Opwekking...?!

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Opwekking...?!

Berichtdoor Ton » Ma Mei 30, 2016 10:42 am

Opwekking...?!Bericht door krachtvoorherstel » Za Apr 30, 2016 8:23 pmEen ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de godsvrucht bij Gods kinderen en in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. (Dr. W. van Vlastuin)

Mogelijkerwijs, beste mede broeder en zuster, zal dit stuk bij sommige de wenkbrauwen gaan fronzen, niet dat er geen kern van waarheid in dit stuk zit, maar mede wegens het feit dat ik durf te beweren dat de laatste echte grote opwekking in Nederland in de jaren rond 1950 zal zijn geweest.
Sommigen zullen dit betwijfelen, want laten we wel wezen dat in de jaren 1990-2000 er ook nog een “beweging van de Geest” is geweest, wat terug te brengen is naar de zgn. Toronto- Blessing. Hoewel ik dan hier wel mijn twijfel bij wil uitspreken wat betreft “opwekking” zoals we die hebben gezien rond het werk van Ben Hoekendijk, Johan Maasbach en TL. Osborn in Den Haag in de jaren ’50.

Laten we wel wezen dat er enige beweging is geweest van de Geest, maar dit uiteindelijk (tot op heden) niet heeft geleid tot een herleving van het Christendom, zoals we die hebben gezien in de jaren ’50 en eerder rond het jaar 1860 het Reveil- beweging heeft gebracht. Daar kwamen velen tot bekering en geschiedde vele wonderen en tekenen. De Toronto – zegeningen heeft hier in Nederland, naar mijn bescheiden mening slechts een tipje van de sluier opgelicht, maar boven alles: scheuringen in de gemeente Gods in Nederland.
Ik ben niet tegen de Toronto zegeningen op zichzelf, nee, ik geloof werkelijk dat de zegen die God heeft uitgestort in Toronto plaatselijk veel goeds te weeg heeft gebracht. Toronto is “zwaar gezegend” door de God van alle eeuwen en we hebben kunnen zien en horen dat velen onder het besef van zonde tot ware bekering hebben mogen komen.

In het jaar rond 1860, tegelijkertijd met het Nederlandse Reveil, waren ook in Schotland, Amerika en Zuid Afrika, alsmede in Europa grote bewegingen van de Heilige Geest merkbaar en kwamen velen tot bekering. In het boek “Geworteld in Zijn liefde”, het werk en leven van Andrew Murray, vinden we diverse citaten van brieven van Andrew die ons laten zien hoe deze “opwekking” of “ontwakening” tot strand kwam: door het gezamenlijk gebed en volharding om de Here niet los te laten “totdat Hij hen heeft gezegend”. Zowel in of rond 1860 en ongeveer 15 jaar later, lezen we in dit boek, dat er een diepe honger was naar het Woord van God en mensen eenparig in gebed waren voor een herleving van het Christendom in Zuid Afrika en God heeft gezegend!

Het was het gezamenlijk gebed van velen en het uitroepen van een zielsverlangen naar God, een vasthoudend, niet loslatende uitroep en niet eerder weg gaan dan dat Hij gezegend heeft, wat werkelijk tot gevolg had dat de Geest van God zichzelf manifesteerde, in eerste plaats in de gemeente, maar ook daar buiten.

Wanneer ik mij daarin verdiep en steeds meer op zoek ga naar de geschiedenis van grote opwekkingen, dan kan ik niet anders dan mijn hart uitstorten en roepen tot God om een nieuw werk te beginnen en een (hernieuwde) uitstorting van de Heilige Geest.

In een e-mail, geschreven op 15 februari jongst leden naar een goede vriend, schreef ik al het volgende:

In aanhef ben ik al begonnen met de eigenlijke conclusie van mijn verhaal: een worsteling om meer gelijkvormig te worden aan Christus; mijn werk schijnt tevergeefs te zijn… Hoewel dat laatste volgens sommige vrienden niet helemaal waar blijkt te zijn, is dit een innerlijk gevoel die mijn hart is “ingedrongen” of die nu waar is of niet, dat laat ik dan maar even in het midden!

Het is mijn diepe verlangen en mijn “eerste gebed en uitroep” naar God de Vader, dat ook maar iets zichtbaar mag worden van een beweging van de Heilige Geest, allereerst in mijn persoonlijke leven en boven alles hier in Julianadorp! Het is mijn hartsverlangen dat “dorre doodsbeenderen” nieuw leven word ingeblazen en dat lauwheid zal veranderen in een vurig verlangen om daadwerkelijk een verschil te merken in een beweging van Gods Geest die waait over Julianadorp.

De vele profetieën die uitgesproken zijn over Julianadorp, de vele bemoedigende woorden van mensen om daadwerkelijk een verschil te zijn hier in Julianadorp ten spijt, heeft het gewoon tot op heden niet gebracht waar wij zo vurig naar verlangen!
De oorsprong van een geestelijke opwekking ligt in God. Een opwekking is een gave van de Heilige Geest. In Ezechiël 37 wordt ons Israël als beeld van de Kerk van God, voorgesteld onder het beeld van een vallei vol doodsbeenderen. Deze beenderen zijn zeer dor en zeer vele. (Ezech.37:2). Op de vraag: “Zullen deze beenderen levend worden?” geeft de Heere het antwoord: “Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.” (Ez.37:5). De vrucht van een opwekking is: ” en gij zult weten dat Ik de HEERE ben”. (Ez.37:13). (citaat van DS W. Visser in een lezing op 10 januari 2003 te Gouda).

Hebben wij nog een vurig verlangen naar Gods Woord en een eenparig en vurig verlangen “om God niet eerder los te laten dan dat Hij gezegend heeft”?

In Efeziërs 4:25-39 lezen we ondermeer een stukje over wat een Geestelijk ontwaken met zich mee brengt:

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Het begint bij u en mij, die de Here zo lief hebben en daarbij, naar ik hoop, het diepe verlangen om de Geest Gods te zien bewegen in onze omgeving.
In Efeziërs 5:14 (laatste gedeelte) staat:

‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

Laten we (samen) opstaan en naar Gods troon gaan en Hem niet eerder los laten dan dat Hij werkelijk zijn zegen heeft gegeven. Dat we zullen zien dat God niet slechts een enkeling aan zal raken, maar dat straten, dorpen, steden, ja heel Nederland op de knieën zal gaan om te erkennen: Jezus, de opgestane Heer, Hij leeft!

Ik verlang er vurig naar, u ook? Verlangt u ook naar krachtige sprekers, die geleid door de Geest Gods mensen harten zullen aanspreken met het aloude en pure Woord van God, opdat er “opwekking” of “herleving van het Evangelie” komt?

Is uw uitroepen tot God: Heer, hier ben ik, zend mij? Houdt dan vast aan Zijn beloften en laat Hem niet eerder gaan dan dat Hij jou gezegend heeft!(C) Copyright www.krachtvoorherstel.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten