TIJD MET JEZUS - Dagelijks bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 09, 2020 11:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Inzicht en fijnzinnigheid

Luisteren in de stilte van de JezusruimteEn ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.
Filippenzen 1:9-10

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Er zijn veel situaties in je leven waarin je moet onderscheiden waar het op aan komt. Vertrouw je dan steeds opnieuw aan Mij toe. Ik ben bij je en woon door mijn Geest in je. Ik geef je groeiende liefde als jij in Mij blijft. Je zult meer inzicht krijgen als je op Mijn wijsheid vertrouwt. En je zult met grotere fijnzinnigheid kunnen reageren op wat er gebeurt. Blijf in Mij.

Bid
Heer Jezus, geef dat mijn liefde groeit.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Okt 11, 2020 4:39 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vol van de vruchtenLuisteren in de stilte van de JezusruimteDan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
Filippenzen 1:10-11

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Laat de liefde in je leven groeien door mijn liefde voor jou te ontvangen. Want dan zul je steeds meer zuiver en onberispelijk zijn. Dan zal je leven vol zijn van de vruchten van de gerechtigheid. Mijn goedheid zal in jouw binnenste zijn en zal andere levens aanraken. Laat daarom de liefde groeien. Dan zal mijn goedheid bloeien in deze wereld.

Bid
Heer Jezus, maak me vol van de vruchten van uw goedheid.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Zo Okt 11, 2020 4:41 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Blijvende vreugde

Luisteren in de stilte van de JezusruimteWat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend.
Filippenzen 1:18

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik kwam op aarde om het koninkrijk van de hemel te verkondigen. In mijn leven op aarde liet ik dat koninkrijk zien. Als je Mij ontmoet, kom je in aanraking met dat koninkrijk. Het verheugt Mij elke keer opnieuw als dat koninkrijk wordt verkondigd, als mijn naam wordt genoemd. Daarom nodig Ik ook jou uit: ken Mij en verkondig mijn koninkrijk van liefde.

Bid
Heer Jezus, help me U te verkondigen.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 12, 2020 9:26 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Leven en sterven

Luisteren in de stilte van de JezusruimteWant voor mij is leven Christus en sterven winst.
Filippenzen 1:21

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik was op aarde om het leven te geven én te leven in al zijn volheid. En Ik kwam om te sterven en te laten zien dat Gods liefde altijd sterker is. Ik verlang ernaar om voor jou het leven te zijn. Ik ben het leven. Ik ben jouw leven. En als je sterft aan jezelf, dan ben Ik opgestaan in jouw bestaan. Laat Mij je Leven zijn!

Bid
Heer Jezus, wees mijn leven, ook in het sterven.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Okt 13, 2020 11:11 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Genade om te lijden


Luisteren in de stilte van de JezusruimteAan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
Filippenzen 1:29

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Je gelooft in Mij. Wij zijn met elkaar verbonden in de liefde van de Vader. Daarmee ontvang je ook de genade die je nodig hebt om te kunnen lijden omwille van Mij. Ik heb geleden toen Ik op aarde was. Als leerling ben je niet meer dan Mij, je meester. Als je lijdt, weet dan dat je genade geschonken is om het te kunnen dragen.

Bid
Heer Jezus, dank voor de genade om te kunnen lijden.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Okt 14, 2020 12:34 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Verbondenheid met de Geest


Luisteren in de stilte van de JezusruimteNu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden...
Filippenzen 2:1

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik troost en bemoedig jou en al Gods kinderen. Ik ben vol liefde om je heen. Elke dag opnieuw is dat de werkelijkheid van jouw leven. Ik nodig je uit om de verbondenheid met de Geest te ervaren en te delen met de mensen om je heen. Dan stroomt er ontferming en medelijden en zie je iets van mijn nieuwe wereld.

Bid
Heer Jezus, dank voor uw liefdevolle bemoediging en troost.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Okt 15, 2020 11:44 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Eén in liefde


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte...maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
Filippenzen 2:2

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Je bent een volgeling van Mij, samen met talloze anderen. Daar ben Ik blij mee en het stemt Mij gelukkig. Wees blijvend gericht op wat mijn koninkrijk zichtbaar maakt in jouw leven en dat van je naasten: eenheid in de liefde, eenheid in streven, eenheid van geest. Zoek eerst mijn koninkrijk dat vol is van liefde en eensgezindheid.

Bid
Heer Jezus, leer me de eenheid van de liefde te vinden.


WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Okt 16, 2020 1:45 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De ander belangrijker


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Filippenzen 2:3

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Er zijn veel situaties in je leven die anders lopen dan jij zou willen. Mensen zeggen of beslissen dingen die pijn doen en waardoor je moeite ervaart. Verbind je dan met Mij: reageer niet vanuit geldingsdrang of eigenwaan. Wees bescheiden. Acht anderen belangrijker dan jezelf. Dat is de weg die Ik ook ging, samen met mijn Vader in de hemel.

Bid
Heer Jezus, help me bescheiden te zijn.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Okt 17, 2020 9:43 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Belangen


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
Filippenzen 2:4

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik was op aarde om te dienen. Ik leefde niet voor mijn eigen belangen maar voor de belangen van alle mensen. Daarom nodig Ik je uit om Mij daarin te volgen. Denk niet alleen aan wat voor jou belangrijk en waardevol is. Heb oog voor wat de ander beweegt en nodig heeft. Ga je weg door je leven op een dienende manier.

Bid
Heer Jezus, leer me om te dienen.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5399
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Okt 19, 2020 1:36 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gezindheid


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 2:5

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik was op aarde om te dienen en mijn leven te geven. En ook nu ben Ik er: Ik leef en Ik dien en Ik geef. De liefde drijft Mij. Ik heb jou lief. Ik heb de wereld lief. Dat is de gezindheid die Ik ook aan jou geef. Laat mijn gezindheid daarom heersen in je leven: liefde, licht, goedheid, genade, zachtmoedigheid en vrede.

Bid
Heer Jezus, laat uw gezindheid in mij zijn.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.


(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 2 en 0 gasten