" DE DUISTERNIS IS DE VERLIEZER " (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4848
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" DE DUISTERNIS IS DE VERLIEZER " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Dec 05, 2018 12:46 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 05-12-2018


"Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan"

(Johannes 1:5 uit de Willibrordvertaling 1995).DE DUISTERNIS IS DE VERLIEZER.Jullie merken wel dat Johannes een wel heel bijzonder evangelie schrijft.
Een Genesis, een wordingsgeschiedenis, een ontstaansgeschiedenis.
Geen sprookje. Geen: 'Er was eens...'.
Maar: 'In het begin'. Zo begint Genesis 1.
Zo begint Johannes 1:1. De herscheppingsgeschiedenis. En
1 Johannes 1 'Wat bestond vanaf het begin'.

Kijk Johannes is toch wel een bijzondere leerling. Jezus hield van Johannes op een bijzondere manier. Johannes hield van Jezus op een bijzondere manier.
In zijn eerste brief in dat eerste hoofdstuk schrijft hij: wij hebben Hem die van het begin af bestond gezien met onze eigen ogen, wij hebben Hem gehoord, wij hebben Hem aanschouwd = wij hebben Hem ingedronken met onze ogen, wij hebben Hem met onze handen aangeraakt.

Johannes lag bij het laatste pésachmaal dat veranderde in het eerste Avondmaal aan de borst van Jezus.

Dát is close. Maar daarover, schrijft Johannes, spreken, getuigen, verkondigen wij u (1 Johannes 1:1-4).

Dertien mannen trokken drie jaar lang met elkaar op. Ze aten met elkaar, ze wasten zich in elkaars gezelschap, reisden samen, voerden gesprekken, sliepen in de open lucht.
Ze luisterden naar Jezus' onderwijs, zagen wonderen en tekenen, baden samen met Jezus tot de Vader.
Johannes schrijft: we hebben zijn lichaam aangeraakt.

Jezus legde handen op, zegende kinderen en zieken, pakte bij de hand, raakte doden en melaatsen aan, omarmde, liet zich aanraken.

En weet je hoe heilzaam een zegenende hand is, een omarming, een aanraking vanuit de Oorsprong, vanuit het Woord, vanuit Jezus?

Vanuit God, door zijn spreken, door Jezus Christus ontstaat leven.
Leven openbaart zich in licht.

In Genesis zegt God: 'Licht' en plotseling was er licht.
In Johannes is het eerste wat God in zijn Woord uitspreekt: 'Licht'.
Jezus = het Woord = het Leven = het Licht.

In Genesis is het stikdonker.
In Johannes is het stikdonker.

LICHT!

Steek in het aardedonker een aansteker aan en dan zie je door het brandende licht hoe aardedonker het is.
Maar waar het vlammetje brandt, is het donker verdreven.
Licht is een bedreiging voor de duisternis.
Duisternis is er altijd op uit het licht te doven.

De tegenstander van God verdraagt het Licht niet. Hij probeert jouw geloof, jouw hoop, jouw liefde te doven, te verkillen.

Maar Johannes profeteert: de duisternis kan het Licht van God niet aan. De duisternis probeert nog altijd het licht van Jezus te doven, de brandstoftoevoer af te sluiten. Op Golgotha leek het te lukken.
Drie uur lang diepe, inktzwarte duisternis, maar het Licht brak door. Jezus kon zijn opdracht volbrengen. Hij stierf, maar op de Paasmorgen stond Hij heerlijk op en leeft in eeuwigheid.

Jezus' licht schijnt in ons, we ervaren dreiging van duisternis. De vlam van de heilige Geest brandt in ons. Gure, kille winden, soms stormen proberen te doven.

Maar laten we niet vergeten dat we elkaar gegeven zijn om elkaars licht, elkaars vlam te beschermen. In dreigende duisternis leven en licht over elkaar uit te spreken, elkaar te zegenen, elkaars geloof te bouwen, elkaars wonden te verzorgen.
In de gemeenschap van Jezus' leerlingen zijn wij elkaars hoeder, herder.
Vele gemeenten en kerken zijn voorgangers- of domineeskerken.
De Bijbel leert mij dat wij leden van een lichaam zijn en de vreugde van de één samen vieren en het leed van de ander meelijden. Dat we samen voor elkaar bidden, elkaar zegenen, elkaar troosten, elkaar liefhebben.
Ik mag zeggen tegen jou:

"Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor jou zijn".
--- www.youtube.com/watch?v=XENaelezpbA ---


Peter Gerrets.

[p.gerrets@casema.nl]
(www.facebook.com/peter.gerrets)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 3 en 0 gasten