PASEN EN GEBED (door Arie Jan Mulder)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4054
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

PASEN EN GEBED (door Arie Jan Mulder)

Berichtdoor Ton » Wo Apr 13, 2016 3:17 pm

PASEN EN GEBED

In het boek Openbaring wordt verteld over een boekrol die met zeven zegels is afgesloten. Dan komt een lam dat geslacht is, Jezus dus, en hij opent één voor één de zegeLs. Bij ieder zegel dat verbroken wordt, volgen er enorme, huiveringwekkende gebeurtenissen in de hemel en op aarde. En dan gebeurt er bij het laatste zegel iets wonderlijks: Toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemeL, ongeveer een half uur lang (Openbaring 8:1).

Na al die beroering gebeurt er ineens helemaal niets meer. Alles valt stil. Dat grote gebeuren van de voleinding van de tijd, waar de hele geschiedenis naartoe heeft gewerkt, ligt zomaar stil. Hoe komt dat, en wat betekent het?
Als we even doorlezen: En er kwam een engel, die met een gouden wíerookvat bij het altaar gíng staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uít de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.

ONZE GEBEDEN ZIJN ONMISBAAR
Na die stilte wordt er reukwerk binnengebracht, plus de gebeden van de heiligen. Het lijkt erop dat die stilte een wachtperiode was voorafgaand aan het binnenbrengen van het reukwerk en de gebeden. En dan hernemen de gebeurtenissen hun loop. Blijkbaar zijn het reukwerk en de gebeden van de gelovigen onmisbaar voor de voleinding van de wereld. Dat is wel een bijzondere gedachte: God heeft onze gebeden nodig om uiteindelijk zijn grote plan af te kunnen ronden. Onze gebeden zijn absoluut onmisbaar voor God.

NET OP TIJD
Maar wat betekent die vertraging? Het reukwerk waar de engelen van God voor moeten zorgen zal vast wel op tijd zijn. Er wordt immers al zo lang naar die dag toegewerkt door de hemelse legers. De vertraging treedt op bij het stukje menselijke inbreng, bij onze gebeden. Het lijkt wel
alsof we hier te horen krijgen dat onze gebeden ontzettend belangrijk zijn voor God en voor de loop van de geschiedenis, maar dat ze maar net op tijd zijn om mee te tellen. Zou dat een aanduiding kunnen zijn dat we moeten oppassen om niet laks te zijn of te worden met onze gebeden?

EEN HEEL BIJZONDER GEBED
ln de nacht dat Jezus gevangen genomen werd, ging Hij met zijn leerlingen naar de tuin van Getsmané om te bidden. Hij liet hen achter, en helemaal alleen bad Hij tot drie keer toe dit aangrijpende gebed: Vader als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat ik wíl, maar wat U wilt gebeuren.
Jezus worstelde tot Hij bloed zweette en schreeuwde het uit naar zijn Vader. Hij was zelfs zo bang dat Hij riep: 'Laat het niet gebeuren, God!' Maar direct daar achteraan gaf Hij zijn eigen wil over aan God: 'Doe wat U wilt.'

ONVERHOOROE GEBEDEN
Je zou kunnen zeggen dat het eerste deel van Jezus' gebed niet door God verhoord is en het tweede wel. Gelukkig maar, zeggen we nu achteraf. Want door zijn sterven en opstanding hebben wij toegang tot God gekregen.
Wij zelf hebben natuurlijk veel vaker te maken met onverhoorde gebeden. Lang niet alles wat wij bidden, zien wij werkelijkheid worden. Daar worstelen de meesten van ons vast wel eens mee. Maar dan is deze tekst uit Openbaring wel heel bemoedigend. We lezen hier immers dat de gebeden van de heiligen onmisbaar zijn voor God. Alle gebeden dus, ook de gebeden die niet verhoord worden! God heeft al het roepen van de mens nodig om straks de geschiedenis van de gevallen aarde te beëindigen, en zijn nieuwe aarde tot stand te brengen. Wat een wonderlijk diepe gedachte.


Arie Jan Mulder.+++++
Met toestemming van Arie Jan Mulder overgenomen uit "Opwekking" nr. 608, april 2016.
+++++
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten