Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Di Jun 23, 2020 11:04 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Mijn hoop


Luisteren in de stilte van de JezusruimteNeem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
Psalm 119:43


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laat mijn waarheid steeds in je mond zijn: spreek oprecht, wees eerlijk, deel het evangelie van mijn koninkrijk uit door erover te vertellen. Al mijn voorschriften hebben als doel je hoop te geven: hoop op een vernieuwd leven dat past bij Gods nieuwe wereld. Ga zo de weg die Ik je wijs en leef in de waarheid.

Bid
Heer Jezus, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jun 25, 2020 9:50 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ruime weg


Luisteren in de stilte van de JezusruimteLaat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
Psalm 119:45


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Als je mijn regels zoekt en voorgaat op de weg die Ik je wijs, zul je merken dat er ruimte komt in je leven. Het is de ruimte van mijn Geest die je in de vrijheid zet. Want waar mijn Geest is, daar is vrijheid. Houd daarom vol op de weg die je gaat geleid door mijn Geest. Leef mijn woorden volop uit.

Bid
Heer Jezus, geef me dat ik uw ruime weg ga.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jun 25, 2020 9:53 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Overdenken


Luisteren in de stilte van de JezusruimteIk reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.
Psalm 119:48


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Mijn geboden zijn vol liefde. Het allerbelangrijkste gebod dat Ik je geef is: Heb lief! Aan jullie liefde voor elkaar zullen de mensen weten dat jullie bij mij horen. Dat is de reden dat je naar mijn geboden moet blijven verlangen, reikhalzend. Blijf mijn wetten overdenken zodat ze van je hoofd in je hart afdalen. Heb ze lief. En: heb lief!

Bid
Heer Jezus, ik heb uw geboden lief.


WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 29, 2020 9:18 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Ruime weg


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
Psalm 119:45


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Als je mijn regels zoekt en voorgaat op de weg die Ik je wijs, zul je merken dat er ruimte komt in je leven. Het is de ruimte van mijn Geest die je in de vrijheid zet. Want waar mijn Geest is, daar is vrijheid. Houd daarom vol op de weg die je gaat geleid door mijn Geest. Leef mijn woorden volop uit.

Bid
Heer Jezus, geef me dat ik uw ruime weg ga.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 29, 2020 9:19 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw naam


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte
Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam, HEER, en houd ik mij aan uw wet.
Psalm 119:55


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Hoe goed is het om dag én nacht gericht te zijn op mijn aanwezigheid in jouw leven! In mijn naam ben Ik zelf bij je tegenwoordig. Mijn naam is Jezus. Ik ben je Heer, je redder, je trooster, je vriend. Ik ben ook de weg die je moet gaan: houd je aan mijn wet, aan de woorden die Ik spreek om je de weg te wijzen. Zelfs in de nacht.

Bid
Heer Jezus, dank U voor uw liefdevolle naam.


WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 29, 2020 9:20 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Uw gunst


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Met heel mijn hart zoek ik uw gunst, wees mij genadig zoals u hebt beloofd.
Psalm 119:58


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Zoek met heel je hart mijn gunst. Want Ik gun je het goede. Ik gun je genade, het leven, troost, de liefde en het licht in je ogen. Ik ben je genadig, dat heb Ik je beloofd. En Ik houd me aan mijn beloften. Altijd. Zoek daarom met heel je hart mijn gunst en deel de genade die je ontvangt uit aan de mensen om je heen.

Bid
Heer Jezus, met heel mijn hart zoek ik uw gunst.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 29, 2020 9:22 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem -


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van uw richtlijnen, ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
Psalm 119:59-60


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Soms ben je de weg even kwijt. Dan dwaal je af en raak je los van de richting die Ik je wijs. Neem dan de tijd om opnieuw over je leven na te denken. Maak een keuze om het spoor van mijn richtlijnen weer te volgen. Want alleen in mijn spoor kan leven echt leven zijn. Haast je weer om je te houden aan mijn geboden.

Bid
Heer Jezus, ik wil uw spoor volgen.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Ma Jun 29, 2020 9:23 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Vol van uw trouw


Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De aarde is vol van uw trouw, HEER, onderwijs mij in uw wetten.
Psalm 119:64


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
De aarde is vol van mijn trouw. In heel de wereld, op alle plaatsen en bij alle mensen, ben Ik aanwezig. Alles houd Ik liefdevol vast. Vertrouw daarom op Mij. Laat je door Mij onderwijzen in mijn geboden die je de weg wijzen. Een weg van trouw en liefde en genade. Een weg van vernieuwing. De weg van mijn Geest.

Bid
Heer Jezus, onderwijs mij in uw weg.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 02, 2020 10:18 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Gemaakt en gevormd


Luisteren in de stilte van de JezusruimteUw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.
Psalm 119:73


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik ken jou door en door en heb je van harte lief. Mijn handen hebben jou gemaakt en gevormd. Ik weet daarom hoe jouw leven eruit kan zien als je de weg van mijn geboden gaat. Ik geef je inzicht, telkens als je erom vraagt. Dan zal je leven tot bloei komen omdat je wijsheid ontvangt voor elke dag.

Bid
Heer Jezus, schenk mij inzicht.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 5123
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Dagelijks Bijbelmoment.

Berichtdoor Ton » Do Jul 02, 2020 10:20 am

Dagelijks Bijbelmoment : luisteren naar Gods stem - Nederig van hart


Luisteren in de stilte van de JezusruimteGelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.
Matteüs 5:3


Lees
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

Luister
Ik gun je het geluk. Ik verlang ernaar dat je leven opbloeit. Maar de weg naar dat geluk en die bloei loopt anders dan je misschien denkt. Als je wilt leven in mijn nieuwe wereld, dan vind je dat leven door nederig van hart te zijn. Als je echt weet en voelt dat je niet zonder de Vader kunt, gaat de nieuwe wereld voor je open.

Bid
Heer Jezus, open uw nieuwe wereld voor mij. Maak me volkomen afhankelijk van de Vader.

WEES STIL
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

(Uit : tijdmetJezus.nl
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 4 en 0 gasten