Diverse overdenkingen gedurende door Peter Gerrets geplaatst tijdens onze afwezigheid.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Diverse overdenkingen gedurende door Peter Gerrets geplaatst tijdens onze afwezigheid.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:09 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG/ZONDAG 07/08-05-2016.


MISSEN WE NIET IEMAND?


Deze zondag....Wezenzondag.
Zo voelden de leerlingen zich.
Na het abrupte afscheid van Jezus.
Leerlingen zonder Meester.
Ze trokken zich terug óm...te bidden.
Eensgezind bidden om...de komst van de Plaatsvervanger.
Hoeveel onder ons merken het wanneer Jezus er niet is?
Is het te merken als Hij er wel is?
Mijn schrikbeeld: de kerkdienst gaat gewoon door, we zingen, we jubelen, we bidden, we dopen, we vieren het Avondmaal, we preken én de harde werkelijkheid is: Jezus staat buiten en klopt.
Niemand had opgemerkt dat Hij er niet was.
Laodicea, niet heet en niet koud.
De 50-50 kerk.
De kerkgebouwen lopen leeg, worden verkocht, gesloopt.
In Nederland aan de lopende band.
En 'the survivors' proberen de kerk op te leuken.
Nee, nee en nog eens nee.
Kerk ga op de knieën.
Zweer het valse evangelie van het heilig moeten af.
Zweer dat verhalenboek af.
En hoor Gods spreken door de bijbel!
Belijdt uw zonden, misdaden en nalatigheid aan God.
Breek met het ritueel.
Wij hebben Jezus aan de deur gezet.
Wij! Wij beseffen niet hoe hard wij de heilige Geest nodig hebben.
Niet de zware dominees en niet de Wet overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid.
Alléén de heilige Geest.
Die heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon.
Hij is een Persoon. Een 'Hij'.
Geen vage kracht.
Nodig Hem uit in jouw hart, in jullie kerk.
Als Hij er niet is, is de kerk een kerkhof. Een dal vol dorre doodsbeenderen.
Dan blijf je je vastklampen aan vroeger. Toen alles beter was. Aan de Wet. Aan de schaduwdienst. In het half duister. De eeuwige onzekerheid.
O, wat zijn we bang om ramen en deuren open te zetten, bang voor Nederlands vijfde windstreek.
Noord, oost, zuid, west en tocht.
Ik wist zo goed, dat als ik Jezus zou binnen laten in mijn hart Hij alles zou veranderen. Daartegen heb ik gevochten.
En Gods Geest kwam binnen en zette mijn leven en zet mijn leven op de kop.
De Joodse geestelijken waren doodsbang voor rabbi Jezus.
Onze geestelijke leiders soms ook, onze synodes, kerkbesturen, kerkgangers.
Bang voor de wind van de Geest.
God zei ooit tegen Israël: ik word misselijk van uw offers, houd op met het tieren van uw liederen, uw psalmgezang. STOP.
Is Jezus aanwezig? Is en dat geldt voor ónze tijd, is de heilige Geest aanwezig? Voelt u de wind door de haren strijken, de storm vanaf de kansel of het podium?
Ik zie teveel doodse en dorre verkondigers.
Wijlen ds. Theo Brussee deed deze gewaagde uitspraak n.a.v. een kerkdienst: 'Ik bad: geef hem de Geest óf laat hem de geest geven'.
Sta ik in lichterlaaie voor mijn Heer?
In de kerkbank of op de preekstoel?
Deze week mocht ik mijn vriend Izaak dopen. Zen-Boeddhist. Die eind 2012 aan mij vroeg: Wil jij met mij over het christelijk geloof praten? We spraken met elkaar 1 x per 2 weken in 2013. Ik heb nooit gezegd: jij zit verkeerd, jij moet je bekeren. Ik hoef hem niet te overtuigen. Natuurlijk bad ik voor hem als hij thuis was. Hij ontmoette God zelf in zijn eigen studeerkamer.
Ik heb hem nooit gezegd: jij moet gaan bidden, bijbelstudie doen, mee naar de kerk, geloofsbelijdenis doen. Hij heeft dat uit zichzelf gevraagd. Dat doet de heilige Geest in iemands hart en leven.
Al ruim 2 jaar doen we samen bijbelstudie, bidden we en doen voorbede, gaan we samen naar de kerk. Hij kende geen enkel lied.
Op zondag 15-06-2014 sprak de heilige Geest tot hem: zing maar mee en hij zingt uit volle borst mee.
En nu mocht ik hem dopen.
Ik beklaag elke gelovige die het werk doet wat God alleen kan doen.
En dat is mijn verdriet: waarom kon Izaak niet zijn openbare geloofsbelijdenis afleggen in de kerk?
Omdat die kerk van Jezus Christus, die ik liefheb, bepaalt wie wel en wie niet lid mogen worden.
Er wordt niet gekeken naar Gods werk in een mens...nee hij is een getrouwde homo (al bijna 25 jaar).
Bij de viering van het Avondmaal bepaalt de kerk wie wel of niet mag aangaan. Terwijl de apostel Paulus ons leert: "Een ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker".
Zelfbeproeving die leidt tot aangaan.
En niet zelfbeproeving die leidt tot mijding.
En dan...ja dan mis ik in de kerk de aanwezigheid van de heilige Geest jammerlijk.
En waarom missen de Kerkenraadsleden Hem dan niet?


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Peter Gerrets

ZONDAG 08-05-2016.


Herinnering


Op 01-08-1973 werd ik in de Volle Evangelie Gemeente in Enschede aangesteld tot hulppredikant door ds. Marinus de Jong te Enschede.
Op Moederdag 1974 ben ik bevestigd door ds. Marinus de Jong tot predikant van de Volle Evangelie Gemeente te Enschede en deed ik intrede.
Vandaag: 42 jaar dienaar van het
Goddelijke Woord.
Geen heilige.
Een onheilige heilige.
De minste van allen.
Onverklaarbaar geroepen.
Onbegrijpelijk bevestigd.
Niets bijzonders.
Een geredde zondaar.
Die zich al die tientallen jaren verwondert over Gods keuzes.
Ik zou mijzelf nooit in dienst hebben genomen.
Ik ben afgekeurd.
Toch aangenomen.
Gegrepen door Gods liefde in Christus voor állen.
Een onstuitbare liefde.
Vergeving waar geen einde aan komt.
Genade.
Dát is het mooiste begrip uit de Bijbel dat ik ken.
Ik kan me nergens op beroepen.
Niet op een voortreffelijke staat van dienst.
Enschede 1973-1975
Rockanje 1976-1979
Den Haag 1979-1996 Morgenstond.
Den Haag 1997-2009
De Schuilplaats.
Internet 2009-heden
Niet boven mensen, maar naast mensen.
Iedereen als gelijke beschouwen en behandelen.
Navolger in woord en daad.
Wat ziet God in mij?
Ik zie niets bijzonders.
Eindconclusie:
"Door de genade van God ben ik wie of wat ik ben en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest"
(1 Korintiërs 15:10a).
En nog één zéér belangrijke zaak.
Dit schrijven welt op uit mijn hart.
Deze sukkel laat zich door niemand op een sokkel zetten.
Het gaat hier absoluut niet om gewilde, nep nederigheid.
Dit alles meen ik voor de volle 100%.
Alles is genade!
Dat blijf ik getuigen tot aan mijn laatste ademtocht.
En het slot zal dankbaarheid zijn.
Eer aan de Vader.
Eer aan Jezus Christus de Zoon.

Eer aan de heilige Geest.

Peter.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]


==========================================================================================================================Peter Gerrets :

DINSDAG 10-05-2016.


Goedemorgen,

Een varkensboer nam uit zijn veestapel een biggetje. Hij stopte hem in bad. Goot er badolie in en heerlijk geurende zeep en waste hem grondig. Het biggetje kreeg een strik in zijn krulstaart en zó werd het zijn huisbig. En elke dag liep hij met zijn geparfumeerde big door het dorp. De dorpelingen vonden het dwaas, maar ja alles went.
Pas na een jaar durfde de boer met zijn huisbig langs de drassige weide te lopen waar de andere varkens waren. En toen gebeurde het voor de boer onverwachte. De inmiddels gegroeide big rukte zich los, sprong over de heining en dook in de modderpoel en rolde en rolde zich om. De boer was verbijsterd.
Hij had die big een keurige opvoeding gegeven, leerde hem luisteren, waste hem regelmatig.
Die big moest toch het gelukkigste varken worden van allemaal?
Ja, uiterlijk had die boer zijn best gedaan. Het jonge dier zag er elke dag brandschoon uit. Altijd een schone strik in z'n staart. En hij rook zo heerlijk. Maar hoe je het went of keert de big had nog altijd een varkenshart. En dat bleek op die dramatische dag.
De profeet Ezechiël zegt in 36:24 dat de HERE uit alle volkeren Abrahams nageslacht zal meenemen en terugbrengen naar hun land. En dan: "zal ik over u rein water sprenkelen en rein zult ge worden; van al uw verontreinigingen en al uw keutelgoden reinig ik u; geven zal ik u een nieuw hart, en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven; verwijderen zal ik uit uw vlees het hart van steen en geven zal ik u een hart van vlees; mijn Geest zal ik in uw binnenste geven; doen zal ik het zó dat ge in mijn wetten zult wandelen en mijn rechtsregels bewaart en ze doen zult" (:24-27). Triest om te lezen dat de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob dit pas zullen ervaren na hun terugkeer uit alle volkeren van de wereld.
De profeet Zacharia voorzegt dat hét wereldprobleem Jeruzalem zal worden. Uiteindelijk zullen de Verenigde Naties optrekken naar Jeruzalem om een oorlog te beginnen om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen. De HERE zal die volken oordelen en dan: "Uitstorten zal ik over het huis van David en over de ingezetene van Jeruzalem een Geest van genade en van smeken om genade, en kijken zullen ze naar Mij, die zij doorstoken hebben; zij zullen over hem rouwklagen als de rouwklacht over een enig kind; bitter zal men zijn over hem zoals men bitter is over de eersteling" (12:10). Het hele land zal rouwen. Een bron zal ontspringen in Jeruzalem en dat water uit die bron zal allen reinigen en heiligen. Er zal geen plaats meer zijn voor afgoden of voor valse profeten. De HERE zal koning over de hele aarde worden.
Helaas ook nog toekomstmuziek.
Maar we kunnen nu toch al duidelijk zien hoe vijandig de wereld staat ten opzichte van Jeruzalem en de staat Israël.
En de profeet Joël voorzegt een dag waarop God zijn Geest zal uitstorten over alle vlees, dat is alle mensen, jong en oud, man en vrouw, slaaf en slavin. Jongeren zullen visioenen krijgen en ouderen zullen betekenisvolle dromen ontvangen. Zonen en dochters profeteren.
Er zullen tekenen aan de hemel zijn.
Zonsverduistering, bloedrode maan.
De éérste vervulling van deze profetie van Joël vindt plaats op de 50e dag ná de Opstanding van Christus. In Handelingen 2:17-20 citeert Petrus deze woorden van Joël. De Geest werd inderdaad uitgestort over al die Joden die geloofden in de boodschap aangaande Jezus. De hemelverschijnselen vonden toen niet plaats. Er komt een tweede vervulling van deze profetie.
De Pinkstergeest wordt uitgestort over de gelovigen-uit-de-Joden en later in het boek Handelingen in Samaria, over het huis van de Romeinse Cornelius en Paulus brengt het evangelie verder naar het huidige Turkije, Griekenland en Italië en hij had zelfs het plan naar Spanje te gaan.
Maar de boodschap is duidelijk.
De Wet, de Thora is niet in staat gebleken het hart van mensen te veranderen. Dat kan alleen de Geest van God. Een wetsgetrouwe opvoeding bewerkt uiterlijke aanpassing. Maar een varken blijft een varken.
Het moet Pinksteren worden in Joden en heidenen.
En ná Pinksteren in ons hart gaan we verder door te wandelen in de Geest en die is in staat ons van harte eenswillend te maken met Gods wil voor ieder van ons.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse overdenkingen gedurende door Peter Gerrets geplaatst tijdens onze afwezigheid.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:18 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 11-05-2016.


Goedemorgen,

Heel duidelijk is dat het Nieuwe Verbond zeer veel te maken heeft met de heilige Geest.
In Jeremia 31:33-34 kondigt de profeet aan dat de HERE een NIEUW VERBOND zal sluiten met Juda en Israël. En wat is de kern: "Ik zal mijn onderricht geven in hun binnenste en in hun hart schrijven; wezen zal ik hun tot God, en zij zullen mij worden tot gemeente...want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet langer denken". In Hebreeën 10:16-17 lezen we: "Dit is het verbond waarin ik mij met hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heer: 'ik zal mijn wetten schrijven op hun harten en die ook schrijven op hun denken, en hun zonden en wetteloosheden zal ik niet meer gedenken'".
In Hebreeën 8:13 staat "Door te spreken van 'een nieuw' heeft hij het eerste oud gemaakt; en wat oud wordt en veroudert is de verdwijning nabij".
Tijdens de instelling van de Maaltijd van de Heer zegt Jezus: "Evenzo met de beker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker IS het nieuwe verbond DOOR mijn bloed dat voor u vergoten wordt" (Lucas 22:20).
Het nieuwe verbond maakt een einde aan het oude verbond.
Het nieuwe verbond is in de allereerste plaats bestemd voor Juda en Israël. God gaat een nieuw verbond aan met allen uit het oude verbondsvolk die Yeshua Maschiach erkennen en in zijn volbrachte werk geloven. Maar diezelfde Yeshua wordt door Johannes de Doper 'het lam Gods' genoemd, die de zonde van de hele wereld wegneemt'. In
1 Korintiërs 11:25 herhaalt Paulus deze instellingswoorden voor de gemeente van gelovigen-uit-de-heidenen.
De heilige Geest. Een persoon. De volkomen gelijkwaardige vervanger van Jezus. Jezus noemt hem 'de andere Trooster'. Er staat 'Parakleet', afgeleid van het Griekse 'parakaléo', letterlijk: 'erbij roepen'. De Erbij-Geroepene, de Helper, de Pleitbezorger, de Advokaat, de Stimulator, de Aanmoediger, de Trooster.
Johannes de Doper kondigt Jezus aan als de Doper met Geest en vuur.
Dopen = onderdompelen, er helemaal in ondergaan. Eigenlijk zou er vertaald moeten zijn 'de Doper in Geest en in vuur' (Matteüs 3:11).
Wat houdt die doop in?
Ik vind het onbegrijpelijk dat ook binnen de Pinksterbeweging een vreemde uitleg aan gegeven wordt.
De exegese staat notabene in 3:12.
Maar ik heb dit nooit uitgewerkt gezien. Johannes de Doper houdt een oordeelspreek.
Hij zegt: ik doop jullie in water om jullie bekering te markeren.
Ik doop jullie op grond van jullie belijdenis. Maar ik kan niet in jullie harten kijken.
Maar na mij komt Iemand die ik nooit de voeten zou durven wassen.
Met andere woorden: ik ben nog minder dan een slaaf.
Jezus doopt in de heilige Geest en vuur.
En nu :12. Jezus staat met de wan in zijn hand. De zeef. Het geoogste graan wordt gestort op de dorsvloer.
Dat graan wordt met een stok geslagen óf er is een rund die het graan vertrapt. Doel: dat graan moet de korrels loslaten.
En dan wordt het graan in de wan opgegooid tegen de wind in én er vindt een scheiding plaats tussen koren en kaf.
Ik heb een uitvoerig schriftonderzoek gedaan naar deze tekst. Jullie kunnen via een concordantie zelf nagaan waar alle gebruikte termen voor staan.
Mijn conclusie:
De dorsvloer is de plaats van het oordeel.
Dorsen is oordelen, letterlijk scheiding maken.
Het goede graan zijn de kinderen van het Koninkrijk.
Het kaf duidt niet op het slechte in ons, maar op de goddelozen.
De schuur is de gemeente.
Het vuur duidt op het eindoordeel.
Johannes de Doper zegt dus eigenlijk: ik doop jullie in water op grond van wat jullie met je mond belijden.
Maar bij Jezus vindt de scheiding plaats tussen hen die bij God horen en hen die niet bij Hem horen.
De gelovigen worden verzameld in de gemeente.
De goddelozen wacht het onuitblusbaar vuur.
Op grond hiervan kom ik tot de conclusie dat de doop in Geest en vuur niet één gebeuren is.
Nu doopt Jezus in de heilige Geest.
Pas op de dag van het oordeel doopt hij de goddelozen in vuur.
Nu is het genadetijd.
Maar er komt een dag die met vuur verschijnt.
Let op!!!
De doop in de Geest is voor de gelovigen.
De doop in vuur is voor hen die levenslang Christus afgewezen hebben.
Nog is die dag van het oordeel niet gekomen.
Want wat in de natuur niet kan, kan bij God.
Kaf kan namelijk nog koren worden.
Deze term is door Johannes de Doper in de mond genomen.
Matteüs 3:11-12 Doop in de heilige Geest en vuur.
Marcus 1:8 Doop in de heilige Geest.
Lucas 3:16-17 Doop in de heilige Geest en in vuur.
Johannes 1:33 Doop door de heilige Geest.
Pas in Handelingen 1:5 neemt Jezus deze uitdrukking in de mond.
Op de dag van Pinksteren worden de leerlingen gedoopt in de heilige Geest.
Je ziet dat in het kader van de oordeelsprediking de term Geest en vuur gebruikt.
In Marcus en Johannes en door Jezus wordt alleen de doop in de Geest genoemd.
Wat gebeurde er op het Pinksterfeest?


Daarover de volgende keer.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse overdenkingen gedurende door Peter Gerrets geplaatst tijdens onze afwezigheid.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:21 pm

Peter Gerrets :

DONDERDAG 12-05-2016.


Goedemorgen,

De profeten in het OT hebben het aangekondigd: de Geest van God die mensenharten verandert.
Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als de Doper in de heilige Geest. Jezus heeft gezegd dat er een andere Trooster komt: de heilige Geest die voor het eerst in de geschiedenis IN mensen komt wonen. De Geest die schrijft in ons hart. Jezus vraagt zijn leerlingen te wachten in Jeruzalem op de komst van de heilige Geest. Want dan ontvangen de leerlingen de kracht, de autoriteit om hun opdracht uit te voeren. Getuigen in het hun vijandige Jeruzalem, in het door de Joden nooit geaccepteerde Samaria en tot het uiterste der aarde, getuigen temidden van de in de ogen van de Joden onreine heidenen.
Hun opdracht is dezelfde opdracht die Jezus had. Paulus heeft het over de dienst der verzoening.
Eérst wachten. Biddend wachten (Handelingen 1:14). Met 120 volgelingen van Jezus, mannen en vrouwen. Tot op de 50e dag na Pasen, Sjawuoth, Oogstfeest.
Wat gebeurt er.
Het geluid als van een storm wordt gehoord en toch de gordijnen hangen stil. Er verschijnen boven de hoofden van elke aanwezige tongen als van vuur. De heilige Geest vervult alle aanwezigen. Dat is de doop in de heilige Geest, het ontvangen van de heilige Geest op het geloof in de Verrezen Heer. Onder begeleiding die eerste keer van twee symbolen.
Wind = Ruach = Adem van God = de heilige Geest + Vuur = Oordeel.
Nu begint het tijdperk waarin elke gelovige in de Opgestane Heer persoonlijk de heilige Geest ontvangt en op het einde der tijden de Oordeelsdag over de goddelozen.
En NEE, nu worden we niet gedoopt in vuur. De doop in vuur is voor het kaf. Voor hen die levenslang Gods liefde, vergeving en genade weerstaan.
Vol van de heilige Geest. Zó vol dat die 120 in vreemde talen beginnen te spreken. En NEE zij functioneren niet als tolken voor de samengestroomde menigte.
Voor dat Oogstfeest waren alle biologische nazaten van Abraham samengekomen zélfs uit de vele buitenlanden. Die menigte had geen vertolking nodig, want als Petrus spreekt kunnen zij hem allemaal volgen.
Het wonderlijke is dat de samengestroomde Joden in de talen van hun thuislanden horen hoe die 120 God verheerlijken. Zij spraken niet in tongen tot de menigte, nee zij spraken in vreemde talen die zij zelf niet kenden tot God.
Het was lofprijzing. En in die lofprijzing horen de mensen die 120 God danken voor zijn grote daden.
Spreken in tongen is NOOIT, maar dan ook NOOIT een spreken tot mensen. Spreken in tongen is ALTIJD spreken tot God, DUS een gebed.
Bidden in vele vormen: dankzegging, aanbidding, lofprijzing, voorbede, smeekbede. In een taal die je zelf niet begrijpt, maar die God alleen begrijpt en verstaat.
Soms kunnen wij in onze eigen taal onvoldoende uitdrukken wat we aan God willen zeggen.
Nogmaals de samengestroomde menigte hoorde geen preek die ten behoeve van hen in hun eigen landstalen vertolkt werd.
Het was lofprijzing, dankzegging, aanbidding, smeekbede.
Maar in die gebeden herkenden velen hun eigen landstalen.
Gebed kan ook verkondiging zijn.
Een buitenstaander kan aan onze gebeden horen dat we tot God bidden en wat God voor de bidders heeft gedaan. En dit gebeurt op die 50e dag na Pasen. Pinksteren betekent gewoon 'de vijftigste dag'.
Als je spreken in tongen hoort is dat vreemd. Er zijn mensen die denken dat de 120 dronken waren en dat ze lalden. En dan richt Petrus zich in het Hebreeuws of Aramees tot de menigte. Want hoewel zij uit vele verschillende landen komen spreken en verstaan ze nog steeds hun moedertaal. Ik waarschuw: BIDDEN TOT GOD IS MOGELIJK IN TONGENTAAL, MAAR JE MAG NIET IN TONGENTAAL TOT DE GEMEENTE SPREKEN. PROFETIE (HET DOORGEVEN VAN GODS BOODSCHAP) VINDT PLAATS IN DE LANDSTAAL.
Met grote letters. Omdat ik als Pinksterpredikant deze dwaasheden heb aangehoord en deze mensen terechtgewezen. Lees 1 Korintiërs 14 maar na. Als iemand tijdens de eredienst in de gemeente in een vreemde taal bidt, dan mag dat alleen als jijzelf of een ander gemeentelid het kan uitleggen, vertolken. Bidden in tongen, in talen is in de éérste plaats voor de binnenkamer. In de gemeente moet het uitgelegd worden anders is het onverstaanbaar en niet opbouwend.
Petrus spreekt helder en duidelijk voor iedereen in de moedertaal.
Een goede Pinksterpreek is een Paaspreek.
Petrus is veranderd. Ze zijn alle 120 veranderd. Petrus die uit angst voor zijn eigen hachje Jezus verloochent.
De 120 die zich voor de Joden verstoppen in die bovenzaal.
En kijk wat een vrijmoedigheid.
Petrus durft notabene zijn toehoorders verantwoordelijk te stellen voor de kruisiging van Jezus. En dit treft de mensen diep in het hart.
Wij zijn schuldig. Wat te doen?
1. Keer terug naar God opdat jullie zonden vergeven worden.
2. Laat je dopen in water.
3. En ontvang de heilige Geest.
En de oogst wordt binnengehaald: 3000 mensen.
Dat is vele malen méér dan wat Jezus tijdens zijn leven heeft meegemaakt.
Er waren massa's, maar meelopers.
Uiteindelijke opbrengst: 120 mannen en vrouwen. En in Handelingen 2 komen er 3000 tot bekering, worden gedoopt, worden gedoopt in de heilige Geest.
En ik reken af met nog een dwaling.
Als u, als jij bewust tot geloof komt in God en Gods genade in Jezus Christus aanvaardt, dan ontvang jij op datzelfde moment vergeving van zonden en je ontvangt de heilige Geest IN jou.
De doop door onderdompeling is de bijbelse openbare geloofsbelijdenis.
En laat niemand je in de war brengen dat je dan nog iets moet doen of meemaken. Er zijn dan gelovigen die tegen je zeggen: 'Maar nu moet je nog gedoopt worden in de heilige Geest'. God heeft nog een tweede zegen voor jou.
Dat is een LEUGEN.
Er wordt dan gevraagd: 'Kun jij in tongen spreken?' Dan zeg jij: 'Nee'.
En dan reageert die ander: 'O, maar als jij niet in tongen kunt spreken, ben je nog niet gedoopt in de heilige Geest'. Tongentaal als bewijs van de doop in de heilige Geest is een DWAALLEER. Want elke wedergeboren christen of christin krijgt van de heilige Geest één of meerdere gaven. Maar die Geest bepaalt welke gave(n) jij krijgt.
Niet een medegelovige.
En ronduit afschuwelijk vind ik diegenen die tegen jou zeggen: doe mij maar na. Je hoort voor jou onbegrijpelijke klanken en die zou je moeten nazeggen en als je dat dan een paar minuten volhoudt kun jij het ook.
Met Christus heeft God jou alle dingen geschonken.
Een christen heeft de heilige Geest.
Christenen zonder de heilige Geest bestaan niet.
De vraag die het Pinksterfeest aan ons stelt, is: dúrf ik de heilige Geest die in mij woont, de volledige regie over mijn leven te geven?
Paulus roept in Efeziërs 5:18 ons op: 'Wordt doorlopend vervuld van de heilige Geest'.
En in de volgende verzen noemt de apostel de werkelijke gevolgen van het werk van de heilige Geest:
1. Zingen, lofprijzen, aanbidden met psalmen. Maar dan houdt het NIET op. Ook met gezangen en liederen direct door de heilige Geest geïnspireerd.
2. Dankbaarheid in alle omstandigheden.
3. Nederigheid, onderling respect.


Morgen schrijf ik D.V. verder.

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse overdenkingen gedurende door Peter Gerrets geplaatst tijdens onze afwezigheid.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:27 pm

Peter Gerrets :

Dit artikel van Nico van der Want is mij uit het hart gegrepen.
Elke denominatie is een eigen koninkrijkje geworden en we weigeren ons te verootmoedigen, onze schuld aan de verdeeldheid te belijden of ons kerkverband op te heffen. Oude scheuringen ongedaan te maken.
Welke geest beheerst ons?
Hebben we ooit wel eens écht Pinksteren gevierd?
Soms betwijfel ik het.
De heilige Geest in jou zoekt gemeenschap met de heilige Geest in mij.
Heel veel scheuringen zijn mensenwerk geweest.
Het ging niet om DE WAARHEID, welnee om de waarheid van een dominee. Predikanten die qua karakter botsten.
Lees en herlees en leg het niet achteloos naast je neer.Nico van der Want


Bijna Pinksteren…


Groot feest voor het wereldwijde Corpus Christi, de wereldwijde Kerk van Jezus Christus. In eenheid en gemeenschap met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen hopen wij aankomende zondag en maandag samen te komen om te gedenken en te vieren en te beleven dat de door Jezus Christus gezonden Geest van God als een hemelse stortvloed werd uitgegoten op onze droge aarde. Hij kwam met tekenen van vuur en van wind. Mede-kerkgangers, het spijt, maar mag ik, vanuit mijn hart, ook eens een beetje ‘blazen’ vanavond…..?

‘En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. (Handelingen 2:1)’

Ik weet het, het is paradoxaal, maar ik ga voorlopig eens in protest tegen alle protest…
Want zeg eens, waarde mede-protestanten, zo in aanloop naar Pinsteren, wordt het niet eens tijd voor een jubileum?
Onze protestantse kerkelijke taart is in enkele eeuwen in al meer dan 60 stukjes gehakt… Dat is sinds de afscheiding van de Katholieke Kerk ongeveer 12 opsplitsingen, scheuringen, afscheidingen en uittredingen per eeuw. Wordt het niet eens tijd dat we daarbij stil gaan staan…? Of, liever gezegd: om daadwerkelijk stil te gaan staan - halt te houden - in onze nu al 5 eeuwen durende ‘protestmars’?
Of laten we onze Heiland maar gewoon staan bidden….

‘Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: DAT ZIJ ALLEN EEN ZULLEN ZIJN, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, DAT ook ZIJ in Ons EEN ZULLEN ZIJN; opdat de wereld zal geloven, dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die U Mij gegeven hebt; OPDAT ZIJ EEN ZIJN, zoals als Wij EEN zijn; Ik in hen zoals U in Mij; DAT HUN EENHEID VOLKOMEN ZAL ZIJN, zodat de wereld kan erkennen, dat U Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.’ (Johannes 17:21-23)

O ja, Zijn gebed is verhoord hoor, daar ligt het niet aan. Zijn gebed wordt ALTIJD verhoord.
‘En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God...’ (Handelingen 2:44-47)

Zie daar: zal Jezus niet met grote blijdschap hebben gezien hoe een van Zijn laatste wensen, een van de laatste regels uit Zijn testament - door Hem Zelf uitgesproken aan de vooravond van Zijn helse lijdensweg - al zo direct in vervulling ging? Direct loon op Zijn werk!
En wat was het acute gevolg van die eenheid van de gemeente? Lees maar goed: exact dát waarom Jezus gebeden had: de wereld erkende Hem, en de Kerk groeide en bloeide: ‘…en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’ (v.47)

Maar wij? Wij nu? O lieve mensen! Wordt Jezus’ gebed wat ons betreft niet verhoord? Weet u wat ik denk: wij geloven er volgens mij met z’n allen geen barst van! Wij geloven Zijn gebed niet. Onmogelijk! zeggen we, zinloos om eenheid na te jagen. Eenheid gaat ten koste van waarheid. Te veel dwaalleer, te veel verschillen, te grote afstanden tussen onze meningen, visies, opvattingen, Schriftuitleg, kerken onderling, kerken intern. We moeten strijden: hiertegen, daarvoor, we moeten de kerk zuiveren, en herinrichten, weer andere liederen gaan zingen, de Bijbel voor de zoveelste keer vertalen, alles op de schop nemen, en als dat niet lukt allemaal dan beginnen we gewoon een nieuwe kerk. Nee, Heere Jezus, U kunt dat nu allemaal wel willen, maar dit is een zinloos gebed, het is kansloos, onhaalbaar voor ons…sorry!

Hier een gedeelte van het sinds de Reformatie ontstane Protestantisme (kerken, stromingen, denominaties, verenigingen, ik mis er vast nog een paar):

Doopsgezinden
Gereformeerd Protestantisme
Nederduitse Gereformeerde Kerk
Anglicanen
Methodisten
Nederlands Hervormde Kerk
Afgescheidenen
Ledeboeriaanse Gemeenten
Doleantie
Gereformeerde Kerken in Nederland
De Vereniging
Vrijgemaakten
Samen op Weg-gemeenten
Protestantse Kerk in Nederland
Lutheranisme
Presbyters
Modern-Gereformeerden
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox Protestantisme
Calvinisme
Vrijzinnig-Protestanten
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Remonstrantse Broederschap
Mormonen
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
Quakers
Confessionele vereniging
Orthodox-gereformeerden
Confessionele Vereniging
Gereformeerde Bond
Confessioneel Gereformeerd Beraad
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Christelijke Gereformeerde Kerken
Bevindelijk gereformeerden
Gereformeerde Bond
Hersteld Hervormde Kerk
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband
Gekrookte Riet
Vrije gemeenten
Thuislezers
Pauwianen.
Baptisten
Zwinglibond
Evangelische gemeenten
Vrije Evangelische Gemeente
Volle Evangelie Gemeente
Apostolisch genootschap
Pinkstergemeenten
Vergadering van Gelovigen
Leger des Heils
Kerk van de Nazarener
Zevendedagsadventisten

Deze lijst heb ik zojuist van internet gesprokkeld, en hij zal vast incompleet en hier en daar niet helemaal actueel zijn, maar het geeft een aardig beeld. Mij dunkt: hier kunnen we samen apetrots op zijn!
Wat een afschuwelijk contrast met ons aller begin…

‘En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. (Handelingen 4:32)’

Weet u, uit het beeld dat de Heilige Geest is uitgegoten als water (Joël 2:28, Jesaja 35, etc.). Daaruit zijn veel lessen te trekken. Eén les komt nu in mij op, een zeer verhelderend beeld. Kijk, God goot Zijn Geest uit als water op droog en dorstig land. Aarde die droog en dorstig is, dat is gebarsten, verbrokkelde aarde. Door het water wordt zij zacht en weekt zij samen tot één massa. De scheuren en barsten verdwijnen. Dat is dus één van de dingen die de Geest doet. Samensmelten, tot éénheid vormen. Kijk maar in het boek Handelingen.

Wat is er dan nu met ons aan de hand? Is onze aarde opnieuw droog geraakt? Zijn alle barsten en scheuren het gevolg van ons onophoudelijk bedroeven van de Heilige Geest? Is de Geest diep doorgedrongen geweest in onze aarde, maar heeft Hij Zich van ons teruggetrokken vanwege ons geruzie, vanwege het verlaten van onze eerste liefde, vanwege het verliezen van de hoop, vanwege ons ongeloof? Geloven wij eigenlijk wel in de Heilige Geest….?

Hoe kunnen we nog zonder schaamte, zonder een halt, zonder ons hier eens diepgravend op te beraden Pinksteren vieren? Moeten wij ons niet eens grondig gaan herbezinnen op de Reformatiedrang? Moeten wij niet weer terug naar die veel kleinere Kern: het van liefde gloeiend en voor ons brandende Hart van ons aller Verlosser, Jezus Messias?
Heeft satan, Diabolos; de Uiteenwerper, de Vorst van het Rijk van de duisternis, heeft hij dan daadwerkelijk zo’n succes gehad? Is het hem dan toch echt gelukt om de Kerk van Jezus Christus, het Christuslicht van de wereld, uiteen te strooien tot talloze slechts gloeiende kooltjes? Om het lichaam van Christus voor het oog te verscheuren…?
Ik weet het niet….
Maar zeg mij eens, is Jezus’ gebed voor ons, Christenen in 2016, zinloos geweest? Onhaalbaar?
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4035
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Diverse overdenkingen gedurende door Peter Gerrets geplaatst tijdens onze afwezigheid.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 18, 2016 1:30 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 18-05-2016.


WAAR LIEFDE WOONT.


"Zie, hoe goed en hoe lieflijk,
als broeders ook zetelen in eendracht.
Dat is als de goede olie op het hoofd,
die neerdaalt op de monding van zijn mantels;
als dauw van de Hermon,- die neerdaalt op de bergen van Sion,-
want daar heeft de ENE geboden de zegen, leven tot in der eeuwigheid".

(Psalm 133 Herziene Naardense Bijbel 2014).
De zalving van het hoofd van hogepriester Aäron met goede olie druipt naar beneden.
Van zijn hoofd op zijn baard en op zijn mantel tot aan de onderkant toe.
De dauw van de berg Hermon in het noorden van het land daalt neer op de bergen van Sion waarop Jeruzalem is gebouwd.
Is ons Hoofd gezalfd?
Dan deelt de rest van het lichaam in die zalving.
Bij thuiskomst in de hemel ontving Jezus van de Vader de heilige Geest en goot die uit over Zijn lichaam.
Met andere woorden het hele lichaam van Christus deelt in de zalving van de heilige Geest.
Dat is de kérn van Psalm 133.
En die kérn staat tussen vers 1 en 3b.
In onze berijmde psalm staat:
'Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen'.
De vertaling zegt:
'Het is goed, het is lieflijk....
als broeders ééndrachtig samen wonen, samen zijn....
want dáár gebiedt de HEER de zegen en het eeuwige leven'.
Is het dan niet beter om te berijmen:
'Waar eenheid is, gebiedt de HEER de zegen.
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid'.
Eenheid.
Eenheid in verscheidenheid.
Eenheid ondanks verschillen van opvattingen.
Want dáár alleen gebiedt de HEER zegen en leven.
Met andere woorden:
'We zouden ons veel meer moeten richten op wat ons in Christus samenbindt, dan op onze verschillen in opvattingen'.


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten