" WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN. " -- " WAT BETEKENT DIT VOOR MIJ ? " (em.past. Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5699
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN. " -- " WAT BETEKENT DIT VOOR MIJ ? " (em.past. Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Jan 21, 2021 10:11 am

Peter Gerrets :

DONDERDAG 21-01-2021


" WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN. "


"Hem, die geen zonde heeft gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: Gods gerechtigheid,- in eenheid met hem"
(2 Korintiërs 5:21 Naardense Bijbel 2014).


" WAT BETEKENT DIT VOOR MIJ ? "De perfecte weergave van datgene wat Gods plan beoogde.
En wat door Jezus Christus tot uitvoering is gebracht.
Zonde en Gerechtigheid staan tegenover elkaar.
De mens wordt geassocieerd met zonde.
God met gerechtigheid.
De mens met de verkeerde keuzes, met het overschrijden van grenzen, met ongehoorzaamheid, met het dragen van verschrikkelijke consequenties van verkeerde daden en van grove nalatigheid.
Met duisternis, met de fysieke en geestelijke dood.
God wordt geassocieerd met gerechtigheid. Eerlijkheid. Transparantie.
Recht. Met onbegrijpelijke keuzes die wij, mensen, niet vatten. God wordt geassocieerd met licht en leven. Heil en vrede.
Paulus schrijft in dit schriftgedeelte over Gods drijfveer, over Christus' drijfveer, namelijk: liefde.
Toen God de toegang tot de Hof van Eden achter Adam en Eva sloot, trok Hij zich niet terug.
Het project 'MENS' was mislukt.
God ging over tot de orde van 'zijn dag'.
God is niét in staat gebleken dit hoofdstuk voorgoed af te sluiten.
God is blijkbaar niét gelukkig zónder zijn aarde. Zónder zijn schepping. Zonder zijn mensen.
De hele bijbel spreekt over Gods verborgen én uitgesproken wil om hemel en aarde met elkaar te verzoenen.
Het project 'MENS' kreeg een vervolg met Noach en mislukte opnieuw.
En een derde poging met Abram.
En het mislukte opnieuw, tóch?
De laatste poging met de Tweede Adam, de Laatste Adam, het mensgeworden Woord, Jezus.
Als er één Volhouder is, is het onze God.
Eén die niet opgeeft.
Eén die heel zijn wil erop gezet heeft om óns met Zichzelf te verzoenen, God.
God heeft de planeet AARDE lief.
Alle bewoners van destijds, vandaag en van de toekomst.
Hij zond zijn kostbaarste bezit, zijn eniggeboren zoon, in onze wereld als baby. Als mens.
Jezus wist en wéét niet wat zonde is.
Zonde bestaat niet in de wereld waar hij vandaan kwam. Hij ontdekte dat wij, mensen, ermee behept zijn.
Onze funeste keuzes, onze grove nalatigheid, onze ongehoorzaamheid, ons verdriet. Hij zag onze overtredingen, de ziekten die ons kwellen en dat mensen sterven. Hij zag in mensen hoe boze geesten zich manifesteerden.
Hij zag het verdriet, de pijn, de ziekte, de dood.
Het leven op aarde moet een shock geweest zijn. Liefde die zomaar kan omslaan in haat.
Hij leefde ons leven.
Maar hij was niet in staat om verkeerde keuzes te maken of om nalatig te zijn.
Hij dacht liefde, hij sprak liefde, hij deed liefde.
Blinde haat zocht hem te betrappen op zonden. Blinde haat bracht hem voor het gerecht. Blinde haat deed valse getuigen tegen hem getuigen. Blinde haat veroordeelde hem tot de meest gruwelijke dood en hij verdedigde zich niet.
Hij liet zich geselen, bespuwen, bespotten, een doornenkroon opzetten, hij droeg het kruis, liet zich uitkleden, zich vastnagelen, daar hing de Onschuldige, Gods gerechtigheid.
Totdat het volbracht was. En zélf bepaalde hij de tijd van overlijden. Hij stierf.
Paulus licht toe.
Jezus wist niet wat zonde was.
Hij was Rechtvaardig.
Maar...God...liet alle schuld van alle zonden van alle mensen van vroeger, vandaag en van de toekomst op hem neerkomen. In Gods realiteit werd op Golgotha een volmaakt Offerlam, waar heel de wereld haar zonden op had gelegd, geslacht.
Aan dat vloekhout hing DE ZONDE IN EIGEN PERSOON.
God maakte zijn lieveling tot DE VERPERSOONLIJKING VAN DE ZONDE VAN DE WERELD aan dat vloekhout.
En de heilige God trok zijn handen van hem af en het werd pikkedonker.
God liet Jezus los. Dat had Jezus nog nooit meegemaakt. Van 12.00 uur tot 15.00 uur. Zonsverduistering. God liet Jezus los. Dát is de hel!!!
Vandaar die ijselijke schreeuw, Psalm 22, 'mijn God, mijn God, wáárom hebt Gij mij verlaten?'
Vanaf het kruis geen vervloekingen richting God, een gebed.
Het oordeel van God over de wereld onderging Jezus.
Als het weer licht wordt...VOLBRACHT.
De straf is voltrokken, het oordeel ondergaan, het reddingswerk - het verlossingswerk - de verzoening tot stand gebracht. Dan geeft Jezus zijn levensgeest aan de Vader. Op de derde dag staat hij op. Ook de dood is verslagen.
En Paulus zegt nu:
DE GERECHTIGHEID VAN GOD WERD TOT ZONDE.
EN DE ZONDE WORDT GERECHTIGHEID VAN GOD.
Wat een merkwaardige uitruil.
God rekende zijn onschuldige Zoon de zonde en de gevolgen ervan toe.
En u, jij en ik die in dankbaarheid God danken en in ons leven aanvaarden krijgen Gods gerechtigheid toegerekend.
Jezus zondig en schuldig verklaard.
En ik, omwille van Jezus, rein en heilig verklaard.
TENSLOTTE.
Hoe is het mogelijk dat je daar koud onder blijft?
Dat je weigert die genade te omhelzen?
Te geloven?
Je bent daar niet van uitgezonderd.
Niet te slecht. Niet te zondig?
Jezus volbracht het voor ALLEN.
Het is onbeleefd een geschenk te weigeren.
Dat noemen we: v r o m e h o o g m o e d!
Eigenlijk zeggen we dan dat het offer van Jezus niet voldoende was.
Dwaas.
Geef Jezus jouw zonden.
En ontvang Gods vrijspraak, vergeving, genezing, zijn gerechtigheid.
Dáárom schrijft Paulus: dié liefde van Christus drijft mij om het Evangelie te verkondigen, om te getuigen van wat God in Christus voor mij gedaan heeft.
Ik ben met God verzoend. Andere christenen óók. Op dezelfde wonderlijke manier. Daarin zijn wij met elkaar als broeders en zusters verbonden.
Samen willen we ons leven leven voor deze God en mensen vragen: laat je alsjeblieft met God verzoenen.
Dáárom behoren we in eenheid, in hartsverbondenheid op te trekken.
Opdat de wereld zal zeggen:
"Zie, hoe lief ze elkaar hebben".


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten