Opnieuw geboren worden

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5244
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Opnieuw geboren worden

Berichtdoor Ton » Di Jan 12, 2016 12:36 pm

Opnieuw geboren worden

Er is een oud verhaal van een varken. De boer nam het varken mee in huis. Hij gaf het een wasbeurt, poetste zijn hoeven op en parfumeerde het een beetje, deed een lint om zijn nek en gaf het een plaats in het woonvertrek. Het varken zag er keurig uit. Het leek bijna een huisgenoot die in het gezelschap van mensen thuis was. Helder en fris. Een paar minuten lang was het een lust dit dier in de kamer te hebben. Totdat de deur openging. Terstond liep het varken de kamer uit op weg naar de eerste de beste modderpoel. En waarom? Omdat het innerlijk hetzelfde varken gebleven was. Zijn natuur was niets veranderd. Van buiten zag het er anders uit, maar van binnen niet.

Stelt u zich eens voor dat iemand zich op een dag voorneemt (misschien wel op oudejaarsavond) om heel godsdienstig te gaan leven. Elke zondag naar de kerk, elke dag een stuk uit de bijbel gaan lezen en minstens een kwartier bidden en volkomen eerlijk en oprecht gaan leven. Hoe lang houdt die persoon dit vol? Een dag, een week, misschien wel een maand. Maar dan komt de ware natuur weer om de hoek kijken die dat helemaal niet wil. Er komt een moment dat die persoon weer terugrent naar het oude leven. Waarom? Omdat zijn innerlijk niet veranderd is. Uiterlijk probeerde hij weliswaar godsdienstig te leven, maar van binnen is er nog niets veranderd.

En daarom zegt Jezus ons dat we wedergeboren moeten worden.

Wedergeboorte, wat is dat nu weer
wedergeboorte is niets anders dan dat de Geest van God in een mens komt wonen. God zendt zijn Geest in een mens en pas dan kan een mens zich op God richten en Hem liefhebben. Alleen dan kun je begrijpen wat God van je verlangt en kun je Gods opdrachten uitvoeren. Pas dan begin je in te zien wat de inhoud van de Bijbel, Gods woord, betekend. Je wilt dan meer van God weten en krijgt honger naar alles wat over Hem geschreven is. Dan weet je waarom je op deze wereld bent en waar je straks, na dit aardse leven, naar toe zult gaan. Zolang jouw geest nog geen nieuw leven is ingeblazen, ben je niet in staat om Gods bedoelingen met je leven te begrijpen. Daar is eerst een verandering, een bekering voor nodig.

De noodzaak van de wedergeboorte
Hoe noodzakelijk het voor de mens is om wederomgeboren te worden zien we in het gesprek dat Jezus met de vooraanstaande leraar van Israël, Nicodemus, heeft gevoerd. Nicodemus was een oprecht en naar de mens gesproken rechtschapen man. Dat blijkt uit het feit dat hij Jezus zocht en zich een beeld trachtte te vormen wie Hij werkelijk was. Hij zocht het Koninkrijk Gods.

In dit gesprek openbaarde Jezus hem een van de belangrijkste waarheden die Hij ooit heeft onderwezen. De mens moet een geestelijke wedergeboorte hebben om God en Zijn Koninkrijk te verstaan!

en er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; deze kwam 's nachts tot Hem en zeide tot Hem: 'Rabbi, wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met hem is.' Jezus antwoordde en zeide tot hem: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederomgeboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.' Nicodemus zeide tot Hem: 'Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?' Jezus antwoordde: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederomgeboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt of waar hij heen gaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.' (Johannes 3:1-8)

Nicodemus moet opnieuw onderwezen worden
Het antwoord op wat Jezus had gezegd was eenvoudig en oprecht: 'Hoe kan dit geschieden?'
Jezus antwoordde en zei tot Hem: 'Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?' (Johannes 3:9,10) Eigenlijk zei Jezus: Je denkt dat je door je opleiding en afkomst heel veel van God weet, maar je snapt er nog helemaal niets van. Het was Nicodemus totaal niet duidelijk dat de mens een geestelijke dimensie bezat die verloren is gegaan.

Nicodemus was trots op het feit dat hij in Gods uitverkoren volk geboren was. Hij vertrouwde voor zijn verlossing teveel op zijn afkomst naar het vlees. Daarom ging Jezus recht op zijn doel af en trok hem de grond onder zijn voeten weg.

De dimensie die verloren ging
Met de mens is er iets verschrikkelijk mis, dat is u waarschijnlijk wel duidelijk. En als u dat nog niet helemaal duidelijk is kijkt u dan maar eens in de krant of naar het journaal. Niets anders dan moord, verkrachting, corruptie tot in de hoogste kringen, oorlogen enz.

De belangrijkste dimensie van het menselijk wezen, de geest, functioneert niet goed. En zonder dit schijnt niets anders in het leven lang goed te gaan. Maar wanneer is deze dimensie dan verloren gegaan? Het antwoord: In de hof van Eden na de zondeval.

Toen Adam en Eva gezondigt hadden werd het contact met God verbroken. Hun 'geestelijke antenne' functioneerde daarna niet meer. En zo is het met alle mensen die van nature uit hen zijn voortgekomen, de geestelijke dimensie ontbreekt. En zonder die dimensie kunnen wij helemaal niks van God zien en begrijpen.

En daarom maakt Jezus hier aan Nicodemus duidelijk dat de mens wederomgeboren moet worden. Daardoor wordt de menselijke geest weer levend gemaakt en krijgt de mens er als het ware een hele dimensie bij. Pas dan kan de antenne weer op God gericht worden.

Het zesde zintuig: geloof
Wanneer een mens wedergeboren is, wordt aan zijn geest het leven teruggegeven en dan is hij in staat om God te verstaan, lief te hebben en te aanbidden op de wijze waar de nieuwe natuur naar verlangt.

En de dingen van de geestelijke wereld zijn niet langer onwerkelijk en vreemd. De Heilige Geest komt in zijn herschapen geest woning maken en begint het wezen Gods aan hem te openbaren. Dit herstel van geestelijk leven geeft de mens terug wat Adam heeft verloren. Het wordt het zesde zintuig genoemd, het geloof.

Geloof is het gezichtsvermogen van de geest. Het bewerkt een verlangen naar God om Hem te kennen. Geloof stelt ons in staat om te vertrouwen dat wanneer God zegt, dat Hij iets zal doen, Hij het doet!

Het lichaam heeft vijf zintuigen, die de stoffelijke wereld tot een werkelijkheid maken. Maar de diepere en ware kennis van God kan alleen door het zesde zintuig worden verkregen. Zolang dat zintuig niet functioneert begrijpt u er helemaal niets van. (ook al gaat u misschien wel zondags 2 keer naar de kerk)

En daarom is het dat Jezus er zo de nadruk op legt dat de mens wederomgeboren moet worden. Want zonder die wedergeboorte kan hij 'het koninkrijk Gods niet zien', dan kan hij het niet begrijpen. Pas na de wedergeboorte is de mens, door de inwonende Geest van God, in staat om de dingen van God te zien en te begrijpen.

Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. (II Cor 5:17)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten