Een diepere betekenis...

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Een diepere betekenis...

Berichtdoor Ton » Ma Mei 30, 2016 10:37 am

Een diepere betekenis...Bericht door krachtvoorherstel » Wo Mrt 30, 2016 9:58 pmAls we de Bijbel lezen, dan worden sommige namen vertaald naar het Nederlands, andere namen zijn zoals ze zijn. Kijk maar naar de naam Jezus, Yeshua. Dit is natuurlijk het bekendste voorbeeld van de vertaling van een naam.

Ik heb getracht dit ook eens te doen met de namen zoals ze in 1 Samuel 9:1 staan. Gewoon de Nederlandse betekenis van de namen opgezocht. En dan kom ik tot een hele verrassende tekst. Namelijk een tekst die mij iets onderwijst, iets waar ik van kan leren. Dan kom ik tot de volgende vertaling:

In ‘Zoon van rechterhand’ woonde een man die ‘Gebogen’ (of ook wel ‘Een strik’) heette. Hij was een zoon van ‘El (God) is (mijn) vader’, die een zoon was van Seror (Seror kan ik helaas geen Nerderlandse uitleg van vinden), de zoon van ‘Eerst geborene’, de zoon van ‘ik zal doen ademhalen’. Hij behoorde tot de stam ‘Zoon van rechterhand’ en was een vermogend man. ~1 Samuel 9:1

Mooi hey, om zo een diepere betekenis te ontdekken van het Oude Testament. Want als ik nu de tekst eens voor mezelf mag uitleggen, zonder diepgaand theologisch gezever, kom ik tot het volgende inzicht voor mezelf:

Wanneer wij in ‘Zoon van rechterhand’ wonen (Jezus zit aan de rechterhand van de Vader!) zijn we gebogen (dat wil zeggen: omgekeerd van ons oude leven, in het nieuwe, in Hem!). Dan zijn we in de rechterhand, mede erfgename van ‘Zoon van rechterhand’ (Jezus), in wie ‘ik zal doen ademhalen’. Mag ik behoren tot de stam ‘Zoon van rechterhand’ (Jezus) en ben ik een vermogend man.

Nou dat is heftig! In Jezus ben ik afgebogen van de wereld, mede erfgenaam met Hem en vermogend… Dat wil zeggen dat ik niet vermogend ben ik materialisme, maar door Hem rijk vervuld met hetgeen Hij voor mij heeft weggelegd. Hetgeen waar Agur van zegt:

Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de HERE? ~Spreuken 30:7-9

Overigens Agur heeft ook een mooie betekenis, het betekend namelijk:

Verzameld.

En ook daarvan kennen we de tekst:

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. ~Mattheüs 6:19-21

Mooi hey, om zo te zien hoe de Oud Testamentische namen overvloeien in het Nieuw Testamentische. Of om het zo te zeggen: dat het Oude Verbond een voorafspiegeling van het Nieuwe is (of mag zijn) ook in de namen van personen.

Mag ik dan nog 1 klein voorbeeld geven? Adam betekent ‘Rood’, ‘Rood’ heeft de betekenis van Liefde. Adam is een beeld van Jezus, de Eerst geschapene versus de Eerst geborene. En wat zegt Johannes 3 hierover?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. ~vers 16

God schiep ‘Rood’, liefde dus al vanaf de beginne en dat loopt door in het nieuwe verbond, in Christus, de Rechterhand van God, die mijn Vader is, in wie ik een vermogend man ben!

Wauw! Dat is mijn God en Vader! Redder, Heer, Verlosser!

Gods zegen,
Peter den Harder


(C) Copyright www.krachtvoorherstel.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten