Pagina 1 van 1

" STOERE VERHALEN " -- blog door em.pastor Peter Gerrets

GeplaatstCOLON Za Jul 07, 2018 11:48 am
door Ton
Al de afleveringen van deze blog van onze dierbare vriend en broeder Peter - gedeeltelijk geschreven in het ziekenhuis en momenteel weer thuis - kunt u/jij lezen in de rubriek Algemeen hier op het forum van onze site : www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=23&t=3096

Re: " STOERE VERHALEN " -- blog door em.pastor Peter Gerrets

GeplaatstCOLON Vr Jul 13, 2018 1:32 pm
door Ton
" STOERE VERHALEN " -- 8-delige blog door em.pastor Peter Gerrets , deels geschreven in het ziekenhuis en deels weer thuis : ......... Peter vertelt in deze 8-delige blog : " Gisteren werd ik daarbij bepaald. Ik vertel wat mij overkomt. Over ziekte, chronische beperkingen, tegenslagen, opnames en mijn vertrouwen in God. In de loop der jaren heb ik gemerkt, dat mensen die mij volgen, het idee hebben dat ik overal makkelijk doorheen rol. Peter, de onwankelbare rots, die nergens tegenop ziet, de man met het grote geloof. De verteller van stoere verhalen. En dan jij, die twijfelt, als een berg tegen dingen opziet en niet altijd zo'n vertrouwen op God heeft. Misschien zie je altijd leeuwen en beren op de weg. Waarom kan Peter wat ik niet kan? ......... ; Al de afleveringen van deze blog van onze dierbare vriend en broeder Peter
(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)[p.gerrets@casema.nl] kunt u/jij lezen in de rubriek Algemeen op het forum van onze site : www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic.php?f=23&t=3096

*****

"STOERE VERHALEN" - 8-part blog by em.pastor Peter Gerrets, partly written in the hospital and partly back home: ......... Peter tells in this 8-part blog: "Yesterday I was I tell what happens to me about illness, chronic limitations, setbacks, recordings and my trust in God Over the years I have noticed that people who follow me have the idea that I can easily pass through everything. the unshakeable rock, which does not see anything, the man with the great faith, the narrator of tough stories, and then you, who doubts, looks up against things and does not always have such trust in God. lions and bears on the road. Why can Peter do what I can not do? .........; All the episodes of this blog from our dear friend and Brother Peter (www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)[p.gerrets@casema.nl] you can read in the General section on the forum of our site: www.ingodsveiligehanden.nl/forum/viewtopic. php? f = 23 & t = 3096