Dagelijks Bijbelmoment.

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Mei 17, 2018 12:12 pm

Dagelijks bijbelmoment - Een verstandige man


Een betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:24-29

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Matteüs 7:24)


Een verstandige man

Het bestaat: dat je wel luistert maar niet doet, dat je het wel hebt gehoord maar er niet naar leeft. Daarom legt Jezus aan het einde van zijn toespraak alle nadruk op het handelen, het doén. Het horen van zijn woorden moet ook leiden tot gehoorzaamheid aan zijn woorden. Als je bijvoorbeeld wel hóórt dat je je vijanden moet liefhebben, maar het vervolgens niet doét, dan heb je de boodschap niet begrepen. En als je het hoort én ook doet, dan ben je verstandig en wijs. Want dat is wat Jezus bedoelt met alles wat hij zegt. Luister dus naar Jezus en doe wat hij vraagt.


Gebed: Heer Jezus, help me om niet alleen te horen wat u zegt maar het ook echt te doen in mijn dagelijks leven. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Vr Mei 18, 2018 11:17 am

Dagelijks bijbelmoment - Een onnadenkend manEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:24-29

En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. (Matteüs 7:26)


Een onnadenkend man

Jezus benoemt nu ook de andere kant. Verstandige en onnadenkende mensen zijn hetzelfde als het gaat om het luisteren. Ze horen dezelfde woorden. Maar waar verstandige mensen die woorden ook in de praktijk gaan brengen, kiezen onverstandige mensen voor de andere weg. Ze doen niks met wat ze horen. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. De woorden verwaaien. Er blijft niks van over. Dat lijkt op de situatie van een onnadenkende man die een huis bouwt zonder iets te doen aan een goed fundament. Dat loopt vroeg of laat verkeerd af.


Gebed: Heer Jezus, leid me zo dat ik niet lijk op een onnadenkende man die zijn huis bouwt op zand. Leer me luisteren en doen! Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Za Mei 19, 2018 10:45 am

Dagelijks bijbelmoment - Diep onder de indrukEen betere wereld begint bij Jezus


Bijbelgedeelte: Matteüs 7:24-29

Toen ​Jezus​ deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. (Matteüs 7:28)


Diep onder de indruk

Er komt een einde aan de toespraak van Jezus. Wat heeft hij veel gezegd! Allemaal verschillende thema's kwamen er langs toen hij sprak over een betere wereld, over Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. De leerlingen en de andere mensen die erbij waren hebben aandachtig geluisterd naar het onderwijs van Jezus. En ze zijn diep onder de indruk. Ze zijn verbijsterd. Ze zijn geraakt. Dit was echt nieuw en echt anders. Ze zijn er stil van. De woorden van Jezus hebben kracht en gáán echt ergens over: over het leven van mensen én over het leven van God zoals dat in deze wereld ervaarbaar wordt. En jij, ben jij ook diep onder de indruk?


Gebed: Heer Jezus, wat hebt u krachtig gesproken. Laten uw woorden ook mij mogen raken en mij onder de indruk brengen van wie u bent. Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Mei 22, 2018 12:04 pm

Dagelijks bijbelmoment - Evenbeeld


Vrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Genesis 1:26-31

Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. (Genesis 1:26)


Evenbeeld

In de komende tijd zullen de meditaties gaan over de vrucht van de Geest en over karaktervorming. Want God ziet ons als mooie mensen. Tegelijk ontbreekt daar ook nog veel aan. En God zet alles op alles om weer te herstellen hoe het oorspronkelijk was. De Heer wil namelijk dat we zijn evenbeeld zijn: een spiegel van zijn karakter. Maar die spiegel is stuk gegaan, in scherven gevallen. In Jezus is die spiegel weer hersteld en de Geest werkt eraan dat Gods kinderen in het spoor van Jezus ook weer spiegels van hem worden. Dat is een nieuwe schepping: een werk van God zelf, maar we worden tegelijkertijd ook ingeschakeld. Te beginnen bij ons verlangen. Verlang jij ernaar weer evenbeeld van God te zijn?


Gebed: Heer, werk in mijn hart en mijn gedachten een verlangen om te lijken op Jezus. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Mei 22, 2018 12:05 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht dragen


Vrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Psalm 1

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. (Psalm 1:3)


Vrucht dragen

Een mooi mens worden heeft alles te maken met gericht zijn op de God die ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Psalm 1 maakt dat concreet met het beeld van een boom. Die boom die aan het water wortelt is het kind van God dat steeds opnieuw het woord van God indrinkt. Lang die weg komt er vrucht: heerlijke vruchten aan de boom die staat geplant aan stromend water, de vrucht van de Geest in het leven van Gods kinderen. Dus als je een mooier mens wilt worden, iemand die vrucht draagt, blijf dan dicht bij Gods woorden.


Gebed: Heer, ik verlang ernaar uw woorden in te drinken. Geeft u dat ik daardoor vrucht zal dragen, de vrucht van de Geest. Amen.

(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 23, 2018 3:36 pm

Dagelijks bijbelmoment - Een nieuw leven waardig


Vrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Matteus 3:1-12

Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. (Matteus 3:8)


Een nieuw leven waardig

Met deze woorden spreekt Johannes de Doper de Israëlieten aan. Hij verkondigt de komst van de messias en van het koninkrijk. Als je daar klaar voor wilt zijn, is het niet voldoende dat je bij Gods volk hoort omdat je Abraham als je vader hebt. Geschikt zijn voor het koninkrijk heeft alles te maken met een nieuw leven dat gekenmerkt wordt door vruchten. Welke vruchten? Johannes zegt het er niet bij. Maar hij doelt ongetwijfeld op de liefde, de vreugde en de vrede die tot bloei komen als je in verbondenheid met messias Jezus gaat leven.


Gebed: Heer, breng door uw Geest vruchten van nieuw leven voort in mijn bestaan. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Do Mei 24, 2018 12:03 pm

Dagelijks bijbelmoment - Rijkelijk vrucht


Vrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Matteus 13:16-23

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. (Matteus 13:23)


Rijkelijk vrucht

Als je vrucht wilt dragen in je leven, de vrucht van de Geest, dan is het van belang om te beseffen dat dat alles te maken heeft met Gods woorden. Jezus is daar helder over in de bekende gelijkenis van het zaad. Rijkelijk vrucht dragen is het gevolg van het horen en begrijpen van het woord dat hij spreekt. Het evangelie horen, erover mediteren, het persoonlijk maken - langs die weg bloeit de vrucht van de Geest op in je leven. Richt je dus niet allereerst op de vrucht zelf (liefde, vreugde, vrede enzovoort) maar op de woorden van je Heer! Luister ernaar en laat ze binnenkomen in je leven!


Gebed: Heer, spreek uw woorden en geef mij een luisterend hart. Laat me ontdekken dat ik zo vrucht zal gaan dragen. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Ma Mei 28, 2018 4:02 pm

Dagelijks bijbelmoment - Vrucht van de Geest: liefdeVrucht van de Geest

Bijbelgedeelte: Galaten 5:13-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22-23)

Vrucht van de Geest: liefde
Het is opvallend dat Paulus spreekt over 'vrucht\, in enkelvoud dus. Deze ene vrucht wordt als het ware opgedeeld in een achttal partjes, want op het woord liefde volgen nog acht andere woorden. Maar uiteindelijk gaat het in al die vruchtdelen om de ene vrucht van de liefde. Deze vrucht groeit in een geleidelijk proces waarin de Geest aan het werk is. Zo wordt duidelijk dat we niet zelf die vrucht kunnen produceren door onze eigen inspanning: het is het groeizame werk van de Geest van Christus. Hij wil de allesomvattende liefde van God in onze levens tot uitdrukking brengen en hij doet dat naar de mate waarin we verbonden zijn met Jezus. Wie in hem blijft, draagt vrucht, veel vrucht.

Gebed: Heer Jezus, uw allesomvattende liefde wil ik graag zien groeien in mijn leven. Leer me om door uw Geest met u verbonden te zijn. Amen.(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Di Mei 29, 2018 2:53 pm

Dagelijks bijbelmoment - Liefde in de morgen
Vrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Psalm 90:13-17

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. (Psalm 90:14)


Liefde in de morgen

Een mooi mens worden heeft alles te maken met Gods liefde kennen. En dan is er bijna geen mooier Psalmvers om ’s morgens als je opstaat op de lippen te nemen dan dit vers. Ik leer erdoor om te beginnen bij Gods liefde. Ik heb van mezelf de neiging om te beginnen bij mijn agenda, bij de eisen die deze nieuwe dag weer aan mij worden gesteld en waaraan ik moet proberen te voldoen. Maar daarin faal ik zo vaak. Daarom wil ik leren om me allereerst en steeds weer te laten vervullen met Gods liefde: onverdiende liefde, onvoorwaardelijke liefde, liefde die er gewoon is, onafhankelijk van mijn prestaties. Deze liefde van God, die ik in Jezus leer kennen, en die de Geest aan me uitdeelt, zal blijdschap in mijn leven brengen, niet alleen aan het begin van de dag, maar alle dagen.


Gebed: Heer, vul de leegte in mij met uw onvoorwaardelijke liefde zodat ik vreugdevol kan leven. Amen.


(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19

Gebruikers-avatar
Ton
BerichtenCOLON 4370
GeregistreerdCOLON Do Jan 07, 2016 11:08 am

Re: Tijd met Jezus.

Berichtdoor Ton » Wo Mei 30, 2018 12:04 pm

Dagelijks bijbelmoment - De liefde van de GeestVrucht van de Geest


Bijbelgedeelte: Romeinen 5:1-11

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. (Romeinen 5:5)


De liefde van de Geest

Als we zoeken naar de liefde als de eigenschap die mooie mensen van ons maakt, dan moeten we ontdekken dat deze liefde niet alleen buiten ons is, maar zelfs in ons is gekomen. Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest! We hebben dus binnen in ons altijd een bron van liefde. Er is van alles waardoor die bron verstopt kan zitten: onze drukte, onze zorgen, onze onwil om echt op God gericht te zijn en op de ander. Als we dat onder ogen zien, is het dus belangrijk om steeds weer contact maken met die bron van liefde in ons die er dankzij de Geest al is.


Gebed: Heer Jezus, dank u dat door uw Geest de liefde al in mij is. Wilt u de liefde tot bloei brengen? Amen.
(uit: tijdmetJezus.nl)
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of theFather, and of the Son, and of the Holy Ghost Matthew 28 : 19


Terug naar

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: 1 en 0 gasten