" WIE JEZUS HEEFT, HEEFT ALLES. " (em.pastor Peter Gerrets)

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 3573
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

" WIE JEZUS HEEFT, HEEFT ALLES. " (em.pastor Peter Gerrets)

Berichtdoor Ton » Wo Mei 16, 2018 12:03 pm

Peter Gerrets :

WOENSDAG 16-05-2018


"Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen"

(Kolossenzen 1:19 Herziene Willibrordvertaling 1995).


"Want in Christus woont lijfelijk de godheid in heel haar volheid en in Hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid"

(Kolossenzen 2:9-10 Herziene Willibrordvertaling 1995).


WIE JEZUS HEEFT, HEEFT ALLES.
(Uitspraak van ds. Wijnand Zondag, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Woerden)

Inleiding:

Dit is mijn laatste overdenking vóór mijn staaroperatie in mijn enig, nog functionerend, oog. Menselijkerwijs doodeng voor mij en voor mijn oogchirurg. We hebben het lang uitgesteld, maar mijn zicht wordt echt slecht.
Slaagt de operatie, dan zal ik méér kunnen zien dan ooit, komen er complicaties blijft het zicht zoals het is, of slechter. Mijn vertrouwen is op God. Ik kan pas weer schrijven als mijn oog hersteld is. Vandaar.

Wát ik nog schrijven wil:

Mijn groot verdriet over de levens van zovele gelovigen. Jarenlang heb ik verdriet over dwaalleringen die verkondigd worden van zovele kansels en podia.
Hoe verschrikkelijk moeilijk, ja bijna onmogelijk wordt het gemaakt om tot Christus te komen.
Of: er wordt helemaal niet meer verkondigd dat de mens tot Christus moet komen.
Of: men doet of de gemeente al kinderen van God zijn.

Er zijn gemeenten waar men het standpunt huldigt: hoe minder Avondmaalsgangers, hoe beter het is.
Ik heb wel eens in een gewone Protestantse gemeente deelgenomen aan het Avondmaal, terwijl er met geen woord over het volbrachte werk van Jezus gesproken werd. Of heb ik het Avondmaal bediend en dacht ik: 'Weten ze wel wat het Avondmaal betekent?'

Het Pinksterfeest nadert. Heel velen weten niet wat het Pinksterfeest inhoudt. En predikanten en voorgangers hebben nog nooit persoonlijk het Pinksterfeest ervaren. Jaarlijks hoor ik dan zendingspreken. Onzinnigheden over het spreken in tongen. Dat de samengestroomde menigte het nodig had dat ze in 120 verschillende talen werden toegesproken. Onzin. De preek van Petrus konden ze allemaal verstaan.
In de Evangelische wereld wordt u aangepraat dat het niet genoeg is, dat u tot bekering bent gekomen.
Pinksteren is 'the second blessing'. U bent wel christen, maar u bent nog niet gedoopt in de heilige Geest, want u spreekt nog niet in tongen.
Dat is valse leer.

Maar waarom leven vele christenen dan zo'n saai leven, zo zwak, zo onzeker?
Waarom straalt er zo weinig van ons af?
Waarom weten zovelen niet of ze een kind van God zijn?
En wat we ontvangen hebben?

Ik stoor me aan christenen die altijd maar roepen:
'Er is méér!'

Wees nu eens eerlijk! Is er méér dan Jezus?
Jezus, schrijft Paulus, héél de volheid wóónt in Hem.
Jezus is vól van de Vader en vol van de heilige Geest.

en:

In Jezus' lijf woont heel de volheid van de godheid.
En: in Hem bent u, ben jij, ben ik vervuld van de volheid.

Het kan niet op.
Dus zegt ds. W.A. Zondag en ik zeg het hem na:
WIE JEZUS HEEFT, HEEFT ALLES!!

En hoe krijg ik Jezus?
Johannes 1:12 Neem Hem aan uit Gods handen.
Johannes 3:16 Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben.
Johannes 7:37 Uit Jezus stroomt levend water. Heb je dorst? Geloof in Hem en drink.

De cipier van de gevangenis waar Paulus opgesloten was, vroeg na de aardbeving waarbij alle celdeuren opengesprongen waren en hij bijna zelfmoord wilde plegen: 'Wat moet ik doen om behouden te worden?'
En Paulus antwoordde (en welke predikant of voorganger daar iets aan toevoegt, dwaalt): 'Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en jij zult zalig worden en allen die in uw huis wonen'.

Het moet je gegeven worden?
Nu, het is ons gegeven!
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft".

En wat doe ik met dat wat God mij geeft?
Aannemen.
Heb jij, heeft u het lef het te weigeren?
Dat kan niet en dat mag niet.

En wat gebeurt er dan?

"In Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis" (Efeziërs 1:13-14).

In de Griekse grondtaal: op het moment dat jij jouw vertrouwen stelde op Jezus; op het moment dat jij Jezus aannam, op dat zelfde moment kwam Jezus in jouw hart wonen én de heilige Geest verzegelde jou, zodat God aan het zegel ziet dat jij Zijn eigendom bent en recht hebt op de erfenis.

In Jezus woont de volheid van God.
Als jij Christus toegelaten hebt in jouw leven, heb jij ook die volheid.

Heb je dan méér nodig?

Wij beseffen gewoonweg niet wat wij in Jezus bezitten, in Zijn heilige Geest.

Het onderwijs hierover is zo weinig, zo weinig praktisch.

De heilige Geest getuigt met ons dat wij Gods kinderen zijn.
We gaan God Vader noemen.

Hebben we Jezus en Zijn Geest opgesloten in een kooitje?
In Efeziërs 5:18 draagt Paulus ons op: "Wordt doorlopend vervuld met de Geest".
Zoals je elke dag onder de douche staat, zó sta je doorlopend onder Gods zegen.
Vraag elke morgen: "Heer, pak mijn hand en leidt mij deze dag. Laat mij zwijgen als ik zwijgen moet. Laat mij spreken als ik spreken moet. Breng mij dáár waar U mij hebben wilt".

En zó wordt het christelijk leven een avontuur.

Soms is het nodig om radicaal te breken met een verkeerd onderricht.
Moeilijk.
Maar, ik vind het verschrikkelijk dat het zo vaak over uiterlijkheden gaat.

Wat zien en merken ongelovigen aan u of jou?
Kom je net zo ernstig en bedrukt de kerk weer uit als dat je erin gegaan bent?

Spurgeon zei ooit: 'Als u bekeerd bent, dan is uw portemonnee ook bekeerd' en 'Als u bekeerd bent, merken uw huisdieren dat het eerst'.

Wat wordt het met dat PinksterFEEST van jou?

Mijn hart stroomt elke dag over van blijdschap en dankbaarheid. Mijn vertrouwen is in God.
Die Geest van Christus gaat in liefde uit naar allen.
Zó beleef ik het leven met de Heer.

Alsjeblieft blijf niet tobben.
Heel de schepping getuigt van overvloed en veelkleurigheid en overvloed.
Het is volstrekt niet normaal dat een voorganger doet of God zuinigjes aan doet, geeft met mondjesmaat.
Dan doet hij God tekort.

Lieve vrienden en vriendinnen, als Jezus in je woont, heb je alles in welke omstandigheid van jouw leven.
Deel je ervan uit?

Al mijn Urker vrienden en vriendinnen: een mooie Urkerdag a.s. zaterdag.
En iedereen:

Een écht Pinksterfeest.
Feestvieren omdat God ons alles in overvloed gegeven heeft: Jezus Christus en Zijn heilige Geest.
Kom toch en geloof!
Kom toch en drink!

Liefs,

Peter Gerrets.

(www.facebook.com/peter.gerrets?fref=ts)
[p.gerrets@casema.nl]
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten