"Jezus weende" & "URK" (nav overlijden Jan Baarssen-Urk ..... door Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4038
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

"Jezus weende" & "URK" (nav overlijden Jan Baarssen-Urk ..... door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Apr 13, 2016 10:33 am

Peter Gerrets :

WOENSDAG 13-04-2016.


"Jezus weende".


"Jezus weent"
Je stond op.
Je hebt geen oog dicht gedaan.
Het maalt alsmaar door je hoofd.
Hij is er niet meer.
Echt niet?
Hij kan toch zo binnenlopen?
Is zij er niet meer?
Kan ik haar nooit meer bezoeken?
Het dringt niet tot je door.
Goede morgen?
Familie Baarssen.
Urk.
Wat is er goed?
Laat je tranen maar lopen.
Je kunt nu niet bidden.
Maar dat verstaat Hij wel.
Jezus weent.
Om de dood die zich laat gelden.
Jezus weet van een wereld die wij niet kennen.
De wereld van Gods heerlijkheid.
Jezus weent.
Om zijn vriend.
Om zijn vriendin.
Om het lijden van zijn kinderen.
Zijn volk.
Jezus weent om ons ongeloof.
Vandaag huilt hij over jou.
Over die leeuw die brullend rondgaat en erop uit is gelovigen te verslinden.
Geloof me.
Op de dag dat de dood dood gevonden wordt, zal Hij juichen.
En Hij zal alle tranen van de aangezichten afwissen, drogen.
Op die dag lacht God.
Lacht Jezus.
Want het is wel volbracht.
Op Golgotha heeft de dood zijn angel verloren.
Maar hij is een taaie vijand.
En toch verliest hij zijn macht.
Huil maar.
Jezus deed en doet het.
Om jou, met jou, voor jou.
Hij legt Zijn hand vandaag op je.
Strelend.
Zegenend.
Troostend.
Nee, de dood zal het laatste woord niet hebben.
Het leven!
God.
De aarde wordt een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!


Peter.


(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4038
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: "Jezus weende" & URK (nav overlijden Jan Baarssen-Urk ..... door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Apr 15, 2016 11:58 am

Peter Gerrets :

VRIJDAG 15-04-2016.


URK.


Vandaag ben ik in gedachten en gebeden op Urk.
Vanmorgen vindt de rouwdienst plaats in de Jachin Boazkerk.
Jan Baarssen (17) verdronk.
Hij werd vermist.
Hij is gezocht.
Hij is gevonden.
Er zijn geen woorden voor.
Vader en moeder, broers en zussen, familie, vrienden en kennissen van Jan van ganser harte gecondoleerd.
En ik bid voor ds. T. Klok die in deze dienst zal voorgaan om de zalving van de heilige Geest om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.
De Zoeker die altijd vindt wat verloren is.
En ja, jongeren van Urk, zó kan er plotseling een einde komen aan het leven.
Jullie vieren feest. Vandaag jank je om Jan.
Er zal stilte zijn.
Tranen van groot verdriet zullen vloeien.
Je kunt boos zijn.
Misschien wel op God.
Jullie zijn niet vermist.
Jullie ouders weten waar jullie zijn.
Weet God waar je bent?
Bij Hem sta je als vermist opgegeven.
Als je Hem de rug hebt toegekeerd.
Als je niks met Hem hebt.
Als je schopt tegen de kerk.
God geeft niet op.
Hij stuurde eerst Jezus, zijn Zoon.
Later stuurde hij de heilige Geest.
Die spreekt in jullie geweten.
Laat deze verdrietige dag jullie ertoe brengen dat je tegen de hemelse Vader zegt: "Vader, hier ben ik. Laat me niet los, nu niet, later niet. Ik ben nu boos, omdat ik er niets van snap. Dat wat met Jan gebeurd is.
Pak me vast. Bewaar me. Verander mijn hart. Vergeef me dat ik zo koppig en eigenwijs ben. Ik kan niet zonder u".
Wat ík met Urk heb?
Ik ben er één keer geweest.
Om een medestudente op te zoeken.
Ik heb met haar door het dorp gewandeld op een avond.
En ik hoorde uit kerken koren zingen.
Het maakte diepe indruk.
Mijn vriend ds. Stam geeft altijd hoog op over Urk.
Over jullie karakters, geloof, kerkgang, gastvrijheid, de vis.
Urk is bijzonder.
Maar geen hemel op aarde.
Het is geen Eden.
Maar door FB en door ds. Stam ben ik wel met vele Urker mannen en vrouwen in contact gekomen.
Daar ben ik heel dankbaar voor.
Jullie kerkelijke verdeeldheid begrijp ik niet. Jullie saamhorigheid vind ik bijzonder.
Jullie staan klaar om mensen in nood te helpen.
Jullie zingen ontroert me.
Mijn eerste Urker vrienden waren en zijn Hendrik Kramer en Dubbele Janson. Op mijn weg gekomen zonder tussenkomst van ds. Stam.
Vandaag mag ik vele Urker FB-vrienden en vriendinnen hebben.
Dank voor jullie aller vriendschap.
Vandaag ben ik in gedachten en gebeden bij jullie op Urk.
Ik heb verdriet om de rouwdragenden.
Ik denk aan de jeugd.
Zie je die Goede Herder?
Als het moet, laat hij zijn hele kudde achter, om jou te zoeken, te vinden, op zijn schouders te dragen, jouw wonden te verzorgen en je terug te brengen in zijn kudde en in de schaapskooi.
Lieve mensen.
Ik hoop dat je vandaag getroost wordt.
Dat je je meldt bij de Vader.


Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4038
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: "Jezus weende" & "URK" (nav overlijden Jan Baarssen-Urk ..... door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Apr 16, 2016 8:43 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG 16-04-2016.


URK (2).


Hartelijk dank voor de overweldigende reactiestroom op mijn schrijven gisteren.
Het is ongeveer 174 keer gedeeld.
En ik mocht méér dan 40 vriendschapsverzoeken ontvangen.
Welkom in mijn vriendenkring.
Dat het evangelie in staat is te vertroosten, te bemoedigen blijkt.
Ik verlang écht dat alle rouwdragenden de aanwezigheid van onze hemelse Vader zullen ervaren.
Dat het Urk goed gaat.
Ook alle jongeren.
En niet alleen op Urk.
Ook dank voor alle reacties van elders.
EN WIE IS PETER?
Ik ben geboren en getogen in het prachtige Delft.
Van origine 'gewoon' Nederlands Hervormd.
Door een middelbare schoolvriend in bevindelijke kringen terecht gekomen.
Op 19-jarige leeftijd mocht ik mijn leven uit handen geven in de handen van Christus.
Op dat moment was ik in opleiding voor onderwijzer in Rotterdam.
Maar ik ontving een roeping van God en ging theologie studeren in Brussel.
Eerst heb ik mijn onderwijzersopleiding afgerond.
In Brussel volgde ik een HBO-opleiding zowel in het Nederlands als in het Frans. Aan het Bijbelinstituut België van de Belgische Evangelische Zending. Tegenwoordig de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee.
Tegen mijn plannen in werd ik beroepen in Nederland.
Ik wilde niets liever dan predikant worden binnen de Belgische Hervormde Kerk of de Verenigde Protestantse Kerk.
Maar het werd Enschede, het werd 36 jaar werken binnen de Pinkster- en Evangelische Gemeenten.
Enschede.
Rockanje.
Den Haag.
De mooiste tijd was lesgeven aan een bijbelschool van de Stichting Jong en Vrij in Rockanje.
Jonge christenen lesgeven en Christus vóórleven.
Ik heb me nooit opgesloten in een bepaalde kerk of kerkgenootschap.
Kerkmuren bestaan voor mij niet!
In mijn actieve periode heb ik in diverse kerken mogen voorgaan en in onze Pinkstergemeente nodigde ik predikanten uit, Hervormd, Gereformeerd, Baptist.
Door nierfalen moest ik stoppen en heb ik 15,5 jaar gedialyseerd. Op 29-12-2011 heb ik een nier mogen ontvangen van een Oostenrijks verkeersslachtoffer.
Geen dialyse meer. Maar mijn hart, bloedvaten en zenuwbanen zijn beschadigd.
Af en toe mag ik nog voorgaan.
Verder ben ik op FB actief geworden.
Sinds juli 2011 ben ik belijdend lid geworden van de PKN en kom in de Haagse Gereformeerde Bondsgemeente, de Bethlehemkerk.
Ik weet mij verbonden met allen die niet meer zonder Jezus kunnen leven.
Alles is genade.
Dat we er zijn.
Ik ga graag om met jongelui en met ouderen. Ik ben 66. Maar niet geschikt voor een ouderenvereniging.
Nog te jong van geest. Nog vol visie.
Ik hoop jullie beter te mogen leren kennen.
Een mooi, gezegend weekend voor al mijn FB-vrienden en vriendinnen.

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4038
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: "Jezus weende" & "URK" (nav overlijden Jan Baarssen-Urk ..... door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Apr 29, 2016 5:12 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 29-04-2016.


URK (2).


Nog steeds denk ik aan die verschrikkelijke week.
Jan Baarssen die niet thuis kwam, die vermist werd, die gezocht werd en helaas in de Urkervaart gevonden werd. Verdronken, dood.
En we waren verbijsterd.
Jullie gedroegen jullie als één volk.
Ik schreef iets omdat ik jullie wilde laten weten dat God zó ongelooflijk veel van jullie houdt. Ook van Jan en van zijn ouders en familie en vrienden. Dat we voor onze hemelse Vader soms ook vermisten zijn.
En ik wist helemaal niet dat jullie dat bericht zouden delen of erop zouden reageren en dat ik zoveel Urker vrienden en vriendinnen erbij zou krijgen.
Het is nog maar kort geleden en het dagelijks leven gaat door. Zelfs na zoiets verschrikkelijks.
Het gaat door.
Dat kun je niet tegenhouden.
Je moet verder.
Er komen wonderlijke dagen.
Morgen is het, begreep ik, feest op Urk. De vlaggen uit.
Woensdag 4 mei de vlaggen uit, maar wel halfstok. Dodenherdenking. Ja natuurlijk gaat het over alle omgekomen militairen en burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog en allen die omgekomen zijn tijdens vredesmissies. Alle omgekomen kinderen van Abraham, die 6.000.000. Twee minuten stilte.
Plechtige ceremonies.
De volgende dag gaat de vlag weer uit.
Een eerbetoon aan de Vorst die na het offer voor ons aller zonden, die ons met God verzoend heeft met Zijn vergoten bloed, die de aartsvijand de dood heeft overwonnen en als Overwinnaar terugkeert naar de Vader?
Het is Bevrijdingsdag. Het valt mij op dat we dat alleen nog maar weten te vieren met popconcerten.
En doorgaans niet met dankdiensten.
Behalve nu, omdat het samenvalt met Hemelvaartsdag.
Ik voel me sterker met jullie verbonden dan ooit.
Prachtig dat jullie samen actie voeren voor dat Syrische gezin waarvan de auto werd vernield.
Maar ik denk nog steeds aan vader en moeder Baarssen, de broers en zussen van Jan en alle andere familieleden. Dat de geslagen wonden mogen helen, bittere tranen mogen worden gedroogd door die liefdevolle Jezus Christus, die ooit hartverscheurend huilde bij het graf van zijn vriend Lazarus.
Urk, ik wil jullie allemaal namens onze hemelse Vader zegenen:
"DE HERE ZEGENT EN BEWAART JULLIE. DE HERE LAAT HET LICHT VAN ZIJN AANGEZICHT OVER JULLIE SCHIJNEN EN IS JULLIE GENADIG.
DE HERE KEERT ZIJN AANGEZICHT NAAR JULLIE TOE EN GEEFT JULLIE ZIJN VREDE. AMEN".

Ontvang vanuit Den Haag mijn hartelijke groet,
Peter Gerrets.
p.s. Voor alle duidelijkheid: ik schrijf dit recht uit mijn hart. Niet om geliked te worden of om andere reacties te krijgen. Niemand hoeft te reageren. Ik voelde me gedrongen om jullie te schrijven. Dank voor wie jullie zijn.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten