" LIEFDE ZONDER WOON- OF VERBLIJFPLAATS ? " (door em.past.Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3945
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" LIEFDE ZONDER WOON- OF VERBLIJFPLAATS ? " (door em.past.Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mei 20, 2019 8:00 pm

Peter Gerrets :

ZONDAG 19-05-2019


LIEFDE ZONDER WOON- OF VERBLIJFPLAATS ?


"Een bedevaartslied, op naam van David.

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig te wonen.
Als kostelijke olie is het op Aärons hoofd, die neerdruipt in de baard
en van de baard op de kraag van zijn kleed.
Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg.
Ja, dáár schenkt de HEER zijn zegen:
leven voor altijd"

(Psalm 133:1-4 uit de Willibrordvertaling 1995).


Een psalm voor onderweg.
Het volk van God op weg naar de tempel in Jeruzalem.
Om de feesten te vieren.
Pésach, Wekenfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest.
Zingend onderweg.
Eén verlangen, één reisdoel.
Eensgezind, samen delen, elkaar bijstaan.
Samen onderweg kamperen.
Goed, heerlijk!

Temidden van dat pelgrimsvolk, in die gezindheid onderweg, dáár merk je de aanwezigheid van de heilige Geest, dát is die zegen, dát is het eeuwige leven.

Dat is vers 1 en vers 4.

Met twee voorbeelden laat de auteur zien wat hij bedoelt.
Die voorbeelden staan in vers 2 en vers 3.

Aäron, hogepriester, is gezalfd met olie.
Zó overvloedig, dat de olie van zijn hoofdharen vloeit in zijn baard op de kraag van zijn gewaad tot aan de zomen van zijn kleed.

Net zoals de dauw van de Hermon in Noord-Israël als het ware druipt op de Sionsberg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Van boven naar beneden.
Van het noorden naar het zuiden.

Als Jezus ten hemel vaart, ontvangt Hij van de Vader de heilige Geest om die uit te storten op de gelovigen-in-Jezus, die 120 en door wat aan hen gebeurt en door de preek van Petrus 3.000 uit de menigte die gehoor geven aan de uitnodiging van Petrus: 'Keer je om, stel je vertrouwen op Jezus tot vergeving van jullie zonden en laat je dopen en ontvang de heilige Geest'.

Psalm 133 onderwijst ons: is ons Hoofd gezalfd, en dat is Christus hoofd van zijn lichaam, dan vloeit die zalving over het hele lichaam. Wáár moet ik zijn om te delen in die zalving?
Ik sluit mij aan waar broeders en zusters samen onderweg zijn in eendracht en onderlinge liefde.

Dáár schenkt de HEER de zegen, dat is de zalving van de heilige Geest.

Dat beleef je in de kerk of gemeente met velen, maar ook in huiskringen en ook als je met een broeder of zuster samen bent en God prijst, Hem in het gebed jullie laat vinden.

Laat ons anno 2019 geen gemeente van Laodicea zijn. Uitgeblust, kil, lauw of koud.
De gemeente was bijeen. De organist begeleidde het zingen of de worshipband. De voorganger bad, preekte, ze zouden het Avondmaal vieren en niemand, nee niemand had in de gaten dat Jezus Christus niet meer aanwezig was.
Het 'kerkelijk bedrijf' ging zonder Jezus gewoon door.
En Jezus stond buiten, klopte op de kerkdeuren en moest roepen: "Is er iemand die Mij hoort? Laat hij of zij alsjeblieft Mij binnenlaten!! Dan voeg Ik Mij bij jullie en zal met jullie de Maaltijd houden" (Openbaring 3:20).

Laodicea. Dé liefde Gods dakloos, moet aankloppen, roepen en hopen dat iemand Hem hoort en toelaat.

Zo zijn er al vele Laodicea-gemeenten in alle denominaties.
Jezus en Die gekruisigd, die verrezen is en terug zal komen op de Olijfberg wordt verloochend.
Er zijn heden ten dage voorgangers die het lijden, de kruisiging slechts zien als Jezus' solidariteit met de lijdenden in deze wereld. Vele predikanten die niet geloven in de lichamelijke verrijzenis van Jezus en dus ook niet in zijn wederkomst.
Geen verzoening door Jezus' offer met God.

Daar is Jezus de deur uitgewerkt.

Ik hoop dat jullie vandaag samenkomen als Gods volk en Jezus Christus merkbaar in jullie midden.


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten