TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 19, 2020 1:38 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Afstand doen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.
Filippenzen 2:6-7

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik heb de hemelse aanwezigheid van mijn Vader achtergelaten om een tijd op aarde te zijn, als mens onder de mensen. De glorie die Ik had liet Ik los om dienend aanwezig te zijn in de menselijke werkelijkheid. Zo deed Ik afstand van wat Ik had om dienstbaar te zijn aan een betere wereld: de nieuwe wereld die vol is van Gods aanwezigheid. Ik nodig ook jou uit: laat los en dien.

Bid
Heer Jezus, leer me te dienen zoals U.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 21, 2020 10:39 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Als mens verschenen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.
Filippenzen 2:7-8

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben als mens verschenen op aarde om echt mens onder echte mensen te zijn. Ik ben de weg van de nederigheid gegaan. Ik ben gehoorzaam geweest aan mijn Vader tot in de dood - de dood aan het kruis. Nu leef Ik bij de Vader en ook in jou. Ga de weg van nederigheid. de weg van gehoorzaamheid, de weg van het kruis. Want zo zul je het koninkrijk zien en aan anderen laten zien.

Bid
Heer Jezus, leer mij nederig mijn weg te gaan.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 21, 2020 10:42 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De naam


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat...
Filippenzen 2:9

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
De Vader heeft Mij de naam gegeven die elke naam te boven gaat. Mijn naam is Jezus. Ik ben je verlosser: Ik red je, Ik geef je nieuw leven, Ik bevrijd je en Ik geef je nieuwe hoop. Laat mijn naam vaak op je lippen zijn. Laat mijn naam een lied zijn in je hart. Zo blijf je verbonden met je verlangen naar de vrijspraak, de vrede en de vrijheid die alleen Ik je geven kan.

Bid
Heer Jezus, uw naam is me boven alles lief.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Okt 22, 2020 10:11 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Tot eer van God


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

...opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.
Filippenzen 2:10-11

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Eens zal elke knie zich buigen voor Mij. Eens zal heel de wereld overtuigd zijn van mijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Dan zal alles en iedereen belijden dat Ik Jezus ben, de liefdevolle verlosser en redder, tot eer van mijn Vader. Ik nodig je vandaag uit om nu al mijn naam te belijden en te leven in mijn nieuwe wereld.

Bid
Heer Jezus, U bent redder, U bent Heer!

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 23, 2020 12:28 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw redding


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Filippenzen 2:12-13

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben aan het werk in jouw leven. Vertrouw op wat de Geest aan het doen is. Laat je dragen door de liefde van mijn Vader. Blijf je zo - gedragen door de liefde - inspannen voor je redding zodat jouw leven licht brengt onder de mensen om je heen. Je staat er niet alleen voor. Nooit. Ik woon in je en werk door jou heen.

Bid
Heer Jezus, dank U dat U in mij werkt.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 26, 2020 2:00 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Schitteren als sterren


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Filippenzen 2:14-15

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Je bent geroepen on in deze wereld te leven. Wees daarin licht zoals Ik het licht voor de wereld ben. Leef zuiver en smetteloos, heilig en liefdevol. Laat in een wereld vol duisternis mijn licht stralen. Ja, schitter als sterren aan de hemel op aarde. Zo komt mijn nieuwe wereld dichtbij.

Bid
Heer Jezus, laat me schitteren in uw licht.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 26, 2020 2:03 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Houd vast aan het woord


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.
Filippenzen 2:16

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben het Woord dat leven brengt. Houd je vast aan Mij. En leef elke dag als mens die luistert naar de stem die licht en liefde brengt in mensenlevens. Wees stil om mijn stem te kunnen verstaan. Hoor Mij spreken in je dagelijkse bestaan. Ik heb je lief. Ik geef je leven. Ik ben jouw leven. Houd je daaraan vast.

Bid
Heer Jezus, ik houd me vast aan U.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 26, 2020 2:06 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw vreugde


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.
Filippenzen 3:1

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben de Heer, je God. Laat Mij de vreugde van je leven zijn! Dit zeg ik tegen je om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Bij alle moeite en verdriet en zorg die er ook in je leven is, wil Ik steeds opnieuw met liefde vreugde brengen. Vreugde die eeuwig is en sterk en onverwoestbaar. Ja, laat Mij de vreugde van je hart zijn.

Bid
Heer Jezus, wees mijn vreugde.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Okt 27, 2020 10:27 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Alles


Luisteren in de stilte van de JezusruimteAlles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.
Filippenzen 3:8

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben de Heer en redder van je leven. Bij Mij is volop liefde, onvoorwaardelijk en onuitputtelijk. Mij kennen is delen in die liefde die eeuwigheidswaarde heeft. Ontdek ook vandaag weer dat er niets is wat daar bovenuit gaat. Beschouw al het andere als verlies zodat je de liefde wint. Ken Mij en weet je door Mij gekend.

Bid
Heer Jezus, U kennen overtreft alles.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 28, 2020 12:09 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eén met hem

Luisteren in de stilte van de JezusruimteOmwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.
Filippenzen 3:8-9

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Jij in Mij en Ik in jou. Dat is de mooiste werkelijkheid die er bestaat: dat we één zijn. Geef daarom alles prijs wat die eenheid in de weg staat. Laat alles los wat niet past bij onze verbondenheid. Gooi het als afval weg. Jij in Mij en Ik in jou. Dat is het eeuwige leven, vandaag, morgen en altijd.

Bid
Heer Jezus, ik wil één met U zijn.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten