" DE EXEGESE (UITLEG) VAN GOD " (em.past.Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" DE EXEGESE (UITLEG) VAN GOD " (em.past.Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Di Dec 18, 2018 12:53 pm

Peter Gerrets :

DINSDAG 18-12-2018


"Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen"
(Johannes 1:18 uit de Willibrordvertaling 1995).

"God: niemand heeft hem ooit gezien; de eniggeboren God, die is in de schoot des Vaders, hij heeft hem uitgelegd"
(Johannes 1:18 uit de Naardense Bijbel 2014).


DE EXEGESE (UITLEG) VAN GOD.Dit is het slot van de serie, waarin ik geprobeerd heb Johannes 1:1-18 vers voor vers te laten spreken, zodat we straks tijdens de Kerstnacht en de Kerstdagen ons niet blind staren op het kindje in de kribbe, de stal, de versieringen, de zoete sfeer in een keiharde wereld.
Wie is deze Jezus?
En wat is Zijn missie? Zijn opdracht?
We hebben daar de voorbije weken uitgebreid over gesproken.

Niemand heeft God ooit gezien.
Adam en Eva die dagelijks een wandeling maakten?
Ze merkten het ruisen van een zachte koelte.
Henoch en Noach die wandelden met God. Zij zullen op de één of andere manier Zijn aanwezigheid geweten hebben.
Abraham zag de Engel van de HEER en Melchisedek.
Mozes zag op de berg heerlijkheid, glorie.
De achterkant van God.
Gods stem werd gehoord. De Engel van de HEER werd ontmoet. Jesaja zag in de tempel de afstraling van Gods glorie.
Maar niemand heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht.
Dát wat gezien werd, was alles overweldigend.
Mensen werden vervuld met ontzag, konden niet meer op hun voeten staan, zakten in elkaar, werden bang dat ze zouden sterven.

Abraham en Mozes waren vrienden van God.

Maar Eėn verkeerde vanaf het begin in de omarming van God (1:1-2). Nabij God. In de schoot van de Vader. Aan de borst van de Vader. Sterke uitdrukkingen die de enorme intimiteit in God weergeven.
Wie is die Éne?
De eniggeboren Zoon, verwachtte ik te lezen.
Maar én de Willibrordvertaling 1995 én de Naardense Bijbel 2014 geven aan: God.
De geloofsbelijdenis van Nicea spreekt over Jezus als 'God uit God'.

Jezus, de Zoon van God, aan God gelijk, zó geliefd, zó bemind, die het hart van de Vader het allerbeste kende en kent, dié is neergedaald, mens geworden.
Niemand beter dan Hem kon en kan ons uitleggen, verklaren wie God de Vader is en zal zijn.

Jezus, van vrucht in Maria's schoot, pasgeboren baby, als 'zoon der wet', als jonge rabbi, die sprak zoals geen andere schriftgeleerde sprak, namelijk mét gezag, die sprak wat de Vader hem ingaf en deed wat de Vader liet zien, die handelde vanuit de door Hem ervaren genegenheid en liefde, vanuit heiligheid, die zich in alles door Gods Geest liet leiden....
De kruisweg ging en het er zwaar mee had, bloeddruppels zweette. Vroeg om voorbede.
Die zich verwonderde over de onkunde bij de schriftgeleerden.
Niemand kende Zijn Vader, zoals Hij Zijn Vader kende.

Jezus, wandelend door Nederland, door Amsterdam, door Den Haag, door 's Hertogenbosch, door Elspeet, door Vaals, door Volendam, Ermelo, Enschede, Leeuwarden of door Breskens, Sluis en Terneuzen zou Zich verbazen, verwonderen, zou huilen over de enorme onkunde in gezinnen, scholen, opleidingen, kerken en gemeenten, theologische faculteiten ten aanzien van God Zijn Vader.

De enige uitleg, verklaring van God is Jezus de Gezalfde.
In de weg die Jezus heeft afgelegd van de moederschoot van Maria tot en met Zijn hemelvaart zien we God bezig.
Jezus zegt tegen Thomas: "Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien".

Wat zijn er ontelbaar velen in ons land en elders op de wereld die tientallen malen het Kerstfeest hebben gevierd bij wie het nooit geleid heeft tot de uitnodiging: 'Jezus, God die redt, redt mij, kom in mijn leven, vergeef mijn zonden en bestuur mijn leven naar Uw plan'.

We zijn even ontroerd door het optreden van een kind of kleinkind in een toneelspel. Door een oud kerstlied. De sfeer.
En dat was het!

We gaan met de geboorte van het kindje om als met een sprookje, totdat Hij terugkomt en het wáár blijkt te zijn.


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten