" HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 18, 2019 2:48 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG 16-03-2019


"Wanneer hij (Judas Iskariot) dan naar buiten gaat zegt Jezus: nú wordt de mensenzoon verheerlijkt en wordt God verheerlijkt in Hem! Als God door Hem wordt verheerlijkt, zal God Hém ook verheerlijken door Hem, ja onmiddellijk zal Hij Hem verheerlijken!
Kindertjes, nog maar kort ben Ik bij u; ge zult Mij zoeken en zoals Ik tot de Judeeërs heb gezegd 'waar Ik heenga kunt u onmogelijk komen' zeg Ik dat thans ook tot u; een nieuw gebod geef Ik u, dat ge elkaar liefhebt!- zoals Ik u heb liefgehad, dat gij ook elkaar liefhebt; hieraan zullen allen herkennen dat gij leerlingen van Mij zijt, als ge onder elkander liefde hebt"

(Johannes 13:31-35 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (9).


Judas Iskariot vertrekt uit de bovenzaal.
De leerlingen begrijpen nog altijd niet waarom Judas vertrekt. Jezus weet het: Judas bereidt zijn verraad voor.
Merkwaardig dat Jezus nú weet dat de verheerlijking nadert. Jezus grijpt vooruit op de totale eindoverwinning en begint niet over verraad, arrestatie, het voor het gericht komen, de veroordeling, de terechtstelling, het afschuwelijke kruislijden. De mensenzoon wordt verheerlijkt, God wordt verheerlijkt in Hem.
Jezus verheerlijkt de Vader en onmiddellijk zal de Vader Hem verheerlijken.
Jezus ziet de verheerlijking in de opstanding.

Een onbegrijpelijk vooruitgrijpen.
De gebeurtenissen zullen zich binnen korte tijd afspelen.
Ik verlaat jullie. Jullie zullen Mij zoeken, maar Mij niet vinden. Want wáár Ik heenga, kunnen jullie niet komen.
Jezus' vertrek, Jezus' tocht zal Hem voeren in het dodenrijk, alléén!

Dáárom zegt Hij iets heel bijzonders.
Jezus kondigde het nieuwe verbond aan bij de Pésachmaaltijd, het éérste Avondmaal. Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed.
Nu voegt Hij er een nieuw gebod aan toe.
NIET: jullie zullen elkaar liefhebben als jezelf. Nee, niet EIGENLIEFDE is de maatstaf!!
MAAR: jullie zullen elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad.
JEZUS' LIEFDE is de maatstaf.

Het verbaast mij telkens het oude gebod te horen, zelden dit nieuwe gebod.
Vergeet Johannes 13:34 nooit!!
Dááraan herkennen buitenstanders dat jullie Mijn leerlingen zijn, als jullie onderling met die liefde elkaar liefhebben!!

Elkaar liefhebben met Jezus' liefhebben mét de nederige liefde van de voetwassing en met de kruisliefde, waarin schuldigen vergeving ontvangen.

Is deze liefde ons kenmerk, onze liefde voor christenen onderling van welke kerk we ook zijn?

Laten we dit spoor na in families, in huis, op school, kerkelijke activiteiten, in de straat, in dorp en stad, bij eigen volk en bij de vreemdeling in onze poorten?

Dat Nederlandse media zeggen: 'Deze christenen zijn waarachtige volgelingen van Jezus Christus!'

(wordt vervolgd)

Peter Gerrets

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4974
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " HIJ TOONT ZIJN LIEFDE " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Mrt 18, 2019 2:50 pm

Peter Gerrets :

ZONDAG 17-03-2019
Derde Lijdenszondag
Tweede zondag in de Veertigdagentijd


"Simon Petrus zegt tot Jezus: heer, waar gaat U heen? Jezus antwoordt: waar Ik heen ga ben je niet bij machte Mij nú te volgen, maar later zul je volgen!
Petrus zegt tot Hem: waarom ben ik niet bij machte U thans te volgen?- mijn lijf-en-ziel zal ik voor U inzetten!
Jezus antwoordt: je lijf-en-ziel wil je voor Mij inzetten?- amen, amen, zeg Ik jou: nee, er zal geen haan kraaien voordat je Mij driemaal verloochent"

(Johannes 13:36-38 Naardense Bijbel 2014).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (10).


We bespreken de laatste verzen van Johannes 13.

Wat valt mij op?
Jezus wéét wie Hij is.
Zijn uur breekt aan (:1);
Tijd van overplaatsing: Hij verliet de hemel en kwam op aarde en nu verlaat Hij de aarde en keert terug naar de Vader (:1);
De Vader heeft Hem alles in handen gegeven (:3);
Hij wéét dat één uit Zijn 12 leerlingen onrein, niet zalig is, Hem voor geld zal uitleveren en Hij wéét op het laatst dat het Judas Iskariot is (:11,:18,:21,:26);
Als mens brengt hem dat geestelijk in verwarring (:21);
Hij reikt Judas een stukje brood in wijn gedoopt en wijst hem aan (:26);
En nú, in die laatste verzen, wéét Hij ook wie Hem verloochenen zal (:38).

Jezus wéét dit alles NIET omdat Hij de Zoon van God is, want Hij heeft Zijn goddelijke positie opgegeven en is mens geworden. Als mens wist Hij dingen door de heilige Geest die Hij ontvangen had bij Zijn doop in de Jordaan. Hij is ons volkomen gelijk geworden, alleen Hij zondigde niet. Hij was de mens naar Gods wil en door de gaven van de heilige Geest liet Hij Zich leiden.
Eén van die gaven is: een woord van kennis, dat is: informatie ontvangen die een ander niet heeft - het is je door niemand vertelt - Gods Geest deelt het je mee.
Alles wat ik over Jezus heb geschreven tot nu toe, over wat Hij wéét/wist, wéét/wist Hij van de heilige Geest.

Wát weten de leerlingen?
Judas Iskariot stond onder invloed van de duivel, dia-bolos, dat is: uitéén-werper.
Die steeds meer vat op hem krijgt.
Hij was totaal teleurgesteld in Jezus die niet de Messias was, zoals Judas had verwacht. Eerst teleurgesteld, hij fraudeert, hij geeft Jezus aan, levert hem voor 30 zilverstukken uit aan de geestelijke leiders die van Jezus afwillen (:2;:27;:30).

En de andere leerlingen verbazen mij, onthutsen mij door hun totale onkunde.
Waar waren hun gedachten?
Wisten ze eigenlijk wie ze waren?

Waarom was er niemand die spontaan opsprong en de voeten van Jezus en zijn broeders waste?
Waarom liet Petrus Jezus begaan, totdat Jezus bij hem kwam?
Toen protesteerde hij.
Hij liet Jezus toe, maar nam het niet over.
Waarom zei niemand: wie onder ons is niet rein, is niet zalig, is Uw vijand?
Pas als Jezus zegt: iemand van jullie zal Mij voor geld prijsgeven, klinkt ieders stem: wie is het? In een ander evangelie: ben ík het?
Betekent dit, dat iedereen zich daartoe in staat achtte?
En als Judas aangewezen wordt, is er niemand die Judas te grazen neemt.
Zelfs als Judas het stukje brood eet en vertrekt, begrijpt niemand wat hij gaat doen.

Dan spreekt Jezus over Zijn naderend vertrek. Daar waar Ik heenga kunnen jullie onmogelijk komen (:33).

En Petrus komt daar nu op terug (:36).
Is hij doof? Jullie kunnen dáár onmogelijk komen, heeft Jezus zojuist gezegd (:33).
Waar gaat U heen?
Waarom kan ik U onmogelijk volgen?
Nú, in ieder geval niet. Later!
En dan Petrus zoals we hem kennen: 'ik zet mijn hele wezen voor U in' (:37).
Elders: 'ik ben bereid voor U de gevangenis en de dood in te gaan'.

Het moet een dolksteek in zijn hart zijn geweest, dat Jezus antwoordt: 'Jij, jouw leven voor Mij inzetten?'
Morgenochtend kraait er pas een haan als jij drie keer afstand van Mij genomen hebt.

Petrus, ga jij voor Mij opkomen?
Jij?
Je zult tot driemaal toe ontkennen dat jij ook maar iets met Mij te maken hebt.
Jij, een held?
Een lafaard zul je zijn.

Jezus heeft door de heilige Geest zelfkennis.
Wij?
Wij, kerkgangers, belijdenis gedaan of door onderdompeling gedoopt?
Wij, ambtsdragers?

Spreken wij binnen het kerkgebouw of binnen onze gelovige dorpsgemeenschap vaak te grote woorden?
Zouden we in een ondergrondse kerk of gemeente diezelfde woorden spreken?
Openlijk van Jezus getuigen in een Arabisch land?

Nee, óók in Nederland is het niet meer vanzelfsprekend christen of christin te zijn.
Kerkdiensten of samenkomsten te houden.
Onze kinderen naar christelijke scholen te sturen.
Een docent die iets ten nadele van Mohammed zegt, wordt naar huis gestuurd.
Een heel dorp te schande gemaakt door de media, omdat het bekend staat als 'een christelijk dorp'.
De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft ooit gezegd tegen hen, die vreesden voor islamitische vluchtelingen:
'Dit dwingt iedere christen om zijn of haar geloof weer eens serieus te nemen, naar de kerk te gaan, de Bijbel te bestuderen en te leren wat ons christelijk geloof inhoudt'.
Dát bepaalt onze door Christus geïnspireerde houding ten opzichte van iedereen die ánders is.

Johannes 13 is een onthullend hoofdstuk.
Zijn wij orenwassers of voetwassers?
Dienstbaar?
Getuigen van Christus in woord-en-daad?
Of dienaren van de Mammon?
Merken de vreemdelingen temidden van wie ik woon de liefde van Jezus op door mijn leven heen?

Ik ben onrein,
niet zalig
God-vijandig
Verrader
Ontkenner

van nature

Maar door het geloof in Jezus Christus
en de inwonende Geest
rein
zalig
vriend-van-God
en van allen die Hem vrezen
getuige in woord-en-daad

Opdat zij die mij vreemd zijn
broeders-en-zusters in Christus worden.

(wordt vervolgd)


Peter Gerrets

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten