WETEN WIJ WAT GOD ONS HEEFT GEGEVEN ? (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

WETEN WIJ WAT GOD ONS HEEFT GEGEVEN ? (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mei 23, 2016 11:20 am

Peter Gerrets :

MAANDAG 23-05-2016.


WETEN WIJ WAT GOD ONS HEEFT GEGEVEN ?


"Wij nu hebben niet de geest van deze wereld ontvangen, maar de Geest die uit God is, opdat wij zullen weten al wat ons door God in genade is geschonken" (Herziene Naardense Bijbel 2014).
De mens is tot veel in staat.
Weet veel.
Wat weten wij veel over het heelal.
Wat een ontwikkelingen in de ruimtevaart, de gezondheidszorg, de techniek.
De wetenschap heeft ons veel goeds gebracht.
In ons dagelijks leven maken we er allemaal dankbaar gebruik van.
Het is te makkelijk, te goedkoop om van de kansel de kennis die de wetenschap ons heeft gebracht af te kraken.
Wat moet je als dominee en als christen als iemand ons zegt: 'Wetenschappelijk is bewezen....' of 'de wetenschap heeft vastgesteld...'.
Je zwijgt. Naar school gaan, kennis nemen van de modernste ontwikkelingen is goed.
Maar Dé Wetenschap mag en kan niet onze God of afgod worden.
De kennis van deze wereld brengt ons veel.
De filosofen in de tijd van Paulus stonden in hoog aanzien.
De wijzen van destijds.
Maar die kennis en die wijsheid van deze wereld, hoe indrukwekkend ook, brengt ons niet tot de kennis van God.
Eigenlijk is dat vreemd.
Alles wat tegenwoordig voor de lenzen van onze camera's komt....
Alles wat te zien is door telescopen en door microscopen...zou moeten leiden tot verwondering.
De schepping vertelt ons van een enorme precisie in de schepping.
Maar via die weg ontdekken we niet het geheim van God.
Temidden van de mensen van zijn tijd, de wetenschappers, de filosofen, is Paulus' optreden uitermate zwak. Hij kon geen mooie redevoering houden. Hij sprak in vrezen en beven. Hij kon niet tippen aan de redevoeringen van de Griekse filosofen (:1-4).
Maar God bevestigde wat hij zei met wonderen en tekenen (:4-5).
Politieke- en geestelijke leiders begrepen de goddelijke wijsheid niet (:6).
De menselijke kennis en de filosofie openbaren ons niet:
'Wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgekomen: al wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben' (:9).
Niemand heeft begrepen wat God tot stand heeft gebracht door Jezus Christus die gekruisigd is (:2).
Als ze dát hadden geweten, hadden ze hem nooit gekruisigd (:8).
De heilige Geest, met Pinksteren, uitgestort, gekomen in het hart van allen die God en Gods beloften geloven heeft óns laten weten wát God ons uit genade gegeven heeft
(:12).
Die heilige Geest maakt eenvoudigen wijs.
Maakt ons bekend met Gods wijsheid.
Geeft ons inzicht in wat er in het hart van God leeft, wat zijn gift in Jezus Christus is.
De natuurlijke mens krijgt dat inzicht niet, is er niet ontvankelijk voor (:13).
Maar wie Gods Geest welkom heet in zijn of haar leven, krijgt licht, krijgt kennis aan wat God bezielt, inzicht in Gods plannen (:14).
Er is geen mens op deze aarde die God zijn plannen heeft ingefluisterd. Of hem advies heeft gegeven.
Alleen die mens die Christus heeft verwelkomd in zijn of haar leven, heeft de heilige Geest ontvangen en verstaat hoe langer hoe meer wat God beweegt.
Die ontvangt inzicht in de manier waarop Hij denkt (:16).
Het is Pinksteren geweest.
Christus heeft Gods Geest uitgezonden in gelovige harten.
Die een kennis en een wijsheid bezitten, die niet toegankelijk is voor natuurlijke mensen.
Kennis van God.
Gods Zoon.
Gods toekomst.
Bidt dagelijks om die verlichting van de heilige Geest.n.a.v. de preek van ds. A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee op 22-05-2016 om 10.00 uur in de Haagse Bethlehemkerk.


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten