DIVERSEN (door em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4054
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

DIVERSEN (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Apr 09, 2016 12:06 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG 09-04-2016.


DIVERSEN.


1.
Een week vol strijd achter me.
Hoe ouder ik word, des te meer heb ik verdriet over de ziekte die Nederland al eeuwen teistert.
Kerkelijke verdeeldheid.
Op Youtube en in krantenartikelen spreken reformatorische predikanten uit dat ze er verdriet van hebben.
Ik betwijfel het.
Jezus bad tijdens het Eerste Avondmaal om de eenheid tussen allen die in Hem zouden gaan geloven.
Niet zomaar een eenheid, maar de eenheid die de Vader met de Zoon heeft en de Zoon met de Vader.
Een innige, organische eenheid in liefde en trouw. Een eenheid die nooit verbroken zal worden.
Ik schreef er deze week eerder over.
Omdat hoogleraren, predikanten, kerkenraden, gemeenteleden niet willen blijft Jezus' gebed onverhoord.
En dit durven we te verantwoorden.
Met onze dwaze haarkloverijen over dogmatische verschillen.
Peanuts. Wedergeboren christenen zijn één met andere wedergeboren christenen tot welk kerkgenootschap ze ook horen.
Ik heb het meegemaakt dat een Pinkstergemeente in Zutphen op zondagmorgen geen dienst hield, omdat in de Nederlands Hervormde Gemeente een gelovige en bijbelgetrouwe predikant voorging.
Daar heb ik respect voor.
Wij zien die 'anderen' als concurrenten, in plaats van familieleden.

2.
Helaas heb ik geen metgezel gevonden om op vakantie te gaan.
Maar ik ga 2 weken naar Almen in de buurt van Lochem.

3.
De eeuwen door hebben we het ideaal gehuldigd: de kerk van Jezus Christus moet een kerk van heiligen zijn. Dat is dan een kerk zonder zondaren. Sommige vromen sloten zich op in kloosters en abdijen of helemaal alleen in een kluis.
Maar de kerk, het klooster, de abdij en de kluizenaarswoning werden geen hof van Eden van vóór de zondeval.
Wijlen ds. Toornvliet zag het beter.
Tijdens zijn 45-jarig ambtsjubileum keek hij de kerk in en vroeg hardop: 'Waar zijn de hoeren, waar de drugsverslaafden, waar de homo's?'
En hij stelde de vraag: 'Heb ik het wel goed gedaan?'
4.
Nee, ik ben niet depressief.
En alsjeblieft laat niemand reageren met: 'Het komt allemaal wel goed!'
Dat Nieuwe Jeruzalem komt er.
Niet vanuit de aarde.
Wel vanuit de hemel.
Er is er één die ons allemaal de eeuwige duisternis moet intrappen.
Er is er één die zelfs gelovigen verdraagt.
Er is er één die in de chaos, de puinzooi, de afvalberg, de zichzelf vernietigende mensheid is neergedaald, die niet verwelkomd werd als redder. Die door gelovigen en ongelovigen is uitgekotst en door een juridisch zeer laakbaar proces ter dood is veroordeeld.
Die ons tot in de afgrond moet haten, maar tegen beter weten van ons houdt. Er is, er bestaat niemand die ons méér bemint dan die Ene.
Hij is uit de doden uitgebroken als de Levende. Teruggekomen. Naar God de Vader gegaan en nog eens teruggekomen in de persoon van de heilige Geest, omdat hij niet wil dat er ook maar één van ons terechtkomt in de plaats waar geen licht, geen warmte, geen liefde en geen God meer is.
Hoe bestaat het o mens, wie je ook bent, dat je Zijn liefde nog steeds afwijst?
Niemand gaat verloren door wat hij of zij verkeerd deed.
Gods liefde in Jezus weigeren.....
Die vergeving....
Die vrijspraak....
afwijzen en niet omhelzen is doodzonde.

5.
Wee ons, als we weigeren dát Evangelie te verkondigen en toe te passen.
In woord en daad.
'Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen', zegt Jezus.


Peter Gerrets.(www.facebook.com/peter.gerrets)
[email : pastor@ingodsveiligehanden.nl & p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4054
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: DIVERSEN (door em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Apr 09, 2016 3:26 pm

Reactie op Google+ door Craig Hines :AMEN! ONE CHURCH, ONE GOD!
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten