MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 1:23 pm

[ Dit is eigenlijk geen directe overdenking , maar een gedachtengang/geloofsgevoel van onze dierbare vriend ; wij menen toch dit hier te moeten plaatsen ]

Peter Gerrets :

DINSDAG 08-01-2019


MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING.


Deze verklaring uit 2017 uit de Verenigde Staten van Amerika uit Evangelicale hoek is nu vertaald in het Nederlands en voorzien van een korte inleiding en een pastorale handreiking. Predikanten uit de Gereformeerde Bond, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) vonden het belangrijk dit publiek te maken.

Ik hoorde zeggen vanwege de pressie, de lobby van het COC, de homolobby dus.
Nog eens duidelijk maken waarvoor elke christen hoort te staan.
En niet in de gaten hebben dat je demonstreert hoe een orthodoxe christen en christin met zijn of haar seksualiteit moet omgaan over de ruggen van andersgeaarden die in het leven een zware strijd te leveren hebben juist omdat die o zo Bijbelse christenen deze overtuiging hebben.

Persoonlijk ben ik moe, verdrietig, gekwetst door dat gezwaai met de Bijbel in de hand van kerken en kerkmensen.
Met de Bijbel in de hand hebben wij Gods eerste liefde: het nageslacht van Abraham de eeuwen door vervolgd en bijna uitgeroeid, hen godsmoordenaars genoemd. Wij, de kerk van Christus, waren nu in de plaats van Israël gekomen. Wij waren het nieuwe Israël. Wij vervingen de besnijdenis door de zuigelingendoop. Wij hebben met die wapperende Bijbel de onderdrukking van de vrouw, rassendiscriminatie, apartheid, slavernij goedgepraat.

Petrus staat in Handelingen 10 met een Thora op het dak van Simon de leerlooier in Joppe te zwaaien. De heilige Geest toont hem een laken vol onreine dieren en zegt: "Sta op, slacht en eet". Petrus zegt met de hand op de Thora: Ik heb nooit iets onreins gegeten en ben dat ook nu niet van plan.
Totdat er gezegd wordt: "Jij zult iets wat God rein verklaard heeft, niet onrein noemen".

Want in de Bijbel zien wij méér veranderingen, ontwikkelingen.
De mens eet in de Hof van Eden vruchten en noten.
De spijswetten wijzen de mens op rein vlees en onrein vlees, vanaf Handelingen 15 een verbod voor het eten van vlees van een dier dat door verstikking om het leven is gekomen en Paulus eet zelfs vlees dat aan de afgoden gewijd is.

In de Hebreeënbrief verandert God zélf de Wet. Hij kiest Zijn Hogepriester niet uit de stam Levi, niet uit de familie van Aäron. Hij kiest Zijn Melchisedek. En Hij wordt mens uit de koninklijke stam Juda. Zijn Hogepriester en Zijn offerlam.

Hij spreekt over het Oude Verbond, de Wetgeving door Mozes. Maar ook over het Nieuwe Verbond dat ingaat zodra de mensen die in Christus geloven de heilige Geest ontvangen die Gods wil schrijft in de harten: het LIEFDESGEBOD. Liefde tot God en de liefde die Jezus betoonde aan Zijn leerlingen wordt de maatstaf voor de liefde tot onze medemens.
Voor het nageslacht van Abraham dat niet in Jezus gelooft geldt de Thora nog altijd, maar niet voor de gelovigen uit alle volken in Jezus Messias.

Maar de Nieuw-Testamentische gemeente blijft die Tien Geboden maar lezen en de sabbat die daarin genoemd wordt houden ze niet. Evangelische- en Reformatorische christenen blijven zich aan dat Oude Verbond vastklampen, maar zeer inconsequent. Er wordt schandalig selectief gewinkeld in die Wet. Er wordt gewezen op uitspraken van Jezus over de Wet en gemakshalve wordt vergeten dat Jezus geboren is 'onder de Wet' (Galaten 4:4). Jezus leefde hier op aarde onder het Oude Verbond.

Ik kan het niet verdragen dat de Traditionele- en Evangelische Kerken zó aan dat Oude Verbond vasthouden, naar het hen uitkomt.

Deze Nashville-verklaring is niet bedoeld als een anti-lhbt pamflet.
Maar ik vind het schokkend, beledigend en kwetsend.

Wij mogen voortaan niet meer zeggen dat we homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn.
Dat is niet onze identiteit.
Maakt onze seksualiteit geen onderdeel van onze identiteit uit? Er wordt toch vermeld of we man of vrouw zijn?

Er wordt gedaan of wij het voor het kiezen hebben.
Wij kunnen kiezen of we homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn.
Mag ik die 250 godgeleerden en politici met klem zeggen, dat we niet kunnen kiezen, maar dat we zó geboren zijn?
Die 250 denken ook dat wij genezen kunnen worden.
Er waren organisaties die hoog in het vaandel hadden dat ze andersgeaarden konden genezen en er niet in slaagden en zelfs opgeheven zijn.

Mensen die deelnamen aan die therapieën zijn zwaar teleurgesteld en beschadigd hieruit gekomen.
Van mijn 19e tot mijn 55e volgde ik een christelijk-charismatisch hulpcircuit. Pastorale gesprekken, gebeden onder handoplegging, uitdrijven van demonen, genezingsdiensten, ziekenzalving, begeleiding door een christen-psycholoog en tenslotte een christen-psychiater zonder resultaat. Op mijn 46e beleefde ik een gedwongen coming out en pas op mijn 59e kon ik mijzelf voor God en medemensen accepteren. 10 jaar geleden.

Zolang schuld dragen, schuld belijden, vergeving vragen, bidden om verandering. Zoveel jaren tegen mijzelf strijden.
Alle begeleiders zeiden: er rust op jou een bijzondere zalving van de heilige Geest die ik in mijn predikantschap ervoer.

Ik ben boos, verdrietig op de Reformatorische- en Evangelische Kerken die me een leven lang hebben laten tobben. Er is nooit door één hulpverlener gezegd: jij bent zó geboren. Ondertussen was ik predikant die met een geheim liep, waaronder ik kapot ging.

En dan waarop baseert men dat 'anders' zijn dan heteroseksueel zijn zonde is?
Met graagte haalt men anti-homoteksten aan.
Ik heb ooit een uitgebreide studie geschreven over al deze teksten. Te verkrijgen bij Arjo Vogel. Schrijf aan ArjoVogel@live.nl. Hij zendt je ze digitaal toe.

Uitgebreid heb ik deze teksten bestudeerd.
De Bijbel veroordeelt excessen en perversies.
Het schenden van het gastrecht door een voorgenomen groepsverkrachting.
Tempelprostitutie.
Heterovrouwen die hun relatie met hun man opgeven voor een lesbische relatie met vrouwen.
Heteromannen, die hun relatie met hun vrouwen opgeven voor een homoseksuele relatie met mannen.
Dát is tegennatuurlijk.
Ongelijkwaardige seks tussen volwassenen en kinderen, tussen meesters en slaven.
Seks tegen betaling en in uitbuitingssituaties.
Dáár gaan die zogenaamde anti-homoteksten over.

Nergens spreekt God een banvloek uit over een liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.
Want die komt in de Bijbel niet voor.

De Nashville-verklaring zegt notabene dat jij en ik volwaardige leden van hun gemeenten kunnen worden.
Volwaardige leden die ambten kunnen bekleden, deel kunnen nemen aan het Avondmaal?

Jij en ik kunnen andersgeaard zijn, maar moeten dan levenslang celibatair leven.
Paulus zegt in 1 Korintiërs 7:7-9 'het is goed alleen te zijn als ik, maar ieder heeft zijn of haar gave. De één kan alleen blijven, de ander niet. Tot de ongetrouwden en de weduwen zegt hij: het is goed alleen te zijn, maar als je je niet kunt beheersen moeten zij trouwen. Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden'.

Maar de 250 predikanten weten het beter. Verplicht celibaat. Sta je leven lang maar in brand!

Orthodoxe christenen moeten ook eens ophouden met te denken dat andersgeaarde mensen de hele dag en nacht niet van elkaar af kunnen blijven en almaar seks hebben.
Velen komen niet in gay bars of gay sauna's. Andersgeaarden randen geen kinderen aan. Het is niet besmettelijk. Niet iedere homo of lesbienne neemt deel aan de Gay Pride in Amsterdam.

Sommige kerken maken het homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zó moeilijk dat ze in jullie kerken niet kunnen blijven.
Als jij je man voelt in een vrouwenlichaam, dan bouwen ze je heus niet 1, 2, 3 om.
Daar gaan grondige psychologische en medische onderzoeken aan vooraf.
We leven in een gebroken wereld. Waarom is dat 'ombouwen' fout?

Na Genesis 3 is niets meer naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Niets! En daarmee moeten we leren omgaan.
Zo'n Nashville-verklaring maakt meer kapot dan ons lief is.
Velen zijn geschokt na de publicatie.

Wéér is de plank volkomen misgeslagen.
Ook ik voel me gekwetst. Ook ik ben verontwaardigd.
De ondertekenaars hebben heel wat uit te leggen.

Ik blijf verkondigen dat ieder van jullie welkom is bij God.Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 8:50 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 07-01-2019.

Er is veel beroering over deze Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, die door 250 orthodox-protestantse predikanten is ondertekend.
Over die ophef lezen we in de kranten en horen we op het journaal.
Maar het is goed de tekst van die verklaring te lezen.

Lees, besef wat hier zwart-op-wit staat.
Jullie kennen mij. Ik neem de Bijbel uiterst serieus. Maar ik heb grote, steeds grotere moeite met dat wat in de loop der eeuwen in de kerk van Rome en in de kerk van de Reformatie is vastgelegd aan documenten over wat de Schrift leert over allerlei thema's. Er is veel moois. Er is dwaalleer.
Er is veel wat door mensen, theologen is bedacht. Mensen bedachten dat God Zijn éérste liefde Israël heeft verstoten.
Mensen bedachten dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Mensen bedachten dat onderdrukking van de vrouw Bijbels was. Mensen vochten voor de zogenaamde Bijbelse argumenten voor slavernij, apartheid, discriminatie.
Mensen bepaalden dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Mensen bedachten de kinderdoop. En mensen bepalen nu dat lhbt'ers door Jezus gered kunnen worden, zelfs genezen, maar nooit een seksuele relatie mogen aangaan. Want dé Bijbel veroordeelt het. Wéér bepalen mensen wat de Bijbel zegt. En hier word ik misselijk van. De Bijbel mag van al deze mannen niet voor zichzelf spreken.
Ik ben blij dat God mijn herder is. En dat selectief shoppen in de Bijbel moét stoppen.
Ik ben verdrietig en ik laat mij door geen enkele theoloog een slavenjuk opleggen.
Niet uit Evangelische-, Pinkster-, Rooms-Katholieke-, of Protestantse- of Reformatorische Kerk.
Ik ben gebonden aan mijn Herder, ik luister naar Zijn stem en niet naar een huurling.

Jullie vinden de verklaring op:
nashvilleverklaring.nl

Neem de moeite om deze te lezen.

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 9:08 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 09-01-2019

Kanttekeningen bij mijn Bijbelstudie over Homoseksualiteit door Klaas Bakker.

ONTUCHT EN HOMOSEKSUALITEIT IN DE BIJBEL:

Oude Testament

In het Oude Testamant zijn verschillende teksten die gaan over praktiserende homoseksualiteit: ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ (Gen 19: 5). Waarbij het woord יָדַע yādaʿ "weten" in de zin van "seksueel contact" wordt gebruikt (Genesis 4:25). Weliswaar is strikt genomen hier geen sprake van homofilie maar van bestialiteit (seks tussen verschillende wezens, in dit geval engelen en mensen). Ook alle andere teksten blijken het praktiseren af te wijzen. Zo wordt in Lev 18: 22 aangegeven dat het "een gruwel is", terwijl in Lev 13: 20 zelfs wordt gesteld dat ze gedood moeten worden. In beide gevallen wordt het genoemd in een reeks van andere verboden vormen van seks (zoals incest, bestialiteit).
Zo lezen we dat geen enkel Israëlitisch meisje als hoer bij een tempel mag zitten en geen enkele Israëlitische jongen als קָדֵשׁ qādēš schandknaap (Deut 23: 17 & 18). De informele Hebreeuwse term voor een "seculiere" mannelijke prostituee (dat wil zeggen, een Sodomiet) is de kleinerende bijnaam כֶּלֶב H3611 keleb "hond" welke in het volgende vers wordt vermeld: "schandegeld" (nvb) "hondengeld" (hsv) (Deut 23: 18). Of om het explicieter uit te drukken: Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk (Lev 18: 22) en iets waar volgens de Mozaïsche wet de doodstraf op stond (Lev 20: 13).

Nieuwe Testament

Tegen de Corinthiërs, toen een verlichte stad, werd gezegd “Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders” (1 Cor 6: 9&10), waarbij in de grondtekst met ἀρσενοκοίτης arsenokoiti̱s̱ “knapenschender, homofiel” (letterlijk "coïtus [met een] man") een man wordt bedoeld die met andere mannen en jongens slaapt (toen een veelvoorkomend gebeuren). Ditzelfde woord wordt ook in 1 Tim 1: 10 gebruikt, en gezien de opsomming in beide gedeelten heeft het niets met tempel prostitutie te maken (daar rovers, lasteraars, leugenaars ook niets met de tempeldienst te maken hebben).
Belangrijk is dat we in het volgende vers lezen dat "Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God" (1Cor 6: 11) Met andere woorden, God wijst hier het praktiseren af, maar heeft wel de personen die dit zelfs hebben gedaan “gereinigd” of meer populair gezegd “vergeven”. Betekent dit dat deze personen nu op de oude voet door mogen gaan? Als we de rest van dit hoofdstuk lezen wordt duidelijk van niet met de conclusie “U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” (vers 20).
In een ander gedeelte wordt duidelijk gemaakt als men wel op de oude voet doorgaat: “Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald” (Rom1: 26-27).

Het Huwelijk in het Oude Testament

Genesis 2: 24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Het Huwelijk in het Nieuwe Testament uitgewerkt:

De heiligheid van het huwelijk

Matheus 19
1 En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging.
2 En een grote menigte volgde Hem, en Hij genas hen daar.
3 En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten?
4En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,
5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn,
6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
7 Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?
8 Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest.
9 Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.
10 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen.
11 Maar Hij zei tegen hen: Niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is.
12 Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.

Het huwelijksleven

1 Kor. 7
1 Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken.
2 Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
3 Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man.
4 De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
5 Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaaldetijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.
6 Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel.
7 Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze.
8 Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.
9 Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 9:09 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 09-01-2019.

BEANTWOORDING VAN KLAAS BAKKER (1).

Dank voor de moeite die je hebt genomen om mijn studie door te lezen. Dank voor de kritische kanttekeningen.
De opzet van de studie was om al de anti-homoteksten aan bod te laten komen.
Gewoon te beginnen met het Oude Testament.

Ik ben het volledig met jou eens, dat God man en vrouw bestemd heeft voor een huwelijk. Doel van het huwelijk, heel plat gezegd: kinderen voortbrengen, nageslacht voortbrengen om de aarde te vervullen.
Maar door wat er gebeurt in Genesis 3 wordt alles anders.
Dit is in de geschiedenis een dieptepunt.
Een zwarte bladzijde.
De mens verliest de persoonlijke omgang met God, het paradijs. Er komt angst en vrees voor God en elkaar.
Zelfs jaloezie en haat tussen broers, waarbij Kaïn zijn broer Abel vermoordt.
En mannen nemen van nu aan soms meerdere vrouwen.

Wat gebeurt er in Genesis 19?
Wát is de zonde van Sodom?
In Ezechiël 16:49-50 wordt gezegd:
"Zie, dit was de ongerechtigheid van je zuster Sodom: trots, omdat er brood zat was en tevredenheid over het kalme leven was het bij haar en haar dochters, de hand van een gebogene of arme pakte ze nooit vast; ze bleven op veilige hoogte en deden daarmee iets gruwelijks voor mijn aanschijn; dus deed ik hen weg zodra ik dat had gezien".

Trots, luiheid, geen zorg voor de degenen die zorg nodig hadden, hoogmoed.

In 2 Petrus 2:7-8 lezen we: "en als hij de rechtvaardige Lot, toen hij doodmoe werd van de wandel in teugelloosheid van die onverlaten daaraan heeft ontrukt, want in zien en horen heeft deze rechtvaardige zolang hij bij hen woonde dag aan dag zijn rechtvaardige ziel met hun wetteloze werken gepijnigd".

Judas 1:7 "Zoals Sodom en Gomorra en de steden om hen heen, die op gelijke wijze als zij hebben gehoereerd en achter ander vlees zijn aangegaan, er nu bij liggen als een teken en het vonnis ondergaan van eeuwig vuur".

Wát gebeurt er in Sodom en de omliggende steden?
Waarom heeft God besloten deze steden te vernietigen?
Omdat alle mannen homoseksueel waren?
Ezechiël heeft het over hun zelfgenoegzaamheid, hun rijkdom, hun trots, hun hoogmoed. Men denkt zich alles te kunnen permitteren. Er is geen bewogenheid met mensen die op hulp en zorg aangewezen zijn. Dat vindt God gruwelijk. Seksuele onreinheid, hoererij, homoseksuele handelingen komen voor. Lot heeft eronder geleden.
Zijn twee dochters waren verloofd met twee mannen uit Sodom.
In Genesis 19 wordt op een gruwelijke manier het gastrecht geschonden. Lot ontvangt twee gasten (engelen). De mannen van Sodom zien Lot nog steeds als vreemdeling. Zijn gasten ook. Ze zijn erop uit én Lot én zijn gasten tot op het bot te vernederen en zijn uit op groepsverkrachting.
Als álle mannen homoseksuelen waren in de hedendaagse zin van het woord, was geen van hen getrouwd met een vrouw. Petrus beschrijft hen als losbandig, teugelloos.
Inderdaad willen zij zijn gasten nemen.
Ezechiël beschrijft waarmee het begint: trots.
Het gaat hier om een grove schending van het gastrecht op de meest gruwelijke manier: door seks met de vreemdelingen te hebben, groepsseks met bruut geweld.

Gaat het hier om liefde tussen twee mannen of twee vrouwen? Om aangeboren homoseksualiteit?
Nee. Hier gaat het om het met geweld nemen van gasten.
Gruwelijk dat Lot zijn dochters, die weliswaar verloofd, maar nog maagd zijn, als prooi aanbiedt.

Lees Richteren 19 waar in Gibea hetzelfde gebeurt. Ook hier willen de mannen van de stad de gast nemen. Maar de gast duwt zijn bijvrouw naar buiten die de hele nacht wordt verkracht en 's morgens voor dood bij de voordeur ligt.
Beestachtig.

Nogmaals: ook hier gaat het helemaal niet om een liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.
Het is schending van het gastrecht. Groepsverkrachting. Geweld.

En dan de teksten in het boek Leviticus.
In 18:22 "De mannelijke soort zul je niet beslapen zoals je een vrouw beslaapt; een gruwel is dat".
In 20:13 "Een man die de mannelijke soort beslaapt zoals een vrouw beslapen wordt,- een gruwel hebben zij gedaan, zij twee; ze moeten ter dood gebracht, hun bloed komt door henzelf".

Hier staat het zwart-op-wit.
Het woord 'gruwel' wordt gebruikt.

Oók een gruwel is het eten van zeedieren zonder vinnen en schubben (Leviticus 11:11-12).
Oók een gruwel is het eten van bepaalde roofvogels, de sperwer, de visdief, de vleermuis, de reiger (Leviticus 11:13-20).
Een gruwel voor de HERE zijn afgoden van houtsnijwerk, het begeren van het zilver en goud waarmee ze bewerkt zijn
(Deut. 7:25).
Een gruwel voor God zijn occulte praktijken: waarzeggen, giftige magie, een schim, een geest uitvragen, raadplegen van de doden (Deut. 18:9-10).

Wat doen we met andere voorschriften?
Leviticus 18:19 Geen seksuele gemeenschap met jouw vrouw als ze ongesteld is.
Leviticus 19:9-10 Niet het hele land afmaaien, niet de hele wijngaard leeg plukken, maar overlaten voor de gebogenen, armen en zwervers.
Leviticus 19:13 De arbeider elke dag zijn dagloon geven.
Leviticus 19:19 Jouw vee niet laten paren met een andere soort, jouw land niet bezaaien met twee soorten zaad, geen gewaad dragen van twee verschillende stoffen.
Leviticus 19:23-25 Je plant een boom. Pas in het vijfde jaar mag je zélf van de vruchten eten.
Leviticus 19:28 Geen inkervingen in het vlees, geen inscripties, geen tatoeëringen.
Leviticus 20:6 Wie zich met occulte zaken bezighoudt, wordt buiten de gemeenschap geplaatst.
Leviticus 20:9 Wie zijn vader en moeder vervloekt, zal de dood sterven.
Leviticus 20:10 Een man die vreemdgaat met de vrouw van zijn naaste moeten allebei worden gedood.
Leviticus 20:18 Een man die slaapt met een vrouw die ongesteld is, beiden moeten buiten de gemeenschap worden geplaatst.
Leviticus 20:27 Dodenbezweerders en waarzeggers (m/v) moeten door steniging om het leven worden gebracht.

Hierbij stel ik mijzelf de vraag: wáárom handhaven we de teksten over twee mannen die elkaar beslapen, die seks hebben met elkaar en over al de rest wordt niet gesproken?
Handhaven we met dezelfde kracht het verbod om paling te eten, vlees waar nog bloed inzit, slapen met jouw vrouw die ongesteld is, dragen van kleding samengesteld uit twee stoffen en wat doen we met ons vee?
Het occultisme tiert welig: horoscopen lezen, de toekomst laten voorspellen, doden raadplegen.

Wat doen we met Leviticus?
Als wedergeboren christen sta ik niet onder de Wet (Thora) die in de eerste plaats gegeven is aan het biologisch nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob.
Niet aan de volken.
In Leviticus wordt het volk van God gewaarschuwd niet te vervallen in de zonden van de Kanaänitische volken die Hij verdreven heeft.

(wordt vervolgd).

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 9:10 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 09-01-2019.

BEANTWOORDING VAN KLAAS BAKKER (2).

Nu, de Nieuw-Testamentische teksten.

Over Romeinen 1 bestaan veel misverstanden.
Vanaf vers 18 moeten we letten op het werkwoord: veranderen, vervangen, inwisselen.
Gods toorn wordt opgewekt door alle goddeloosheid en alle ongerechtigheid van mensen die bewust de waarheid, die ze kennen, onderdrukken.
Want uit Gods schepping kunnen wij vele eigenschappen van God kennen.

1:21
God wél kennen uit zijn schepping, maar hem niet erkennen, danken of verheerlijken leidt tot verduistering.
1:22
Ze pretendeerden wijs te zijn, maar werden dwaas.
1:23
Nu hebben zij God veranderd, vervangen, ingewisseld voor afbeeldingen van mensen, vogels, viervoeters en reptielen.
De eeuwige God voor vergankelijke schepselen.
1:24
God geeft hen over aan hun eigen verlangens, passies, onreinheid.
1:25
De mens verandert, vervangt, wisselt in:
Gods waarheid voor de leugen.
De Schepper voor het schepsel.
1:26
God geeft hen over aan hun verduisterd, onrein denken.
Gevolg:
Heteroseksuele vrouwen die de natuurlijke omgang met hun mannen kennen veranderen, vervangen, wisselen in die natuurlijke omgang voor een tegennatuurlijke, ze gaan relaties aan met vrouwen.
1:27
Heteroseksuele mannen die de natuurlijke omgang met hun vrouwen kennen hebben deze losgelaten en gaan relaties aan met andere mannen.
1:28
Dit gebeurt als je God de plaats niet meer geeft die Hem toekomt. Dan geeft God je prijs aan een verwerpelijk denken, dat zich uit wat in 1:29-32 beschreven staat.

Het gaat in Romeinen 1 niet over mannen of vrouwen met aangeboren homoseksuele geaardheid. Maar om heteroseksuelen die homoseksuele relaties aangaan tégen hun natuur.

Voor mij voelt het tegennatuurlijk aan om te zoenen met een vrouw. Ik word op geen enkele manier tot een vrouw aangetrokken.

Dan volgt 1 Korintiërs 6:9-11.
Dat woord 'arsenokoitès' zowel hier als in 1 Timoteüs 1 is vreemd. Het woord is door Paulus bedacht. Hij heeft geen Grieks woord gebruikt waar homoseksuelen normaal mee werden aangeduid. Ik heb begrepen dat er wel 5 verschillende woorden gangbaar waren.
Dit woord is wel overgenomen door de Grieken, maar altijd in de context van onvrijwillig, tegen betaling én ongelijkwaardig, een situatie van uitbuiting.
Volwassenen met minderjarigen, meesters met slaven.
In onze huidige wereld, vooral in arme landen bidden heteroseksuele jongeren zich tegen betaling aan om met homo's het bed te delen. Zó verdienen deze jongeren hun levensonderhoud.
In de havenstad Korinte was dit niet vreemd.
Paulus benoemt dit feit met een eigen woord.
Hij vertelt dat zulke mensen in de gemeente zijn, mannelijke prostitués en die gebruik van hen maakten.
Sommigen hebben zó geleefd, maar zij hebben Christus leren kennen, zijn gedoopt, hebben zich aan God toegewijd, hebben de heilige Geest ontvangen.

Tenslotte: in 1 Timoteüs 1 gaat het over de Wet.
De Wet (Thora) is goed, maar zegt 1:8 je moet die Wet wel wettig toepassen.
Die Wet (1:9) geldt niet meer voor de in Christus gerechtvaardigden, maar die Wet geldt hen die Christus verwerpen, de ongelovigen, de mensen die zélf hun grenzen bepalen, die zich niet laten corrigeren, goddelozen, zondaren, voor wie niets heilig is, moordenaars, hoereerders, beslapers van de mannelijke soort (hier wordt opnieuw dat woord van Paulus gebruikt: ongelijkwaardige seks tussen mannen, waarbij de één uitgebuit wordt), ontvoerders, bedriegers, die meineed plegen en alles wat tegen de gezonde leer van Christus ingaat.
Voor hén geldt Gods Wet.

CONCLUSIE:

In geen enkele tekst gaat het over aangeboren homoseksualiteit.
Het gaat om excessen, perversiteiten, homoseks onder dwang, tegen betaling, groepsverkrachting of hetero's die seks met dezelfde sekse hebben.

De teksten in Leviticus staan temidden van vele andere geboden en verboden, gruwelen, waarmee we heden ten dage niets doen.
Voor wedergeboren christenen die onder het Nieuwe Verbond leven heeft de Wet (Thora) geen zeggingskracht.

In de Bijbel treft het dat Jezus er niets over heeft gezegd.

We vinden niet die échte liefdesrelaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht die door God veroordeeld worden.

Een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht moet Bijbels gezien voldoen aan deze voorwaarden:
⁃ Uit vrije wil en keuze aangegaan;
⁃ Een gelijkwaardige relatie zijn;
⁃ Monogaam zijn;
⁃ Een voor het leven aangegaan verbond in liefde en trouw.

Op grond van wat de Bijbel mij zegt, ben ik absoluut tegen het homoseks hebben met jan-en-alleman, tegen kortstondige relaties, tegen seksuele relaties met meerdere partners, tegen homo-prostitutie.
Ik weet niet hoe je een verbintenis voor het leven moet noemen tussen mensen van hetzelfde geslacht: homohuwelijk?

Klaas, ik hoop dat ik voldoende ben ingegaan op jouw kanttekeningen. We hoeven het niet eens te zijn, om toch broeders in Christus te zijn.
Van harte Gods zegen aan alle lezers en lezeressen.
Als er nog vragen zijn, dan graag via een persoonlijk bericht.

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Jan 08, 2019 9:11 pm

Peter Gerrets :

DINSDAG 08-01-2019

NASHVILLE-VERKLARING

Het is de hoogste tijd hierover te stoppen.
Het uitgeven van deze verklaring heeft zeer veel schadelijke gevolgen gehad.
Veel lhbt'ers waren er kapot van. Oude wonden werden opengereten. Opnieuw werd de afwijzing gevoeld. Opnieuw bevestigd dat je in bepaalde kerken niet veilig, niet écht welkom bent.
Verschillende vrienden mogen troosten, tot rust brengen.
De verdeeldheid wordt sterk gevoeld.
Ja, iedereen heeft vrijheid van meningsuiting. Wat was het doel van deze predikanten (zieleherders)?
In de media, op de sociale media wordt het christelijk geloof neergezet als een bekrompen geloof.
Dank u collega's.

Ik dank allen die op mijn schrijven hebben gereageerd. Waren er nu echt lezers die aanstoot namen aan de foto van twee mannen waarvan de één de ander omhelsd? Dat doen heteromannen ook hoor.

En ja, soms denken en geloven we verschillend.
Dat mag, dat respecteren we van elkaar.
Maar ik prikkel graag tot nadenken.
Papagaai ik mijn opvoeding in gezin, school of kerk na?
Of is dit mijn eigen door lezen en studie in/
van de Bijbel gevormde overtuiging?

Hierbij sluit ik deze uitwisseling van gedachten af.
Arjo Vogel heeft het zeer druk gehad met de studie over Homoseksualiteit te verzenden, gisteren 40x verzonden.
Ook jij heel erg bedankt.

Gods zegen iedereen.

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Do Jan 10, 2019 1:37 pm

Christelijke schrijver komt met eigen Nashville verklaring
De veelbekritiseerde Nashville verklaring heeft deze week veel ophef veroorzaakt. Ook de christelijke schrijver Koert Koster las de door meer dan tweehonderd dominees en andere christelijke prominenten ondertekende verklaring. Koert Koster komt vandaag met zijn eigen 'Rijnwoude verklaring'.
1. Ik ontken dat het mogelijk is om geboden en verboden uit de Bijbel op te leggen aan mensen die God en zijn gezag over hun leven ontkennen. Sterker: het is onmogelijk dat zij zich conform de Bijbel gedragen, wat dat inhoudelijk ook zou mogen betekenen. 
Ik erken dat christenen het zelf al moeilijk genoeg vinden om zich te houden aan de leefregels van God en het goede leven dat daarvan het gevolg is.

2. Ik ontken dat ik nu schrijf voor de ‘wereld’ (lees: niet-christenen). Ik breng hier geen evangelie als positieve en liefdevolle boodschap van hoop voor de wereld. 
Ik erken dat ik nu voor christenen schrijf, omdat ik graag met hen in gesprek wil komen over de woorden en uitspraken uit het Woord.
3. Ik ontken dat het mogelijk is om ideeën van mensen onder één noemer te brengen en begrippen eensluidend te definiëren.
Ik erken dat het wel noodzakelijk is om zo goed als mogelijk te formuleren wat we bedoelen met termen als: Bijbelgetrouw, Bijbelse overtuiging, rechte zicht, ware zelfverstaan, beeld van God, persoonlijk en lichamelijk ontwerp, autonomie, voorkeur, God kennen, God onteren, seculiere geest, openlijk getuigenis, enz.
4. Ik ontken dat de Bijbel zegt dat we haar autoriteit ten koste van alles en iedereen moeten handhaven en haar inhoud met een kadaverdiscipline moeten uitvoeren zonder medemenselijkheid en oog voor de ander in die éne, specifieke situatie.
Ik erken dat er zoiets mogelijk is als een christelijke verklaring van de rechten en plichten van een mens. Ik erken dat deze slechts kan functioneren als richtlijn voor het menselijk handelen en nooit een wet van Meden en Perzen kan worden.

5. Ik ontken dat alle christenen hetzelfde moeten voelen, denken en geloven als het gaat om ethische kwesties.
Ik erken dat christenen te allen tijde in gesprek moeten blijven als het gaat om gevoelige, morele kwesties.

6. Ik ontken dat zij die zich Bijbelgetrouw noemen dat ook altijd daadwerkelijk zijn.
Ik erken dat zij die niet-getrouw worden genoemd, wel eens getrouw genoemd zouden kunnen worden, hetzij in het heden hetzij in de toekomst.
7. Ik ontken dat ik de waarheid in pacht heb. Als het goed is, heeft de Waarheid mij, Jezus de belichaming van alle waarheid. Ik moet me door Hem laten corrigeren en voortdurend openstaan voor kritiek. 
Ik erken dat ik nog een hoop moet leren en dat ik mijn oordeel over de ander moet opschorten.

8. Ik ontken dat ik mijzelf alléén laat leiden door het Woord, maar dat er ontelbaar veel anderen zijn die al tastend zoeken naar de weg van de Heer in hun leven en op die manier Gods leiding ook zoeken. 
Ik erken dat mijn christelijke overtuigingen gebaseerd zijn óp het Woord, maar dat ze nooit samenvallen mét het Woord. Want mocht dit laatste het geval zijn, dan kan diezelfde overtuiging nooit meer gecorrigeerd worden dóór het Woord. En wordt mijn waarheid een ‘eeuwige’ waarheid.
9. Ik denk dat mijn schrijverij hierboven nuttig is. Het kan mensen die de Nashvilleverklaring tekenen of niet-tekenen aan het denken zetten over de ‘dingen die eerst gezegd moeten worden’ (in vaktaal: de prolegomena). 
Ik erken dat mijn verklaring wellicht weinig nut heeft voor mensen die hun eigen, traditionele opvattingen niet onder ogen willen zien, laat staan willen herzien. Zij gebruiken het argument van de traditie, dat wil zeggen: iets is goed omdat het altijd zo geleerd en voorgeleefd is. Ook zeggen zij: ‘Zie maar, het staat er toch, lees maar wat er staat, dan heb je wat er staat?!’ Alsof er niet zoiets bestaat als hermeneutiek, context en vers-met-vers-vergelijking.

Met mijn verklaring wil ik bereiken dat christenen vanuit de gezindheid van Christus naar de ander kijken en daarom hun oordeel opschorten. De Nashvilleverklaring brengt christenen niet samen, zij verdeelt juist. Zij bouwt niet op, maar breekt af. Zij polariseert en drijft de verschillen op de spits en voert eigen gelijk hoog op. Wat winnen we ermee als christenen? Wat nut het ons? Het levert ons hetzelfde op als de politiek: hete hoofden en koude harten. En misschien wel boven alles uit: we winnen er geen enkel mens mee voor het geloof in de Here Jezus, de Mens die zijn leven gaf uit liefde voor hen die zich nu tot op het bot afgewezen voelen.


Koert Koster.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5052
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: MIJN PERSOONLIJKE REACTIE OP DE NASHVILLE-VERKLARING (door Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Za Jan 12, 2019 4:03 pm

Peter Gerrets :

ZATERDAG 12-01-2019.


EN WAT NU?


Is er leven ná de Nashville-verklaring?
Leven met God?
Leven in jouw kerk of gemeente?

Ik heb in mijn leven heel wat conferenties meegemaakt met predikanten en voorgangers, 'geestelijke leiders'.
Wat mij opviel? Onder hen zoveel 'machofiguren'. Aan tafel gesprekken hoe geweldig het in hun gemeenten ging, opbieden tegenover elkaar. Jaloezie.

En nú: de opstellers, de ondertekenaars, degenen die zich vertegenwoordigd voelen door dit document proberen zich te rechtvaardigen.
Het document is bedoeld om te spreken over het Bijbelse huwelijk, het gaat niet over lhbt'ers, het is vanuit liefde geschreven.

De gevolgen? Eén conclusie: rampzalig, hartverscheurend, verdeeldheid zaaiend, verwarring veroorzakend.
Aan de vruchten kent men de boom.

Diegenen die ermee instemden klagen nu:
'Zie je nú hoe ver ons land en volk en kerk zijn afgeweken van God en Zijn Woord? Hoe de duivel opstaat tegen de gezonde leer?'

Nee, zeg ik dan. De opstellers en ondertekenaars en degenen die hen bijvielen hebben zélf Gods Naam en de Bijbel in diskrediet gebracht.

En nú verwacht ik geen zelfrechtvaardiging. Nu verwacht ik en publique schuldbelijdenis en het aanbieden van excuses van de opstellers en de ondertekenaars voor de enorme schade ze hebben aangericht.
Van der Staaij had als politicus het lef moeten hebben om zijn handtekening te laten verwijderen. Door hem kwam het in het parlement, in talrijke gemeenteraden.
Kwam er spot en hoon in de media en op de sociale media.

Wat hebben de samenstellers en ondertekenaars de lhbt'ers eigenlijk te bieden?

Nog altijd zie ik hele kerkelijke volksstammen uit een breed spectrum van denominaties beweren dat zij exact weten wat Gods wil is. Gods wil gebeiteld in steen, gekerfd in hout.
Onwrikbaar. Nog steeds handhaven van de anti-homoteksten, als teksten die gaan over mensen met een andere geaardheid die in liefde een monogame relatie aangaan in liefde en trouw en die worden veroordeeld.
En genadeloos veroordelen.
Iemand durfde me zelfs te schrijven: als een homo niet geneest, dan moet hij zich laten ontmannen.

Ik dacht dat je teksten altijd in hun context moest lezen.

En morgen komen alle predikanten, voorgangers, kerkelijke werkers hun gemeenteleden onder ogen.
En wát zegt u hen dan?

Persoonlijk heb ik veel geschreven, over de 'beruchte teksten', op de vele reacties gereageerd, vragen beantwoord, het grote verdriet gelezen van de in Verklaring genoemde groepen.

Ik ben teleurgesteld, ik lijd met de lijdenden, verdrietig over zoveel hardheid, onbegrip, dat mensen zich onveilig voelen in hun kerk.
Die kerk blijkt geen asielplaats, geen schuilplaats voor zondaren, maar een ontoegankelijke burcht van de waarheid, een heilige plaats die onheiligen niet verdraagt.

Ik ben moe. Verdrietig. Nee, ik ben een orthodox-evangelische predikant die als Christus toegankelijk wil zijn voor iedereen die in dit leven vastloopt.
Ik ben homo. Ja, ik heb geen relatie.
Maar als anderen die wél aangaan kan ik blij met hun geluk.

Ik kan niet omgaan met de kerk als een versterkte burcht van 'de waarheid'.

Na deze week ben ik echt stuk.
Ik ben niet in staat de rubriek te verzorgen waarin ik de kerkdiensten vermeld van mijn fb vrienden die daarin hopen voor te gaan.
Niet in staat om discussies aan te gaan.
Dus, alsjeblieft geen reacties.
Een emoticon mag.
Geen geschreven reacties.

Ik ben bewogen over en met alle mensen die nergens een veilig onderdak vinden, alleen maar afwijzing.
Behoor je daarbij, schrijf me dan een email: p.gerrets@casema.nl of een pb/messengerbericht.

Er is één die je onvoorwaardelijk liefheeft:
God.

p.s.
Er zijn vele kerken waar jij écht welkom bent.

Vrienden, die dit weekend voorgaan in de Gemeente van Jezus Christus, ieder van jullie Gods overstromende liefde en barmhartigheid toegebeden.

Peter Gerrets.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten