" MINDER ONDERWIJS OVER DE HEILIGE GEEST ? " (em.past.Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3792
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" MINDER ONDERWIJS OVER DE HEILIGE GEEST ? " (em.past.Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Vr Jan 04, 2019 2:25 pm

Peter Gerrets :

VRIJDAG 04-01-2019


MINDER ONDERWIJS OVER DE HEILIGE GEEST ?


Ds. Mensink vertelde dit vandaag op een twee dagen durende bijeenkomst van Gereformeerde Bondspredikanten.
In een rapport dat in 2016 werd uitgegeven stond dat er in de afgelopen 50 jaar in gereformeerde bondspreken steeds minder over de heilige Geest is gesproken.
Daar schrok ik van.

Gisteren schreef ik juist hoe belangrijk het is bewust te zijn van de aanwezigheid van de heilige Geest in ons leven.
De Geest van Jezus Christus blijvend in ons, tenminste als wij tot een persoonlijke overgave zijn gekomen aan God.

Kind van God word je niet door geboorte uit gelovige ouders. Ook niet door de kinderdoop. Sommige doopformulieren wekken de suggestie dat we door de besprenkeling van zonden gereinigd worden, verbondskinderen worden, wedergeboren zijn.
Maar op grond van de Schrift moet ik dan waarschuwen.
Jezus zei tegen de Farizeeër Nicodemus: 'Jij moet door een ingreep van boven opnieuw geboren worden'.
Wedergeboren. En die heilige Geest ontvang je pas als je tot een bewuste overgave aan God, aan Jezus Christus gekomen bent.
Niet het doopwater op jouw voorhoofd is teken en zegel dat je Gods eigendom bent.
In Efeziërs 1:13-14 lezen we dat de heilige Geest het zegel is, het eigendomsmerk.

Ik weet dat er gelovigen zijn die er verdriet over hebben, dat ik dit schrijf.
Maar ik volg niet de Heidelberger, niet de Nederlandse Geloofsbelijdenis, niet het Doopformulier, maar eenvoudig de Bijbel.

Onze kinderen moeten aan ons kunnen zien dat we Jezus geloven en volgen.
Ouders voeden op, ouders onderwijzen uit de Bijbel, ouders bidden en zegenen hun kinderen. Prof. J. Waterink schreef heel lang geleden: 'Aan moeders hand tot Jezus'. Ik zou liever zeggen: 'Aan de hand van vader en moeder naar Jezus'.
Onze kinderen, onze tieners, onze pubers moeten tot geloof komen in Jezus Christus. En geen belijdenis afleggen, omdat dat hoort als je een jaar of 18 bent.

Er wordt veel te weinig gepreekt of onderwijs gegeven over wie die heilige Geest is, over wat de heilige Geest doet, zowel in als door ons.
In Reformatorische- en Evangelische kerken.

Want de Geestesgaven waren niet alleen werkzaam in het boek Handelingen!
Die zijn nog werkzaam.

Is er ooit gepreekt, catechese gegeven, bijbelstudie gehouden over: het bidden in tongen, over de vertolking van zo'n gebed, over profetie, over onderscheiding van geesten, over de gaven van genezingen, over barmhartigheid bewijzen, mededeelzaamheid, over helpen, besturen, onderwijzen?
Over de ziekenzalving met olie, over handoplegging, over de geloofsdoop?
Over de vrijmoedigheid die Gods Geest bewerkt?

Dit moét onderwezen worden in elke protestantse, reformatorische of katholieke kerk of gemeente.
Het hoort bij de 'eerste beginselen'.

Gisteren lazen we dat die heilige Geest absoluut niet laf is.

Wat is er met onze voorgangers en predikanten gebeurd?
Sommigen zijn zo theoretisch, zo saai, zo dogmatisch.
Anderen zijn vurig, vreugdevol, enthousiast.
Die steken je aan.

Vele gelovigen doen er geen moeite voor om dat kostbare evangelie te delen met anderen. Dat moeten ouderlingen en dominees maar doen.
Moeten herders lammeren voortbrengen?
Ik dacht dat schapen dat deden.

Maar de taak van de ambtsdragers is de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon.

Gods doel met onze gemeente of kerk is de wereld bereiken, onze wijkbewoners, onze dorpsgenoten en stadsgenoten winnen voor Christus.
Daarvoor moeten de leden toegerust worden.

Zijn wij wervende christenen, een wervende kerk?
Of wachten we geduldig tot ook ons kerkgebouw gesloten wordt?

We hebben toch de heilige Geest ontvangen, de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid?

De kerk is geen doel, een middel.
Ik ben niet gered om in de hemel te komen.
Ik ben gered om te redden.

Dit artikel geldt élke christen, élke kerk of gemeente.
Oók in Pinkstergemeenten is het doel niet om genezen te worden, of spektakel mee te maken, maar om mensen te bereiken die verloren dreigen te gaan.

O, geliefden, wordt toch wakker. Toets wat je leest aan de Bijbel en handel naar wat de Bijbel zegt.

Ik ben blij dat deze Elburgse predikant dit thema aan de orde stelde.
Zijn we laf?
Of bevlogen?

Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten