Corona en de Bijbel

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5713
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Corona en de Bijbel

Berichtdoor Ton » Zo Feb 07, 2021 12:09 pm

Corona en de BijbelHet coronavirus heeft onze samenleving binnen enkele dagen veranderd. We worden geconfronteerd met het feit dat we op heel veel gebieden kwetsbaar zijn. Gezondheid, werk, economie, onderwijs, sport, kerk en onze sociale contacten, alles is anders. Zegt de Bijbel iets over deze ontwikkeling? We maken ons grote zorgen en terecht, waar gaat dit eindigen? We zien wereldwijd mensen aan deze pandemie sterven. We proberen ons op allerlei manieren hiertegen te beschermen. Er is echter geen garantie dat dit virus jou niet treft. De angst onder de mensen is groot.

Een ander virus

We weten dat we kwetsbaar zijn en eenmaal zullen sterven, maar wat dan? De dood staat haaks op het leven. Ook al wordt je 100, de jaren vliegen voorbij. Was dat alles? De Schepper van hemel en aarde heeft het nooit zo bedoeld. De mens was geschapen om eeuwig in vrede, liefde en geluk te leven. In de Bijbel kan je in Genesis 1 t/m 3 lezen hoe het kwaad de wereld inkwam en het ware leven verstoorde en de dood tot gevolg had. Met dat virus zijn we allemaal besmet.

Er is hoop! Er is genezing en er is maar één vaccin. Dat vaccin biedt God jou gratis aan; Jezus Christus. Door geloof en acceptatie van Zijn sterven aan het kruis is er voor jou vergeving van het kwaad. Door Jezus te volgen zal je stap voor stap veranderd worden. ( zie Bijbelstudie “God leren kennen in 7 stappen”)

Een vaccin dat werkt.

Misschien zeg je, ik geloof niet in God, waar is Hij? Hoe weet ik dat God werkelijk bestaat? Nu dan kan bestudering van de profetie in de Bijbel jou helpen. Duizenden jaren van te voren laat God in grote lijnen zien wat er allemaal gaat gebeuren op aarde. Het naspeuren in de geschiedenisboeken zal bevestigen dat de profetieën exact zo zijn uitgekomen. ( zie ook onder de video’s). Dit kan je vertrouwen geven dat het vaccin dat God in Zijn woord (Bijbel) aanbiedt werkt.

Het trieste nieuws is dat miljoenen mensen dit vaccin niet kennen of niet willen accepteren, terwijl het voor ieder voorhanden is. Laten we eens kijken naar een stukje profetie dat wel heel kenmerkend is voor de tijd waarin wij leven

Een stukje profetie

Wat zegt Jezus over de eindtijd? In Mat 24: 6-8 staat:

“U zult horen van ​oorlogen​ en geruchten van ​oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”

Het zijn tekenen die aangeven dat Jezus wederkomst nabij is. Het zou goed mogelijk zijn dat het corona gebeuren het begin is van een reeks nare gebeurtenissen die op ons afkomen. Dat dit ook snel kan gaan kunnen we vinden in Openbaring 18:8,9

“Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, ​rouw​ en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.En de koningen van de aarde die ​hoererij​ met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en ​rouw​ over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.”

In deze tekst wordt gesproken over één dag. In profetische taal staat 1 dag gelijk aan 1 jaar. Hoe het ook zei, onze wereld beweegt zich in rap tempo naar de ondergang, dat zal niemand ontkennen.

Hoop voor de toekomst

Maar er is hoop voor wie zijn geloof bouwt op Jezus Christus. Daarom is Jezus laatste oproep aan ieder mens om Hem te aanbidden als Schepper van hemel en aarde. Niet uit angst, maar uit geloof. De gebeurtenissen die Hij voorzegd heeft en wij voor onze ogen zien gebeuren, bewijst dat God de wereld overziet. Maar ook dat Zijn woord waarheid is. Dat kan ons vertrouwen voor de toekomst geven. God is liefdevol, genadig en vergevingsgezind, want indien wij onze zonden belijden en willen nalaten, dan reinigt Jezus ons van alle zonden. Lees eens 1 Joh.1 en 2 Dan gelden voor ons de bemoedigende woorden van Jezus:

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij ​vrede​ zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

Deze vrede kan je hebben door het aanvaarden van het offer van Christus. In deze wereld zal je een toenemende ellende ervaren. Dat is het resultaat van ons menselijk handelen. Als mensen zetten wij onze wetenschap en ons eigen ik boven de adviezen die God ons wil leren. Met andere woorden de mens verheft zich boven zijn Schepper. Dat is ons probleem. Jezus volgen is Gods Woord serieus nemen en boven onze gedachten zetten. God beloofd een nieuwe hemel en aarde waar een ieder mag wonen die Zijn principes (samengevat in de 10 geboden in Ex. 20) wil naleven. Dan zal ook de belofte die Hij gegeven heeft uitkomen.

De zekere belofte.

Corona virus of welke andere epidemie of ramp onze aarde ook zal treffen, de uitwerking van het vaccin dat God aanbiedt staat vast; Jer. 29: 11 (NBV)

Mijn plan met jullie staat vast – ​spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Heb jij het vaccin dat God jou aanbiedt al geaccepteerd?(Uit : https://completerisbeter.nl/corona-en-de-bijbel/)
[Dit artikel is met toestemming overgenomen van stichting Bijbelwijzer.]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5713
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Corona en de Bijbel

Berichtdoor Ton » Zo Feb 07, 2021 12:12 pm

Wat zegt de Bijbel…?


Is de huidige corona-pandemie een teken van de eindtijd?

door Henk HerboldHet dodental ten gevolge van het Coronavirus stijgt: veel christenen vragen zich af of met COVID-19 een Bijbelse profetie van het boek Openbaring wordt vervuld? Het is ons al een aantal keren gevraagd. Het is echter moeilijk te zeggen of dit al een vervulling van een Bijbelse profetie uit de Openbaring is. Het is in ieder geval wel opmerkelijk, dat het nu een wereldwijde epidemie betreft en dat is in de afgelopen eeuw nog niet op deze schaal voorgekomen. Daarom is het wel degelijk een begin van wat Jezus voorzegt heeft.

Er zijn ook christenen die menen dat je op deze manier niet met zo’n pandemie kan omgaan. Men zegt, je moet namelijk niet maar steeds een Bijbelse verklaring gaan zoeken, dan ga je oordelen en dat moet je aan God overlaten. Maar is dat wel zo? Wat moeten we dan met Jezus woorden die ons er wel degelijk op wijzen, dat we moeten letten op bepaalde gebeurtenissen in de wereld en zeker als het Gods volk Israël betreft. Bijvoorbeeld Mat.24:33 “… Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur”.

Gods oordeel over de wereld.
Natuurlijk, mogelijk zitten alle onheilsprofeten er naast, die beweren dat het nu de tijd is van Gods oordeel over de wereld en dus de tijd waarin het boek Openbaring vervuld gaat worden. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Misschien zouden de gebeurtenissen waarvan we vandaag getuige zijn, toch de aanloop kunnen zijn van de vervulling van Bijbelse profetieën? God weet het alleen, maar er is toch veel wat mogelijk in die richting wijst.

De pandemie veroorzaakt door het coronavirus, is mogelijk het begin van wat Jezus voorspelde wat in de eindtijd zal gebeuren. Maar het is nog maar het begin, er gaat nog veel meer dingen gebeuren, voordat alles wat geprofeteerd is in sneltrein vaart in vervulling zal gaan (Lees Openb.10:6 “… er zal geen uitstel meer zijn”). De Bijbel geeft geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” Maar de Bijbel geeft wel inzicht over de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de terugkeer van Jezus. Niet bepaald een tijd om geestelijk te slapen.

Hoe is de pandemie begonnen?
Over de oorzaak is in het kort het volgende te zeggen. Helemaal duidelijk is het niet, maar we weten wel dat de eerste besmettingen in 2019 waren in China. We kunnen het allemaal op internet lezen. De Chinezen hebben het lang geheim weten te houden, maar we weten nu uit verschillende bronnen, dat het coronavirus (COVID-19) mogelijk via een bepaald soort vleermuizen is overgegaan op de mens. China meldde helaas pas in januari 2020 dat er een mysterieus virus longontstekingachtige symptomen veroorzaakte bij mensen en dat met name veel mensen in de provincie Wuhan waren geïnfecteerd. Als het allemaal waar is, dan geeft dat toch heel duidelijk aan hoe kwetsbaar we zijn en hoe gemakkelijk het wereldwijd fout kan gaan. Gelukkig zullen de meeste mensen die besmet raken, ook weer genezen van deze ziekte. Maar je moet er niet aan denken, dat er virussen zouden rondgaan die ziekten veroorzaken die veel ernstiger zijn? Nog maar kort geleden hoorde we van Ebola en naar dat ik begrepen heb, is deze ziekte nog steeds niet helemaal overwonnen.

Wat zegt de Bijbel?
Het doet ons direct denken aan de woorden van Jezus in Lucas 21:11 “En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.” (HSV) De huidige coronapandemie zal vermoedelijk nog maar een voorproefje zijn, van de dodelijke besmettelijke pandemieën die volgens de Bijbelse profetie, de aarde in de eindtijd zullen teisteren, lees ook wat er staat in Openb.6:8 “En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.” (Openbaring 6:8 HSV). Met deze wilde dieren kunnen ook demonen bedoeld worden, die uitgaan om ziekten en dood te verspreiden in de wereld (Lees Openb.9).

De coronavirusziekte (COVID-19) heeft inmiddels honderdduizenden mensen over de hele wereld besmet en hun aantal stijgt nog steeds, dat heeft geleid tot een wereldwijde angst onder heel veel mensen. De ziekteverwekker infecteert de luchtwegen met griepachtige symptomen en kan zich daarna ontwikkelen tot dodelijke longontsteking. Begrijpelijk is dat veel mensen bij de minste griep verschijnselen al gauw denken aan een corona besmetting, terwijl dat niet zo behoeft te zijn.

Onze welvaart is tijdelijk.
Dit virus maakt hoe dan ook pijnlijk duidelijk, dat de overvloed waar we in leven, zomaar ineens voorbij kan zijn. Als er iets is wat deze huidige crisis laat zien, dan is het wel dat de dingen heel snel kunnen veranderen.

Het is beslist ook als een soort aanklacht tegen de ik-gerichte maatschappij. Nu er even, een tijdelijk einde dreigt te komen aan onze welvaart, zijn sommige mensen in paniek. Het eerste wat opviel was de lange rijen voor de coffeeshops waar wiet te koop is, want men zou toch eens zonder wiet komen te zitten! Ook bij supermarkten staan momenteel lange rijen mensen voor de kassa’s, die nog even wat extra boodschappen willen inslaan, want je weet het immers niet. Het doet me even denken aan de lange rijen voor de winkels in Oost Europa. We maakte dat mee in Roemenië, zo’n 30 jaar geleden. Het ging in die tijd echter wel om wat anders dan wiet, maar om de eerste levensbehoeften.

Het gevaar van onze welvaartsmaatschappij is, dat hebzucht ons leven overneemt. Alle reclames zijn erop gericht om onze hebzucht aan te wakkeren en dit is niet van God maar van satan. Vandaar dat we dagelijks gebombardeerd worden met reclames van luxe artikelen die ons leven nog meer comfort zouden bieden. Luxe wordt dan onze ‘meester’ in plaats van onze knecht en dit heeft alles te maken met de hebzucht wat op één lijn staat met de geldzucht (onbedwingbaar verlangen naar meer). De Bijbel waarschuwt: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht (1 Timotheüs 6:10).

Voorlopig dus is er geen voetbal meer, voor veel mensen een regelrecht ramp. Als je zo gehecht bent aan voetbal dat je geen wedstrijd meer kan missen, je zet er alles voor opzij tot en met je relatie en je wordt saggerijnig als je favoriete club heeft verloren. Dan moet je als christen toch uitkijken, want dan kan het een afgod worden in je leven en dan kan het zelfs gebeuren dat God op de tweede of derde plek (of nog lager!) komt. Dan moet er snel iets veranderen, want Hij is veel meer waard, Jezus moet altijd op de eerste plaats komen in ons leven en niet koning voetbal. Dan kan een gedwongen onderbreking, zoals nu, een unieke mogelijkheid zijn om jezelf eens te onderzoeken.

Maar ook geen andere sport is nu mogelijk, geen Olympische Spelen en… geen song festival, wat moeten we nu? Geen Grandprix en vliegtuigen vliegen bijna niet meer, landgrenzen sluiten. Nog even en onze vakanties gaan niet door. Families hebben ineens dagen en mogelijk weken, de kinderen thuis en soms is pa en ma nog wel gewoon aan het werk, maar opa en oma mogen niet oppassen. Wat nu? Vroeger kende we dat probleem veel minder, maar toen moesten plotseling vrouw en man werken. En ook, de hele campagne tegen milieu vervuiling is ineens vergeten. Zo’n plotseling virus kan kennelijk alles veranderen in één moment. Natuurlijk wel omdat God het om één of andere reden toestaat, ook het virus kan een middel zijn in Zijn hand om ons allemaal tot nadenken te brengen en vooral gebed.

Jona en zijn wonderboom.
Ik moet denken aan Jona met zijn wonderboom (Jona 4). Dit virus is ook als de worm in het verhaal van de wonderboom van Jona. Veel gelovigen klagen net als Jona, dat hun ‘wonderboom’ aangevreten wordt, waar zij zo heerlijk beschutting vonden terwijl ze in hoogmoed wachtten op het oordeel dat zou komen over ‘de anderen’, die nog buiten in de wereld zijn. Die wonderboom is onze welvaart en wonderbomen zijn er opgericht om ons een aangename plek in deze wereld te geven. Maar, je zou kunnen zeggen, God stuurt nu een worm in de vorm van een virus en deze vreet een stukje van de boom weg. Laat het een aansporing voor ons christenen zijn om alleen te schuilen bij Jezus en onze welvaart niet te stevig vast te houden. Het kan plotseling anders worden en dan moeten we het zonder moeite kunnen loslaten.

Angst is niet nodig.
De nieuws berichten staan tegenwoordig bol van berichten over het coronavirus. Veel mensen verkeren daardoor in een staat van verwarring en permanente angst. Echter hoe alarmerend de huidige gebeurtenissen ook zijn, in het licht van de eindtijd profetieën van de Bijbel zouden ze ons feitelijk niet hoeven te verbazen.

Die angst leidt soms tot de vreemdste taferelen. Bijvoorbeeld, mensen hamsteren momenteel van alles, veel supermarkten zijn niet eens instaat om op tijd bepaalde goederen aan te vullen, waardoor veel schappen leeg blijven en de ene persoon extra heeft en de ander niets. Men is nu eenmaal bang te kort te komen. Maar in feite is het een egocentrische levenshouding, die in ieder geval een kind van God onwaardig is.
Angst is niet nodig voor een kind van God wat dagelijks leeft met de Heer en vast houdt aan Gods beloften in Zijn Woord. De Bijbel zegt zelfs dat de volmaakte liefde van Jezus alle vrees verdrijft. Lees 1 Joh.4:18 “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. Bij iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden” (HSV).

Bedoel we nu dat we moeten doen alsof dit virus niet bestaat? Nee natuurlijk niet, we moeten zeker doen wat we kunnen om verspreiding van het virus te voorkomen. Maar we kunnen ook niet toestaan ​​dat angst ons gevangen houdt, want we hebben de beloften van God voor herstel, bescherming en zelfs als we in het uiterste geval zouden moeten sterven, zijn we nog onverbrekelijk met Jezus verbonden. Dus zelfs te midden van een pandemie wordt u beschermd door de God, die ook u in Zijn hand houdt.

(uit : https://watzegtdebijbel.wordpress.com/2020/03/20/is-de-huidige-corona-pandemie-een-teken-van-de-eindtijd/)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5713
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Corona en de Bijbel

Berichtdoor Ton » Zo Feb 07, 2021 12:14 pm

Het coronavaccin komt eraan: reden om te juichen?
‘Het' coronavaccin komt eraan! Hoera! Of niet? Steeds meer mensen geven te kennen dat zij nog niet goed weten of zij inderdaad wel gevaccineerd willen worden. Daarbij komen we ruwweg twee soort bezwaren tegen: medische en theologische.
De medische bezwaren houden vooral in dat (a) het (door God gegeven) natuurlijk afweersysteem zogenaamd sterk genoeg is en juist zonder inenting weerbaarder wordt. Antwoord: er sterven wereldwijd veel te veel kinderen aan ziekten die zij hadden kunnen overleven als zij ingeënt waren geweest. Trouwens: men laat zich niet alleen inenten voor zichzelf, maar juist om in de hele populatie groepsimmuniteit op te bouwen. Zonder vaccins zal men de pandemie er nooit onder krijgen. En is het waar dat kinderen bij de geboorte alles van God meekrijgen wat zij nodig hebben? Hoeveel kinderen worden er niet met geboorteafwijkingen geboren? En alle kinderen worden met het volgende ‘manco' geboren: ze zijn niet tot nauwelijks beschermd tegen vele gevaarlijke kinderziektes!
De bescherming die vaccins, en de genezing die pillen bieden, zijn onnoemelijk veel groter dan de risico's die vaccins en pillen met zich mee brengen.
(b) Een tweede medisch bezwaar: je weet niet wat je met vaccins allemaal binnenkrijgt. Zijn die vaccins wel voldoende getest? Zijn er geen gevaarlijke bijwerkingen, die we nu misschien nog niet weten? Antwoord: in alle beschaafde landen worden zeer strenge eisen aan vaccins en medicijnen gesteld, zelfs als men erg veel haast heeft, zoals tijdens de huidige coronacrisis. Trouwens: wie zo redeneert, kan beter ook maar geen pillen meer slikken, want daarvoor gelden dezelfde bezwaren: zijn ze voldoende getest? Wat zijn de bijwerkingen? De bescherming die vaccins, en de genezing die pillen bieden, zijn onnoemelijk veel groter dan de risico's die vaccins en pillen met zich mee brengen. Vaccins en pillen zijn een geschenk van God, waarvan we dankbaar gebruik mogen maken.
Dat brengt ons tot de theologische bezwaren, die vooral uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte komen, maar in de laatste decennia sterk verminderd zijn (geen wonder: ze zijn gemakkelijk te weerleggen). De kern van deze bezwaren ligt in een zeer eenzijdige nadruk op de voorzienigheid van God, met sterke onderwaardering van de menselijke verantwoordelijkheid. Deze opvatting is alleen daarom al zo inconsequent omdat de aanhangers ervan wél vlot naar de dokter lopen als ze ziek zijn geworden. Als alle ziekte van God komt (zoals de Heidelbergse Catechismus zegt), dan mag je die niet door middel van vaccinatie voorkomen, redeneert men – maar waarom mag je die door God gezonden ziekte met hulp van de dokter dan wel zo snel mogelijk de kop in drukken? Nee, dan vind ik bepaalde pinkstermensen begrijpelijker: zij weigeren vaccins, maar óók pillen als ze ziek zijn. Dat vind ik net zo fout, maar het is in ieder geval een stuk consequenter. Christenen danken God niet alleen voor hun gezondheid (als ze gezond zijn), maar evengoed voor de vaccins en pillen die hun gezondheid beschermen en bevorderen. Als je in geval van ziekte zo sterk de wil van God benadrukt, besef dan dat het de wil van God was dat zoveel vaccins en pillen ontdekt zijn die duizenden mensenlevens gered hebben.
De hele gedachte dat men zich van tevoren moet en kan wapenen tegen bepaalde gevaren, behoort tot de menselijke verantwoordelijkheid en is door en door bijbels. Het is mooi zich in alles van Gods leiding afhankelijk te weten – maar dat betekent niet dat een verstandig christen een drukke weg oversteekt met zijn ogen dicht (met het idee dat God hem wel kan bewaren). Ook doet een verstandig christen zijn veiligheidsriemen om – niet alleen omdat het ‘moet', maar omdat hij zich daardoor beter beschermt. Om diezelfde reden kleden we ons tegen de kou, bouwen wij stevige dijken, zetten wij bliksemafleiders op onze daken, enz. Wie vaccins weigert, moet zulke zaken dan ook maar afwijzen.
Christenen danken God niet alleen voor hun gezondheid (als ze gezond zijn), maar evengoed voor de vaccins en pillen die hun gezondheid beschermen en bevorderen.
Zo moest Israël zich bijvoorbeeld wapenen tegen eventuele vijanden. Dat was net zo goed Gods leiding als het feit dat Hij soms de vijanden versloeg zónder enige hulp van Israëls leger (zoals bij de Schelfzee) of de vijanden versloeg met een heel klein leger (zoals bij Gideon). En over weerbaarheid gesproken: de mens is geroepen heerschappij te voeren over het rijk der levende organismen – en daar horen niet alleen de wilde roofdieren bij, maar (sinds hun ontdekking) ook bacteriën en virussen. Wij beschermen een dorp tegen leeuwen of ijsberen door stevige hekken te plaatsen – en wij beschermen een gemeenschap tegen bacteriën en virussen onder andere door vaccins. Is het gebruik van al die dingen God ‘verzoeken'? Of is het juist ‘God verzoeken' als we van zulke beschermende maatregelen geen gebruik maken?
De wetten van Mozes zitten boordevol maatregelen die wij achteraf als hygiënische maatregelen hebben leren herkennen, variërend van de besnijdenis juist op de achtste dag tot het vermijden van varkensvlees, het afzonderen van besmettelijke zieken en het bedekken van menselijke uitwerpselen. En toepassen van hygiëne betekent vooral je beschermen tegen mogelijke ziekten.
Het niet dragen van veiligheidsriemen of een veiligheidshelm wordt in Nederland tamelijk streng bestraft. Is dat geen aantasting van de individuele vrijheid? Natuurlijk is het dat – en er zijn nog talloze andere dingen die wij niet ‘mogen', zoals links rijden en door rood rijden. Dat mag allemaal niet omdat onze persoonlijke vrijheid vaak moet wijken voor het algemeen belang. Mijn vrijheid mag nooit een sta-in-de-weg voor anderen worden. Zo simpel is. Hoe meer mensen van hun (anti-vaccin) ‘vrijheid' gebruikmaken, des te minder groepsimmuniteit zal er worden opgebouwd. Veel kinderen hebben de mazelen gekregen doordat zij in een samenleving verkeerden waar te weinig ingeënte kinderen waren. Je kunt wel zeggen: ‘Het is Gods wil dat ik (niet-ingeënt persoon) ziek ben geworden'. Maar is het ook Gods wil dat je daardoor andere mensen infecteert? Is dat niet gewoon jouw schuld? Je mag nooit aan God overlaten wat je zelf had kunnen regelen of voorkomen.


02 december 2020
Willem J. Ouweneel
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten