. “U bent gek! Ik ken die man niet! Ik zweer het!” Hij had het nog maar net gezegd of er kraaide een haan. Toen herinnerde hij zich wat Jezus tegen hem had gezegd. “Petrus, voordat de haan kraait, zul jij drie keer zeggen dat je Mij niet kent.” Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Is dit ook uw/jou reactie: Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Ik weet niet of het u wel eens overkomen is. Mij menigmaal, dat ik een belofte heb gebroken, van heel klein tot wat groter. Slechts 1 maal (Zover ik weet en mij diep van bewust ben) was dit mijn reactie: Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Hoe kon Petrus? Het was zelfs voorzegt en toch gebeurde het!

Zou hij de gedachte hebben gehad ‘om er een einde aan te maken?’ Het had toch immers geen zin meer? Hij had zijn beste vriend verraden!

Ik weet niet hoe het met u zit, ik weet hoe het met mij zit…

In Lukas 23:34 lezen we de volgende woorden van Jezus aan het kruis:

“Vader”, zei Jezus, “vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.”

Beseffen wij (altijd) wat we doen, of hebben ook wij het nodig dat mensen tegen ons zeggen:

“vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen (aan- gedaan hebben).”

Ik hoop het en ik bid erom, dat er vergeving zal zijn, zal er genezing (mogelijk) zijn en de weg van herstel kan beginnen…

Gods zegen,
Peter

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten