" OVERVLOED, OVERVLOED GODS " & " KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS " (Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" OVERVLOED, OVERVLOED GODS " & " KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS " (Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Dec 17, 2018 4:29 pm

Peter Gerrets :

ZONDAG 16-12-2018
DERDE ADVENT


"Van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade"
(Johannes 1:16 uit de Willibrordvertaling 1995).


OVERVLOED, OVERVLOED GODS


Wat zijn deze Schriftwoorden in Johannes 1:1-16 krachtig.
Krachtig en confronterend.
Kijk naar al Gods werken.
In Zijn schepping.
Beelden, filmopnames van het heelal.
Waarom niet één zonnestelsel?
Maar oneindig velen?
God is niet gierig, God is overvloedig gevend.
Uit een bloem komen wolken stuifmeel.
In een vrucht vele pitten.
In het sperma van de man ontelbare zaadcellen.
Watervallen, bronnen, beken, zoveel water.
En dan de oneindige kleurenpracht in de natuur.
Kijk naar de herfstkleuren.
Waarom zo oneindig veel soorten insecten?
Waarom miljarden unieke mensen, met elk een aparte vingerafdruk, een eigen dna?

Eén Ontwerper, één Schepper, één Vormgever.
God.
God zó royaal.
Die zich uitsprak in Jezus de Gezalfde.

En op deze zondag, zegt de apostel Johannes, in Jezus woont heel de godheid lichamelijk.
Luister, open jouw handen, open jouw hart en ontvang uit Zijn volheid: genade op genade.

Genade buitelt over elkaar heen.
Genade betekent letterlijk: een onverdiende daad van God waardoor Hij jou diepe blijdschap geeft.

Dat is Zijn overvloed.
Aan schepselen.
Aan planten en aan dieren.
Aan kleuren.
In Zijn universum.
In Zijn Zoon.
Die offert.
Die redt.
Die verzoent.
Die leven geeft.
Die oneindig vergeeft.
Die niet karig is,
maar geeft en geeft en geeft,
genade op genade.

Ook vandaag.

LIED 659 (NLB 2013):

"Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

daaruit ontspringt ons bestaan,
zó zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!


Tekst: Willem Barnard.
Melodie: Juul Ouwehand.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3857
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: " OVERVLOED, OVERVLOED GODS " & " KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS " (Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Ma Dec 17, 2018 4:38 pm

Peter Gerrets :

MAANDAG 17-12-2018


"Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en waarheid zijn gebracht door Jezus Christus"
(Johannes 1:17 uit de Willibrordvertaling 1995).


KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS


Persoonlijk ervaar ik het als een zware, moeizame strijd onder gelovigen om duidelijk te maken, dat de komst van Jezus Christus een keerpunt in de tijd is.

Ik kan er niet tegen dat we massaal Kerstfeest vieren alsof Jezus voor de allereerste keer geboren wordt in Bethlehem.
Alsof we voor de ruim 2.000e keer het geboorteverhaal vertellen. Jaar na jaar, als een sprookje.
Er was eens....en ze leefden nog lang en gelukkig.

En de Adventstijd is elk jaar een voorbereidingstijd op het Kerstfeest.

Waarom blijven we hieraan meedoen?
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, behalve de afgelopen zondag. Paars: inkeer, verootmoediging, boetedoening. Waarom? Omdat het kindje Jezus weer geboren wordt? Natuurlijk niet!
Omdat Jezus terugkomt, de belofte die nog vervuld moet worden.
Kerstfeest kan hooguit een dankfeest zijn, omdat God naar Israël, naar onze wereld omgezien heeft.

Heeft omgezien!!!
We staan veel te weinig stil bij de consequenties van Zijn eerste komst en bij de impact van Zijn terugkomst.

Kribbe-voerbak.........Kruis-vloek.......Open graf........Hemelvaart.......Uitstorting van de heilige Geest.

Jezus werd geboren ónder het regime van de Wet (Thora) die door bemiddeling van Mozes aan Gods verbondsvolk, het Joodse volk, is overgebracht.
Onder het Oude Verbond. Al wat Jezus heeft gezegd over de Thora heeft Hij gezegd onder het regime van die Thora.
En de Thora geldt nog altijd tot op de huidige dag voor de Joden die Jezus nooit erkend hebben als hun Messias, die nog naar hun Messias uitzien.
Voor hen is Mozes nog steeds de middelaar, de overbrenger van Gods geboden.

En Jezus, God mensgeworden, voldeed aan alle Wetseisen en Wetsopdrachten, omdat géén enkel mens, noch Jood noch heiden, dit kan. Die Thora kan alleen maar confronteren met onze zonden. Die Wet kan alleen maar veroordelen tot de dood. De Wet verklaart ons tot schuldigen, eist onze doodstraf.
Jezus voldeed aan de Wet, Jezus liet Zich schuldig verklaren in plaats van alle schuldigen en Hij liet de doodstraf aan Zich voltrekken aan het vervloekte kruis. Dit was namelijk Zijn missie, het voldoen aan de opdracht van God, Zijn Vader.
Op het moment dat Hij Zijn missie had volbracht, riep Hij uit: VOLBRACHT (dat betekent: VOLDAAN, BETAALD).
En toen heeft Hij zélf besloten te sterven: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest".

De profeet Jeremia heeft ooit 'een nieuw verbond' aangekondigd.
Joël had het over een machtig werk van de heilige Geest die in allen en over allen zou zijn.
Niet alleen op koningen, priesters en profeten.
Maar op en in alle vlees.
En op de 50e dag ná het Pésachfeest wordt de heilige Geest uitgestort over de 120 Joden en Jodinnen in de bovenkamer in Handelingen 2. Na de preek van Petrus komen nog eens 3.000 van Gods verbondsvolk tot bekering, worden gedoopt in water en ontvangen de heilige Geest.
En zo is het dóórgegaan.
Op dát Pinksterfeest trad het Nieuwe Verbond in werking.
Het is de heilige Geest die in élke gelovige, jong en ouder, man of vrouw, Gods wil in het hart schrijft en onze zonden om Jezus' wil nooit meer in herinnering roept.

Dát is het keerpunt.

Het is ongelofelijk dat gelovigen-in-Jezus nog altijd leven onder het Oude Verbond. Onder de Wet. Nou ja, selectief.
Die Tien Geboden. De zondag vieren alsof het een Sabbat is.
De besnijdenis bij jongetjes van 8 dagen oud veranderen in een besprenkeling met water voor jonge kinderen.
Wat nergens, nee nergens voorkomt in heel de Bijbel niet.
Wij trekken het Oude Verbond door tot in het heden.

Merken wij dat we een volledig nieuw tijdperk zijn ingegaan?
Met Jezus?
Vele malen heb ik op fb geschreven over dat leven onder het Nieuwe Verbond.
Onze Wetgever wóónt in ons hart, mits wij tot een persoonlijke overgave aan Jezus gekomen zijn.
Kwam Jezus met de Wet?
Nee!
Jezus kwam met Genade en Waarheid.
Ja, vertelde vers 16, met genade op genade.
Jezus komt met de harde Waarheid over onszelf, over jou en mij, wie wij van nature zijn, rukt maskers af en vertelt de Waarheid over Zijn Vader, Zijn karaktereigenschappen en de Absolute noodzaak van Zijn eerste komst.
Jezus komt ook met Genade. Hij openbaart de noodzaak van Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart en wat de heilige Geest in ons en door ons wil uitwerken.
Genade, onverdiende vergeving, bevrijding, verlossing en verzoening.

Gods Geest gaat veruit boven de geschreven of in stenen gebeitelde wetten.
Die wetten waren niet in staat ons hart te veranderen.
De heilige Geest wel.

En dit zijn allemaal de gevolgen van de komst van Jezus in deze wereld.
Ik sta niet meer onder de Thora door Mozes overgeleverd.
Ik sta onder de leiding van Gods Geest die mij én door Woord en door rechtstreekse inspiratie dé weg wijst die ik gaan moet.

Ik hoop werkelijk dat deze boodschap dóórdringt in al onze harten. Wij zijn net als bij een jaarwisseling van het Oude Verbond overgegaan onder het Nieuwe Verbond.
Écht een NIEUW en niet een vernieuwd verbond.
Niet een opgelapt oud verbond.

Jezus zegt niet: het OUDE is voorbijgegaan en OPGELAPT is het teruggekomen. Het NIEUWE is gekomen.
"Zie, Ik maak alle dingen NIEUW".
Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten