Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 02, 2020 10:21 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Getroost


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Matteüs 5:4


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Er is veel waarover je kunt treuren in je leven: je teleurstellingen, je gevoel van eenzaamheid, je tekortkomingen, de tegenslagen in je leven. Ik nodig je uit om daarover ook werkelijk verdrietig te zijn. Voel je pijn. Laat je tranen maar gaan. Want langs die weg zal Ik je troosten en je mijn nabijheid laten ervaren.

Bid
Heer Jezus, help me om te treuren. En troost mij dan.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 03, 2020 9:26 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Zachtmoedig


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Matteüs 5:5


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Je leeft in een wereld vol hardheid. Je laat je soms verleiden om daarin mee te doen, wat je hard en onkwetsbaar maakt. Ga die weg niet langer. Maar kies voor zachtmoedigheid en kwetsbaarheid. Zo deed Ik dat ook toen Ik op aarde leefde. Zo wordt iets van mijn nieuwe wereld zichtbaar in jouw leven.

Bid
Heer Jezus, maak me kwetsbaar en zachtmoedig, zoals U.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jul 27, 2020 9:40 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Innige liefde


Luisteren in de stilte van de JezusruimteHeb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters.
Romeinen 12:10

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Liefde is het allerbelangrijkste. Dat kun je niet vaak genoeg horen en tot je door laten dringen. Want er is zoveel liefdeloosheid in deze wereld en tussen mensen. Heb daarom iedereen lief, te beginnen bij je broeders en zusters die samen met jou Mij volgen. Heb hen lief met een oprechte liefde die van binnenuit komt.

Bid
Heer Jezus, help me om mijn broeders en zusters innig lief te hebben.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jul 28, 2020 9:17 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - De ander hoger achten


Luisteren in de stilte van de JezusruimteAcht de ander hoger dan uzelf.
Romeinen 12:10

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat zeg Ik vandaag tegen jou. Wees nederig. Acht anderen hoger dan jezelf. Zo heb Ik het voorgedaan. Want als je nederig bent, zal Ik je verhogen. Als je anderen hoger acht dan jezelf, zul je mijn koninkrijk van liefde open zien gaan in je leven.

Bid
Heer Jezus, geef me de nederigheid om anderen hoger te achten dan mezelf.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Wo Jul 29, 2020 9:44 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Enthousiasme


Luisteren in de stilte van de JezusruimteLaat uw enthousiasme niet bekoelen.
Romeinen 12:11

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Als je in Mij gelooft, ben je levend in mijn koninkrijk. Dat is de nieuwe wereld vol liefde, vreugde en vurigheid. Het is de wereld van mijn Geest. Let erop dat je verbonden blijft met die nieuwe wereld, dat je niet terugvalt in de patronen van de oude wereld waaruit Ik je heb verlost. Laat je enthousiasme niet bekoelen!

Bid
Heer Jezus, geef dat mijn passie voor uw koninkrijk levend blijft.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 30, 2020 10:57 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Aanvuren


Luisteren in de stilte van de JezusruimteLaat u aanvuren door de Geest.
Romeinen 12:11

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Je kunt niet leven in mijn koninkrijk zonder mijn Geest. Hij woont in jou en wil je van binnenuit aanvuren om de liefde uit te leven tussen de mensen. De liefde van mijn Vader is door de Geest in jouw hart uitgegoten. Laat je daarom door Hem aanvuren. Leef! Heb lief!

Bid
Heer Jezus, laat uw Geest krachtig in mij werken.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Vr Jul 31, 2020 10:38 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Dienen


Luisteren in de stilte van de JezusruimteDien de Heer.
Romeinen 12:11

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben op aarde gekomen om te dienen en om mijn leven te geven. Dat deed Ik uit gehoorzaamheid aan mijn Vader. Ik moedig je aan om dat ook te doen: dienen en je leven geven. Dien de Heer. Zet heel je leven in het teken van mijn dienstbaarheid. Zo zal Gods werk door jou heen zichtbaar worden in de wereld.

Bid
Heer Jezus, maak me dienstbaar aan U.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Za Aug 01, 2020 11:02 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vertroosten


Luisteren in de stilte van de JezusruimteMoge uw liefde mij vertroosten, zoals u aan uw dienaar hebt beloofd.
Psalm 119:76

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik wil je troosten met mijn liefde. In alles wat je moeilijk vindt en waar je je bezorgd over voelt, ben Ik bij je. Ik troost je. Ik verzacht je pijn en richt je hart op Mij en op mijn koninkrijk. Jij bent mijn dienaar. Daarom doe Ik dit. Ik heb het je beloofd. Ontvang mijn troost op dit moment. Ik heb je lief.

Bid
Heer Jezus, dank U dat U mij troost met uw liefde.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Aug 03, 2020 1:26 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw woord


Luisteren in de stilte van de JezusruimteMijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.
Psalm 119:81

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik breng redding in je leven: Ik maak heel wat stuk is, Ik troost als je verdriet hebt, Ik vergeef je als je faalt. Dat is wat je ziel nodig heeft en waar je naar verlangt. Hoop daarom op mijn woord: alles wat Ik zeg is redding brengend en heilzaam. Luister met heel je hart.

Bid
Heer Jezus, in uw woord stel ik mijn hoop.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5034
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Aug 03, 2020 1:29 pm

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Laat mij leven


Luisteren in de stilte van de JezusruimteBlijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik mij aan de richtlijn uit uw mond.
Psalm 119:88

Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik blijf je altijd trouw. Ik zal je niet loslaten ook niet op de momenten dat je Mij wel loslaat. Ik laat je leven. Luister daarom steeds opnieuw naar wat Ik zeg, naar de richtlijnen die Ik geef, de weg die Ik wijs. Uit mijn mond komen woorden van eeuwig leven. Ook vandaag.

Bid
Heer Jezus, laat mij leven door uw woord.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten