Pagina 1 van 1

Donderdag 12 juli 2018.

GeplaatstCOLON Do Jul 12, 2018 9:58 am
door Ton
ZEGENlied en -woord voor deze donderdag :


.....SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS.....


www.youtube.com/watch?v=YnrNarem7_IGoede morgen lieve vrienden.
We beginnen deze mooie donderdag met het heerlijke Zegen Lied en -Woord :
....SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS HEFFEN WIJ EEN LOFLIED AAN....
Jezus bidt in het Hogepriesterlijk gebed in Joh.17vs20/21...'en ik bid U niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij één zijn, gelijk Gij Vader in mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn'...
Lieve vrienden, GOD IS ÉÉN, GOD IS ENKEL LEVEN, LICHT EN LIEFDE.
Wij zijn allen ook één, in Gods Geest van Liefde en Waarheid.
Gods sleutelwoord is 'SAMEN'.
Het is en blijft onze roeping die éénheid te bewaren, en elkaar te zegenen in Gods liefde en vrede.
De boze wil ons altijd scheiden van de Liefde Gods, welke is in Jezus Christus onze Heer, maar niets kan ons scheiden van Gods liefde, zegt Paulus ons in Rom.8vs39.
WIJ ZIJN EN BLIJVEN ÉÉN, IN DE LIEFDE VAN JEZUS, HALLELUJA!
Het is Gods vreugde ons allen zijn Liefde te schenken en ons allen in zijn Liefde te drenken, daarom zingen wij...SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS...
Een fijne, gezellige , zo mogelijk zonnige , maar boven alles een rijk gezegende donderdag en verdere week toegebeden , lieve vrienden.(met dank aan Hans van Boven -- www.facebook.com/hans.vanboven.14)